Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TECUCI

B-dul Victoriei, nr. 12


Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: lsh_tecuci@yahoo.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

PROGRAM DE ACTIVITATE
CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR
2013-2014
DATA TEMA OBIECTIVE RESPONSABIL FEED-BACK

16 IX -Participarea elevilor la desfăşurarea Dir., prof. Grecu Ion Deschiderea oficială a noului an
PRIMUL CLOPOŢEL ceremonialului de deschidere a Dir. adj., prof Rodica şcolar
-Organizarea ceremonialului de deschidere a anului şcolar anului şcolar Cristovici
Prof. Maxim Liliana
Prof. Corcioveanu Cristinel
17 IX – MOMENT ORGANIZATORIC - Organizarea activităţii Consiliului Prof. Maxim Liliana Realizarea alegerilor conform
17 XI - Constituirea Consiliului Şcolar al Elevilor. Etape: Şcolar al Elevilor pe anul în curs graficului.
a) alegerea consilierilor claselor; (alegeri, Regulament, plan de Preşed. Amariţei Radu Prelucrarea şi îmbunătăţirea
b) alegerea noului comitet de conducere al Consiliului Şcolar al Elevilor; activitate) Regulamentului
-Prelucrarea şi îmbunătăţirea Regulamentului de funcţionare al - Analizarea activităţii derulate în Secretar : Tonu Georgiana Alcătuirea planului de activitate
Consiliului Şcolar al Elevilor; anul şcolar trecut pe anul în curs.
- Analizarea eficienţei activităţilor realizate în cadrul Consiliului
Şcolar al Elevilor în anul şcolar trecut;
- Alcătuirea planului de activitate al Consiliului Şcolar al Elevilor

1X- INFORMARE ŞI CELEBRARE


23 XI - Identificarea măsurilor necesare asigurării de condiţii mai bune de - Asigurarea de condiţii mai bune de Preşed. Amariţei Radu Cunoaşterea de către toţi elevii
studiu şi recreere pentru elevi; studiu şi recreere pentru elevi a Regulamentului de Ordine
- Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii - Cunoaşterea de către elevi a noului Consilierii claselor a VI-a Interioară.
- Organizarea ,,Balului Bobocilor în stil PAPARAZZI” pentru elevii Regulament de Ordine Iinterioară şi a XII-a A, B,C,D,E,F Implicarea elevilor în derularea
claselor a IX-a – 1 XI al şcolii activităţilor planificate
- Organizarea ,,Balului Boboceilor”de către elevii clasei a VI-a - Asigurarea participării active a
pentru elevii clasei a V-a - 23 XI tuturor elevilor la acţiunile derulate
în şcoală

COLEGIUL – UNIVERSUL ADOLESCENŢEI NOASTRE( I) -Omagierea fondatorilor Colegiului Dir. adj. Rodica Cristovici Strângerea de donaţii in bani
- ,, Dar din suflet de copil - ed. 2013”- Ajutorarea, printr-o colectă, a Naţional ,,Spiru Haret” Prof . Gheorghiu Bogdan pentru cumpărarea unei
copiilor preşcolari din Călmăţui, cu ocazia vizitării monumentului Prof . Gheorghiu Carmen coroane de flori.
ridicat, în localitate, în cinstea fondatorilor colegiului nostru. Preşed. Amariţei Radu
-Depunerea unei coroane la mormântul ctitorilor instituţiei noastre Clasele: a IX-a A, a IX-a
31.X de învăţământ, Tache si Elena Anastasiu. C, a IX-a D, X D, XI A
Îmbunătăţirea atmosferei
16-24XI SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE -Formarea unei atitudini civice în Profesorii colegiului psiho-afective în colegiu, ce
- Implicarea elevilor in activităţile organizate de profesori. rândul elevilor colegiului. Elevii colegiului va determina o mai bună
comunicare între elevi.
16-24XI O LUME A TOLERANŢEI -Implicarea si sensibilizarea elevilor Prof. Petrică Ramona Realizarea si distribuirea
Ziua Internaţională a toleranţei ( 22 XI) in activitati specifice temei; unor pliante si afise in
-Formarea unei atitudini civice in Prof. Maxim Liliana colegiu şi in comunitate.
- ,,Compasiunea ne învaţă despre toleranţă!” spiritul toleranţei faţă de oameni; Prof. Gheorghe Oana Realizarea unui film despre
-Strângerea de materiale (haine, Elevii echipajului ,,Wild ajutorarea familiilor
pături, rechizite, detergent), necesare Scouts” sinistrate din Cudalbi.
familiilor cu copii, afectate de Membrii C.Ş.E
inundaţiile din Cudalbi.
-Depunerea unei coroane, din
1 XII ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI -Promovare şi respectarea simbolu- Membrii C.Ş.E partea C.Ş.E, la statuia
-Organizarea în liceu de activităţi specifice zilei naţionale rilor naţionale domnitorului Alexandru Ioan
Elevii colegiului Cuza.
-Dezvoltarea atitudinii patriotice şi -Ornarea claselor în spirit
2 XII a sentimentului de dragoste faţă de patriotic.
ţară. - Jurizarea şi desemnarea
celei mai frumoase clase.
16-20 CRĂCIUNUL LA ROMÂNI -Derularea unor concursuri şi Prof. Maxim Liliana Se va îmbunătăţi atmosfera psiho-
XII -Organizarea de CLE a unui spectacol caritabil la nivel local serbări, organizarea de expoziţii afectivă în colegiu , fapt ce va
-Organizarea unor scenete, piese de teatru, etc. tematice Preşed. Amariţei Radu determina o mai bună comunicare
-Organizarea de activităţi specifice lunii decembrie si apropierii -Susţinerea unui recital de colinde Vicepreşed. Pătrăşcan între elevi, în toate planurile.
sărbătorilor de iarnă -Ornarea unui brad în liceu cu Raluca-Elena
ajutorul elevilor din colegiu si a Vicepreşed. Cîdu Andrei
membrilor CŞE Bogdan
-Participarea elevilor la spectacolul
caritabil organizat de CLE Membrii CŞE
-Decorarea claselor în spiritul Elevii colegiului
Crăciunului
6 I- PERFORMANŢA ŞCOLARǍ – ÎNTRE VIS ŞI REALITATE Dir. Dep. Concursuri Rezultatele obţinute vor marca o
28. II - Mobilizarea şi susţinerea unui număr cât mai mare de elevi, în - Creşterea calităţii rezultatelor obţinute şcolare si extrascolare: creştere a interesului elevilor
vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare de elevii la olimpiadele şi concursurile Buzenche Carmen pentru studiul de performanţă
şcolare Vicepreşed. Pătrăşcan
Raluca-Elena
Membrii CŞE
-Activitatea se va finaliza cu
15 .I. MESAJ CĂTRE EMINESCU - Conştientizarea importanţei Dir. adj. Rodica Cristovici depunerea unei jerbe de flori
Activităţi prilejuite de implinirea a 164 de ani de la naşterea comemorării unor personalităţi la statuia poetului din Parcul
marelui poet român, Mihai Eminescu. culturale româneşti. Prof. Maxim Liliana Central
-Realizarea unui pliant cu
Membrii C.Ş.E cele mai frumoase mesaje
adresate marelui poet.

VALENTINE’S DAY SAU DRAGOBETELE ROMÂNILOR? -Îmbunătăţirea climatului psiho-afectiv Prof. Maxim Liliana Activitatea va contribui la
14-24.II - Popularizarea variantei româneşti a Zilei îndrăgostiţilor, prin în colegiu şi stimularea dezvoltarii promovarea traditiilor româneşti
descrierea obiceiurilor de Dragobete; laturii artistice a personalitatii elevului. Membrii C.Ş.E in rândul tinerilor.
-Organizarea unui program special promovat prin radio.

-Îmbunătăţirea atmosferei
01- CRUCIADA MĂRŢIŞORULUI -Manifestarea spiritului de iniţiativă Prof. Maxim Liliana psiho-afective din colegiu,
10.III - Confecţionarea de mărţişoare . al elevilor, in activităţi caritabile; Prof. Badiu Vicenţiu fapt ce va determina o mai
-Oferirea de mărţişoare în Parcul Central şi la Spitalul Municipal -Implicarea unui număr cat mai bună comunicare in toate
,,Anton Cincu”. mare de elevi in activităţi artistice. Membrii S.N.A.C. planurile.
- ,,Un dar pentru fiecare”- organizarea unei colecte (haine, dulciuri, -Elevii vor conştientiza rolul
rechizite) pentru copiii din casa David Austen- Ţigăneşti Preşed. Amariţei Radu interacţiunii cu alţi copii.

Membrii C.Ş.E
-Conştientizarea de către elevi a Prof. Maxim Liliana
1-30.IV SPUNE ,,DA” PENTRU O ROMÂNIE VERDE! problemelor mediului înconjurător Se va realiza ecologizarea
- Campanie de ecologizare şi plantare de copaci , în colaborare cu Prof . Gheorghe Oana unor zone din Tecuci sau din
Cercetaşii din liceu -Realizarea de acţiuni de Membrii echipei împrejurimile oraşului.
- Activităţi de protejare a mediului natural – pregătirea/amenajarea ecologizare a unor zone din Tecuci ,,Wild Scouts”
de primăvară a spaţiului verde din curtea colegiului. sau din împrejurimile oraşului Spaţiul verde din jurul colegiului
-Plantarea de brazi / conifere de către elevii claselor terminale. Membrii claselor a XII-a va fi amenajat şi îmbogăţit prin
plantare de brazi.
- Dezvoltarea aptitudinilor sportive ; Dir.adj., prof. Rodica
7-11 V. PE LOCURI, FIŢI GATA...START! Cristovici Diplome de participare
-Concursuri sportive derulate in liceu , pe parcursul a trei zile - Socializarea si descoperirea tinerelor Prof. Pamfile Doru
talente. Membrii C.Ş.E
Dir. adj, prof.Rodica
21.V COLEGIUL – UNIVERSUL ADOLESCENŢEI NOASTRE( II) -Participarea elevilor la derularea Cristovici Derularea manifestărilor conform
-Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor liceului” activităţii aniversare a colegiului Prof. Corcioveanu Cristinel planificării
- Infiintarea unor cluburi pentru pasionatii de sah, pictura si cor / muzica
-Depunerea unei coroane la mormântul ctitorilor instituţiei noastre de Membrii C.Ş.E Filmări ale activităţilor
învăţământ, Tache şi Elena Anastasiu.
1 .VI
VIS DE COPIL - Implicarea elevilor, în special a Prof.diriginţi ai Se va îmbunătăţi atmosfera psiho-
-Activităţi tematice dedicate Zilei Internaţionale a Copiilor: desene celor de gimnaziu, în activităţi claselor V-VIII afectivă în colegiu.
pe asfalt, spectacole , concursuri. dedicate copiilor.
Membrii C.Ş.E Filmări ale activităţilor
- Participarea elevilor la
BILANŢUL ACESTUI AN ŞCOLAR! desfăşurarea ceremonialului de Dir., prof. Grecu Ion Realizarea programului de
20.VI - organizarea ceremonialului de încheiere a anului şcolar; încheiere a anului şcolar. Dir. adj.,prof. Rodica activităţi extraşcolare pentru
- proiectarea de activităţi extraşcolare pentru vacanţa de vară; - Manifestarea spiritului de iniţiativă Cristovici vacanţa de vară
- realizarea raportului anual de activitate al C.Ş.E. al elevilor, prin propunerea de
activităţi extraşcolare pentru Preşed. Amariţei Radu
vacanţa de vară.
Membrii C.Ş.E
Coordonator, Preşedintele C.Ş.E.,
Prof. Maxim Liliana Amariţei Radu