Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE II 2018

PROIECTE CULTURALE

Termen Perioada Activitate

30 de zile 01.03 – 30.03.2018 Termenul de depunere a cererilor de


calendaristice finanţare online

10 zile 02.04 – 16.04.2018 Verificarea conformităţii administrative,


lucrătoare respectiv a eligibilităţii cererilor de
finanţare

29 zile 17.04 – 15.05.2018 Evaluarea programelor / proiectelor /


calendaristice acţiunilor culturale

7 zile lucrătoare 16.05 – 24.05.2018 Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale ale


căror programe / proiecte / acţiuni
culturale au fost selectate spre finanţare,
respectiv lista cu proiectele neselectate

1 zi lucrătoare 25.05.2018 Publicarea listelor după etapa I de selecţie

5 zile lucrătoare 29.05 – 05.06.2018 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei

3 zile lucrătoare 06.06 – 08.06.2018 Verificarea conformităţii administrative


etapa a II-a

1 zi lucrătoare 11.06.2018 Publicarea listelor după etapa a II-a de


selecţie

3 zile lucrătoare 12.06 – 14.06.2018 Termenul pentru depunerea contestaţiilor

5 zile lucrătoare 15.06 – 21.06.2018 Termenul pentru soluţionarea


contestaţiilor

15 zile 12.06 – 02.07. 2018 Planificarea şi semnarea contractelor de


lucrătoare finanţare