Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

Data:18-22.11.2013
Propunător: Ciobanu Vasile Bogdan
ȘCOALA Gimnazială Filipești, Bacău
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de ȋnvățăre: Iisus Hristos - Ȋnvățător și Mȃntuitor
Subiectul lecției: Hristos, Lumina lumii- Vindecarea orbului din naștere
Scopul lecţiei: însuşirea unor învăţături date de Mântuitorul Iisus Hristos, în vederea consolidării comportamentului moral religios.
Tipul lecției: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Competențe generale:
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Competențe specifice:
1.2 Recunoaşterea, în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale faţă de oameni
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
a) cognitive
OC1. să rezume textul scripturistic în care este prezentă minunea vindecării orbului din naștere
OC2. să descopere atributele divine dovedite de Mântuitorul în această minune;
OC3. să explice rolul minunilor activitatea Mântuitorului
OC4 să formuleze învăţături ce se desprind din această minune;
OC5. să argumenteze importanţa credinței ȋn existenta, puterea, bunatatea si minunile Lui Dumnezeu
b) afective
OA1: elevii vor participa cu placere și interes la lecție
OA2: Să se angajeze activ în soluţionarea sarcinilor didactice
c) Psihomotorii:

1.Să utilizeze corect mijloacele de învăţământ propuse.


Obiective formativ-educative:
- să-și întărească credința că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este atotputernic.

Strategia didactică
Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, lectura, conversaţia, meditaţia religioasă, conversaţia euristică. argumentarea.

Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, icoana,laptopul

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse

Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a;

Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-a;

Temporale: • nr. de lecţii: 1

• durata: 50'

Bibliografice:

Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
Antonie Plămădeală,Mitropolitul Ardealului, Cuvinte la zile mari, Editura,Sibiu, 1989.
Prof. Univ. Dr. Pr. Petre Semen, Tâlcuiri evanghelice, vol. I, EdituraTrinitas, Iaşi, 2008.
Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la Duminicile de peste an, EdituraTeofania, Sibiu, 2001.
Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2001.
Nr Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace Forme de
crt op. procedee de organizare
învăţămâ
nt

1. Captarea 3 Se prezintă o ȋntȃmplare din viata unui orb. Ȋntr-un tren


atenției un om se minuna de ce vedea pe geam:Oau, uite un copac! • Elevii ascultă cu atenţie. o povestirea
Oau, uite ce soare stralucitor! Oamenii din tren erau
revoltați.Domnilor, timp de 30 ani am fost orb iar acum
mi-am recăpatat vederea!
2. Anunţarea 3  Se anunţă si se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei : Elevii scriu data şi titlul în explicatia
subiectului Hristos, Lumina lumii- Vindecarea orbului din naștere caiete şi ascultă explicatiile
lecţiei şi a  Se precizează obiectivele lecţiei. profesorului.
obiectivelor
lecției

3. Actualizarea 10 • Se adresează elevilor următoarele întrebări:  Elevii răspund la o explicaţia o activitate


cunostintelor - Analizați conceptual de prietenie? solicitările profesorului. frontală
ȋnsusite Dați exemple de prietenii creștine ȋntre sfinți?
anterior Enumerați foloasele prieteniei?

4. Prezentarea 5  Profesorul cere elevilor să deschidă Biblia la  Elevii caută fragmentul Noul
noului conținut Evanghelia după Ioan cap 9 apoi citeşte expresiv şi urmăresc Testament
minunea cu atenţie. Activitate
Lectura frontala
OC expresivă
1

5. 14 Orbirea este de doua feluri: trupeasca si • Elevii ascultă cu


sufleteasca. atenţie.
Dirijarea Daca orbirea trupeasca este plina de suferinte, cea Lectura Biblia
ȋnvățării sufleteasca este si mai grea, pentru ca ea pericliteaza
mântuirea, viata vesnica: “Daca ati fi orbi, n-ati avea
pacat. Dar pentru ca acum ziceti: Vedem…. pacatul
vostru ramâne” (IOAN 9, 41). Conversatia
Iisus ne avertizeaza ca mult mai grea este orbirea Activitate
inimii din cauza careia omul nu mai este capabil sa
perceapa binele din jurul lui. Tot El ne mai spune si ca frontală
orbirea trupeasca nu este neaparat o urmare a greselilor
personale ale omului, nu se produce întotdeauna din vina
lui, pe când orbirea sufleteasca presupune o decizie libera
împotriva Luminii, Adevarului.
Orbul din nastere a primit de la Mântuitorul Iisus
Hristos nu numai lumina ochilor trupesti, ci el a fost
luminat si sufleteste. Dovada o avem în felul întelept în
care le-a vorbit celor care-l ispiteau, fariseilor. Asadar,
Iisus nu vindeca numai ochiul, vederea fizica, ci El a
venit ca sa lumineze cu lumina Lui ochii inimii. A vedea
cu inima, a vedea în sens spiritual, înseamna a prevede
consecintele actiunilor tale, a te stradui sa pricepi
rosturile lucrurilor, a întelege sensul crestin al vietii.
Cuvintele Mântuitorului: “Eu sunt Lumina lumii”
(IOAN 9, 5) vor sa arate ca El a adus lumina pe pamânt
în cele mai grele probleme ale vietii noastre omenesti.
Mântuitorul ne cheama cu staruinta spre o viata mai
luminoasa prin cuvintele: “Înca putina vreme Lumina
este cu voi. Umblati cât aveti Lumina, ca sa nu va
cuprinda întunericul. Si cel ce umbla în întuneric nu stie
unde merge. Cât aveti Lumina, credeti în Lumina, ca sa
fiti fii ai Luminii” (IOAN 12, 35-36).
Este într-adevar de un milion de ori mai usor sa se
pocaiasca si sa se mântuiasca un mare pacatos care se stie
ca este pacatos, decât unul care îsi închipuie ca este
neprihanit si sfânt. Nici o boala nu este atât de persistenta
ca nebunia celor egoisti si trufasi, care au o viata de
“vamesi” si minte de “farisei”, dar îsi închipuie ca sunt
mai buni decât oricine si ca nu au nevoie de povata si de
interventie. Din nefericire, erau multi astfel de bolnavi în
vremea Mântuitorului printre capeteniile iudeilor, dar au
fost, exista si vor exista în toate epocile. Elevii noteaza ȋn caiete
Raspunsul Domnului catre farisei, ca ei sunt orbi de afirmațiile profesorului
nelecuit, i-a redus la tacere pe acestia si încheie lungul
capitol, în care este relatata vindecarea orbului din
nastere. Explicatia
Parintii orbului reprezinta acele caractere fricoase,
care la prima piedica ivita în viata lor, nu numai ca nu vor
sa faca vreo jertfa pentru Hristos, ci se desintereseaza si
se leapada de El si de credinta, punându-si interesul
numai pentru salvarea neamului lor pacatos, care însa are
OC trecere. Ei ramân lipiti de bunurile materiale ale acestei
2 vieti, ori cât de putine si sarace at fi ele.
Conducatorii iudeilor sunt reprezentantii egoistilor si
ai trufasilor, ai materialistilor invidiosi si ai prigonitorilor
rau intentionati ai adevarului, care îsi închid cu
dinadinsul ochii lor în fata luminii adevarului. Ei
întrebuinteaza pozitia lor sociala si cunostintele ca sa faca
raul. Ei sunt un bici pentru cei evlaviosi si drepti. Sunt
povatuitori orbi pentru ucenicii lor si îi mâna si pe acestia
si pe ei însisi, în prapastia pierzarii sufletesti.
DICTIONAR:
- tina = pamânt, tarâna;
- scaldatoarea Siloamului = un bazin cu apa care izvora
dintr-un izvor din localitatea Siloam din Israel;
- a periclita = a pune în pericol, a primejdui

6. Obținerea 5 . Se cere elevilor să comenteze: Pierde cineva un cal, un Exercitiu o activitate


performanței câine chiar. Cu câta grija nu-l cauta în toate partile! o Elevii dau variante de individuală
Pierde însa Împaratia lui Dumnezeu! Doarme, glumeste răspuns.
si râde mai departe. E de mirare ca toti se rusineaza
daca în treburile lumesti sunt neglijenti, dar sunt atâtia si
atâtia care nu se rusineaza a-si neglija lucrul mântuirii
sufletului” (SFÂNTUL IOAN GURA DE AUR)

7. Feedbackul OC 5  Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări,  Elevii răspund


(Asigurarea 3,4, pentru a putea interpreta pilda.
conexiunii 5 - De cȃte feluri este orbirea? Conversaţia
inverse) Cum putem ȋnlătura această orbire sufletească? Explicaţia
Părinții orbului pe cine ȋi simbolizează?
8. Evaluarea 2 Fac aprecieri generale și individuale, acord stimulente

9- Asigurarea 3  Aceasta minune a demonstrat faptul ca orbirea este Explicatia Activitate


retenţiei şi trupeasca si sufleteasca, iar credinta iti da si ochii mintii Elevii notează tema pe caiete. frontala
10 sau ochii sufletului. In acest caz, orbul era orb dar
a transferului
trupeste astfel credinta sa puternica facandu-l sa simta
ca Iisus era acolo .Morala: credinta puternica poate
face si imposibilul.
.
• Se anunţă şi se explică tema pentru acasă: „Redactează o
rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu.”