Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativa a modulului „Recepția senzorială”

Biologia clasa a XI – a Real


Varianta I
Numele prenumele______________________________________ Data_______________________

Completează spațiile libere: L


a)Corpusculii Meissner sunt localizați în ___________.Ei percep presiunile ușăare.Tot 0
1
acolo sunt localizați și receptorii termici: _____________________________ și
2
__________________________. Presiunile puternice sunt percepute de 3
1 ___________________________, localizați în _____________. 4
b)Sediul receptorului static este vestibulul format din ______________ care 5
înregistrează poziția corpului, și ____________ care determină mișcările corpului 6
înainte sau înapoi. 7
8
Analizează imaginea și răspunde la însărcinările de mai jos:
A)Denumirea structurilor: L
1._________________________________________ 0
2._________________________________________ 1
3._________________________________________ 2
4._________________________________________ 3
4
2 5._________________________________________ 5
6._________________________________________ 6
7._________________________________________ 7
8._________________________________________ 8
B)Notează cifra structurii care realizează acomodarea vederii______ și structura care 9
10
menține forma globului ocular________.

Alege și încercuiește varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte:


1. CS Senzația de auz este realizată de segmentul central localizat în lobul:
a)temporal; c)lateral;
b)frontal; d)occidental; e)insulei.
2. CS Din ce cauză în timpul examinării obiectului ochii omului se mișcă L
0
permanente?
1
a)pentru ca obiectul să nu dispară din cîmpul de vedere; 2
b)pentru orientarea razelor de lumină pe pata galbenă; 3
3 c)pentru a asigura focalizarea imaginea pe pata oarbă; 4
d)pentru dezadaptarea neuronilor optici. 5
6
3. CM Celulele cu conuri:
7
a)sunt localizate în regiunea foveei; c)percep lumina slabă; 8
b)sunt localizate în regiunea petei oarbe; d)realizează imagini în culori;
e)percep lumina intensă;
4. CM Mugurii gustativi sunt constituiți din:
a)papile linguale; c)terminații nervoase;
b)celule receptoare cu microvili; d)celule de susținere;
Fiecare enunț de mai jos conține 2 afirmații. Dacă afirmația a doua confirmă pe
prima, încercuiește A(adevărat), în caz contrar, încercuiește F(fals). L
0
4 A F 1.Un zgomot puternic produce surditate, pentru că poate sparge timpanul. 1
A F 2.Suprafața cortexului motor, responsabilă de mișcările mîinii, este mai mare 2
decît cea care reglează mișcările piciorului, fiindcă este situată mai sus.
Analizează imaginea și răspunde la întrebări: a)Denumirea structurii: L
1.__________________________ 0
3.__________________________ 1
4.__________________________ 2
3
5.__________________________
5 4
6.__________________________ 5
b)Funcția structurilor: 6
5__________________________ 7
___________________________ 8
6_____________________________________________________________________ 9
Schema alăturată prezintă refracția oculară la persoane cu vedere normală și
persoane cu defect de vedere.Examinează schemele și răspunde la subiectele ce
urmează:
1.Identifică schema care reprezintă ochiul cu defect de
vedere_______. L
A
0
2.Numește defectul de vedere reprezentat în schemă
1
__________________________________________ 2
B 3.Descrie cauzele acestui defect de vedere:__________ 3
6
B
____________________________________________, 4
3 simptome___________________________________ 5
____________________________________________. 6
7
4.Explică cum poate fi restabilită vederea normală sau 8
aprope normală la persoanele diagnosticate cu defectul 9
de vedere reprezentat în
schemă:____________________________________________
______________________________________________________________________.

Subliniază cuvîntul (îmbinarea de cuvinte) care nu se încadrează în grupul tematic


și explică de ce le-ai separat.
A B
Mecanoreceptori Canale semicirculare L
Chemoreceptori Vestibul 0
Visceroreceptori Cohlee 1
2
7 Fotoreceptori Sacula 3
Termoreceptori Utricula 4
A_____________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________ 6
B_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Puncte 52-50 49-46 45-41 40-35 34-26 25-17 16-11 10-6 5-3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativa a modulului „Recepția senzorială”
Biologia clasa a XI – a Real
Varianta II
Numele prenumele______________________________________ Data_______________________

Completează spațiile libere: L


a)_________________reprezintă membrana externă a ochiului uman. Ea este formată 0
1
din fibre conjunctive elastice și are rol ________________________a ochiului. Pe
2
_______________ se află celulele fotosensibile cu ___________ și ______________. 3
1 b)Receptorii care sunt localizați la suprafața corpului și reacționează la stimulii din 4
mediul extern se numesc____________________.În organele interne și pe vasele 5
sangvine sunt localizați ___________ 6
_________,iar în mușchi și oase __________________________. 7
8
Analizează imaginea și răspunde la însărcinările de mai jos:
A)Denumirea structurilor: L
1.________________________________________ 0
1
2.________________________________________ 2
3.________________________________________ 3
4.________________________________________ 4
2
5.________________________________________ 5
6.________________________________________ 6
7
7.________________________________________
8
8.________________________________________ 9
B)Notează cifra structurii care sporește intensitatea sunetelor slabe____ și structurii 10
care transformă vibrațiile în impulsuri nervoase______.
Alege și încercuiește varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte:
1. CS Din ce cauză în timpul examinării obiectului ochii omului se mișcă
permanente?
a)pentru ca obiectul să nu dispară din cîmpul de vedere;
b)pentru orientarea razelor de lumină pe pata galbenă; L
c)pentru a asigura focalizarea imaginea pe pata oarbă; 0
d)pentru dezadaptarea neuronilor optici. 1
2. CS Senzația de auz este realizată de segmentul central localizat în lobul: 2
3
3 a)temporal; c)lateral; 4
b)frontal; d)occidental; e)insulei. 5
3. CM Mugurii gustativi sunt constituiți din: 6
a)papile linguale; c)terminații nervoase; 7
b)celule receptoare cu microvili; d)celule de susținere; 8
4. CM Celulele cu conuri:
a)sunt localizate în regiunea foveei; c)percep lumina slabă;
b)sunt localizate în regiunea petei oarbe; d)realizează imagini în culori;
e)percep lumina intensă;
Fiecare enunț de mai jos conține 2 afirmații. Dacă afirmația a doua confirmă pe
prima, încercuiește A(adevărat), în caz contrar, încercuiește F(fals). L
A F 1.Cînd contractăm o gripă, ni se diminuiază gustul, deoarece se infibă 0
4
receptorii gustativi. 1
A F 2.La copii, acomodarea ochiului este mai mare, deoarece cristalinul este mai 2
flexibil.
Analizează imaginea și răspunde la întrebări: L
a)Selectează receptorii termici (A) și cei tactili (B) din 0
imagine: 1
A________________ B_____________________ 2
3
4
5 b)Funcția receptorilor:
5
2___________________________________________ 6
____________________________________________ 7
5___________________________________________ 8
____________________________________________ 9

Schema alăturată prezintă refracția oculară la persoane cu vedere normală și


persoane cu defect de vedere.Examinează schemele și răspunde la subiectele ce
urmează:
A 1.Identifică schema care reprezintă ochiul cu defect de L
vedere_______. 0
2.Numește defectul de vedere reprezentat în schemă 1
__________________________________________ 2
3
B 3.Descrie cauzele acestui defect de vedere:__________
6 4
____________________________________________, 5
3 simptome___________________________________ 6
____________________________________________. 7
4.Explică cum poate fi restabilită vederea normală sau 8
aprope normală la persoanele diagnosticate cu defectul de vedere reprezentat în 9
schemă:________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Subliniază cuvîntul (îmbinarea de cuvinte) care nu se încadrează în grupul tematic


și explică de ce le-ai separat.
A B
Miopia Epiteliul pigmentar L
Hipermetropia Celule cu conuri 0
Presbiacuzia Umoarea apoasă 1
2
7 Conjunctivita Celule cu bastonașe 3
Cataracta Fotoreceptori 4
A_____________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________ 6
B_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Puncte 52-50 49-46 45-41 40-35 34-26 25-17 16-11 10-6 5-3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1