Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 26 mai 2017


ŞCOALA GIMNAZIALǍ RĂCHITENI – STRUCTURA IZVOARELE
CLASA PREGĂTITOARE
Înv. GHERCĂ LIDIA
ARIA CURRICULARA : Limba si comunicare
DISCIPLINA: Comunicare in limba romana
UNITATEA TEMATICA: “ ÎMPĂRĂŢIA VERII”
SUBIECTUL LECTIEI: Literele alfabetului
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea cunoștintelor
DOMENII INTEGRATE :
Comunicare în limba română;
Dezvoltare personală;
Matematica și cunoașterea mediului;
Muzica și mișcare.
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor;
SCOPUL: consolidarea cunoştinţelor despre sunete/litere învăţate, despre propoziţii, cuvinte, silabe.
COMPETENȚE SPECIFICE :

CLR

1.1 Sesizarea semnificatiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostite clar și rar;

1.2 Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar și rar;

2.2 Oferirea de informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte;

2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală;

2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute;

4.1 Reproducerea unor mesaje simple în contexte uzuale de comunicare;

DP

2.2. Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea școlară;

1
MEM

1.1Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31.

MM

2.1 Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

a)Cognitive:

O1 să denumească aspecte specifice anotimpului vara;

O2-să numească sunetul inițial/ final al unui cuvânt dat;

O3- să despartă în silabe, precizând numărul silabelor;

O4-să alcătuiască propoziții;

O5- să numere crescător și descrescător de la 0 până la 31

O6- să citescă cuvinte;

O7- să formeze cuvinte;

08- să interpreteze în colectiv cântece învățate

b)Afective:

O9- să manifeste interes pentru lecţie;


O10- să relaționeze pozitiv cu membrii grupului de apartenență (grupul şcolar);
c)Psiho-motorii:

O11-să folosească corect instrumentele de lucru;

O12 -să păstreze ordine la mese.

STRATEGII DIDACTICE :

Metode și procedee: Conversația, expunerea , explicația, problematizarea, ciorchinele, munca în echipă,


jocul didactic;

Resurse si materiale : cosulet, role, jetoane, cuburi , fise de lucru , calculator;

Temporale: 40 de min. activitate + 10 min. activitati liber alese;

Spațiale: Sala de clasă;

2
Forme de organizare: Frontal, îndividual, în echipă;

Forme și tehnici de evaluare: Observare sistematică a comportamentului elevilor, evaluare reciprocă,


aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE :

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, anexa 2 la OMECTS NR. 3418/19.03.2013, București
2. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului - Curriculum pentru educația timpurie a
copiilor de la 3 la 6/7ani, 2008;
3. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului -“Ghid de bune practici”,2008;
4. Ghidul Practic pentru Clasa Pregatitoare, Ed. Delta Cart Educaţional – Piteşti, 2013
5.Manea, A., Matache, C. - ,,Comunicare in limba romana”, Ed. Delta Cart Educaţional – Piteşti, 2013
6. Site-ul www.didactic.ro

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENT OB. CONTINUT STIINTIFIC METODE ȘI RESURSE FORME DE EVALUARE
DIDACTIC PROCEDEE MATERIALE ORGANIZARE
OP.
1.Moment O.6 Se asigură condițiile necesare desfășurării
organiztoric în condiții optime a orei de Comunicare în
limba română: aerisirea sălii de clasă,
pregătirea materialelor.
2.Captarea O.6 Astăzi am pentru voi o mare provocare. Expunerea Scrisoarea Frontal Observare
atenției Sunteți curioși?! de la Zana sistematica
Conversatia
Primavara
Vă provoc să ne bucurăm împreună
jucându-ne!
Literele din Împărăția Verii s-au adunat și
ne propun să le ajutăm să le așezăm pe
fiecare la locul lor.
Pentru aceasta va trebui să trecem mai
multe probe și să arătăm că le cunoaștem
foarte bine.
Pornim la drum și urmăm pas cu pas fiecare
etapă. Cărțile ne așteaptă!
Cărțile sunt personalizate și fiecare copil
trebuie să își recunoască numele.
3.Anunțarea Ca să puteți rezolva sarcinile trimise de Conversatia Frontal
temei Alaiul literelor din Împărăția verii trebuie
să stați în liniște, să fiți atenți, și să
răspundeți frumos.
Ați primit fiecare cartea. Avem de rezolvat
mai multe exerciții, unele sunt scrise în
carte, altele le vom rezolva de pe mesajele
4
pe care le-am primit doar eu. Le vom
rezolva împreună.
Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect veți
primi câte o surpriză.
Observați câte pagini are cartea trimisă de
Zână.
4. Dirijarea Deschidem la prima pagină Conversatia Carte Frontal Observare
activității sistematica
O.7 Proba 1. Explicația Calculator
Descoperă cuvintele ascunse!
Formează cuvinte scriind sub fiecare
imagine litera inițială, după model. Individual
Anexa 1
Proba 2. (Oral) Aprecieri
Explicația
Obiecte mari/obiecte mici Verbale
carte, barcă Exercițiul jetoane cu Frontal
ied, icoană cuvinte
Conversația
pădure, fereastră
Proba 3.
O.1
Din ce poveste vin? Exercițiul Perechi
Citește titlul cărții. carte
Conversația
Unește cartea cu personajul potrivit.
Anexa 2
Proba 4 (oral)
O.2
Statuile vorbitoare Calculator Aprecieri
O.7 Conversația Frontal
Priviți cu atenție statuile. Spuneți ce credeți verbale
O.9
că ar vrea să ne comunice fiecare dintre
acestea.

5
Este noapte.
O.3 Răsare soarele.
O.4 Vine furtuna.
Copiii se joacă.
Anexa 3
Proba 5
Sfatul copiilor
Citește fiecare cuvânt. Exercițiul Carte Individual Aprecieri
verbale
Scrie semnul X sub cuvântul scris corect.
Anexa 4
Proba 6
Litere minunate, din desene animate
Ghicește numele personajului îndrăgit la Exercițiul Carte Frontal
care literele au fugit! Aprecieri
Conversația
verbale
Scriem cuvântul corect.
Anexa 5
Proba 7 (oral)
Cântec: „Nechibzuitul” Intonare Frontal
Proba 8 cântec
Litere jucăușe!
Înlocuiește literele subliniate. Ce observi? Exercițiul Frontal
Anexa 6 Conversația Individual
Proba 9
Cine sunt eu?
Aprecieri
Unește numerele în ordine crescătoare. Exercițiul carte Individual verbale

6
Descoperă ce/cine se ascunde în imagine. Conversația
Anexa 7
5.Obținerea O.8 Proba 10 (oral) Explicația
performanței O.9 „Roata creativității” Exercițiul Joc Analiza
și a feed- individual
backului Ne jucăm, cuvinte noi aflăm! Individual cuvintelor
suluri cu
Am pregătit pentru voi un joc. Jocul se litere/silabe
numește „Roata creativității”. Frontal
Formăm cuvinte din una, două sau trei
silabe, pe care le așezăm pe podium.
Anexa 8
6.Încheierea O.6 Se vor face aprecieri generale si individuale Conversația Surpriza de Frontal Aprecieri
activității asupra participării elevilor la lecție precum la litere verbale
Surpriza
și asupra comportamentului lor pe
parcursul orei.
Elevii primesc câte un fluturaș.

7
Anexa 1

DESCOPERĂ CUVINTELE ASCUNSE!

C C

E
8
Anexa 2

DIN CE POVESTE VIN?

9
Anexa 3

STATUILE VORBITOARE

10
ANEXA 4
SFATUL COPIILOR

11
ANEXA 5

LITERE MINUNATE ÎN DESENE ANIMATE

L A
P B
O B
U I
T M

M Y
O E
T K
C
I
M

A
L
D
D
O
N
12
LITERE JUCĂUȘE

D T
DATA TATA
AI AI
OP OP

C G
CREIER GREIER
ÂND ÂND
ROS ROS

P B
PARCĂ BARCĂ
UNE UNE
ARĂ ARĂ

13
CE SUNT EU?

14
LUMEA POVEȘTILOR

15