Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

11

MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ PEISAJERĂ

Nr. Denumirea Suprafaţa Amplasamentul Deţinătorii de terenuri


crt. (ha)
1 2 3 4 5
Raionul Anenii Noi
1 Parcul Hîrbovăţ 2,2 Ocolul silvic Hîrbovăţ, Vila Hţrbovăţ, Gospodăria Silvică de Stat
parcela 33, subparcela 29 Bender
Raionul Briceni
2 Parcul din satul Pavlovca 18,3 Satul Pavlovca Spitalul nr.7 din satul
Pavlovca al Ministerului
Sănătăţii
3 Aleea de tei dintre satele Pavlovca 3 Între satele Pavlovca şi Larga Primăria satului Larga
şi Larga
Raionul Camenca
4 Parcul din satul Cuhureştii de Jos 3 Satul Cuhureştii de Jos Întreprinderea Agricolă
"Patria"
5 Parcul din satul Temeleuţi 3,8 Satul Temeleuţi Întreprinderea Agricolă
"Progres"
Raionul Călăraşi
6 Alei de larice şi tei, grupuri de 2 Satul Rassvet Întreprinderea Agricolă
conifere "Codru"
Raionul Criuleni
7 Parcul din satul Bălăbăneşti 5 Satul Bălăbăneşti Întreprinderea Agricolă
"Moldova"
8 Parcul din satul Micleşti 2 Satul Micleşti Şcoala Medie din satul
Micleşti
Raionul Donduşeni
9 Parcul din satul Rediul Mare 10 Satul Rediul Mare Spitalul Ftiziatric al Direcţiei
Căii Ferate din Moldova
10 Parcul din satul Ţaul 46 Satul Ţaul Primăria satului Ţaul
11 Parcul din satul Mîndîc 16,4 Între satele Mîndîc şi Iliciovca Primăria satului Mîndîc

Raionul Drochia
12 Parcul "Iasnaia Poliana" 12,8 La 3 km sud-vest de oraşul Drochia Comitetul Raional al
Sindicatului Complexului
Agroindustrial
Raionul Edineţ
13 Parcul din satul Brînzeni 2 Satul Brînzeni Casa invalizilor, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei
14 Parcul din satul Hincăuţi 27 Satul Hincăuţi Sanatoriul Ftiziatric al
Ministerului Sănătăţii
15 Parcul din satul Stolniceni 3 Satul Stolniceni Spitalul de sector al
Ministerului Sănătăţii
Raionul Nisporeni
16 Parcul din satul Mileşti 3 Satul Mileşti Întreprinderea Agricolă
"Mileşti"
Raionul Orhei
17 Parcul din satul Ivancea 3 Satul Ivancea Primăria satului Ivancea
Raionul Sîngerei
18 Parcul din satul Cubolta 7 Satul Cubolta Primăria satului Cubolta
Raionul Ştefan Vodă
19 Parcul "Leuntea" 21,49 Satul Grădiniţa Întreprinderea Agricolă
"Leuntea"
Municipiul Chişinău
20 Grădina Muzeului Naţional de 0,075 Str.M.Kogălniceanu nr.82 Ministerul Culturii
Etnografie şi Istorie Naturală
21 Parcul de cultură şi odihnă 113,9 oraşul Chişinău Primăria municipiului
"Valea Morilor" Chişinău
TOTAL 304,965

[Anexa nr.11 modificată prin LP167 din 05.07.13, MO186/24.08.13 art.605]


[Anexa nr.11 modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
[Anexa nr.11 modidficată prin LP23 din 03.02.09, MO47-48/03.03.09 art.134]
[Anexa nr.11 modificată prin LP354-XVI din 24.11.06, MO195-198/22.12.06 art.922; în vigoare
22.03.07]
[Anexa nr 11 modificată prin LP230 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.720]
[Anexa nr.11 modificată prin LPP211 din 29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
[Anexa nr.11 modificată prin LP20 din 07.02.03, MO27/28.02.03 art.104]
[Anexa nr.11 modificaăt prin LP1286 din 06.10.00, MO133/26.10.00]