Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE OBSERVAŢII GEOGRAFICE ÎN TEREN

Se multiplică şi se distribuie elevilor înainte de o ieşire în orizontul apropiat, în vederea unei lecţii pe teren, în
care fiecare elev observă elementele cadrului natural, procesele fizico-geografice în desfăşurare şi le notează
conform fişei-cadru. Profesorul alege punctul de observaţie, facilitează observaţia şi oferă îndrumări.

 Poziţia punctului de observaţie în raport cu şcoala şi oraşul


- se folosesc punctele cardinale
 Forme de relief observate
- roca din secţiunea malului (descrierea şi, dacă e posibil, identificarea ei);
- relieful major;
- microforme de relief.
 Aspectul vremii
- cerul (senin/noros; gradul de acoperire cu nori, estimare);
- vizibilitatea (estimare);
- temperatura aerului (cald, frig, moderat, răcoare etc.);
- vântul (direcţie, tărie);
- precipitaţii (tipul lor, dacă există);
- alte fenomene (pâclă urbană, ceaţă, fum, rouă, brumă, tunet etc.)
 Componente hidrografice naturale: ape (izvoare, fântâni, bălţi etc.)
- identificarea şi clasificarea lor;
 Vegetaţia
- formaţiunea vegetală (pădurice, arbori/arbuşti izolaţi, silvostepă, stepă, tufişuri);
- specii identificate.
 Fauna
- specii observate în aer, pe sol, în ape, pe vegetaţie etc.
 Construcţii/Aşezări omeneşti
- aspectul locuinţelor (case cu curte, bloc, bordei, colibă etc.)
 Resurse (apă, lut, lemn etc.)
 Activităţi economice: agricole, industriale
- tipul culturilor, animale de curte, ferme etc.
- unităţi industriale, firme de construcţii etc.
 Căi de comunicaţie
- cale ferată, tunel, şosea, viaduct, stâlpi de înaltă tensiune, conducte, avioane observate.
 Atracţii/obiective turistice posibile
- posibile obiective turistice (în special de ordin natural, pt. agrement);
- posibilităţi de amenajare turistică (plajă, piscină, umbrele, şezlonguri, tiroliană,
aventura-parc, indicatoare turistice etc.).
 Degradarea peisajului
- organisme torenţiale, depozitarea gunoiului menajer în spaţii neamenajate, impurificarea
aerului cu pulberi şi fum, poluare fonică, impurificarea apelor etc.

Următoarea oră la clasă se sistematizează observaţiile asupra elementelor geografice din


orizontul local.
Fişa face parte din portofoliul elevilor de clasa a VII-a B.