Sunteți pe pagina 1din 2

Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii naţionale este

documentul strategic care desfăşoară aspectele din Constituţia Republicii Moldova, Strategia
Securităţii Naţionale (Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011), Programul de activitate
al Guvernului Republicii Moldova pentru Integrare Europeană Libertate, Democraţie, Bunăstare
2011-2014, Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, Planul Individual de Acţiuni al
Parteneriatului (IPAP) RM – NATO (Hotărârea Guvernului nr.746 din 20 august 2010),
Documentul Final ASA, Documentul cadru al Parteneriatului pentru Pace, Programul NATO
Ştiinţa pentru Pace şi Securitate referitoare la informare, educare şi interacţiune.

Strategia reflectă modalităţile de percepere generală a mediului de securitate pe plan naţional


şi internaţional în care operează Republica Moldova, valorile şi principiile fundamentale ce
urmează a fi protejate de statul şi de societatea moldovenească.

Capacitatea cetăţenilor de a obţine informaţia necesară despre iniţiativele şi politicile


instituţiilor cu atribuţii la domeniul de securitate şi apărare şi de a analiza impactul acestor
programe, politici şi decizii asupra lor reprezintă un element fundamental al conceptului unei
bune guvernări. O societate democratică necesită dezbateri în probleme de importanţă socială
majoră, iar accesul liber la informaţie constituie o premiză fundamentală pentru participarea
activă a cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor, mai ales în domenii atît de complexe
precum cel al securităţii şi apărării statului.

Eforturile Republicii Moldova în domeniul securităţii şi apărării sunt orientate spre adresarea
promptă şi eficientă a riscurilor şi ameninţărilor identificate în cadrul analizei contextului
strategic şi situaţiei din ţară, inclusiv spre utilizarea oportunităţilor Planului IPAP cu privire la
angajamentele conjugate faţă de respectarea valorilor comune şi implementarea reformelor
politice, economice, instituţionale etc. Astfel, instituirea unui sistem viabil şi eficient de reacţie
la crize precum şi implementarea recomandărilor IPAP, avînd la bază principiul constituţional de
neutralitate permanentă a ţării noastre, va complementa acţiunile Republicii Moldova orientate
spre integrarea în UE, ceea ce va genera transformări şi reforme în toate segmentele de
dezvoltare a sistemului de securitate a ţării.

Sprijinul publicului pentru îndeplinirea recomandărilor Analizei Strategice a Apărării este un


element important ce urmează a fi obţinut prin intermediul implementării SICAS.

Strategia de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii stabileşte:


- funcţiile de bază
- principiile de bază
- obiectivele şi publicul ţintă transparenţă
- partenerii în implementarea măsurilor participare
- strategia şi conţinutul informaţional transmis (mesajele) comunicare
- indicarea modului în care va fi evaluat impactul
informare
măsurilor
- sursele disponibile de finanţare necesare implementării Strategiei
Obiectul Strategiei de Informare şi Comunicare în domeniul apărării şi securităţii îl
reprezintă informarea eficientă a publicului despre acest sector şi despre contribuţia
structurilor internaţionale la dezvoltarea DSAN.