Sunteți pe pagina 1din 9

VECTORI ȘI VALORI PROPRII 

Verificați dacă matricea  A  este diagonalizabilă. În caz afirmativ, diagonalizați matricea (aduceți‐o la forma 
diagonală). 

 3 4 4
 1 4   4 6  4 0  
1) A     2) A     3) A     4) A   2 1 1   
 2 3   5 5   2 4  2 3 3 
       
 
 1 4 4   2 3 3   0 4 4   2 2 2 
       
5) A   2 5 2    6) A   3 3 0  7) A   0 4 4    8) A   0 2 2 
 0 0 3  3 4 1    0 0 0
     0 2 2   
       
 

Pentru aplicațiile liniare  f :  3   3 de mai jos, verificați care sunt diagonalizabile și în caz afirmativ, 
diagonalizați‐le: 

9)   f  x, y, z    3x  z, 3 y  2 z,  x  y  z  ;  10)   f  x, y, z    4 y,  4 y, 0  ; 

11)   f  x, y, z    3 y  4 z,  5 y, 5 z  ;  12)   f  x, y, z    0,  5 y, 5 x  5 z  . 
 

Calculați  A 1 , folosind polinomul caracteristic al matricei: 

 1 3 0   0 1 5   0 2 1 
     
13)   A   3 4 1   14)   A   1 0 2    15)   A   0 3 0   
 2 0 1   3 4 4   4 5 2 
     

Calculați puterile indicate pentru următoarele matrice diagonalizabile: 

 1 0  6 4
16) A105 , pentru  A     17) A2014 , pentru  A    
 3 2  3 1
 1 0 2 
1 4   
18)   A30 , pentru  A     19) A , pentru  A   1 1 2   
51

 0 4   1 0 0 
 
 

Determinați termenul general al șirului recurent: 

20) xn 1  2 xn  3 xn 1 , cu  x1  1, x0  0 ;  21) xn  2  3 xn 1  2 xn , cu  x1  1, x0  2  ; 

22) 2 xn  3  4 xn  2  2 xn 1  4 xn  0 , cu   x3  1, x2  0, x1  1 . 

 
Indicații și răspunsuri 

1. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  4  5  0 . Valorile proprii ale matricei 


A  sunt   1  5  și  2  1 cu multiplicitățile algebrice  n5  1, n1  1 . Vectorii proprii asociați fiecărei 
valori proprii se obțin rezolvând sistemul omogen  ( A   I 2 ) x  0 2 . Pentru  1  5 obținem: 
  1 
V5  Sp    ,     , m5  dim V5  1  și respectiv pentru  2  1 obținem:                                      
  1 
  2  
V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1 . Cum  n5  m5 și  n1  m1 , matricea este diagonalizabilă. 
 1 
1 1 2   5 0   1 2 
Forma ei diagonală este  A  P  D  P 1       . 
3 1 1   0 1   1 1 
2. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  9  10  0 . Valorile proprii ale matricei 
A  sunt   1  10  și  2  1 , cu multiplicitățile algebice  n10  1, n1  1 . Vectorii proprii asociați 
fiecărei valori proprii se obțin din sistemul omogen  ( A   I 2 ) x  0 2 . Pentru  1  10 obținem: 
  1 
V10  Sp    ,     , m10  dim V10  1  și respectiv pentru   2  1  obținem:                           
 1 
 6 
   
V1  Sp  5 ,     , m1  dim V1  1 . Cum  n10  m10 și  n1  m1 , matricea este diagonalizabilă. 
 
  1  
 
1  1 6   10 0   5 6 
Forma ei diagonală este  A  P  D  P 1      . 
11  1 5   0 1   1 1 
3. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  8  16  0 . Valorile proprii ale matricei 
A  sunt   1  2  4  cu multiplicitatea algebrică  n4  2 . Rezolvând sistemul  ( A   I 2 ) x  0 2 pentru 
 0 
valoarea proprie    4  obținem  V4  Sp    ,     , m4  dim V4  1 . Cum  n4  m4 , matricea 
 1 
nu este diagonalizabilă.  
4. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  7 2  12  0 . Valorile proprii ale 
matricei  A  și multiplicitățile algebrice corespunzătoare sunt   1  4, n4  1 ,  2  0, n0  1  și 
3  3, n3  1 . Rezolvând sistemul  ( A   I 3 ) x  0  , pentru fiecare valoare proprie, obținem 
3

  16  
  5  
     0 
  9     
V4  Sp   ,     , m4  dim V4  1 ,  V0  Sp   1 ,     , m0  dim V0  1  și 
 
  5   1 
  1      
   
   
  3 
  2 
   
respectiv  V3  Sp   1  ,     , m3  dim V3  1 . Cum  n4  m4 ,  n0  m0  și  n3  m3 , matricea 
  1  
   
   
este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este 
 16 3 0   4 0 0   0 3 3 
1 1     
A  P  D  P   9 2 1   0 3 0    4 16 16  . 
12      
 5 2 1   0 0 0   8 17 5 
 
5. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  7 2  15  9  0 . Valorile proprii ale 
matricei  A  sunt   1  1  și  2  3  3 cu multiplicitățile algebrice  n1  1, n3  2 .  
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 ) x  0 3 ,pentru fiecare valoare proprie, obținem: 

  2    1  1  
         
V1  Sp   1  ,     , m1  dim V1  1  și V3  Sp   0  ,   1  ,  ,     , m3  dim V3  2 . 
 0    1  0 
         
Cum  n1  m1  și  n3  m3 , matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este 
 2 1 1   1 0 0   1 1 1 
1      
A  P  D  P   1 0 1    0 3 0    0 0 1  . 
     
 0 1 0   0 0 3   1 2 1
 
6. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  4 2    6  0 . Valorile proprii ale 
matricei  A  sunt   1  1, 2  3 ,  și  3  2 , cu  n1  1, n3  1, n2  1 . 
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 ) x  0 3 , pentru fiecare valoare proprie, obținem :

  4    0 
       
V1  Sp   3  ,     , m1  dim V1  1 ,  V3  Sp   1 ,     , m3  dim V3  1  și 
 1   1 
       
 1 
 3 
   
respectiv  V2  Sp   1 ,     , m2  dim V2  1 . Cum  n1  m1 ,  n3  m3  și  n2  m2 , 
 1 
   
   
matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este :
 4 0 1   1 0 0   0 1 1
1      
A  P  D  P 1   3 1 3    0 3 0    12 13 9  . 
4    
 1 1 3   0 0 2   4 4 4 
7. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  2 2  0 . Valorile proprii ale matricei  A  
sunt   1  2  și  2  3  0 , cu n2  1, n0  2 . Rezolvând sistemul  ( A   I 3 ) x  0 3 , pentru fiecare 
  2 
   
valoare proprie,  obținem:   V2  Sp  2 ,     , m2  dim V2  1  și
 
 1 
   
 1 0 
     
V0  Sp   0  ,   1  ,  ,     , m0  dim V0  2 . Cum  n2  m2  și  n0  m0 , matricea este 
 0 1 
     
 1 0 2   0 0 0   1 2 2 

1     
diagonalizabilă. Forma ei diagonală este  A  P  D  P   0 1 2    0 0 0    0 1 2  . 
 0 1 1   0 0 2   0 1 1
     
8. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0    4  4  0 . Valorile proprii ale 
3 2

matricei  A  sunt   1  0, n0  1  și  2  3  2, n2  2 .  


Rezolvând sistemul  ( A   I 3 ) x  0 3 pentru fiecare valoare proprie obținem 
 0   1 
       
V0  Sp   1 ,     , m0  dim V0  1  și  V2  Sp   0  ,     , m2  dim V2  1 . Cum 
 1   0 
       
n2  m2  , matricea nu este diagonalizabilă. 
 3 0 1 
 
9. Matricea asociată aplicației liniare este:  A   0 3 2  . 
 1 1 1 
 
Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  7 2  16  12  0 . Valorile proprii ale 
matricei  A  sunt   1  3  și   2  3  2,  cu n3  1, n2  2 .  
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 )v  0 3 , pentru fiecare valoare proprie, obținem:

 1   1 
       
V3  Sp   1  ,     , m3  dim V3  1  și  V2  Sp   2  ,     , m2  dim V2  1 . Cum 
 0   1 
       
n2  m2  , matricea nu este diagonalizabilă (endomorfismul nu e diagonalizabil). 
 0 4 0 
 
10. Matricea asociată aplicației liniare este:  A   0 4 0  .  
0 0 0
 
Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  4 2  0 . Valorile proprii ale matricei  A  
sunt   1  2  0 ,  și  3  4 , cu  n0  2, n4  1 .  
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 )v  0 3 ,pentru fiecare valoare proprie, obținem :

 0 1   1 


         
V0  Sp   0  ,   0  ,  ,     , m0  dim V0  2  și  V4  Sp   1  ,     , m4  dim V4  1 . 
 1 0   0 
         
Cum  n0  m0  și  n4  m4 , matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este 
0 1 1 0 0 0  0 0 1
1      
A  P  D  P   0 0 1    0 0 0    1 1 0  . 
 1 0 0   0 0 4   0 1 0 
     
 0 3 4 
 
11. Matricea asociată aplicației liniare este: A   0 5 0  .  
0 0 5 
 
Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  25  0 . Valorile proprii ale matricei  A  
sunt   1  0 ,  2  5  și  3  5 , cu  n0  1, n5  1, n5  1 .  
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 )v  0 3 ,pentru fiecare valoare proprie, obținem :
 3 
 1    5  
       
V0  Sp   0  ,     , m0  dim V0  1 ,  V5  Sp   1  ,     , m5  dim V5  1  și respectiv 
 0   0 
       
   
  4 
  5  
   
V5  Sp   0  ,     , m5  dim V5  1 . Cum  n0  m0 ,  n5  m5  și  n5  m5 , matricea este 
  1  
   
   
 1 4 3   0 0 0   5 3 4 
1 1     
diagonalizabilă. Forma ei diagonală este  A  P  D  P   0 0 5    0 5 0    0 0 1  . 
5     
 0 5 0   0 0 5   0 1 0 
0 0 0 
 
12. Matricea asociată aplicației liniare este  A   0 5 0  .  
 
 5 0 5 
Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  10 2  25  0 . Valorile proprii ale 
matricei  A  sunt   1  2  5  și  3  0  cu  n5  2 , n0  1 .  
Rezolvând sistemul  ( A   I 3 )v  0 3 , pentru fiecare valoare proprie, obținem: 

 0 0   1 


         
V5  Sp   0  ,   1  ,  ,     , m5  dim V5  2  și  V0  Sp   0  ,     , m0  dim V0  1 . 
 1 0   1 
         
Cum  n5  m5  și  n0  m0 , matricea este diagonalizabilă. Forma ei diagonală este 
 0 0 1   5 0 0   1 0 1 
1     
A  P  D  P   0 1 0    0 5 0    0 1 0  . 
1 0 1  0 0 0  1 0 0
     
13. p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  6 2  11  0 ; Din Teorema Hamilton‐Cayley, avem că  p A ( A)  O3 , 
 4  3  3 
 1 2 6  1
1 
adică  A  6 A  11I 3  O3 , de unde obținem  A    A  A  
3 2
5 1 1  . 
 11 11  11  

 8 6 5 
14. p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  4 2  24  18  0 ; Din Teorema Hamilton‐Cayley, avem că 
p A ( A)  O3 , adică  A3  4 A2  24 A  18 I 3  O3 , de unde obținem 
 8 24 2 
11 2 2 4  1 
A   A  A  I 3    2 15 5  . 
 18 9 3  18  
4 3 1
15. p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  5 2  2  12  0 ; Din Teorema Hamilton‐Cayley, avem că 
p A ( A)  O3 , adică  A3  5 A2  2 A  12 I 3  O3 , de unde obținem 
 6 1 3
 1 2 5
1 1  1 
A   A  A  I 3    0 4 0  . 
 12 12 6  12  
 12 8 0 
16. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2    2  0 . Valorile proprii sunt   1  1  
și  2  2  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii 
  1 
1  1  este:  V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1  și  pentru  2  2 :                                      
 1 
 0 
V2  Sp    ,     , m2  dim V2  1 . Obținem:
 1 
0   1 0    1 0
k 2
 1 0    1
k

A  PD P  
k k 1
     . Pentru  k  105 , 
 1 1   0 2k   1 1    1  2k k 
k 1
2 
 1 0 
A105    . 
1  2
105
2105 
17. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  5  6  0 . Valorile proprii sunt   1  3  
și  2  2  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii 
  4 
   
1  3  este:  V3  Sp  3 ,     , m3  dim V3  1  și  pentru  2  2 :                                      
 
  1  
 
  1 
V2  Sp    ,     , m2  dim V2  1 . 
 1 
 4 1  3k 0   1 1  4  3k  3  2k 4  3k  2k  2 
Ak  P  D k  P 1    
k      k 1  . Pentru 
 3 1   0 2   3 4   3  3  2
k
3k 1  2k  2 
 4  32014  3  22014 4  32014  22016 
k  2014 ,  A   2015
2014
 . 
 3  3  2 32015  22016 
2014
18. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  3  4  0 . Valorile proprii sunt   1  1  
și  2  4  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii 
 1 
1  1  este:  V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1  și  pentru  2  4 :                                      
0
   
  4 
   
V4  Sp  5 ,     , m4  dim V4  1 . 
 
  1  
 
1  1 4   1 0   5 4  1  5 4   4 k 1 
   . Pentru  k  30 , 
1
A  PD P  
k k
 k 
5  0 5   0  4    0 1  5  0 5   4 k 
1  5 4  431 
A30    . 
5  0 5  430 
19. Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  2 2    2  0 . Valorile proprii sunt  
1  1 ,  2  1  și  3  2  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii 
 0 
   
asociați valorii proprii  1  1  este:  V1  Sp   1  ,     , m1  dim V1  1 ,  pentru  2  1 :                                
 0 
   
  1 
   
 1 
V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1 iar pentru 3  2  este:
 2 
  1  
  2 
   
V2  Sp   4  ,     , m2  dim V2  1     
 1 
   
 0 2 2    1 0   9 6 6
k
0
1     
Ak  P  D k  P 1   1 1 4    0 1 0    1 0 2  
6   k   
 0 2 1   0 0  2    2 0 2 
 
 2  4   2  4  4   2  
k k
0
1  
  9   1  1  8   2  6   1 6   1  2  8   2  
k k k k k

6 
2  2   2  4  2   2 
k k
 0 
 
 22 53
0 4  2  53

1  
Pentru  k  51 ,  A51   10  254 6 4  254   . 
6
 2  2
52
0 4  252 
20. Rescriem recurența în forma:  xn  2 xn 1  3 xn  2 , care în formă matriceală este: 
 xn   2 3   xn 1  2  n2 
x n 1  1 
x
      A    ...  A    . Verificăm dacă matricea  A  este diagonalizabilă: 
 xn 1  
1 0   xn  2   xn 3   x0 
A

Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  2  3  0 . Valorile proprii sunt   1  3  și 


2  1  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii proprii  1  3  
  3 
este:  V3  Sp    ,     , m3  dim V3  1  și  pentru  2  1 :                                      
 1 
  1 
V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1 . 
 1 
0   1 1  1  3k 1   1 3k 1  3   1 
k 2 k 1
1  3 1  3
k

   .  Pentru 
1
A  PD P  
k k
 
4  1 1   0  1   1 3  4  3k   1k 1 3k  3   1k 
k

 xn  1  3   1 3n  3   1   1  1  3n   1 


n n 1 n n 1

k  n  1 , obținem:      n 1    
 
 . Termenul 

 3   1 3  3   1     3   1 
n 1
x
 n 1  4 n n 1 0 4 n 1 n

1
general al șirului este:  xn  3n   1  . 
n 1

4  

21. Rescriem recurența în forma:  xn  3 xn 1  2 xn  2 , care în formă matriceală este: 

 xn   3 2   xn 1  2  n2 
x n 1  1 
x
      A    ...  A    . Verificăm dacă matricea  A  este 
 xn 1  1 0   xn  2 

  xn 3   x0 
A

diagonalizabilă: Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 2 )  0   2  3  2  0 . Valorile proprii 


sunt   1  1  și  2  2  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor proprii asociați valorii 
 1 
proprii  1  1  este:  V1  Sp    ,     , m1  dim V1  1  și  pentru  2  2 :                                      
 1 
  2 
V2  Sp    ,     , m2  dim V2  1 . 
 1 
1 2   1 0   1 2   1  2k 1 2  2k 1 
A k  P  D k  P 1    
k     .  Pentru  k  n  1 , obținem: 
1 1   0 2   1 1  1  2 2  2k 
k

 xn   1  2n 2  2n   1   3  2n 
 
  n 1

n 1   
 n 1 
. Termenul general al șirului este:  xn  3  2n . 
x
 n 1    1  2 2  2 2
    3  2 

22. Rescriem recurența în forma:  xn  2 xn 1  xn  2  2 xn 3 , care în formă matriceală este: 

 xn   2 1 2   xn 1   xn  2   x3 
      2   n 3  
 xn 1    1 0 0    xn  2   A   xn 3   ...  A   x2  . Verificăm dacă matricea  A  este 
  0 1 0   x     
 xn  2     n 3   xn  4   x1 
A

diagonalizabilă: Ecuația caracteristică este  p A ( )  det( A   I 3 )  0   3  2 2    2  0 . Valorile 


proprii sunt   1  1  ,  2  1 și  3  2  (simple), deci matricea este diagonalizabilă. Spațiul vectorilor 
 1 
   
proprii asociați valorii proprii  1  1  este:  V1  Sp  1 ,     , m1  dim V1  1 ,  pentru  2  1  este
 1 
   
 1 
   
V1  Sp   1 ,     , m1  dim V1  1  ,iar pentru  3  2 :                             
 1 
   
  4 
   
V2  Sp   2  ,     , m2  dim V2  1 . 
 1 
   
1 1 4   1 0 0   3 3 6 
1      
 1
k
Ak  P  D k  P 1  1 1 2    0 0    1 3 2  
6  
1 1 1   0 0 2k   2 0 2 

.   
 3   1k  2k 3 3  3   1
k
6  2   1  2k 3 
k

1 
  3   1  2k  2 3  3   1 6  2   1  2 
k 1 k 1 k 1 k 2

6 
 3   1  2k 1 3  3   1 6  2   1  2k 1 
k k k
 

 3   1n 3  2n 3  3   1
n2
1  2   1  2n   1 
n 3
 xn   
  1
Pentru  k  n  3 , obținem:   xn 1    3   1  2n 1 3  3   1 1  2   1  2n 1    0  . 
n2 n 1 n2

x  6   
 3   1  2n  2 3  3   1 1  2   1  2n  2   1 
n 3 n2 n 3
 n2 
 
1
Termenul general al șirului este:  xn  1   1  . 
k

2  