Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ALBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GA NEA” BISTRA


STR. PETRU PAVEL; ARON, NR.6
TEL./FAX:0258773106
EMAIL: sc.bistra@mail.albanet.ro

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Etapa pe școală, 15 ianuarie 2018,
Clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTUL I- Lectura 50 de puncte


Citeşte cu atenţie următoarele texte:
A.

Noi stăm cu ochii duşi pe unde, Ce lacrimi ard la suprafaţă


pe linişti fără de răspuns, cu rădăcinile-n noroi?
pe nuferi cu-ntrebări rotunde Ce vieţi plâng dincolo de viaţă,
de necuprins, de nepătruns. cu ochi de dincolo de noi?

Ce-i mai frumos şi cast în baltă Sus, poate, zac morminte


se-nalţă din nămol, din fund, şi iazul candele-a aprins,
şi-n leneşe candori tresaltă să stea de veghe tainei sfinte
pe taine care nu răspund. de nepătruns, de necuprins. (…)

(Radu Gyr, Nuferi)

B.
Nuferii sunt plantele cu cele mai multe semnificaţii în mitologie, simbolizând: forţa de creaţie,
nemurirea, sănătatea, gloria sau pacea sufletească. Pentru egipteni, nuferii erau cele mai
frumoase flori. Legendele lor spun că soarele a răsărit prima dată dintr-o floare de nufăr.
Astăzi, nufărul, cunoscut şi sub denumirea de lotus, este planta ce dă un farmec aparte lacurilor,
creând un veşmânt de flori, într-o mare varietate de culori de la alb la albastru, roz sau chiar
roşu, ce acoperă luciul apei.
Nufărul alb şi nufărul galben sunt cele două specii ce se regăsesc în ţara noastră, fiind întâlnite
în lacurile sau apele line din zonele de câmpie, dar şi în spaţii special amenajate cum ar fi
parcuri, iazuri. Rădăcina este cea care se fixează în mâlul de pe fundul apei, frunzele şi florile
sunt cele care plutesc la suprafaţa apei. Dacă nufărul alb creşte în ape de 1 - 2 m adâncime,
nufărul galben poate fi întâlnit şi în ape de până la 3 m. Frunzele destul de groase iau forma unor
inimi sau cercuri cu un diametru de până la 40 - 60 cm, în funcţie de specie. Spre deosebire de
nufărul alb, cel galben creşte şi în zonele umbrite. De la o specie la alta diferă şi momentul în
care florile sunt deschise (fie doar noaptea, fie doar ziua, fie permanent).
(www.robbybubble.ro/articles/nuferii)

a. Înţelegerea textului ficţional / nonficţional – 12 puncte


1. Indică două trăsături distinctive, care să pună în evidenţă diferenţa dintre cele două texte.
6 puncte
2. Comentează, în 80 – 100 de cuvinte, imaginea nufărului așa cum apare în cele două texte.
6 puncte

b. Scriere despre textul ficţional/ nonficţional – 30 de puncte


Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia despre
mesajul poeziei „Nuferi”, de Radu Gyr.

Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte


Unitatea compoziţiei - 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul - 1p.; coerenţa textului -
2p.; ortografia - 2p. (0-2 greşeli - 2p; 3-4 greşeli - 1p; mai mult de 4 greşeli – 0p); punctuaţia – 1p.
(0-2 greşeli - 1p; 3-4 greşeli – 0p); aşezarea în pagină - 1p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (exprimarea în scris a


opiniei personale despre o idee, temă, obiect, personaj etc.) 10 puncte
Redactează o compunere, de 120-180 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre starea
poetică reflectată în versurile: „Ce-i mai frumos şi cast în baltă / se-nalţă din nămol, din fund, / şi-
n leneşe candori tresaltă / pe taine care nu răspund.”
SUBIECTUL al III-lea –Elemente de construcţie a comunicării (fonetică, vocabular,
morfosintaxă) 50 de puncte
1. Precizează numărul de sunete din următoarele cuvinte: ochi, veghe, mitologie, rădăcina,
fixează. 5 puncte
2. Transcrie, din textul B, trei cuvinte care conţin cel puţin un diftong şi două cuvinte care includ
câte un hiat. 5 puncte
3. Alcătuiește două enunțuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului unde. 5 puncte
4. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele extrase din textul A: tresaltă, iaz, taine,
candelă, veghe. 5 puncte
5. Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele
selectate din textul B: creaţie, de la, regăsesc, adâncime, umbrite.
5 puncte
6. Notează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate. 5 puncte
7. Numeşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul: Astăzi, nufărul, cunoscut şi sub
denumirea de lotus, este planta ce dă un farmec aparte lacurilor, creând un veşmânt de flori…
5 puncte
8. Construieşte un enunţ în care cuvântul leneşe, din textul A, să aibă o altă valoare morfologică,
pe care o vei preciza. 5 puncte
9. Indică tipul relaţiei sintactice dintre propoziţiile frazei şi mijlocul de realizare al acesteia:
Legendele lor spun că soarele a răsărit prima dată dintr-o floare de nufăr.
5 puncte
10. Transcrie, din textul A, două propoziţii principale aflate în raport de coordonare copulativă.
5 puncte

S-ar putea să vă placă și