Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU PENTRU CREŞTEREA

PALMIPEDELOR ( GÂŞTE)

1. RASE DE PALMIPEDE 2. CONSTRUCŢII ZOOTEHNICE

Rase de gâşte şi raţe Adăposturile – au lăţimea de 12-15 m cu două hale:


Hala I – pentru demarare creştere şi îngrăşare a bobocilor de 0-11
- Gâşte – Albă de Rin, Toulouse, hibrizi săptămâni, în lungime de 40-50 m.
- Raţe – Pekin, hibrizi ( mularzi ) Hala II – pentru îndoparea bobocilor de 12-14 săptămâni, în lungime de 24-
30 m.
Între hale se află camera tampon în lungime de 3m.
Densitatea la populare: 4 boboci/m2 efectiv . Pe serie=2400 boboci .
Amplasarea – în extravilan, pe teren ridicat faţă de împrejmuire
Orientare – amplasată cu latura mică pe direcţia vânturilor dominante.
Microclimat
Temperatura – la populare 35-380C sub eleveuză şi 25-280C mediu ambiant
Umiditatea: 55-60 %
Indicele de luminozitate: 1 / 10
Viteza de ventilaţie: 0,1-0,2 m/sec
Volum aer: 5 m3/Kcorp şi oră – vara
1-2 m3/Kcorp şi oră – iarna
Echipamente:
- ţarcuri pentru compartimentarea ambelor hale
- echipamente aferente furajării, alimentării cu apă, iluminat, ventilaţie şi
îndopare
4. CALCULE ECONOMICE PRELIMINARE ESTIMATE PE
ANUL 2008 pentru 6900 capete (3 serii/an x 23oo
cap./serie) 3. FLUX TEHNOLOGIC
Specificare U/M Cantitate Preţ Total
Tehnologia propusa prevede trei lei/UMfaze: creştere, îngrăşare şi îndopare.
-lei-
VENITURI (V)
CarneCreşterea
tăiată şi îngrăşarea
to – se realizează
33,9 7000 în hala de creştere la sol pe aşternut permanent din paie tocate până la vârsta de 11
237.300
Ficat săptămâni. to 2,5 82000 205.000
Îndoparea – se face pe durata a 22 zile în hala442.300
TOTAL de îndopare.
Anual vor fi trei serii de creştere, îngrăşare şi îndopare. Sacrificarea se va face în unităţi prestatoare de servicii (abatoare
VENITURI
specializate ).
CHELTUIELI (C)
Popularea – se face cu 2400 boboci iar indicele de mortalitate este de 4-5 % ( 100 cap.) .
Furaj combinat to 88,2 1300 116.660
- perioada de creştere şi îngrăşare durează 11 săptămâni .
Porumb boabe to 90,0 700 63.000
- la 10 săptămâni vor fi sacrificate exemplarele sub media seriei la o greutate de 4 kg. (cca. 1100 cap.)
Masă verde to 164,1 60 9.846
- exemplarele peste media seriei (4,5 kg /cap ), cca. 1200 cap. vor rămâne în hala de creştere încă o săptămână după care vor
Total furaje 187.506
fi transferate la greutatea medie de 4,7 kg / cap în hala de îndopare.
Material
- după îndopare greutatea medie va fi de 8,2 kg 25.200
biologic cap. 7200 3,5 / cap la gâşte, iar la sacrificare se va recolta un ficat de minim 600 grame
Prestări servicii – se face în perioada de creştere şi îngrăşare cu furaje combinate şi masă verde sau fân de lucernă şi furaj
Furajarea
abatorizare
combinat cap. 6900 4 27.600
Medicamente 20.000
- în perioada de îndopare furajarea se face cu porumb.
Energie, apă,
combustibil Consumurile 50.500
pe cap şi serie sunt prezentate în tabel:
Alte cheltuieli Specificare 12.000U/M Faza creştere, 5. MĂSURI
Fază SANITAR - VETERINARE
TOTAL 322.806 îngrăşare de îndopare şi combatere a bolilor
prevenire
CHELTUIELI Furaj combinat Kg/cap 12,8 -
REZULTAT  împrejmuire cu gard protector;
Masa verde 119.494 Kg/cap 23,8 -
FINANCIAR (R) +  filtru sanitar prevăzut cu spaţii pentru igienizare personal;
Porumb Kg/cap 0,7 23,7
RDe = C-V
la vârsta de 2-3 săptămâni se va administrasubventii  anexă
bobocilor şi 10-30gr./cap grift pentru
( pietriş fin ) păstrarea cadavrelor în vederea ecarisării;
 limitarea accesului şi circulaţiei persoanelor şi vehiculelor
Cantităţile de furaje pe serie şi an suntstrăine;
următoarele:
 respectarea normelor sanitar-veterinare privind activităţile
Specificare U/M Pe serie între populare (curăţire, dezinfecţie, repaus biologic );
Pe an
 deratizare;
Furaj combinat Kg 29,4 control sanitar periodic al personalului de deservire;
88,2
Masa verde Kg 54,7 control periodic
164,1sanitar-veterinar.
Porumb kg 30 90,0
8. MODUL DE ACORDARE AL SUBVENŢIILOR

• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie


7. TRASABILITATEA
înscris în Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă
să nu fie mai mică de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0,3
 Înregistrarea secvenţelor tehnologice privind raţiile furajere,
ha (0,1 ha în cazul coacăzului);
modul de furajare, efectuarea tratamentelor sanitar-
• Subvenţiile
vaterinare se acordă
şi condiţiile în urma completării unei cereri care se
de cazare.
depune la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
• Depunerea cererii se face la începutul fiecărui an (pentru anul
2008 perioada de depunere a cererilor este între 01.03. 2008-
15.06.2008), conform OUG nr.125/2006, Legii nr. 139 /2007 şi
OM 64/2008;
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii
Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetul
Ministerului Agriculturii;
• Pentru a beneficia de subventii, crescătorii din sectorul
zootehnic trebuie sa ţină cont de prevederile Ordinului nr. 295
din 3 aprilie 2007 şi H.G.3/2008 pentru stabilirea modului de
implementare, a conditiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale
directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu
reglementările comunitare în domeniu.