Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Tuberozitățile maxilare: descrieți aspectele clinice, rolul și implicațiile practice în


protezarea totală
2. Explicați raportul crestelor în zona frontală – aspecte clinice, cauze, evoluție și implicații
practice
3. Mușchiul genioglos – aspecte privind inserția în raport cu marginea protezei, evoluția și
implicațiile practice
4. Spațiul retrozigomatic – caracteristici anatomofuncționale, examinare, implicații
practice în amprentare
5. Cum se stabilește curbura vestibulară a șablonului superior în baza criteriilor estetice?
6. Care poate fi raportul IM cu RC la proba machetei și cum se procedează?
7. Căptușirea protezei raportată la DVO: când(sau cât) și cum se realizează?