Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: Data:

TEST DE EVALUARE
U.I 1-FRACȚII
1.Scriefracțiile:

patru șesimi

cinci supra nouă

șase optimi

trei zecimi

opt șeptimi

trei noimi

2.Grupează corespunzător următoarele fracții:

69 3745 12 10 134 10 10010010 95 100 8 3 10 2 4 100 10 100

a.fracții subunitare

b.fracții echiunitare

c. fracții supraunitare
3.a.Scrietoatefractiilesupraunitarecunumărătorul 9; cunumărătorul 12;

3.b.Scrietoatefractiilesubunitarecunumitorul 9; cunumitorul 12.

4.Ordonează crescător fracțiile:

162292247 33 222 2717810 7 577 100 397 7

...................................................................................................................................................................

5.Află fracțiile cu 6 mai mari decât 429 1 134 13 38

10 10 10 10 10 10 10

6.Câți întregisuntîn:

a.8 jumătăți 10jumătăți4jumătăți 20 dejumătăți

b.12sferturi 16sferturi 20sferturi


7.a.Unelev a făcut 3/7 din tema de vacanță de 42 de exerciții. Câteexercițiimai are de făcut?

b.Suma adouănumereeste 140. Știindcăunuleste 2/5 din celălaltsă se aflenumerele.

8.La un depozit s-au adus 900 kg de mere. În prima zi s-a vândut 1/2 din întreaga cantitate.
A doua zi s-a vândut1/3din cantitatea rămasă . Câte kilograme de mere au mai rămas pentru a treia
zi?