Sunteți pe pagina 1din 5

Matematică și explorarea mediului

Competențe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0 - 31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 31
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 - 31, folosind poziționarea pe axa numerelor
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 - 31, prin adăugarea/extragerea a 1 - 5 elemente dintr-o mulțime dată
1.5. Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0 - 31
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, diferență, =, +, -) în rezolvarea și/ sau compunerea de probleme

2. Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul înconjurător


2.1. Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în fața, în spatele, sus, jos,
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) și a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii și
în mediul înconjurător

3. Identificarea unor fenomene/ relații/ regularități/ structuri din mediul apropiat


3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familiar

4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică


4.1. Formularea unor observații asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene și operatorii logici „și”, „nu”
4.2. Identificarea relațiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date


5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc. pe baza unui criteriu dat
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1 - 5 unități în concentrul 0 - 31, cu ajutorul obiectelor

6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări


6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenționale pentru determinarea și compararea lungimilor
6.2. Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea/estimarea duratelor unor evenimente familiare
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenționale în probleme - joc simple de tip venituri - cheltuieli, cu numere din
concentrul 0 - 31
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2017 - 2018

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Disciplina de învățământ: Matematică și explorarea mediului
Nr. de ore pe săptămână: 4 ore (136 de ore/an)
Competențe Nr.
Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna Observații
specifice ore
- Evaluare inițială
- Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor
2.1
1. La început de drum concepte matematice (orientare spațială și localizări în
2.2
1.1. Să mă prezint spațiu, sortarea și clasificarea 8 I - II
3.2
1.2. De la grădiniță la școală obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple, după
5.1
criterii variate)
- Scrierea de elemente grafice

- Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor


concepte matematice (orientare spațială și localizări în
spațiu, sortarea și clasificarea
2. Bun venit la școală 2.1 obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple, după
2.1. Școlărei și școlărițe 2.2 criterii variate)
2.2. Obiectele școlarului 3.1 - Corpul omenesc - părți componente și rolul lor; 8 III-IV
3.2 igiena corpului; simțurile
- Igiena clasei, igiena alimentației
- Figuri plane/2D (pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:
denumire, conturare)
- Scrierea de elemente grafice
1.1
3. În împărăția toamnei - Numere naturale de la 0 la 5 - recunoaștere, formare,
1.2
3.1. Roadele toamnei citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
1.3
3.2. În grădină și pe câmp - Semnele toamnei. Activități specifice toamnei 12 V-VII
3.1
3.3. Calendarul naturii - Hrana – sursă de energie
5.1
- Calendarul naturii
- Numere naturale: de la 0 la 7 - recunoaștere, formare,
citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
1.1
- Plante (părți componente; hrana ca sursă de energie:
4. Lumea necuvântătoarelor 1.2
importanța hranei pentru creștere și dezvoltare; rolul
4.1. Plante 1.3
plantelor în viața omului) 8 VIII-IX
4.2. Animale 3.1
5.1
- Animale sălbatice și domestice (părți componente;
hrana ca sursă de energie: importanța hranei pentru
creștere și dezvoltare; rolul animalelor în viața omului)

1.1
5. Sunt român! - Numere naturale de la 0 la 9 - recunoaștere, formare,
1.2
5.1. Casa mea citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
1.3
5.2. Țara mea - Forme și transfer de energie. Electricitate: aparate
3.1 8 X-XI
care utilizează electricitatea și reguli de siguranță în
3.2
mânuirea aparatelor electrice
5.1
- Energia soarelui, a apei și a vântului

1.1
6. Obiceiuri și tradiții de iarnă
1.2 - Numere naturale de la 0 la 10 - recunoaștere, formare,
6.1. Colinde în jurul bradului
1.3 citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
6.2. În așteptarea lui Moș 8 XII-XIII
3.1 - Fenomene ale naturii. Condiții de viață în anotimpul
Crăciun
3.2 iarna. Semnele iernii
5.1

1.2 - Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 10, cu 1 - 5


7. La gura sobei 1.3 unități, prin numărare. Probleme
7.1. Fricosul 1.4 - Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
7.2. Crăiasa Zăpezii 1.5 (împingere, tragere) mișcarea corpurilor și schimbarea
7.3. Omul de zăpadă 1.6 formei corpurilor (deformare, rupere, întindere) 16 XIV-XVII
7.4. Ce am învățat? 3.1 - Animale – simțuri
3.2 - Procese ale Pământului: observarea prezenței apei în
4.1 natură sub diverse forme (precipitații, râuri, lacuri,
4.2 mare etc.)
5.2
1.1
- Numere naturale de la 0 la 20 - recunoaștere, formare,
1.2
citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
8. Mijloace de transport 1.3 4 XVIII
- Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
3.1
(împingere, tragere)
4.2
1.4
1.5
- Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 20 fără și cu
1.6
9. Meserii trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv 8 XIX-XX
3.1
- Unde și vibrații: producerea sunetelor
5.1
5.2

1.1
1.2 - Numere naturale de la 20 la 31 - recunoaștere,
1.3 formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare
10. Dansul primăverii 1.4 - Adunarea și scăderea în concentrul 20 - 31 fără
10.1. Vestitorii primăverii 1.5 trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
12 XXI-XXIII
10.2. De ziua mamei 1.6 - Probleme
10.3. Pregătiri pentru Paște 3.1 - Semne prevestitoare anotimpului primăvara
3.2 - Calendarul naturii
5.1 - Munci agricole în anotimpul primăvara
5.2

1.4 - Adunarea și scăderea în concentrul 20 - 31 cu trecere


11. Universul 1.5 peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
11.1. În Cosmos 1.6 - Universul - Pământul, planetele: recunoaștere în
8 XXIV-XXV
11.2. Medii de viață 2.2 modele simple
3.1 - Plante și animale – condiții de viață (apă, aer, lumină,
căldură)

- Probleme simple de adunare sau scădere, cu 1 - 5


1.5
unități, în concentrul 0 - 31 fără și cu trecere peste
12. Joy și prietenii lui 1.6
ordin, prin numărare/cu suport intuitiv.
12.1. Circul 3.1 8 XXVI-XXVII
- Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
12.2. Grădina Zoologică 4.1
(împingere, tragere).
5.1
- Animale – medii de viață
1.5
- Figuri plane/2D (pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:
1.6
denumire, conturare)
2.2
13. Jocurile copilăriei - Corpuri/3D (cub, cuboid, sferă: denumire)
3.1
13.1. Jucării - Colectarea și gruparea datelor
3.2 12 XXVIII-XXX
13.2. Prietenii mei - Forțe și mișcare: efecte observabile ale forțelor
4.1
13.3. Jocuri (deformare, rupere).
4.2
- Animale – părți componente
5.1
- Reguli de comportament în comunitate
5.2

1.5 - Măsurări cu unități nonstandard pentru lungime


1.6 - Unități de măsură pentru valoare (banii): leul
3.1 (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei); schimburi
3.2 echivalente valoric în concentrul 0 - 31
14. Bucuriile verii
4.1 - Timpul (ziua, săptămâna, luna, anul): denumire,
14.1. Sărbătoare literelor XXXI-
4.2 ordonare 12
14.2. 1 Iunie XXXIII
5.1 - Colectarea și gruparea datelor
14.3. Muntele și marea
5.2 - Calendarul naturii
6.1 - Procese ale Pământului: observarea prezenței apei în
6.2 natură sub diverse forme (precipitații, râuri, lacuri etc.)
6.3 - Ocrotirea naturii

- Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 31 fără și cu


trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
15. Am 7 ani! 1.6
- Probleme simple de adunare sau scădere cu 1 - 5 4 XXXIV
5.2
unități în concentrul 0 - 31, cu suport intuitiv
- Recapitulare. Evaluare finală