Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 25 – 29 septembrie 2017

Institutia de invatamant: Colegiul National “Ana Aslan” Timisoara

Disciplina: Puericultura, pediatrie si nursing specific

Subiectul: Principalele etape de crestere si dezvoltare

Clasa: III D

Prof.: Dr. Cimpeanu Luminita

Durata de desfasurare : 100 minute

Metode de predare: Comunicativa,cognitiva

Tipul lectiei: Lectie de comunicare/asimilarea de cunostinte noi in vederea formarii


profesionale.

Obiective:

- Obiectul global: insusirea cunostintelor privind etapele de crestere si dezvoltare a


nou-nascutului

- Obiective operationale: elevul asistent medical va fi capabil :

O1-sa explice mamei incidentele fiziologice

O2-sa poata identifica problemele nou nascutului

O3-sa stabileasca obiectivele in ingrijirea nou nascutului

O4- sa aplice masurile pentru profilaxia rahitismului

O5-sa aplice interventiile proprii si delegate

Strategia didactica

a)metode si procedee utilizate

-expunere(aplicatie,descriere),conversatia

b)mijloace –reprezentari vizuale

-scheme,imagini
-planse,ghiduri,pliante

c)moduri de activitate cu elevii

-frontal (pentru reactualizarea cunostintelor)

-individual sau in grup

d)surse informationale (bibliografie):

Bibliografie:

1. Albu Roxana Maria-Anatomia si fiziologia omului,Editura Corint,1996

2. Puericultură Florescu, Laura; Editura Gr.T. Popa, 2008

3. Puericultură şi pediatrie. Angela Butnariu. Ed. a 4-a rev: Cluj Napoca : Editura
Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 2011

4. Compendiu de pediatrie pentru cadre medii : nursing 0-18 ani. Edward Alan
Glasper, Gillian McEwing, Jim Richardson ; trad. Mariana Bianca Vasilescu.
Bucureşti : ALL, 2011
PLAN DE DESFASURARE

Obiective Etapele lectiei Activitate Activitate Evaluare


operationale profesorilor
elevi

Moment Notarea absenţilor Comunică absenţii Orala


organizatoric
Frontala

Creaza atmosfera Evocarea -adresează elevilor - elevii răspund Orala


optima întrebări cu privire întrebărilor la
la ingrijirile la intrebari din Individuala
Capteaza atentia. nastere lectiile anterioare.

- anunţă şi scrie
titlul temei pe
tablă

Prezentarea - pregatirea
elevilor pentru
noilor
asimilarea noilor
continuturi
cunostinte (prin
conversatie se
vor reactualiza
cunostintele
Orala
necesare
notiunilor ce vor Frontala
fi predate)

-pregateste
materialele
didactice

O1-sa explice Realizarea - pregatirea -elevii notează Orala


mamei incidentele elevilor pentru informaţiile
fiziologice sensului : asimilarea noilor Frontala
cunostinte (prin solicitate în caiete
O2-sa poata Comunicarea
de noi conversatie se -elevii manifesta
identifica vor reactualiza
problemele nou cunostinte interes
cunostintele
nascutului necesare -participa la
O3-sa stabileasca notiunilor ce vor conversatie
obiectivele in
ingrijirea nou fi predate
nascutului

O4- sa aplice
masurile pentru
profilaxia
rahitismului

O5-sa aplice
interventiile
proprii si delegate

Realizarea -intreaba elevii - elevii raspund la


daca exista ceva intrebari
feed-back-ului ce nu au inteles
-elevii asculta
Fixarea -se va face o aprecierile
cunostintelor scurta recapitulare
a cunotintelor
dobandite

Raspunsurile
elevilor la aceste
intrebari vor
indica gradul de
intelegere al
noilor
cunostinte.In
cazul in care vom
constata anumite
dificultati , erori
sau lacune vom
reveni cu
explicatii
suplimentare
asupra
problemelor
respective din
lectia predate