Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE – ETAPA JUDEŢEANĂ EDIŢIA a III –a


10 mai 2008

I.(10 puncte) Un singur răspuns din variantele propuse este corect.

1. Conţinutul aerului dintr-o sală cu următoarele dimensiuni: lungime 10 m, lăţime 6 m,


înălţime 3 m, în dioxid de carbon este de 0,03% (procente de volum). Volumul de
dioxid de carbon din sală este:
a) 54 L; b) 5,4 L; c) 44 L; d) 0,054 L.

2. Cantitatea de calcar, cu 10 % impurităţi, care trebuie descompusă pentru a obţine


aceeaşi cantitate de CO2 ca şi cea rezultată prin tratarea MgCO3 cu 5 moli H2SO4 este:
a) 555,5 g; b) 250,2 g; c) 110,2 g; d) 500 g.

3. La încălzirea unei sârme de cupru, urmată de introducerea acesteia în soluţie de acid


clorhidric, schimbările de culoare ale sârmei sunt:
a) negru-arămiu-negru; b) galben-negru-galben; c) arămiu-negru-arămiu;
d) Cu nu reacţionează cu HCl.

4. Se descompune 20% din apa oxigenată care se găseşte în 400 g de perhidrol


concentraţie 10%. Concentraţia finală a perhidrolului şi cantitatea de magneziu care
reacţionează cu gazul degajat sunt:
a) 6,52% şi 0,235 moli Mg;
b) 8,04% şi 1,416 · 1023atomi de Mg;
c) 7,34% şi 5,646 g Mg;
d) 8,52% şi 0,118 moli Mg.

5. Piatra acră este un cristalohidrat cu formula KAl  SO4  2  xH 2O şi conţine 8,23% K.


Valoarea lui x este:
a) 6; b) 12; c) 5; d) 10.

6. Prin încălzirea unui litru de apă dură, care conţine săruri solubile Ca(HCO 3)2 şi
Mg(HCO3)2 în raport molar de 1:1, au rezultat 0,0448 L CO2. Cantităţile din fiecare sare
existente iniţial în apă sunt:
a) 162 mg; 146 mg; b) 1,62 mg ; 1,46 mg;
c) 162 g ; 146 g; d) 324 mg; 292 mg;

7. Suma numerelor atomice a trei elemente consecutive din sistemul periodic A, B, C,


este 27. Este adevărată afirmaţia:
a) cele trei elemente se găsesc în aceeaşi grupă ;
b) elementul B are 7 electroni în stratul M;
c) elementul A este divalent ;
d) elementul C este monovalent.

8. Dintre următoarele reacţii sunt posibile:

A) 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2


B) 2HCl + Na2SO4 →2NaCl + H2SO4
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
OLIMPIADA DE ŞTIINŢE – ETAPA JUDEŢEANĂ EDIŢIA a III –a
10 mai 2008

C) Cu + 2HCl → CuCl2 + H2
D) 2Na + H2O→ Na2O + H2
E) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
F) Fe + S → FeS2
a) A,B,D; b) A,C,E; c) A,D,E; d) B,D,E.

9. Gazul rezultat în urma respiraţiei este barbotat într-o soluţie limpede de apă de var. Vei
observa următoarele modificări:
a) soluţia rămâne neschimbată pentru că nu are loc nicio reacţie chimică;
b) soluţia devine tulbure datorită Ca(OH)2 format;
c) soluţia devine tulbure datorită CaCO3 format;
d) se degajă un gaz colorat.

10. O probă de vitamina C conţine 4,82  1026 atomi de oxigen. Numărul de moli de
oxigen molecular care ar corespunde oxigenului din proba este :
a) 2,41  1013 moli O2 ;
b) 9,64  1024 moli O2 :
c) 387, 46 moli O2 ;
d) 400,2 moli O2.

II. (20 puncte) 10 g de amestec format din pilitură de fier, şpan de cupru şi
pulbere de cărbune conţine 56% fier şi 32% cupru. Amestecul se tratează cu HCl de
concentraţie 18,25%. După încetarea reacţiei reziduul obţinut se filtrează şi apoi se
tratează cu o soluţie de H2SO4 de concentraţie 90% până la reacţia totală. Din soluţia
astfel obţinută cristalizează o substanţă de culoare albastră care se dizolvă ulterior în
500 g apă. Se cere:
a) scrierea ecuaţiilor reacţiilor care au loc;
b) masa soluţiei de HCl consumată;
c) volumul gazelor rezultate din reacţia cu H2SO4;
d) masa de cristale albastre obţinută;
e) concentraţia procentuală a soluţiei obţinută prin dizolvarea în apă a cristalelor albastre.

Mase atomice: H – 1; O – 16; C-12; S – 32; Na –23, Mg-24; Ca-40; Cl-35,5; Cu-
64; Fe-56
Volumul molar: Vμ =22,4 L/mol
Numărul lui Avogdro: 6,022∙1023

Timp de lucru 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu per lucrare.

S-ar putea să vă placă și