Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Grup Scolar Forestier Avizat,

Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: Circulație rutiera
Nr de ore/an: 30
Nr. ore /săptămână:1 din care: T: 1 LT: - IP: 1
Clasa: a XI-a S
Profesor: maistru Oneț Nicolae Anton Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. Nr. ore Săptămâna Ob


Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi
crt. T LT IP T LT IP s.
(0) (1) (2) (3) (1
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
0)
Legislaţie rutieră
• Caracteristici definitorii ale 1 1
traficului rutier (intensitate,
densitate, fluenţă, structură)
• Aspecte funcţionale şi
relaţionale (interacţiuni şi
Circulație rutieră, intercondiţionări) 1 2
1 conducerea tractorului • Reglementarea circulaţiei
și auto Respectă legislaţia • Principalele cauze generatoare
rutieră de accidente
• Starea tehnică a vehiculelor şi 1 3
controlul acestora; omologarea
vehiculelor;
• Înmatricularea, înregistrarea şi

1
radierea din circulaţie a 1 5
vehiculelor;
• Obligaţiile deţinătorilor de
vehicule; licenţe de transport. 1 6
• Permisul de conducere.
• Tipuri de asigurări.
• Categorii de informaţii
• Timpul de reacţie şi efectele 1 7
întârzierii în reacţii
• Particularităţile drumului
public
- Căi de comunicaţie
- Elementele geometrice (curbe, 1 8
succesiuni de curbe, aliniament,
palier, rampă, pantă, rambleu,
debleu, profil mixt –
caracteristici, identificare)
- Elemente constructive (parte 1 9
carosabilă, acostamentele, zonele
de protecţie, zona străzilor,
sensul de circulaţie, bandă/rând
de circulaţie – elemente de
identificare, benzile cu circulaţie
normală, benzile cu destinaţie
specială) 1 10
- Clasificarea şi încadrarea
drumurilor publice
- Calitatea părţii carosabile
• Semnalizare rutieră 1 11
- semnalele speciale de
avertizare luminoasă şi/sau
sonoră
- semnalele poliţistului 1 12
- semnalele luminoase

2
- indicatoarele 1 13
- marcajele
- semnalizarea la trecerile la
nivel cu calea ferată 1 14
- alte semnale.
• Reguli de circulaţie
- Punerea în mişcare a 1 15
vehiculului
- Poziţii în timpul deplasării
- Regimul de viteze 1 16
- Reguli de prioritate de trecere
- Manevre
- Circulaţia prin puncte
caracteristice (curbe, trecere 2 17,
pentru pietoni, pe poduri, sub 18
poduri, prin tunele şi pasaje
rutiere , pante, rampe, staţii de
mijloace de transport în comun,
treceri la nivel cu calea ferată, 1 19
intersecţii, autostrăzi, locuri
frecventate de copii, locuri
aglomerate);
• Contravenţii 1 20
• Infracţiuni
• Elementele conducerii 1 21
preventive
- cunoştinţe teoretice
- vigilenţa
2 Circulație rutieră, Efectuează conducerea - prevederea 1 22
conducerea tractorului - judecata
preventivă.
și auto - îndemânarea
Situaţiile periculoase din punct
de vedere al reducerii aderenţei, 2 23
vizibilităţii, oboselii şi 24

3
obişnuinţei.
Elemente de referinţă în
adaptarea modului de deplasare:
- capacităţile proprii ale 25
conducătorului auto. Timp de 2 26
reacţie, factori de influenţă
asupra capacităţilor
conducătorului auto, condiţiile
de drum, condiţiile de trafic.
Comportamentul conducătorului
auto începător. 1 27
• Componentele trusei de prim 1 28
ajutor
- prezentare
- mod de utilizare
• Stabilirea urgenţelor la locul 1 29
accidentului
- scoaterea răniţilor din
autovehiculele angajate în
accident 1 30
- stabilirea urgenţelor de gradul I
(accidentaţii în stare de comă sau
de şoc)
- stabilirea urgenţelor de gradul 1 31
II (accidentaţii cu hemoragii)
Aplică
Circulație rutieră, - stabilirea urgenţelor de gradul
3 conducerea tractorului tehnicile de acordare a III (accidentaţii cu fracturi)
și auto primului ajutor • Acordarea primului ajutor la
locul accidentului:
- acordarea primului ajutor 1 32
accidentaţilor în stare de comă
(stop cardiac, stop respirator)
- acordarea primului ajutor
accidentaţilor cu hemoragii

4
- acordarea primului ajutor 1 33
accidentaţilor cu fracturi
- transportarea accidentaţilor.
Acordarea primului ajutor în 1 34
timpul transportării
accidentaţilor.
TOTAL 33

S-ar putea să vă placă și