Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE ÎNVĂŢARE

SUBIECTUL: Educatia pt Viata sanatoasa „Minte sanatoasa intr-un corp sanatos”


- însuşire de noi cunoştinţe
- ,,Factori care influenţează calitatea vieţii.
Scopul lecţiei: conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea organismului, cât şi
sporirea cunoştinţelor despre miscare.

Obiective: la finalul activităţii, participantii vor fi capabili:

 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o alimentatie sănătoasă
privind definirea piramidei alimentare ;
 sa identifice factorii care influenteaza calitatea vietii;
 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi sănătoase;
 să dramatizeze prin joc de rol problemele cu care se confruntă un obez;
 să identifice deprinderi care contribuie la menţinerea igienei alimentatiei si stilului de viata.

Resurse materiale şi procedurale:


Materiale necesare: foi flipchart, markere, coli color A4, imagini foto cu diverse alimente, ambalaje de
produse alimentare, polistiren, expoziţie de desene, fişe de lucru etc
Forme de organizare: pe grupe, frontală, individuală
Metode şi procedee: conversaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, modelarea
Mijloace didactice: videoproiector, material realizat în Ppt ,,Alimentaţia şi Mediul’’, materiale
informative diverse, tablă

Obiective finale de performanta:

O1 să identifice factori care influenţează calitatea vieţii ;


O2 să identifice cele cinci categorii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă privind
definirea piramidei alimentare ;
O3 să alcătuiască ,, floarea sănătăţii’’ cu comportamente, sugestii necesare unei vieţi sănătoase;
O4 identifice deprinderi care sa contribuie la mentinerea igienei alimentatiei;
O5 să identifice deprinderi sportive care contribuie la menţinerea unui corp sanatos.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupe

TIPURI DE INTERACŢIUNI : formator-participant, participant - formator; participant -


participant;

1
TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE : formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup, inter-evaluarea în cadrul grupului.

RESURSE:
a.) metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, expunerea, brainstorming, munca în
grup,
b.) materiale : fişe de lucru, flipchart, marker, materiale video şi power-point, calculatoare cu
conexiune internet, videoproiector, fotografii cu diverse alimente, ambalaje de produse
alimentare, polistiren, expoziţie de desene, fişe de evaluare.

c.) temporale: 50 minute

2
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


De conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei Formatorul îi informează pe participanti 2 Conversaţia
cu privire la obezitate si consecintele ei. min Frontal

2.Anunţarea Formatorul anunţă tema şi obiectivele: 5 Tabla


obiectivelor la sfârşitul acestei ore veţi putea min Frontal Expunerea Caiete
identifica cele 5 categorii principale de
alimente necesare unei diete sănătoase,
elementele necesare unei vieţi sănătoase
şi desigur propuneri de soluţii pentru
problemele mediului cauzate de poluare.
Se vor scrie la tabla data şi titlul lecţiei.
3. Dirijarea învăţării Pentru a afla ce cunoştinţe au participantii
O1 despre o viaţă sănătoasă. Se realizează un 30 Frontal Conversaţia Aprecierea
a) Prezentarea „brainstorming” cu participantii pornind min Brainstorming colectiva
conţinutului ce de la cuvântul viaţă sănătoasă.
urmează a fi predat Ce este Alimentaţia La ce ne Caiete
foloseşte

Individual

Stil de viaţă
Cum
este Viaţă
sănătoasă

Ciorchinele
Rol pentru organism

3
participantii sunt puşi în situaţia de a
răspunde la întrebări pe baza cunoştinţelor
asimilate anterior. Notează răspunsurile în
caiet

a. Se prezintă la videoproiector un
material în ppt. privind principiile de
bază alimentare şi evoluţia piramidei
alimentare sănătoase, eticheta - cartea de
O2 vizită a alimentelor,
O3 b. Se cere participantilor gruparea în 3
O4 echipe (elevii primesc buline roşii,
galbene şi verzi)
Grupa I
Sarcina de învăţare: Definirea
,,PIRAMIDEI ALIMENTARE’’
Mod de lucru:
- participantii completează fişa ,,Ce
alimente mănânc?’’, raportându-se la
meniul lor zilnic. Anexa 1.
b) organizarea - participantii identifică, selectează şi
pentru activitatea pe aşează corect imagini foto de alimente
grupe sănătoase în piramida alimentelor pe cinci
nivele conform unei diete sănătoase
folosind un panou din polistiren;
- participantii selectează ambalaje de
produse de alimente sănătoase şi
nesănătoase în două cutii;
- Se ataşează fişele participantilor pe
panou lângă piramida alimentară şi se
verifică împreună în ce măsură se
O5 respectă regulile unei alimentaţii
echilibrate folosind Anexa 2 - Ghidul unei
alimentaţii corecte.
Procesare: Care credeţi că sunt

4
motivele pentru care nu se respectă un
regim alimentar echilibrat?

Grupa II
Sarcina de învăţare: Ce înseamnă o
persoană sănătoasă?
Mod de lucru:
- Participantii primesc cartonaşe colorate
sub formă de petale pe care le vor aşeza în
,,floarea sănătăţii’’. Pe aceste ,,petale’’
Participantii notează sfaturi, sugestii,
identifică comportamente pentru
dezvoltarea şi menţinerea unui organism
sănătos.
- Se verifică împreună cu Participantii
,,floarea sănătăţii’’ cu lista ,, Ce înseamnă
o persoană sănătoasă’’- Anexa 3, în faţa
clasei.
Procesare: Cât de mult este afectată
sănătatea noastră de mediul în care
trăim?

Grupa III
Sarcina de învăţare: Iubeşte-ti corpul,
iubeşte viaţa!
Mod de lucru:
- Joc de rol ,, Iubeşte viaţa’’
- Participantii identifică şi notează
deprinderile care contribuie la menţinerea
igienei vieţii şi a alimentatiei.
- Se verifică în faţa clasei cu ,,Atitudini
despre alimentatie si stil de viata’’, Anexa
4
Procesare: A cui este responsabilitatea
de a îmbunătăţi şi proteja viata
sanatoasa?

5
4) Obţinerea O2 Fiecare lider va prezenta rezultatele 5 Individual Evaluare
performanţei O3 muncii echipei. min sumativă
O4
Formatorul solicită Participantilor să se Individual Problematizare Observarea
documenteze suplimentar cu privire la Calculator sistematică a
5)Asigurarea retenţiei sănătate şi o alimentaţie sănătoasa şi să Investigaţia elevilor
şi transferul de realizeze un eseu care să trateze una din 5 Explicaţia
cunoştinţe aspectele dezbătute. min Evaluarea
Expunerea colectivă

6) Încheierea În încheierea activităţii se fac aprecieri, se 3 Frontală Caiet Evaluarea


poartă discuţii, iar Participantii vor min colectivă
Anunțarea temei completa fişa de autoevaluare. (vezi
anexa 5 )

6
FIŞE DE ÎNVĂŢARE
„Educatia pentru o viaţă sănătoasă”
Grupa nr. 1 - ,,Mănânci sănătos eşti voios’’
Fişa de învăţare – ,,Definirea piramidei alimentare’’

I. Completează fişa individuală ,, Ce alimente mănânc?’’


1. Identificaţi, selectaţi şi aşezaţi în piramida alimentelor, produsele sub formă de imagini şi
ambalaje pe nivele conform unei diete sănătoase
2. Selectează ambalaje de produse în două cutii pe criteriul alimentaţiei sănătoase.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„Educatia pentru o viaţă sănătoasă”
Grupa nr. 2 - ,,Floarea sănătăţii’’
Fişa de învăţare - ,,Ce înseamnă o persoană sănătoasă ?’’

3. Notează sfaturi, sugestii şi comportamente pe cartonaşele în formă de petale şi aşezaţi-le


în ,,floarea sănătăţii’’.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
„Educatia pentru o viaţă sănătoasă”
Grupa nr. 3 - ,,Parlamentul verde’’
Fişă de învăţare - ,,Iubeşte mediul, iubeşte Viaţa’

1. Realizaţi un proces în ,,Parlamentul verde’’ în care veţi juca rolul:


 unor elemente din ecosistemul nostru;
 de reprezentanţi ai autorităţii locale, ai comunităţii, ai poliţiei;
 de judecător ce mediază procesul.
2. Notaţi pe cartonaşele colorate în formă de flori, deprinderi care contribuie la menţinerea
igienei mediului înconjurător.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DESCRIEREA UNOR METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN CADRUL


LECŢIEI ,, ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ ŞI MEDIUL”
7
JOC DE ROL

Metoda ,,Jocul de rol”, este o metodă didactică voluntară ce vizează formarea


comportamentului uman, pornind de la stimularea interacţiunii (funcţii, relaţii, activităţi) ce
caracterizează o structură - relaţie sau situaţie socială de grup, prin distribuirea la elevi a unui set de
statusuri precizate şi relaţionate între ele. Succesul ,,jucării rolurilor”depinde de pregătirea atentă, de
dirijarea, de rularea şi evaluarea jocului.

Avantajele ,,jocului de rol” sunt:


 Permite manifestarea deprinderilor practice, exprimarea ideilor şi sentimentelor prin stimularea
unei experienţe reale de viaţă;
 Stimulează dialogul, acţiunea şi interacţiunea elevilor;
 Facilitează formarea spiritului de echipă;
 Formează atitudini pozitive faţă de oameni şi problemele reale cu care se confruntă;
 Permite obsevarea modului corect sau incorect de comportare a indivizilor în anumite situaţii;
 Determină modificarea conduitei şi asumarea responsabilităţii;
 Facilitează răspunsul spontan şi reacţia adecvată într-o situaţie; primirea unui feed-back despre
comportamentul şi competenţa personală.

Se cere elevilor grupei a treia, următoarele:


Grupa III
Sarcina de învăţare:!
Mod de lucru:
- Joc de rol ,, Iubeşte viaţa’’
- Elevii identifică şi notează deprinderile care contribuie la menţinerea igienei alimentatiei şi a corpului.
- Se verifică
Procesare: A cui este responsabilitatea de a imbunătăţi meniul?

 Liderul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor deprinderile identificate;


 Analizarea tuturor deprinderilor

Anexa 1. Ce alimente mănânc?. Te raportezi la meniul tău zilnic.


8
Alimente mic dejun prânz cina gustări număr total
Fructe şi legume

Pâine şi cereale

Lapte

Carne

Altele

9
Anexa 2.

Ghidul unei alimentaţii corecte

1. Mâncaţi alimente variate


2. Menţineţi-vă greutatea în limite normale
3. Alegeţi un regim alimentar cu multe fructe, legume şi produse cerealiere
4. Alegeţi un regim sărac în grăsimi, saturate şi colesterol
5. Folosiţi produse zaharoase în cantităţi moderate
6. Folosiţi sarea în cantităţi moderate

Pentru a avea un regim alimentar echilibrat zilnic aveţi nevoie de următoarele porţii:

Fructe şi legume: 5
Pâine şi cereale: 5 sau mai multe porţii
Lapte: 3
Carne: 2

10
Anexa 3.
Ce înseamnă o persoană sănătoasă?

Alege cel puţin 6 afirmaţii pe care le consideraţi cele mai importante calităţi necesare unei persoane
pentru a fi sănătoase.

O persoană sănătoasă este:


 Face regulat exerciţii fizice
 Trăieşte într-un mediu curat
 Evită fumatul, alcoolul şi drogurile
 Are un ten frumos
 Evită mâncarea cu prea mulţi aditivi alimentari
 Mănâncă regulat şi NU SNACK-uri
 Are o siluetă frumoasă
 Nu ia medicamente
 Poate fugi după autobuz fără să i se taie respiraţia
 Merge în excursii în aer liber
 Are o casă confortabilă
 Are o imagine bună despre sine
 Respectă şi are deprinderi igienice
 Evită consumul de dulciuri
 Are o credinţă care o ajută în viaţă
 Combate excesele alimentare
 Se prezintă regulat la medic
 Nu pare deprimată niciodată
 Iese bine din orice situaţie
 Îşi face uşor prieteni

11
Anexa 4

FIŞA D E A U T O E VALUAR E

1. Am înţeles repede sarcinile de lucru.

1 2 3 4 5

2. Materialul informativ mi-a fost util.

1 2 3 4 5

3. Am înţeles avantajele unei alimentaţii sănătoase pentru o viaţă mai bună.

1 2 3 4 5

4. Am colaborat cu ceilalţi colegi.

1 2 3 4 5

5. Aş dori să am o viată sănătoasă.

1 2 3 4 5

12
Educatia copiilor privind alimentatia sanatoasa si descurajarea consumului de bauturi
carbogazoase are efecte doar pe termen scurt si mediu asupra obezitatii la copiii de varsta scolara,
fara a avea un impact major pe termen lung. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca la trei ani dupa
incheierea programului de educatie privind alimentatia sanatoasa, impactul acesteia a disparut
total.

Autorii studiului au explicat ca interventiile simple sunt cu adevarat eficiente daca sunt respectate
o perioada lunga de timp. Aproximativ 10% dintre copiii cu varste scolare din intreaga lume sunt
supraponderali. Previziunile indica pentru anul 2010 ca un procent de 20% dintre baieti si 25%
dintre fete vor fi obezi.
Cercetatorii au realizat acest studiu pe un lot de 644 copii, cu varsta intre 7 si 11 ani, care au fost
urmariti pentru o perioada de 1 an. Lotul a fost impartit in doua grupuri: unul care a beneficiat
de un program educational ce incuraja alimentatia sanatoasa si evitarea consumului de bauturi
carbogazoase si altul care nu a beneficiat de acest program (lotul control). La sfarsitul anului s-a
observat ca procentul de copii obezi a fost mai mic in lotul care a beneficiat de programul
educational comparativ cu lotul control.

La doi ani de la incheierea studiului, cercetatorii au reinvestigat cele doua grupuri de copii
depistand ca numarul copiilor obezi a crescut in ambele grupuri, cu toate ca in lotul control erau
in continuare mai multi copii obezi. La trei ani de la incheierea studiului prevalenta obezitatii era
identica in cele doua grupuri.
Asadar eficienta oricarui program educational in randul copiilor este mare doar daca aceste
programe educationale se desfasoara pe perioade indelungate sau chiar continuu.

13

S-ar putea să vă placă și