Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINANTII SANATATII

1.Îmbunătățirea condițiilor de viață


Punerea în aplicare o unei abordari cuprinzătoare a vieții timpurii, pornind de la
programe de supraviețuire a copilului existente si extinderea interventii in viata
timpurie pentru a-l include in viata sociala / emoționala și de se acomoda cu
limba / dezvoltarea cognitivă

Guvernele construiesc o acoperire universală a unui pachet cuprinzător de


dezvoltare a copilului inca din viata sa timpurie. In acest scop trebuiesc
incrementate programe și servicii pentru copii si mame indiferent de capacitatea
de a plati sau nu pentru aceste servicii

Extindeți oferta și domeniul educației . Acesta trebuie să includă principiile


dezvoltării timpurii a copilului (fizic, Social / emoțional și dezvoltarea
limbajului / cognitiv).
Comisia recomanda ca guvernul sa ofere o educatie de calitate care se ocupade
nevoile fizice, sociale si de limba, ale copilului. Astefel dezvoltarea cignitiva
incepe cu scoala pre-primara

2.Locurile sănătoase . Oamenii sănătoși


1.Să asigure calitatea sănătății și sănătății în centrul orașului :guvernarea și
planificarea urbană.
Comisia recomandă ca administrația locală și societatea civilă, susținute de
autorități, să instituie o guvernare participativă locală
Administrația națională și locală, în colaborare cu societatea civilă, să gestioneze
dezvoltarea urbană pentru a se asigura mai mult disponibilitatea unor locuințe de
calitate la prețuri accesibile. Cu sprijin de la Habitat pentru a se implica unde
este necesar, să investească în cartiere urbane modernizarea incluzând, în mod
prioritar, furnizarea de apă și canalizare, electricitate și străzi asfaltate pentru
toate gospodăriile indiferent de capacitatea de a plăti
2.Combaterea distribuției inegale a autoritatii, a banilor si a resurselor

Combaterea distribuției inegale a puterii, a capitalului propriu în toate


politicile,sistemele și programele Localizarea responsabilității pentru acțiunile în
domeniul sănătății și sănătății la cel mai înalt nivel de guvernare și asigurarea
acesteia.
Comisia recomandă ca parlamentul și organele de supraveghere echivalente sa
adopte un obiectiv de îmbunătățire a vietii în domeniul sănătății prin acțiuni în
domeniul sănătății cu ajuorul determinanților sociali ai sănătății ca măsură a
guvernului.
3.Finanțarea echitabilă
Consolidarea finanțelor publice pentru acțiuni în determinanții sociali ai
sănătății.
Comisia recomandă ca donatorii, agențiile multilaterale și statele membre sa
construiasca si să consolideze capacitatea națională de impozitare progresivă

Responsabilitatea pieței
Instituționalizarea luării în considerare a sănătății și a sănătății impactul echității
în economia națională și internațională
Comisia recomandă ca în colaborare cu alte instituții multilaterale relevante,
agențiile care sprijină statele membre, instituționalizează sănătatea sa evalueze
impactul capitalului, la nivel mondial și național, a capitalului major global,
regionale și bilateral.

Egalitate intre sexe


Abordarea prejudecăților de gen în structurile societății - în legi și aplicarea lor,
în modul în care organizațiile
sunt executate și intervențiile proiectate, și modul în care performanța
economică a țării este măsurată.
Comisia recomandă ca guvernul sa creeze și aplice legislații care promovează
egalitatea intre sexe

4.Imputernicirea politică

Împuternicirea tuturor grupurilor în societate prin intermediul unei bune practici


repzentate în luarea deciziilor cu privire la funcționarea societății, in special în
ceea ce privește efectul asupra echității în sănătate, și să creeze si să mențină un
cadru incluziv social pentru elaborarea politicilor.

Comisia recomandă ca guvernul național sa consolidează politica și legalitatea


sistemelor pentru a se asigura că promovează includerea egală a tuturor

5.Măsurare și înțelegere problemei - evaluarea impactului acțiunii

Factori determinanți ai sănătății: monitorizare, instruire și cercetare


Asigurați - vă că sistemele de monitorizare de rutină pentru echitatea sănătății și
determinanții sociali ai sănătății,
la nivel local, național și internațional.
Comisia recomandă ca guvernele se asigură că toți copiii sunt înregistrați la
naștere fără costuri financiare pentru gospodărie.

Bibliografie : Determinantii sanatatii 2009. Annex with recomandations