Sunteți pe pagina 1din 1

TEST SUMATIV PSIHOLOGIE – PROCESE COGNITIVE SUPERIOARE(Nr.

1)

1. Definiţi memoria
2. Stabiliţi corespondenţa dintre enunţurile din coloana A cu enunţurile din coloana B, respectând corectitidinea
ştiinţifică
1. Imaginaţie a. întipăreşte, stochează şi reactualizează informaţiile
b. exprimă prin produsul său personalitatea autorului, originalitatea
acestuia.
2. gândire c. orientează, conduce şi valorifică toate celelalte procese psihice prin
rolul central pe care îl ocupă în sistemul psihic uman.
3. memorie d. elaborează imagini şi proiecte noi pe baza combinării şi transformării
experienţei anterioare.
e. rezolvarea de probleme constituie domeniul său performanţial de lucru.
f. este procesul psihic prin care realizăm un tablou selectiv al realităţii fiind
puternic influenţată de interese, motivaţii, vârstă şi gradul de cultură al
individului.

3. Comparaţi visul(pl. Vise) cu reveria precizând;


a. Ce reprezintă cele două pentru imaginaţie/produse, forme, procedee?;
b. Efectele lor(utilitatea acestora) în viaţa omului;

4. Indicaţi(numiţi, precizaţi) un procedeu imaginativ şi exemplificaţi printr-un produs în ce constă acest


procedeu.
5. Citiţi cu atenţie următorul text:

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:


A. Considerați că Goring era o personalitate cu o influenţă negativă? Argumentaţi-vă răspunsul prin, apel la text 6
puncte
B. Textul precizează despre Goring că nu dispunea de calităţile unui militar adevărat. Menționați, pe baza textului
dat, două motive care susţin această afirmaţie. 8 puncte
C. Conform teoriei lui G.W. Allport, fiecare om are o trăsătură dominantă, care îi influenţează aproape fiecare
act (trăsătură cardinală) și alte trăsături principale ale caracterului. Identificaţi trei trăsături ale
personajului(cardinală şi două principale) 6 puncte

D. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia Gândirea este un proses psihic periferic.
. 10 puncte

S-ar putea să vă placă și