Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala Gimnazială Nr.


Aria curriculară: Om şi societate
Obiectul: Geografia continentelor extraeuropene
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţare: America- caracteristici generale
Subiectul lecției: Resursele naturale şi economia Americii.
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Profesor:

Competenţe specifice:
C1. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi;
C2. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
C3. Citirea hărții și utilizarea semnelor convenţionale;
C4. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio economice reprezentate pe harta
Lumii.

Obiective ale lecţiei.


La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:
O1: să precizeze 3 resurse naturale de suprafaţă şi de subsol din America;
O2: să identifice 3 tipuri de agricultură practicate pe continentul american;
O3: să numească principalele tipuri de transporturi ale acestui continent;
O4: să enumere 3 regiuni turistice ale continentului America.

Metode didactice: expunerea, conversaţia euristică, comparaţia, jocul geografic, lucrul cu harta,
lucrul cu manualul.

Materiale didactice şi mijloace de învăţământ: Atlasul geografic, manualul, harta fizică a Lumii,
harta fizică a Americii, fişe de lucru.

Forme de organizare: frontală, pe echipe.

Bibliografie:
● Dulamă Maria Eliza, 2002, Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura
Clusium, Cluj Napoca.;
● Ilinca N., 2002, Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti;
●Mândruţ O, 2008, Geografia continentelor extraeuropene, manual pentru clasa a VII-a
Editura Corint, Bucureşti.
SCENARIU DIDACTIC
Activitatea de predare învăţare

Obiectivele
Momentele
lecţiei Dozare Strategii

Lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice

1.Momentul 1' Pregătirea clasei: controlul prezenței Pregătirea caietelor,


organizatoric și ordinei manualelor şi a documentelor
şcolare

2.Verificarea 10' Verificarea cunoştinţelor din lecţia Ascultă, analizează, gândesc şi


cunoştinţelor anterioară ’’Harta politică’’. formulează răspunsurile
anterioare aşteptate fiind îndrumaţi de
Conversaţia
Elevii se vor grupa în echipe de câte profesor
doi și vor primi câte o fișă de lucru
(REBUS).

Pe ce continent se află cea mai


dezvoltată ţară din punct de vedere
economic? Credeţi că dezvoltarea
economică a unui stat ţine şi de
resursele pe care aceasta le deţine?
3. Anunţarea 2' Resursele naturale şi economía Ascultă, se mobilizează, scriu
temei şi a Americii. titlul lecţiei în caiete
lucrul la tablă
obiectivelor Scrie titlul lecţiei pe tablă
Se prezintă obiectivele lecţiei
4. Comunicarea 27' Adresează în permanenţă întrebări
noilor elevilor cu privire la conţinuturile ce
cunoştinţe; urmează a fi expuse.
Citesc pe harta din manualul Conversația
Dirijarea
Comunicarea sarcinilor de lucru: şcolar şi formulează euristică
învățării
răspunsurile.
Profesorul cere elevilor să citească
harta de la pagina 107 şi să
O1 identifice resursele naturale ale
continentului american. Lucrul cu harta
Elevii noteză în caiete
Profesorul cere elevilor să compare
resursele din nord cu cele din sudul
Ascultă, analizează, gândesc şi
continentului. Comparaţia
formulează răspunsurile
aşteptate fiind îndrumaţi de
Profesorul precizeazã faptul cã profesor.
Lucrul cu
activitãţile industriale sunt manualul
dependente nu numai de existenţa
resurselor naturale, ci şi de nivelul
de dezvoltare economicã a
regiunilor şi ţãrilor rezultând
concentrãrile industriale.

Profesorul cere elevilor să identifice


pe harta din manual şi să localizeze Citesc pe harta din manualul
pe harta Americii principalele şcolar şi formulează
concentrări industriale din America. răspunsurile.
Profesorul cere elevilor să
urmărească textul din manual şi să
precizeze principalele tipuri de
activităţi agricole desfăşurate pe Ascultă, analizează, gândesc şi
continentul american. formulează răspunsurile
Profesorul le explică faptul că în aşteptate fiind îndrumaţi de
O2 America de nord agricultura este profesor.
modernizată şi se desfăşoară în
ferme specializzate şi în belturi
(centuri )

Profesorul cere elevilor să identifice


O3 principalele tipuri de transporturi ale Citesc pe harta din manualul Lucrul cu
Americii. şcolar şi formulează manualul
răspunsurile.
Profesorul cere elevilor să analizeze
harta din manual şi să precizeze
principalele porturi de la oceanul
Pacific şi Atlantic.

Profesorul prezintă principalele


O4 activităţi şi regiuni turistice ale
Americii.
Să identificăm pe hartă principalele Lucrul cu harta
regiuni turistice din SUA, Mexic,
Canada, Brazilia.

5. Asigurarea și 8' Profesorul adresează întrebări Elevii formulează răspunsurile. Conversația


intensificarea elevilor cu privire la conţinuturile ce
retenției și au fost expuse.
transferului
cunoștințelor

6. Precizarea 2' Comunică sugestiile și conținuturile Ascultă și notează


activităților pe ce vor fi parcurse spre studiu.
care elevii le vor
desfășura acasă
SCHIŢA LECŢIEI
RESURSELE NATURALE ŞI ECONOMIA AMERICII

 Resurse naturale de suprafaţă


Hidroenergie - Columbia, Colorado (America de N )
- Parana, Orinoco, Amazon ( America de Sud)
Păduri : bazinele fluviilor Amazon, Orinoco
Resurse naturale de subsol :
- Petrol – zona golfului Mexic
- Minereu de fier – Regiunea Marilor Lacuri
- SE Braziliei
- Minereuri neferoase - Muntii Stancosi ( pb, zn)
- Muntii Anzii (Cu)
- Minereuri auro-argentifere – Muntii Cordilieri
- Munţii Anzi

 PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Industria – principalele state industrializate


Statele Unite ale Americii, Canada- atomoenergie, hidroenergie, producţia de aluminiu,plumb, cupru
produse ale industriei chimice, lemnului, materialelor de construcţie, textile şi alimentare
Brazilia – hidroenergie , constructii de masini( automobile, masini agricole, nave), diferite produse ale
industriei chimice, lemnului, materialelor de constructii, textile, alimentare
Agricultura
Se cultiva : grâu, soia, trestie de zahăr, cafea, citrice, bumbac, tutun, legume. În S.U.A apar “Belt-urile”:
Sun Belt, Cotton Belt, Corn Belt.
Se cresc : - bovine, cabaline, ovine, caprine, cameline (lama), porcine, pescuitul (pe coasta atlantică şi
pacifică)

Transporturile
Feroviare : -căile ferate măsoară în America de Nord 400 000 km lungime, iar în America de Sud 112
000 km
Magistrale feroviare : - Halifax- Montreal -Vancouver/ în Canada
- New York- Saint Louis- Los Angeles / S.U.A.
- Buenos Aires- Santiago de Chile- Valparaiso /în Argentina şi Chile
Transporturile rutiere – au cca 7 milioane km lungime in America de N si 2,5 mil km in America de S
Magistrale rutiere : Panamaericana Alaska/S.U.A.- Puerto Mont/ Chile-lungime peste 15.000 km
Transamazonia Oc. Atlantic – Lima/Peru-lungime aproximativ 5500 km
Transporturile maritime şi fluviale :
Porturi fluviale: dispune de cel mai important sistem de navigaţie interioară de pe Glob Marile Lacuri –
Sf. Laurenţiu
Porturi oceanice :
Oc. Pacific: Vancouver, Portland, San Francisco, Los Angeles
Callao, Valparaiso
Oc. Atlantic : Montreal, Halifax, Boston, New York, Philadelphia
Rio de Jaeiro, La Plata, Buenos Aires,
Transporturi aeriene : aeroporturi: Chicago, New York, Atlanta, Los Angeles, Brasilia, Buenos Aires.
Turismul
Staţiuni turistice : Miami , Malibu Denver, Sun Valley/S.U.A, Acapulco/ Mexic
Copacabana /Brazilia, Mar del Plata/ Argentina, Vina del Mar /Chile
- obiective şi atracţii turistice: vestigiile civilizaţiilor precolumbiene (aztecă + mayaşă în Mexic, incaşă
Cuzco şi Machu Picchu în Peru) marile oraşe (New York, Washington, , Buenos Aires, Ciudad de Mexico,
Caracas, Bogota, La Paz ) carnavalurile populare (ex.Brazilia Rio de Janeiro)