Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecție

Unitatea de învățământ: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”


Propunător:
Data:
Clasa: VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Geografie
Subiectul/ Tema: Japonia
Tipul de lecție: de dobândire de cunoștințe

Obiective de referință/ specifice:

1.1 Recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice în texte diferite, surse grafice şi cartografice
2.1 - Fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor geografice şi a altor repere cartografice.
2.2 Interpretarea fenomenelor și proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice și cartografice.

Obiective operaționale:

O1 Să precizeze poziţia geografică a Japoniei și să numească vecinii acestei țări folosindu-se de harta politică a Asiei.
O2 să identifice aspecte specifice ale cadrul natural al Japoniei.
O3 să expună informaţii generale privitoare la populaţia si aşezările omeneşti din Japonia, utilizând imagini si hărţile din manual.
O4 să prezinte caracteristicile generale privind resursele naturale si economia Japoniei.

Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, expunerea, jocul didactic.


Mijloace: tablă, marker, hartă, manual, caiet.
Forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual.
Tipuri de învățare: receptiv- reproductivă, operatorie, inteligibilă, creativă.
Bibliografie:
Dulama, M.E., (2006), Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicatii in geografie, Editura Clusium, Cluj-Napoca
Posea G., (2013), Geografia continentelor extraeuropene, Editura All, București
Secvența Ti Ob Conținutul învățării Strategia didactică
lecției mp .op Metode Mijloace Tipul de Forme de Tipul de
învățare organizare evaluare
C G I

Organizarea 2’ Se verifică prezența. Catalog F


învățării Se pregătesc materialele care urmeză a fi utilizate pe Fișe de
parcursul orei. lucru
Verificarea 2’ Se amintește titlul lecției anterioare (China). Comunicarea, elevii Fro x
cunoștințelo Se adresează următoarele întrebări elevilor: răspund oral la Receptiv- ntal
r anterioare 1. Unde este localizată China? Numiți cinci vecini ai întrebări. reproductivă ă
acestui stat. Inteligibilă
2. Care sunt principalele orașe după numărul de
locuitori?
3. Care sunt principalele resurse de subsol?
4. Numiți un obiectiv turistic .

Captarea 3’ Pentru a capta atenți elevilor, le voi prezenta acestora x


atenției câteva curiozități geografice despre Japonia:
1. În japoneză, „Japonia“ se spune “Nippon”, ceea ce
înseamnă „Țara Soarelui Răsare“. Cândva s-a crezut că Comunicarea Inteligibilă
Japonia este prima țară în care se vede răsăritul
soarelui.
2. Japonia are a treia cea mai lungă speranța de viață
din lume, bărbații trăiesc la 81 de ani și femeile
aproape 88 ani. Japonezii trăiesc, în medie, cu nouă ani
mai mult decât românii.
3. Japonia are peste 3.000 de restaurante McDonalds,
mai mult decât orice țară din afara Statelor Unite
4. Shinjuku, gara principală din Tokyo, este cea mai
aglomerată din lume , cu peste 2 milioane de oameni
care trec în fiecare zi.
5. Muntele Fuji, sau Fujisan, este cel mai înalt munte
din Japonia, cu 3776 m. Este considerat un loc sacru
de japonezi, peste un milion de oameni urcând acest
munte în fiecare an.

Anunțarea 1’ Profesorul va scrie pe tablă titlul lecției „Japonia”, Explicația Tabla, Inteligibilă x
temei și a ob. urmând să localizeze pe hartă această țară și va Conversația markerul
urmărite comunica clar și succint obiectivele lecției

Dirijarea 30’ Se va folosi tehnica manual, x x x


învățării O1 Schiţa pe tablă „Mozaic”. caiet Creativă
O2 1.Constituirea Receptiv-
Poziţia geografică: este situată în partea de est a
grupurilor reproductivă
Asiei. Are ieşire la Oceanul Pacific cooperative. Operatorie
Elevii vor lucra în Inteligibilă
Vecinii : N, E - Oceanul Pacific
grupuri de câte 4.
S- Marea Chinei Orientale Vor primi un text ce
conține lecția de zi.
V- Marea Japoniei
În 20-30 de minute
1.Cadrul natural fiecare elev trebuie
să înțeleagă și să
Relieful : Japonia se suprapune peste 6000 de insule,
cunoască acest
cele mai mari fiind: conținut. Textul este
împărțit în 5 părți.
- Hokkaido
Toți cei cu numărul
- Honshu 1 vor primi prima
parte a textului,
- Shikoku
O3 numărul 2 va primi
O4 - Kyushu partea a doua, etc.
- la care se adaugă alte insule mai mici ce fac parte din
2.Activitatea în
arhipelagul Ryukyu grupul de experți
Toți cei cu același
-Munţi: ocupă72%, peste 77 vulcani activi/Fujiyama
număr vor forma un
(3776m) grup nou și vor
studia împreună
-Clima: tropicală în S, temperată, rece în N
partea de text pe care
-Hidrografia: - râuri: Shimano au primit-o. Vor
clarifica toate
- lacuri tectonice: Biwa
aspectele și vor
-Vegetaţia: stepă, păduri de foioase, păduri de conifere extrage ideile
esențiale, se vor
-Fauna: ursul brun, lupul, vulpea, cărăbuşul japonez,
gândi la modalități
foca, morsa de predare a
conținutului esențial
-Solurile: molisoluri, cambisoluri, spodosoluri
grupurilor
2.Populaţia: - 99% japonezi; cooperative.
Fiecare dintre elevi
- limba vorbită japoneza;
vor deveni experți în
- religii: şintoism, budism, creştinism; subiectul discutat în
grupul de experți.
3.Oraşele: Tokyo, Yokohama, Nagoya
Fiecare expert va fi
4.Economia: foarte bine dezvoltată (locul 2 mondial) responsabil de
predarea acelui
-Resurse : - ale solului: păduri, resurse
fragment de conținut
hidroenergetice, terenuri agricole celorlalți membri ai
grupului cooperativ.
- ale subsolului: sulf, calcar
Vor avea la
-Industria: dezvoltată şi diversificată. dispoziție 10 minute
pentru activitatea în
Ramuri principale: constructoare de maşini ( Toyota,
grupul de experți.
Nissan, Honda), electronică, siderurgică, Dacă este nevoie,
profesorul intervine
alimentară . pentru a asigura
înțelegerea
-Agricultura: - cultura plantelor: orez, batate, orz, ceai
subiectului.
- - creşterea animalelor: viermi de mătase, 3. Activitatea în
grupurile
pescuitul
cooperative
-Transporturile: feroviare, fluviale, maritime, rutiere, Fiecare elev se
întoarce în grupul
aeriene.
cooperativ din care
-Comerţul: - importă: cărbuni, petrol, minereuri provine și le prezintă
celorlalți conținutul
feroase şi neferoase
studiat. Fiecare elev
- exportă:autoturisme, produse electronice poate adresa
întrebări expertului,
-Turismul: este foarte bine dezvoltat, atracţiile turistice
iar acesta va
principale sunt: vulcanii, templele, grădini răspunde.
Expertul va adresa
miniaturale, oraşele
întrebări colegilor
pentru a se asigura
că textul a fost
înțeles și învățat.
Dacă apar
nelămuriri, elevii vor
cere sprijinul
profesorului.
Obiectivul grupului
este ca toți membrii
să învețe și să
înțeleagă materialul
prezentat.

Explicația- se
detaliază conținutul
științific.
Demonstrația- cu
ajutorul hărții.
Intensificare 5’ O1 La începutul orei, elevii au primit fișe de lucru ce Conversația Fișă de Operatorie x x
a O2 conțin întrbări legate de această temă. După rezolvarea lucru ce Creativă
transferului O3 acestora individual, elevii își vor corecta fișele în clasă cuprinde
O4 citind fiecare câte o rezolvare. În timp ce elevii rezolvă lecția de
fișele, profesorul va trece pe la fiecare pentru a zi.
observa felul în care aceștia lucrează și pentru a le
oferi ajutorul dacă este nevoie.
Asigurarea 5’ Elevii pot adresa întrebări profesorului și vor discuta Conversația Inteligibilă x x x
feed-back- despre ceea ce au învățat.
ului
Încheierea 2’ Profesorul va da temă pentru acasă. x
activității Sugestii pentru continuarea învățării acasă.
Anexa 1. Fișă de lucru

1. Identificaţi pe harta Japonia , notând-o cu litera J şi scrieţi capitala acesteia.


2.Completaţi pe hartă mările/oceanele care limitează la E şi V această ţară;
3.Scrieţi o insulă componentă a acestei ţări
4.Numiţi cel mai înalt munte din Japonia;
5.Menţionaţi un tip de climă din Japonia.

S-ar putea să vă placă și