Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE NICOLAE TESTEMIŢANU

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ŞI REZIDENŢILOR ÎN MEDICINĂ


DIRECŢIA SOCIAL
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare, 165, tel: 022-24-24-72; 060099033.

Către președintele ASRM


domnul Gheorghe Buruiană
de la studentul(-a)
anului ____ grupa _____
facultatea ________________
________________________
(NUMELE PRENUMELE)

Cerere

Multstimate domnule Președinte,

Rog să-mi oferiți un abonament la troleibus din motivul stării precare din familie.
Mulțumesc anticipat.

Data________ Semnătura____________