Sunteți pe pagina 1din 6

A.

Modulul „Însușirea cunoștințelor despre etica și organizarea profesiei de


avocat".

Teme de pregătire:

1. Principiile exercitării profesiei de avocat:


1.1 Principiul legalității;
Observații: a se vedea decizia nr.27/2007 ICCJ Secțiile Unite.
1.2 Principiul libertății;
1.3 Principiul independenței;
1.4 Principiul autonomiei și descentralizării;
1.5 Principiul păstrării secretului profesional.
Observații:
-art.46 alin.(1) din cap.III secțiunea 2 completat de art.I pct.18 din Legea
nr.25/2017;
-art.46 alin.(4) din cap.III secțiunea 2 completat de art.I pct.19 din Legea
nr.25/2017.

2. Dobândirea calității de avocat:


- Primirea în profesia de avocat.

3. Incompatibilități, interdicții și nedemnități privind profesia de avocat;


tabloul anual al avocaților; transferul într-un alt barou:
- Incompatibilități / Compatibilități privind exercitarea profesiei de avocat;
Observații:
-art.16 din cap.II secțiunea I modificat de art.I pct.5 din Legea nr.25/2017 ;
-art.16 lit.D din cap.II secțiunea I completat de art.I pct.6 din Legea
nr.25/2017.
- Interdicții privind exercitarea profesiei de avocat;
Observații:
-art.21 din cap.II secțiunea I abrogat de art.I pct.7 din Legea nr.25/2017.
- Nedemnități privind exercitarea profesiei de avocat;
Observații:
-art.14 lit.C din cap.II secțiunea I completat de art.I pct.4 din Legea
nr.25/2017 .
- Tabloul anual al avocaților;
Observații:
-art.24 alin.(3) din cap.II secțiunea I modificat de art.I pct.8 din Legea
nr.25/2017;
-art.25 alin.(2) din cap.II secțiunea I -Decizia nr.297/2014 a CCR;
-art.25 alin.(2) din cap.II secțiunea I modificat de art.I pct.9 din Legea
nr.25/2017;
-art.25 alin.(2) din cap.II secțiunea I completat de art.I pct.10 din Legea
nr.25/2017;
-art.26 din cap.II secțiunea I modificat de art.I pct.11 din Legea nr.25/2017.
- Transferul într-un alt barou.

4. Activitatea profesionala a avocatului; Conținutul activității profesionale a


avocatului:
a. consultații și cereri cu caracter juridic;
b. asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a
organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a
notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației
publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;
c. redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a
datei actelor prezentate spre autentificare;
d. asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața
altor autorități publice, cu posibilitatea atestării identității părților, a
conținutului și a datei actelor încheiate;
e. apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și
intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu
autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;
f. activități de mediere;
g. activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului Civil;
h. stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul
profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama
clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților
astfel înregistrate;
i. activitățile prevăzute la lit.g) și h) se pot desfășura în temeiul unui nou
contract de asistență juridică;
j. orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare în condițiile legii;
Observații:
-art.3 alin.(1) lit.I din cap.I completat de art.I pct.1 din Legea nr.25/2017;
-art.3 alin.(2) din cap.I completat de art.I pct.2 din Legea nr.25/2017.

5. Relațiile dintre avocat și client:


- Principiile și regulile de bază ale relației dintre avocat și client;
- Contractul de asistență juridică:
a. formă și conținut;
b. condiții de validitate;
c. efecte;
d. încetare.
- Onorarii:
a. stabilirea onorariilor;
b. pactul de quota litis;
c. contestațiile și reclamațiile privind onorariile.
Observații:
-art.31 alin.(1) din cap.III secțiunea I completat de art.I pct.13 din Legea
nr.25/2017.

6. Relațiile dintre avocați:


- Confraternitatea și respectul reciproc;
- Concurența profesională.

7. Formele de exercitare a profesiei de avocat:


- Cabinet individual;
- Cabinete asociate;
- Societate civilă profesională;
- Societate profesională cu răspundere limitată.
Observații: art.5 alin.(9) din cap.I completat de art.I pct.3 din Legea
nr.25/2017.

8. Modalități de exercitare a profesiei:


a. avocat titular al cabinetului individual;
b. avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate;
c. avocat asociat în cadrul societății civile profesionale de avocat ;
d. avocat asociat în cadrul societății profesionale cu răspundere limitată;
e. avocat colaborator;
f. avocat salarizat în interiorul profesiei.

9. Drepturile și îndatoririle avocaților:


- Drepturile avocatului;
Observații:
-art.30 din cap.III secțiunea I completat de art.I pct.12 din Legea
nr.25/2017;
-art.31 alin.(1) din cap.III secțiunea I completat de art.I pct.13 din Legea
nr.25/2017;
-art.35 alin.(1) din cap.III secțiunea I completat de art.I pct.14 din Legea
nr.25/2017;
-art.35 alin.(2) din cap.III secțiunea I completat de art.I pct.15 din Legea
nr.25/2017;
-art.39 din cap.III secțiunea I modificat de art.I pct.16 din Legea nr.25/2017.
- Recuperarea capacității de muncă;
- Îndatoririle avocatului;
Observații:
-art.40 din cap.III secțiunea 2 completat de art.I pct.17 din Legea
nr.25/2017;
-art.46 alin.(1) din cap.III secțiunea 2 completat de art.I pct.18 din Legea
nr.27/2017;
-art.46 alin.(4) din cap.III secțiunea 2 completat de art.I pct.19 din Legea
nr.25/2017.
- Publicitatea formelor de exercitare a profesiei.
Observații:
-art.48 din cap.III secțiunea 2 modificat de art.I pct.20 din Legea
nr.25/2017.

10. Încetarea și suspendarea calității de avocat:


- Încetarea calității de avocat;
- Suspendarea calității de avocat;

11. Soluționarea litigiilor dintre avocați:


- Arbitrajul;
Observații: a se vedea Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr.1063/7.03.2015.
- Medierea.

12. Organizarea profesiei de avocat:


- Baroul;
Observații:
-art.51 alin.(2) din cap.IV secțiunea 1 completat de art.I pct.21 din Legea
nr.25/2017;
-art.52 alin.(2) lit.C din cap.IV secțiunea I completat de art.I pct.22 din Legea
nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.B din cap.IV secțiunea 1 modificat de art.I pct.23 din Legea
nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.H din cap.IV secțiunea I modificat de art.I pct.23 din Legea
nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.H din cap.IV secțiunea 1 completat de art.I pct.24 din
Legea nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.I din cap.IV secțiunea I modificat de art.I pct.25 din Legea
nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.Q din cap.IV secțiunea I modificat de art.I pct.25 din Legea
nr.25/2017;
-art.56 alin.(2) lit.V din cap.IV secțiunea I modificat de art.I pct.25 din Legea
nr.25/2017;
-art.57 din cap.IV secțiunea I modificat de art.I pct.26 din Legea nr.25/2017;
-art.58 alin.(1) lit.B din cap.IV secțiunea 1 modificat de art.I pct.27 din Legea
nr.25/2017);
-art.59 din cap.IV secțiunea 1 modificat de art.I pct.28 din Legea nr.25/2017.

- Uniunea Națională a Barourilor din România-U.N.B.R.


Observații:
-art.64 alin.(1) lit.A din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.29 din
Legea nr.25/2017;
-art.64 alin.(1) lit.B din cap.IV secțiunea 2 modificat de art.I pct.30 din Legea
nr.25/2017;
-art.64 alin.(1) lit.H din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.31 din
Legea nr.25/2017;
-art.66 lit.F din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.32 din Legea
nr.25/2017;
-art.66 lit.O din cap.IV secțiunea 2 modificat de art.I pct.33 din Legea
nr.25/2017;
-art.66 lit.P din cap.IV secțiunea 2 modificat de art.I pct.33 din Legea
nr.25/2017;
-art.66 lit.R din cap.IV secțiunea 2 modificat de art.I pct.33 din Legea
nr.25/2017;
-art.66 lit.T din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.34 din Legea
nr.25/2017;
-art.68 alin.(1) lit.C din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.35 din
Legea nr.25/2017;
-art.68 alin.(1) lit.D din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.36 din
Legea nr.25/2017;
-art.68 alin.(1) lit.G din cap.IV secțiunea 2 completat de art.I pct.37 din
Legea nr.25/2017.

13. Asistența judiciară:


- Cazurile și condițiile de acordare a asistenței judiciare;
- Organizarea activității de acordare a asistenței judiciare.
Observații:
-art.85 alin.(1) din cap.V secțiunea 2 modificat de art.I pct.38 din Legea
nr.25/2017;
-art.85 alin.(1) din cap.V secțiunea 2 completat de art.I pct.39 din Legea
nr.25/2017;
-art.85 alin.(2) din cap.V secțiunea 2 modificat de art.I pct.40 din Legea
nr.25/2017;
-art.85 alin.(3) din cap.V secțiunea 2 modificat de art.I pct.40 din Legea
nr.25/2017.

14. Răspunderea disciplinară a avocaților:


- Organizarea și funcționarea instanțelor disciplinare;
- Reguli de procedură.
Observații:
-art.86 alin.(1) din cap.VI modificat de art.I pct.41 din Legea nr.25/2017;
-art.86 alin.(3) din cap.VI completat de art.I pct.42 din Legea nr.25/2017;
-art.87 alin.(4) din cap.VI modificat de art.I pct.43 din Legea nr.25/2017;
-art.89 alin.(1) lit.C din cap.VI modificat de art.I pct.44 din Legea
nr.25/2017;
-art.90 alin.(3) abrogat de art.139 lit.B din cap.IX din Legea nr.72/2016 la
data de 3.08.2016.
- a se vedea Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.223/23.03.2017 .

15. Pregătirea și perfecționarea profesională a avocatului:


- Stagiul profesional;
- Contractul de formare profesionala;
- Suspendarea stagiului;
- Condițiile și efectele organizării pregătirii profesionale pe perioada stagiului;
- Finalizarea stagiului;
- Pregătirea profesională continuă.

16. Asigurările sociale.


Observații: Abrogat de art.139 lit.B din cap.IX din Legea nr.72/2016.