Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe
DISCIPLINA : Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : „Ordinea efectuării operaţiilor”
SUBIECTUL LECŢIEI : „Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze”
TIPUL LECŢIEI : fixare şi sistematizare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
1.5 → să efectueze operaţii de adunare şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor de calcul şi a
proprietăţilor operaţiilor;
1.6 → să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând proprietăţile
operaţiilor şi algoritmii de calcul;
2.6 → să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor
situaţii problemă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1: să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-un exerciţiu fără paranteze;
O2: să efectueze corect operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 →1 000 000;
O3: sa efectueze corect operaţii de înmultire şi împărţire în concentrul 0→1 000;
O4: să afle numărul necunoscut dintr-un exerciţiu cu mai multe operaţii;
O5: să rezolve corect problema propusă;
O6: să încercuiască răspunsul corect al problemei- ghicitoare.

STATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, metoda ciorchinelui, exerciţiul, algoritmizarea,
problematizarea, metoda cadranelor.
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşă cu problema-ghicitoare, fişe de lucru.
3. FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală.
4. EVALUARE: orală, scrisă
5. DURATA: 45 MIN.

BIBLIOGRAFIE:
• Programa şcolară pentru clasa a IV-a, Matematică,( 2005), Bucureşti;
• Arghirescu Aurelia, Ancuţă Florica, ( 2006)- Culegere de matematică, clasa a IV-a, Editura Carminis, Piteşti;
• Maior Aurel, Călugăriţa Angelica, Maior Elena, (2006), Matematică- manual pentru clasa a IV-a, Editura
Aramis, Bucureşti.

ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI OPERAŢI LECŢIEI METODE ŞI MIJL. FORME EVALUARE
O-NALE PROCEDEE DE ÎNV. DE ORG.
1. Moment Pregătesc materialele didactice Activ.
organizatoric necesare desfăşurării optime a lecţiei de frontalǎ
matematică.
2. - Ce-aţi avut de scris pentru astăzi la
Verificarea matematică?
temei Voi verifica, oral, tema din punct de exerciţiul temele
vedere cantitativ şi calitativ. pentru Activ. orală
Elevii se vor corecta dacă va fi nevoie. acasă frontalǎ

3. Captarea atenţiei se realizează prin Metoda


Captarea descoperirea, sub formă de surpriză şi ciorchine- planşă cu
atenţiei rezolvarea unui ciorchine referitor la lui ciorchi- Activ. orală
operaţiile matematice şi terminologia nele frontalǎ
specifică. (ANEXA 1)

4. - Astăzi la ora de matematică vom


Anunţarea rezolva exerciţii şi probleme, respectând
titlului lecţiei ordinea efectuării operaţiilor.
şi a - Pe parcursul acestei ore va trebui să Explicaţia Activ.
obiectivelor respectaţi ordinea efectuării operaţiilor în frontalǎ
exerciţii fără paranteze, să aflaţi numărul
necunoscut într-un exerciţiu cu mai multe
operaţii, să rezolvaţi problema propusă şi
să găsiţi răspunsul corect al problemei-
ghicitoare.
4.
Reactualizarea Se vor reactualiza cunoştinţele elevilor
cunoştinţelor referitoare la ordinea efectuării
învăţate operaţiilor.
anterior - Care sunt operaţiile de ordinul întâi ?
- Dar cele de ordinul al doilea?
- Într-un exerciţiu cu mai multe operaţii
de acelaşi ordin care este ordinea conversa-
efectuării operaţiilor? ţia Activ. orală
- Într-un exerciţiu cu operaţii de adunare, frontalǎ
scădere, înmulţire, împărţire, ce operaţii
efectuăm mai întâi?
- Care este ordinea efectuării operaţiilor
într-un exerciţiu cu paranteze rotunde?
Calcul mintal
-Să rezolvăm acum câteva exerciţii
orale!
O2, 5 x 8= 100 x 5 =
O3 3 x 200= 20 x 4 =
600: 3 = 10x 10-100 = exerciţiul Activ. orală
88 : 4= 60 :2 +60 x 2 = fronta-
-Dublul numarului 20 este....... lǎ
-Triplul numarului 40 este.......
-Numarul cu 5 mai mare decât 70
este......
-Numarul de 9 ori mai mare decât 8
este...... problema-
-Jumătatea lui 12 este.....,iar sfertul lui tizarea
12 este......
- Mă gândesc la un număr, îl împart la 2 problema- orală
şi obţin 50. La ce număr m-am gandit? tizarea
-Bravo!
- Să rezolvăm câteva exerciţii la tablă!
5. Dirijarea 1. Efectuează, respectând regulile
învăţării învăţate: Activ.
1 236+ 711–1421 = frontalǎ
O1, 7624+ 973 – 1712 = exerciţiul scrisă
O2, 23x 3+ 840 : 2 =
O3 234 x 2 x 7 =
125 x 2 x 4 = algoritmi-
720 x 10 + 345 : 5 = zarea
230 + 450 x 2 – 615 =
609 + 492: 3 x 0 =
2. Compară, punând unul din semnele:
O1, „<” „>”sau „=” Activ.
O2, 8: 2 +16 .....6 x 4 – 3 fronta- scrisă
O3 100+ 2 x 14 .....50x 3 lǎ
396: 3– 130 ..... 642: 2
Activ.
3. Află numărul necunoscut. indivi-
a) a x 2 x 4 = 72; duală
O4 b) x : 4 = 116 rest 3; exerciţiul
c) a x 2 + 326 = 652.

4. Rezolvă problema.
În livada noastră sunt 2 rânduri de
O5 meri cu câte 312 pomi pe fiecare rând şi orală
3 rânduri de peri cu câte 124 pomi pe
fiecare rând. Ştiind că din totalul de pomi problema-
au fost stropiţi 258 de pomi, află câţi tizarea
pomi mai sunt de stropit. Activ.
fronta-
- Să repete cineva problema! lǎ
- Să scriem datele problemei la tablă!
O5 2 rânduri meri x 321 pomi
3 rânduri peri x 124 pomi exerciţiul scrisă
au fost stropiţi 258 pomi
? pomi mai sunt de stropit

- Ce cunoaştem în problemă?
- Ce mai cunoaştem ? orală
- Ce ne cere problema să aflăm?
- Ce putem afla din datele problemei? conversa-
- Prin ce operaţie aflăm? ţia

- Acum vrea ca fiecare să rezolve această Planşă


problemă- ghicitoare pentru a alege cu Activ.
O6 răspunsul corect, apoi o vom verifica problema- proble- indivi- orală
oral. (ANEXA 2) tizarea ma - duală
Problemă-ghicitoare ghicitoa-
Pentru un concurs de Mate re
Eu rezolv, zilnic, probleme:
Dacă într-o zi fac zece
6. Şi-ncă două pentru teme,
Obţinerea Spune, câte se adună,
performanţei În caiet, pe săptămână? Activ.
şi evaluarea RĂSPUNS:84; 54; 60. Fişe de indivi-
lucru duală
O6 * Tema pentru acasă. exerciţiul
* Voi imparţi fiecărui elev câte o fişă
de lucru diferenţiată, cu metoda problema-
cadranelor. Fişa 1- pentru elevii de nivel tizarea orală
slab şi mediu, iar Fişa 2- pentru elevii cu
nivel intelectual ridicat .) jocul
(ANEXELE 3 şi 4 ) didactic
* Voi explica modul de rezolvare al
fişei.
7. Tema pentru O1, * Voi face aprecieri asupa modului in metoda
acasă O2, care au răspuns elevii. cadranelor Activ. scrisă
O3, indivi-
O5 duală

ANEXA 1
rest
scăzăto
termeni
sumă r
descăzut
diferenţă

ADUNAREA DE
ORDINUL
SCĂDERE
I A

OPERAŢII
MATEMATICE

DE
ÎMPĂRŢIREA
ÎNMULŢIREA ORDINUL
II

deîmpărţit

împărţito cât
factori produs
r

ANEXA 2
Problemă-ghicitoare

Pentru un concurs de Mate


Eu rezolv, zilnic, probleme:
Dacă într-o zi fac zece
Şi-ncă două pentru teme,
Spune, câte se adună,
În caiet, pe săptămână?

RĂSPUNS: 84; 54;


60.

ANEXA 3
FIŞĂ DE LUCRU
(NIVEL MEDIU)
ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR ÎN EXERCIŢII FĂRĂ
PARANTEZE
Metoda cadranelor
1. Încercuiţi rezultatul corect: 2. Calculaţi:
213X 2= 510, 426, 869; .a) suma dintre 7460 şi 1536;
......................................................................
100: 5= 500, 2, 20. b) produsul dintre 23 şi 3;
......................................................................
135+ 2= 142, 126, 137
c) câtul dintre 120 şi 6;
478-123= 155, 355, 344 .....................................................................

3. 3. Scrie (A) adevărat sau (F) fals pentru a


4. La o librărie s-au adus 230 de caiete, iar pixuri
preciza valoarea de adevăr a propoziţiilor:
de 3 ori mai multe.
a) 4x 8 < 75 ( ….) Câte pixuri s-au adus la librărie?

b) 2 x 5+14 =18 (.....) .............................


..........................................................................................
c) 90:3 +3 > 44x 2 (.....) ............................

ANEXA 4
FIŞĂ DE LUCRU
(NIVEL RIDICAT)
ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR ÎN EXERCIŢII FĂRĂ
PARANTEZE
Metoda cadranelor
1. Efectuaţi: 2. La produsul numerelor 143 şi 4 adăugaţi
câtul numerelor 174 şi 2.
3x9 + 4 x18 -18 : 9 + 0 x 7 = ...................................................................................
.....................................................................................
44 + 4 x 25 – 2 x 5 = ....................................................................................
...................................................................................
33 : 1+2 +9 =

3. Scrie (A) adevărat sau (F) fals pentru a 3. Daniel are în biblioteca personală 431 de cărţi cu

preciza valoarea de adevăr a propoziţiilor: poezii, iar cărţi cu poveşti de 2 ori mai multe. Câte cărţi
are Daniel în total? ( Scrie rezolvarea într- un singur
a) 14x 8 < 75 ( ….)
exerciţiu.)
b) 91 : 7 +14 =189 (.....) .............................
..........................................................................................
c) 720 :6 +3 > 44x 3 (.....)
............................