Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR:
DATA:
NIVELUL/GRUPA:
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
SUBTEMA: „Mama, te iubesc!”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Inimioare, inimioare” de S. Cassvan
TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere și însușire de noi cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă, respect și recunoștință
faţă de mame;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să asculte cu atenţie şi interes conţinutul poveştii;
O2: Să urmarească linia poveştii concomitent cu imaginile;
O3: Să redea pe baza imaginilor și a întrebărilor conţinutul textului;
O4: Să răspundă la întrebările adresate, utilizând propoziţii clare din punct de vedere
gramatical;
O5: Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de întâmplările povestirii;
O6: Să inţeleaga grija şi dragostea pe care trebuie s-o manifeste faţă de mame;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, observaţia, exerciţiul,
problematizarea
MIJLOACE DIDACTICE: coșuleț, turtă dulce, planşe cu imagini din poveste, text suport,
creioane colorate, fişe de lucru;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 30 – 35 minute
BIBLIOGRAFIE:
 ***M.E.C.T. (2008), Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani),
București;
 ***M.E.C.T. (2008), Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între
3-6/7 ani, București;
 Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2013, Editura Arlequin, 2013;
Strategia didactică

Ob. op.
Etapele activității Evaluarea/feed-
Prelucrarea conținutului Metode și Mijloace Forme de back-ul
procedee didactice organizare

1.Moment Crearea condițiilor optime stabilirii climatului afectiv-


organizatoric educativ al activității. Pregătirea materialului necesar
desfășurării activității instructiv-educative. Aranjarea
scăunelelor în formă de semicerc.
2. Captarea Se realizează cu ajutorul unui coşuleţ plin de inimioare de Conversația Coșuleț Frontal Evaluare orală
atenției turtă dulce, pe care îl vor găsi împreună în sala de grupă. Turtă dulce

3. Anunțarea Astfel captată atenţia, le voi spune copiilor că astăzi, la Conversația Frontal Observarea
temei și a educarea limbajului, le voi citi ”Inimioare, inimioare”, de sistematică a
obiectivelor Sarina Cassvan, o poveste despre aceste inimioare de turtă Explicația comportamentului
dulce.
copiilor

Expun conţinutul poveştii, folosindu-mă de inflexiunile


vocii, mimică şi gestică corespunzătoare, pentru a le trezi
emoţii copiilor şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Expunerea Imagini
4. Desfășurarea O1 Povestea este expusă după următorul plan:
activității 1. Un băieţel al cărei mame este bolnavă de „inimă rea”,
vrea să-i cumpere acesteia o inimioară de turtă dulce. Observarea
Voia ca inimioara de turtă dulce s-o înlocuiască pe cea sistematică a
Text suport
bolnavă. Frontal comportamentului
O2 2. Vânzătorul aflând pentru cine vrea s-o cumpere, i-o copiilor
oferă fără să primească niciun ban.
3. Copilul, fericit alergă la mama sa cu turta dulce, Explicația
spunându-i să-şi arunce „inima rea” că i-a adus alta din
turtă dulce.
4. Mămica lui cu lacrimi în ochi i-a explicat că inimile
oamenilor nu se pot schimba, dar i-a promis că dacă va
mânca el turta dulce se va însănătoşi.
5. De-atunci, mama băieţelului începu să se simtă din ce
în ce mai bine.
6. După vindecarea mamei, băieţelul s-a reîntors să-i
mulţumească vânzătorului de turtă dulce, alături de
mama lui, de care era tare mândru că era tânără,
frumoasă şi sănătoasă.

Fixarea conţinutului se va face prin prezentarea imaginilor


din poveste prin intermediul întrebărilor:
- Ce mai avea vânzătorul de dulciuri la vânzare? Conversația

O3 - Cât l-a costat pe băieţel inima de turtă dulce?


5. Asigurarea - De ce era bolnavă mama băieţelului?
retenției și a O4 - Ce s-a întâmplat după ce au mâncat împreună din turta Observația Imagini Frontal Evaluare orală
transferului dulce?
O5
- Ce credeţi, dacă băieţelul nu i-ar fi cumpărat mamei
O6 inimioara de turtă dulce, aceasta, se putea vindeca? Problemati-
Totodată se vor preciza şi personajele din text, zarea
identificându-se în imaginile prezentate.
Copiii primesc o fișă de lucru în care trebuie să descrie cele Explicația Fisă de Individual Evaluare scrisă
6. Obținerea două imagini, să marcheze cu un x imaginea care ilustrează Exercițiul lucru
performanței povestea „Inimioare, inimioare”, să coloreze imaginea care nu Creioane
face parte din poveste.
colorate
Se realizează aprecieri generale și individuale cu privire Conversația Turtă dulce Frontal Aprecieri verbale
7. Evaluarea și la modul de participare al copiilor la activitate și la modul de
încheierea rezolvare al fișei de lucru.
activității Copiii vor primi ca recompensă turta dulce.
ANEXA 1

INIMIOARE, INIMIOARE
de Sarina Cassavan
(repovestire)

La un colţ de stradă, un vânzător de dulciuri striga din tot


sufletul: „Inimioare! Inimioare!” şi poftea pe toată lumea să guste „
inimioarele” de turtă dulce.
Un băieţaş se apropie timid de dânsul şi alese o inimioară,
presărată cu bomboane colorate. Nu că ar fi avut de gând să o
mănânce, ci fiindcă vroia să o ducă mamei sale, care era bolnavă. A
auzit el pe cineva din casă spunând că mama lui s-a îmbolnăvit de
„inimă rea” şi atunci şi-a făcut socoteala că îi va duce mamei sale
inima aceea de turtă dulce, pe care să şi-o puie în locul celei „rele” şi să
se facă sănătoasă.
Vrând să o plătească, văzu cu amărăciune că nu-i ajung
banii. Se întristă peste măsură. Vânzătorul îl întrebă pentru cine vrea
turta. Când copilul îi spuse că vrea să o ducă mamei sale , fiindcă e
bolnavă de „inimă rea”, negustorul i-o dădu fără să primească nici un
ban.
Copilul mulţumi şi alergă acasă într-un suflet:

- Mămico, mămico! Ţi-am adus altă inimă! Arunc-o pe cea bolnavă


şi rea şi pune-o pe asta să te faci sănătoasă!
Mama n-a înţeles la început ce vrea băieţelul. Dar când acesta i-a
întins inima de turtă dulce, a priceput, l-a luat în braţe şi l-a sărutat, plină
de fericire, văzând cât de mult o iubeşte copilul ei. Ea i-a explicat că
inimile oamenilor nu se pot schimba cu inimi de turtă dulce, dar ea se va
face bine dacă băieţelul va mânca în locul ei inimioara de turtă dulce.
La început băiatul nu a vrut să se atingă de inimioară. Dar
după ce mama lui mâncă o bucăţică, el luă cu plăcere restul. Din ziua
aceea, mama sa începu să se însănătoşească.
După câteva zile, băieţelul se plimba cu mama sa prin târg.
El o duse la vânzătorul de turtă dulce, pentru a-i arăta acestuia că mama
lui s-a făcut bine.
Mama îi reaminti negustorului cele petrecute şi îi mulţumi
pentru gestul său frumos. Era foarte mândră că băiatul ei o iubeşte aşa de
mult şi fericită că în lume mai există oameni cu o inimă aşa bună şi
generoasă.
Copilului îi sălta inima de bucurie că mergea alături de
mama lui care era tânără, frumoasă şi sănătoasă.
Şi oare cum să nu te faci bine când ai un copil cu o inimă atât
de bună?

S-ar putea să vă placă și