Sunteți pe pagina 1din 6

EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR

-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-

INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ


PRIVATĂ

“...Constatatrea la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a
săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o pesoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală.”

Codul de procedură penală al României art.4, alin. 1.

Conform Codului Penal al României, infracțiunea de fals în înscrisuri este


prevăzută în Codul Penal la Capitolul III Falsuri în înscrisuri în cadrul următoarelor
articole:

Art. 320 Falsul material în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin
alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de
serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate
producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte.

1.
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR
-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-

Art. 321 Falsul intelectual

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar
public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări
necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau
împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în
art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei
persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte.

2.
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR
-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-
SPEȚĂ

În cadrul IPJ Maramureș, la data de 15.09.2017, a fost depusă o plângere cu privire la


infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform relatărilor prezentate în plângerea înregistrată sub nr. 432 din data de
15.09.2017 și cercetările efectuate până în prezent reies următoarele:

Numita Stanciu Roxana, cetățean român, născută la data de 17.04.1980, necăsătorită,


identificată cu CI, seria MM, nr. 824615, eliberată de SPCLEP Baia Mare, la data de
12.09.2012, CNP 2800417260010, sus-numita timp de trei ani a fost căsătorită cu Peter
Andrei, relația celor 2, luând sfârșit datorită neînțelegerilor și în urma relației de concubinaj,
avută de acesta, chiar cu sora geamănă a părții vătămate. În data de 30.07.2017 S.R. în jurul
orei 17:30 în timp ce se afla la apartamentul proprietate personală din strada Mareșal
Ciuculescu, nr.5, bl. A, sc. C, et. 3, înainte ca aceasta să părăsească apartamentul, a fost
luată prin surprindere de către o persoană care ar fi încercat să îî descuie ușa. În acel
moment, în fața numitei S.R. s-a prezentat, numitul Enache Bogdan, care s-a recomandat ca
fiind noul proprietar al apartamentului, sus-numitei fiindu-i pus la dispoziție un contract de
vânzare cumpărare și o procură din care reiese că aceasta ( S.R.) la împuternicit pe fostul ei
soț P.A. pentru a-i fi vândut apartamentul, sus menționat, drept scuză fiind folosit tertipul că
aceasta, ( S.R) urma să plece din țară și nu avea suficient timp pentru a duce la bun sfârșit
întocmirea documentelor necesare.

SITUAȚIA ÎN FAPT

În seara de 19.07.2017, în jurul orelor 19:00, cei doi concubini Stanciu Ioana și Peter
Andrei, se întâlnesc la o cafenea din Baia Mare, cu Enache Bogdan moment în care cei trei
își pun la punct, planul după care vor acționa. Ținând cont că cele două surori locuiau în
același apartament, suspectei S.I. nu i-a fost greu să îi sustragă din geanta surorii sale,
cartea de identitate a acesteia, urmând ulterior ca cei trei, S.I, P.A, E.B, să se prezinte în
următoarea zi, la Biroul Notarului Public Dumitrașcu Victor, pentru încheierea unei procuri
de vânzare, moment în care S.I, folosindu-se de cartea de identitate a surorii sale și de faptul
ca sunt surori gemene se va da drept S.R.

3.
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR
-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-
NOȚIUNI GENERALE PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A
ÎNSCRISURILOR ȘI A DOCUMENTELOR

Scurt istoric privind evoluția constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor criminalistice

Cercetarea criminalistică a înscrisurilor cunoscută și sub denumirea de expertiză criminalistică a


scrisului are ca obiect studiul scrisului în scopul identificării autorului pe baza constatărilor de specialitate
prvind deprinderile grafice și deprinderile de exprimare.

Falsul material se poate comite atât concomitent cu întocmirea documentului, prin realizarea unui
document în întregime contrafăcut, cât și după redactarea acestuia printr-o modificare (alterare) fizică a sa.
Noțiunea de contrafacere are aici sensul de a reproduce ceva în mod fraudulos, de a imita, de a alcătui ceva cu
scopul de a îi atribui un caracter de autenticitate. Alterarea unui înscris constă din denaturarea lui, modificarea
materială, transformarea conținutului, ștergerea în orice mod de litere, fraze, cuvinte, semne de punctuție, ori
folosirea unor procedee de juxtapunere. Deși legea penală nu face deosebire între diferitele modalități de
realizare ale falsurilor, referindu-se doar la efectele acestora, falsificarea în practică s-a apreciat că un document
poate fi:

Falsificat prin modificări parțiale aduse unui act autentic,


Contrafăcut prin producerea unui document în totalitate fals.

Datorită importanței pe care o are în procesul penal despre expertiza criminalistică, primele informații
se referă la expertiza scrisului. Și la noi au existat trei curente în expertiza scrisului, ca de altfel în majoritatea
țărilor, respectiv, caligrafic, grafologic, și grafometric, fiecaare susținut printr-o seamă de lucrări și studii. Prin
legea nr. 4981/1946, s-a constituit primul corp de experți grafici care a fost desființat prin Decretul nr.
472/1975. Acest act normativ stipulează că expertizele grafice revin laboratoarelor de expertiză criminalistică.

Cercetarea criminalistică a înscrisurilor, în accepțiunea sa cuprinzătoare, reprezintă un domeniu distinct,


bine conturat, al tehnicii criminlistice, având drept obiective principale.1

Cercetarea tehnică a actelor scrise, destinată în special descoperirii falsului ori


contrafacerilor de documente, inclusiv a înscrisurilor dactilografice.
Cercetarea criminalistică a scrisului de mână, având drept scop stabilirea autenticității
scrisului unei persoane ori identificarea persoanei scriptorului, inclusiv a unor falsuri de
genul imitării sau deghizării.
Cercetarea falsului de bancnote, monede, timbre, cecuri, opere de artă, îndeosebi picturi.

4.

Grigore Nicolae Labo “ Cercetarea Criminalistică” Ediția a II-a revizuită și adăugită.


Gabriel Ion Olteanu, Stancu Emilian “Criminalistică” Curs Universitar.
Stancu Emilian “Procedee tactice folosite în invesigațiile penale. Evoluții” Editura AIT Laboratories, București,
2011.
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR
-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-

PREDAREA ÎNSCRISURILOR 2

ART. 170

În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea


unei infracţiuni şi sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc
de probă în cauză, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune
persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte şi să le predea, sub luare de
dovadă.

În vederea întocmirii raportului de expertiză criminalistică a înscrisurilor, a fost folosit


ca model raportul din cartea: Criminalistică autor Marin Ruiu – București: Universul juridic,
2013.

5.

2
Ghid Practic Modele de Acte de Procedură în Materie Penală.
EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ȘI A DOCUMENTELOR
-INFRACȚIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ-

BIBLIOGRAFIE

. Codul Penal al României

Grigore Nicolae Labo, “ Cercetarea Criminalistică” Ediția a II-a revizuită și adăugită.

Gabriel Ion Olteanu, Stancu Emilian “Criminalistică” Curs Universitar.

Ghid Practic Modele de Acte de Procedură în Materie Penală.

Stancu Emilian, “Procedee tactice folosite în invesigațiile penale. Evoluții” Editura


AIT Laboratories, București, 2011.

Marin Ruiu, Criminalistică – București: Universul juridic, 2013.

ANEXE
Anexa nr. 1. Procură specială ( vânzare cumpărare) act în litigiu

Anexa nr. 2. Plângere

Anexa nr. 3. Declarație suspect

Anexa nr. 4. Ordonanța nr. 20 în vederea efectuării raportului de


expertiză grafică a înscrisului

Anexa nr. 5. Proces verbal/ probe de semnătură în vederea


comparării cu actul în litigiu

Anexa nr. 6. Raport de expertiză grafică a înscrisului

Anexa nr. 7. Raport de contraexpertiză

Anexa nr.8. Declarație inculpat

Anexa nr.9. Planșe Fotografice.


6.