Sunteți pe pagina 1din 34

MANUAL DE UTILIZARE

Unitate de terapie cu ultrasunete Sonaris

www.liamed.ro
Cuprins:
CUPRINS: ............................................................................................................................................................... 2
0. INTRODUCERE ŞI DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ............................................................................ 3
1. DESTINAŢIA APARATULUI ......................................................................................................................... 5
2. GARANŢIA ŞI RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI ..................................................................... 6
3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE .................................................................................................................... 7
3.1 TENSIUNEA DE ALIMENTARE ...................................................................................................................... 7
3.2 CONDIŢIILE DE DEPOZITARE, UTILIZARE ŞI TRANSPORT ................................................................................. 7
3.3 INSTALARE ŞI UTILIZARE ........................................................................................................................... 7
3.4 PROTECŢIA LA EXPLOZII ........................................................................................................................... 8
3.5 PROTECŢIA LA INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE .................................................................................... 8
3.6 REVIZIA TEHNICĂ ..................................................................................................................................... 8
3.7 DEBARASAREA APARATULUI ...................................................................................................................... 8
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ............................................................................................................................... 9
4.1 CARACTERISTICI GENERALE ...................................................................................................................... 9
4.2 TASTATURA .......................................................................................................................................... 10
4.2.1 Tasta START ............................................................................................................................ 10
4.2.2 Tasta STOP .............................................................................................................................. 10
4.2.3 Tasta de confirmare .................................................................................................................. 10
4.2.4 Tasta Esc .................................................................................................................................. 11
4.2.5 Tasta Information ...................................................................................................................... 11
4.2.6 Tasta de modificare a modului de operare ................................................................................ 11
4.2.7 Tasta Save ................................................................................................................................ 11
4.2.8 Tastele Edit ............................................................................................................................... 11
4.3 PANOURILE POSTERIOR, LATERAL STÂNG ŞI DREPT.................................................................................... 11
4.4 DATELE APARATULUI .............................................................................................................................. 12
4.5 SONDELE DE TRATAMENT ....................................................................................................................... 12
4.6 SISTEMUL DE CONTROL AL CALITĂŢII CONTACTULUI DINTRE SONDĂ ŞI CORPUL PACIENTULUI ........................... 12
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE .............................................................................. 13
5.1 INSTALAREA UNITĂŢII ............................................................................................................................. 13
5.2 MODUL SETUP ...................................................................................................................................... 14
5.2.1 Semnale sonore ........................................................................................................................ 14
5.2.2 Contrast .................................................................................................................................... 15
5.2.3 Unitaţi ........................................................................................... ...................... ...................... 15
5.2.4 Ştergerea programelor definite utilizator ................................................................................... 15
5.2.5 Selectarea limbii ........................................................................................................................ 15
5.2.6 Meniul de după pornirea unităţii ................................................................................................ 15
5.2.7 Sensibilitatea sondelor .............................................................................................................. 16
6. UTILIZAREA APARATULUI ....................................................................................................................... 17
6.1 UTILIZAREA PROGRAMELOR PRESETATE ................................................................................................... 17
6.2 UTILIZAREA ÎN MODUL MANUAL ................................................................................................................ 19
6.3 PROGRAME DEFINITE UTILIZATOR ............................................................................................................ 20
6.4 TERAPIA COMBINATĂ .............................................................................................................................. 21
7. INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAŢII .............................................................................................................. 22
7.1 INDICAŢII .............................................................................................................................................. 22
7.2 CONTRAINDICAŢII .................................................................................................................................. 22
8. ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE, DEZINFECTARE ......................................................................................... 23
8.1 CURĂŢARE, DEZINFECŢIE........................................................................................................................ 23
8.2 ÎNLOCUIREA SIGURANŢELOR ................................................................................................................... 23
9. SPECIFICAŢII ŞI ACCESORII .................................................................................................................... 24
9.1 SPECIFICAŢII ......................................................................................................................................... 24
9.2 PARAMETRII EMC ................................................................................................................................. 25
9.3 ACCESORII STANDARD ........................................................................................................................... 28
ANEXA A. PROGRAME TRATAMENT PRESETATE .......................................................................................... 29
ANEXA B. DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE PE SPATELE UNITĂŢII. .......................................................... 34

Manual utilizare Sonaris data 22.09.2009 page 2 / 34


0. Introducere şi declaraţia de conformitate

0. Introducere şi declaraţia de conformitate

Unitatea Sonaris trebuie utilizată numai de către personal calificat sau sub
supervizarea lui! Citiţi acest manual cu atenţie mai întâi!
Urmaţi recomandările prezentate în acest ghid!

Descrierea simbolurilor utilizate în acest manual:

Acest simbol indică obligaţia pentru citirea cu atenţie şi înţelegerea


pasajului respectiv, a avertizărilor şi informaţiilor din manual. Neluarea
în seamă a acestor avertizări creşte riscul de accidente.

, Acest simbol indică informaţii şi note importante.

) Textele marcate cu acest semn sunt destinate facilitării utilizării unităţii.

NOTĂ: aspectul ecranelor din acest manual poate să difere uşor de aspectul din
timpul funcţionării aparatului. Aceste diferenţe pot consta în dimensiunea şi tipul
fonturilor şi dimensiunea simbolurilor. Nu există diferenţe în conţinutul informaţiei.

Manual utilizare Sonaris data 22.09.2009 page 3 / 34


0. Introducere şi declaraţia de conformitate

Manual utilizare Sonaris pag. 4/ 34


1. Destinaţia aparatului.

1. Destinaţia aparatului
Unitatea Sonaris este destinată procedurilor de tratament ce folosesc terapia cu ultrasunete
şi fonoforeza. Unitatea este disponibilă în două versiuni:
• M – unitatea funcţionează cu un singur tip de sondă (suprafaţă de 4cm2), ce
generează ultrasunete cu o frecvenţă de 1MHz,
• S –unitatea funcţionează cu două tipuri de sonde:
ƒ suprafaţă de 4cm2, frecvenţă de 1MHz sau 3,5MHz,
ƒ suprafaţă de 1cm2, , frecvenţă de 1MHz sau 3,5MHz.

Toate sondele pot funcţiona în mod de emisie pulsat sau constant.

Sonaris este folosit pentru tratamentul:


• epicondilită laterala („cot de tenis”) şi durerile de umăr,
• boli degenerative ale încheieturilor şoldului, genunchiului, picioarelor şi mâinilor,
• nevralgii sciatice,
• pinten calcanean,
• dureri post-amputaţie,
• cicatrice,
• dureri de tibie.

Unitatea are o bază de date cu programe presetate. Este posibilă de asemenea crearea de
programe definite utilizator.

Manual utilizare Sonaris pag. 5 / 34


2. Garanţia şi responsabilitatea producătorului.

2. Garanţia şi responsabilitatea producătorului


Acest produs este garantat de către producător pentru o perioadă de doi ani iar sondele
ultrasonice pentru un an. Se poate asigura de asemenea service post-garanţie. Garanţia
include materialele şi manopera.

Garanţia este valabilă doar în următoarele cazuri:

• toate reparaţiile, modificările, extensiile şi calibrările sunt efectuate de către


producător sau personal de service autorizat;
• instalaţia electrică din cabinetul de tratament este conform standardelor în
rigoare;
• unitate este utilizată de către personal calificat conform recomandărilor
prezentate în acest manual;
• unitate este folosită în scopul pentru care a fost conceput.

Garanţia nu se aplică consumabilelor cum sunt: electrozii, husele, cablurile de conectare,


benzile elastice, mufele de conectare, cablul de alimentare, suportul de sonde şi siguranţele.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru răspândirea infecţiilor prin electrozi sau
huse şi alte accesorii.

Durata de viaţă medie a aparatului este de 10 ani.


După trecerea a 10 ani de când unitatea şi accesoriile au fost introduse pe piaţă producătorul
nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecţiunile unităţii şi accesoriilor şi consecinţele
acestor defecţiuni.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru defectele ce rezultă din instalare


incorectă, diagnostic incorect, folosire greşită a unităţii şi accesoriilor şi reparaţii făcute de
personal neautorizat.

În afară de siguranţele fuzibile, aparatul nu conţine componente ce pot fi servisate.

La cerere, producătorul va face disponibile diagrame tehnice, listă de componente, descrieri,


instrucţiuni pentru calibrare precum şi alte informaţii ajutătoare pentru personalul tehnic
pentru a repara acele părţi ale unităţii care sunt descrise de către producător ca putând fii
reparate.

Manual utilizare Sonaris pag. 6 / 34


3. Siguranţa în exploatare.

3. Siguranţa în exploatare
Aparatul Sonaris a fost dezvoltată folosind componente electronice de ultimă generaţie.
Designul avansat permite utilizarea confortabilă şi simplă iar atenţie sporită a fost acordată
asigurării siguranţei optime, atât pentru pacient cât şi pentru utilizator.
Unitatea are carcasă din plastic şi metal de cea mai buna calitate. Tastatura este protejată
cu membrană ce asigură durata lungă de viaţă. Sondele ultrasonice sunt produse din
materiale de calitate ce asigură funcţionare confortabilă şi siguranţă în exploatare.
Nici utilizatorul şi nici pacientul nu pot intra în contact cu componentele metalice conectate la
sistemul electronic. În acest fel se asigură protecţie maximă la şocul electric.
3.1 Tensiunea de alimentare
Sonaris este o unitate staţionară. Tensiunea de alimentare trebuie să fie 230V±10%,
50Hz. Este clasificat drept clasa I, tip BF. Unitatea are rezistenţă ridicată de izolare şi
valori scăzute ale curenţilor de scurgere. Unitatea poate fi folosită în cabinetele unde
instalaţia electrică este conform standardelor pentru dispozitive medicale.
3.2 Condiţiile de depozitare, utilizare şi transport
Depozitaţi Sonaris în arii închise, unde aerul nu conţine substanţe vaporoase şi corozive şi:
• temperatura se menţine între + 5°C şi +45°C,
• umiditatea relativă nu trece de 75%,
• presiunea atmosferică are o valoare între 700 – 1060hPa. Dispozitivul trebuie folosit
în următoarele condiţii:
• temperatura ambiantă între +10°C şi +30°C,
• umiditatea relativă între 30% şi 75%
• presiune atmosferică între 700 şi 1060hPa.
Dacă este nevoie să se transporte dispozitivul, folosiţi ambalajul de la livrare. Transportul
trebuie să se facă prin mijloace acoperite.
Condiţiile recomandate de transport:
• temperatura ambiantă între -10°C şi +45°C,
• umiditatea relativă între 20 şi 95%,
• presiune atmosferică între 700 şi 1060hPa.
3.3 Instalare şi utilizare
Unitatea Sonaris poate fi utilizată numai de către personal calificat, în concordanţă cu
recomandările din acest manual.

,
• Patul sau canapeaua unde se aplică tratamentul trebuie să fie departe de alte dispozitive
electrice, aprovizionare cu apă, instalaţie de canalizare sau calorifere astfel încât nu e posibil
pentru pacient să le atingă în timpul tratamentului.
• Nu îndepărtaţi etichetele de avertizare.
• Tratamentul persoanelor cu implanturi de dispozitive electronice (ex. pacemaker cardiac)
trebuie să fie consultate mai întâi de către medic.
• Folosiţi aparatul doar în încăperi uscate.
• Unitatea este construită pentru utilizare continuă. Nu este nevoie de deconectarea ei de la
alimentare între sesiunile de tratament.
• Cablurile/sondele defecte trebuie înlocuite imediat.
• Se recomandă utilizarea accesoriilor originale, consumabilelor şi echipamentelor produse de
către Astar-ABR. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de producător pot duce la
creşterea emisiilor electromagnetice ale aparatului.
• Împiedicaţi curgerea fluidelor în unitate. În cazul în care lichid pătrunde în unitate, închideţi
unitatea imediat, scoateţi de sub alimentare şi contactaţi service-ul pentru a inspecta unitatea.

• Sondele ultrasonice trebuie folosite cu grijă pentru a nu le deteriora.

Manual utilizare Sonaris pag. 7 / 34


3. Siguranţa în exploatare.

3.4 Protecţia la explozii


Unitatea Sonaris nu a fost concepută pentru utilizarea în camere unde există gaze inflamabile. Înainte
să dezinfectaţi camera în care unitatea este instalată, deconectaţi aparatul de la alimentare.
3.5 Protecţia la interferenţe electromagnetice
Utilizarea simultană a aparatului Sonaris cu dispozitive ce generează câmpuri electromagnetice
puternice cum sunt dispozitivele de diatermie cu unde scurte sau microunde pot influenţa unitatea. De
aceea se recomandă menţinerea distanţei între dispozitive sau oprirea generatorului de câmpuri
puternice în timpul terapiei cu unitatea Sonaris.
Echipamentele portabile şi mobile de comunicaţii RF pot afecta unitatea Sonaris.
Unitatea respectă cerinţele de interferenţă electromagnetică şi standardele de imunitate şi nu
reprezinte o ameninţare la operarea corectă a altor dispozitive.
3.6 Revizia tehnică
Revizia tehnică a aparatului Sonaris trebuie să fie efectuate în fiecare an de către o unitate autorizată
de către producător.

Inspecţia trebuie să includă:


• Evaluarea fiabilităţii şi utilizării tastaturii;
• Evaluarea corectitudinii autotestului;
• Testul de siguranţă;
• Testarea cablurilor şi electrozilor;
• Testarea sondelor ultrasonice.
Inspecţia trebuie să includă de asemenea verificarea accesoriilor uzate şi a elementelor de tratament.
Rezultatele inspecţiei trebuie înregistrate în registrul ataşat unităţii.
3.7 Debarasarea aparatului
Atunci când devine necesare debarasarea aparatului (ex. după terminarea duratei de viaţă), contactaţi
producătorul sau reprezentatul producătorului, care au obligaţia de a efectua procedurile necesare, de
a colecta dispozitivul de la utilizator. Utilizatorul poate de asemenea contacta firme specializate în
debarasarea dispozitivelor electrice sau echipamentului de calcul.

Manual utilizare Sonaris pag. 8 / 34


4. Descrierea unităţii.

4. Descrierea unităţii
4.1 Caracteristici generale
Unitatea Sonaris este destinată procedurilor de tratament ce folosesc terapia cu ultrasunete şi
fonoforeza. Sondele ultrasonice, conform tipului, pot funcţiona cu frecvenţă acustică de 1MHz sau
3.5MHz, în mod constant sau pulsat cu frecvenţă ajustabilă (16, 48 şi 100Hz) şi factor de umplere
variabil (10, 25, 50 şi 75%). Perioadele de repetiţie a pulsului în funcţie de frecvenţă şi durată sunt
indicate în tabelul de mai jos.

Factor umplere
Perioadă repetiţie puls / Frecvenţă
10% 25% 50% 75%
repetiţie puls
62,5ms / 16Hz 6,25ms 15,62ms 31,25ms 46,87ms
20,8ms / 48Hz 2,08ms 5,2ms 10,4ms 15,6ms
10ms / 100Hz 1ms 2,5ms 5ms 7,5ms

Este posibilă alegerea puterii în Watt sau a densităţii de putere în Watt/cm2 . Pentru ajustarea puterii,
fiecare pas este:
• 0,4W / 0,1 pentru sonda 4cm2,
• 0,1W / 0,1 pentru sonda 1cm2.
Unitatea Sonaris are partea superioară a carcasei alcătuită din plastic gri-deschis iar partea inferioară
alcătuită din metal. Toţi indicatorii sunt localizaţi în partea superioară. Comutatorul principal,
compartimentul de siguranţe şi priza de alimentare sunt localizate în partea stângă a carcasei. Prizele
de conectare a cablurilor şi conectorilor sondei sunt localizate în partea dreaptă a carcasei. O vedere
generală asupra unităţii se poate observa în Fig. 4.1, iar o vedere a părţilor din spate şi laterale în Fig.
4.2.

Figura 4.1. Aspect general al unităţii.

Manual utilizare Sonaris pag. 9 / 34


4. Descrierea unităţii.

Figura 4.2. Vedere laterală.

4.2 Tastatura
Aranjamentul componentelor tastaturii poate fii observată în figura 4.3.

Figura 4.3 Aranjamentul componentelor tastaturii.


4.2.1 Tasta START
Apăsând butonul START după:
• selectare a programului de tratament sau a unui program definit de utilizator în modul PROGRAM,
• Editarea de parametrii în modul manual,
cauzează începerea tratamentului.
Apăsând butonul START după întreruperea unei proceduri de tratament (pauza) permite continuarea
procedurii de tratament.
4.2.2 Tasta STOP
Apăsând butonul STOP în timpul procedurii de tratament duce la oprirea şi intrarea în starea de
aşteptare (pauza). Cronometrul se va opri apoi.
4.2.3 Tasta de confirmare

Această tastă este marcată cu simbolul.

Este folosită pentru confirmarea selecţiei:


• Programul de tratament,

Manual utilizare Sonaris pag. 10 / 34


4. Descrierea unităţii.

• salvarea de program definit de utilizator,


• schimbări în setările unităţii.
4.2.4 Tasta Esc

Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste cauzează anularea acţiunii şi revenirea la un nivel anterior al meniului.
În timpul tratamentului duce la oprirea instantanee a procedurii.
4.2.5 Tasta Information

Această tastă este marcată cu simbolul

Prin apăsarea acestei taste se vor afişa mai multe informaţii incluzând numele întreg şi parametrii
pentru:
• Program definit utilizator,
• Program definit utilizator.
Ieşirea din meniu se face prin apăsarea tastelor sau .
4.2.6 Tasta de modificare a modului de operare

Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea modului de utilizare din automat în manual (şi viceversa).
4.2.7 Tasta Save

Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste permite salvarea parametrilor procedurii editate în modul manual sub forma
unui program definit utilizator.
4.2.8 Tastele Edit
Tastele pentru schimbarea elementelor din meniu:

Aceste taste sunt marcate cu simbolurile

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea elementului din meniu sau schimbarea poziţiei săgeţii,
pentru introducerea codurilor de acces şi numelui programelor definite utilizator.

Tastele de modificare a parametrilor:

Aceste taste sunt marcate cu simbolurile

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea valorii parametrului editat şi selecţia semnului cu
introducerea codurilor de acces şi a numelui în timpul definirii programelor definite utilizator.
4.3 Panourile posterior, lateral stâng şi drept
În partea din spate a unităţii se pot observa date despre aparat.
În partea stângă a unităţii sunt localizate:
• Priza de alimentare,
• Compartimentul de siguranţe fuzibile,
• Comutatorul de alimentare.
Pe partea dreaptă a unităţii sunt localizate:
• Prizele pentru conectarea sondelor,
• Priza pentru conectarea cablului de terapie combinată.

Manual utilizare Sonaris pag. 11 / 34


4. Descrierea unităţii.

4.4 Datele aparatului


Pe partea posterioară a aparatului se pot citi date despre aparat. Printre altele informaţii se pot găsi:
• Versiunea dispozitivului,
• Numărul serial,
• Tensiunea şi frecvenţa nominală,
• Puterea consumată maxim,
• Gradul de protecţie prevăzut de carcasa,
• Simbolurile grafice necesare,
• Tipul de siguranţe folosit,
• Datele producătorului (adresă, telefon şi număr de fax).
Eticheta cu parametrii operaţionali este aşezată lângă datele aparatului în partea din spate. Aceasta
conţine informaţii cu parametrii generaţi (vezi Anexa 2)
• Frecvenţe de funcţionare,
• Forme de undă,
• Informaţii detaliate cu privire la durata impulsului, perioada de repetiţie şi factorul de
umplere.
4.5 Sondele de tratament
Conform versiunii, unitatea poate funcţiona cu mai multe tipuri de sonde. Vezi tabelul de mai jos:
Tip
Sonaris (M) Sonaris (S)
GS-4/1 – frecvenţă 1MHz or 3,5MHz,
Tip sondă şi GM-4/1 – frecvenţă 1 MHz, suprafaţa efectivă 4cm2
caracteristici suprafaţa efectivă 4cm2 GS-1/1 –frecvenţă 1MHz or 3,5MHz, suprafaţa
efectivă 1cm2

Fiecare sondă are o lumină de stare:


• dacă este stinsă în timpul tratamentului, se face contact bun cu suprafaţa tratată.
• Dacă începe să clipească în timpul procesului de tratament, contactul cu suprafaţa este slab.
• În timpul editării parametrilor versiunii S, informează asupra frecvenţei acustice.

4.6 Sistemul de control al calităţii contactului dintre sondă şi


corpul pacientului
Unitatea are un sistem de control al calităţii contactului între sondă şi corpul pacientului în timpul
tratamentului. În cazul în care calitatea contactului se pierde, apare un mesaj de avertizare. Dacă nu
se face contact timp de 5 secunde tratamentul se încheie şi apare un mesaj ce informă asupra lipsei
contactului cu corpul pacientului.

Pierderea temporară a contactului nu duce la oprirea tratamentului, dar cronometrul se opreşte.


În timpul tratamentului, calitatea contactului este indicată pe display sub forma unor coloane variabile
în înălţime. Pierderea contactului în timpul tratamentului este semnalizat sonor (vezi 5.2.1).

Manual utilizare Sonaris pag. 12 / 34


5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare.

5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare


5.1 Instalarea unităţii

,
După ce se scoate unitatea din cutia de carton, verificaţi dacă setul de livrare este complet. În cazul
constatării problemelor contactaţi distribuitorul.

După îndepărtarea unităţii din ambalaj aşteptaţi aproximativ două ore înainte să treceţi mai
departe la următorii paşi de instalare. Acest lucru are ca scop adaptarea la condiţiile din
camera în care se va folosi aparatul.

Unitatea trebuie aşezată pe o masă sau într-un cabinet lângă o priză de alimentare cu 230V şi 50Hz.
Din cauza apartenenţei la clasa de siguranţă I unitatea poate fi conectată numai la o priză cu
împământare.
Se recomandă aşezarea unităţii la o înălţime ce permite operarea uşoară a panoului frontal. Lumina
prezentă trebuie să permită citirea uşoară a afişajului, fără a expune totuşi unitatea direct la lumina
soarelui.

Pentru montarea suporturilor de sondă:


• întoarceţi unitatea invers,
• deşurubaţi cele 4 şuruburi,
• înşurubaţi suporturile,
• întoarceţi unitatea înapoi la poziţia normală.

Figura 5.1. Modul de asamblare

Sondele trebuie conectate la prizele speciale şi protejate prin strângerea inelelor de protecţie.

Sondele cu ultrasunete sunt sensibile la temperaturi foarte ridicate sau foarte joase. Grijă
specială trebuie acordată situaţiilor în care se fac tranziţii bruşte de la rece la cald (ex. iarna
după livrarea aparatului). În astfel de cazuri depozitaţi aparatul la temperatura camerei pentru
cel puţin două ore înainte să îl porniţi! De asemenea nu expuneţi sondele şi unitatea la lumină
directă în timpul verii.
Sondele ultrasonice pot fi conectate la prize numai când alimentarea este oprită. Fiecare sondă
este dotată cu memorie pentru stocarea calibrării, memorie ce este testată de către
microprocesor în timpul testului automat, permiţând recunoaşterea corectă a sondei şi
aplicaţiilor posibile în timpul procedurilor de tratament. Conectarea sondei cu alimentarea
pornită nu permite detectarea capului, astfel încât utilizarea lui este imposibilă! În unele cazuri
conectarea în acest mod poate duce la defectarea sondei.

Manual utilizare Sonaris pag. 13 / 34


5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare.

Conectaţi unitatea la tensiunea de alimentare prin cablul de alimentare detaşabil. După aceasta
porniţi aparatul cu ajutorul comutatorului aflat în lateral.
Dacă după comutarea alimentării afişajul nu este lizibil şi indicatorul luminos nu este luminat,
verificaţi dacă siguranţa sau cablul de alimentare sunt în regulă. Siguranţele trebuie să aibă
parametrii notaţi pe spatele aparatului. Dacă siguranţa şi cablurile funcţionează corect,
contactaţi distribuitorul sau producătorul.

După comutarea alimentării se testează funcţionarea tuturor blocurilor funcţionale după care
următoarele informaţii sunt afişate:

În cazul în care pe afişaj apare mesajul cu privire la defecţiunea unităţii sau sondei, închideţi
unitatea şi contactaţi service-ul.
În versiunea S, daca una din sonde este defectă, se poate continua cu cea în stare de
funcţionare. Este indicată deconectarea sondei stricate. Pentru aceasta închideţi unitatea,
deconectaţi sonda şi porniţi iar unitatea.

5.2 Modul Setup


Pentru a intra în modul setup, apăsaţi tasta marcată cu simbolul în timpul testului de la pornirea
aparatului.
Următoarele informaţii vor apare pe afişaj:

Următoarele funcţii sunt disponibile:


• Sounds (Semnale sonore)
• Contrast
• Dose unit (unitate dozare)
• Removal of user programs (Ştergerea programelor definite utilizator)
• Language (Limbă)
• Menu after switching on (Meniu după pornirea aparatului)
• Sensitivity of the head (sensibilitate sondă)
Funcţiile se selectează cu tastele . pentru a activa funcţia selectată apăsaţi tasta .
Pentru a părăsi modul Setup, opriţi unitatea sau în modul setup apăsaţi tasta (unitatea reporneşte
şi informaţiile sunt afişate pe ecran).
5.2.1 Semnale sonore
Unitatea Sonaris permite configurarea sunetelor ce sunt emise în timpul utilizării. Opţiunile sunt:
• Key sounds – sunet generat de fiecare dată când este apăsată o tastă,
• Sounds during treatment – sunete generate în timpul tratamentului în cazul în care apare un
contact slab cu pacientul
• End of treatment sound – Sunete pentru finalul tratamentului.
Pentru a face selecţia dorită folosiţi tastele , activarea opţiunii se face cu tasta . Selectarea
unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în căsuţa alăturată opţiunii. Confirmarea
setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare rămân) se face cu tasta .

Manual utilizare Sonaris pag. 14 / 34


5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare.

.
5.2.2 Contrast
Unitatea permite ajustarea contrastului afişajului. Cu tasta nivelul contrastului este crescut iar cu
tasta nivelul este scăzut. Confirmarea selecţiei se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare se face
cu tasta .
5.2.3 Unităţi
Se pot alege două feluri de unităţi:
• Densitatea de putere – Watt pe centimetru pătrat [W / cm2],
• Putere – Watt [W].
Pentru a face selecţia dorită folosiţi tastele , activarea opţiunii se face cu tasta . Selectarea
unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în căsuţa alăturată opţiunii. Confirmarea
setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare rămân) se face cu tasta .
.
5.2.4 Ştergerea programelor definite utilizator
Selecţia acestei opţiuni permite ştergerea programelor salvate de către utilizator. Pentru a şterge
programele definite de utilizator, urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.
În timpul modificărilor setărilor, nu este necesară ştergerea programelor definite utilizator de mai multe
ori.
5.2.5 Selectarea limbii
Unitatea permite afişarea informaţiilor în mai multe limbi. Utilizatorul poate selecta oricare din aceste
limbi.
Pentru a selecta limba dorită folosiţi tastele , activarea opţiunii se face cu tasta . Selectarea
unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în căsuţa alăturată opţiunii. Confirmarea
setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare rămân) se face cu tasta .
5.2.6 Meniul de după pornirea unităţii
Această opţiune permite selectarea modului în care unitatea va porni. Două opţiuni sunt disponibile:
• Program mode (Modul program),
• Recently selected program (Program selectat recent).
În primul caz, după pornirea unităţii, meniul general va apare, cu una din următoarele opţiuni ce poate
fi selectată:
• Preset programs,
• User programs.
În cel de-al doilea caz, după pornirea aparatului se va afişa lista cu programe presetate ce au fost
selectate în ultimul tratament (acestea pot fi secvenţe sau programe definite utilizator.

Manual utilizare Sonaris pag. 15 / 34


5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare.

5.2.7 Sensibilitatea sondelor


Numai pentru utilizatorii avansaţi!
Este posibilă modificarea sensibilităţii sondelor pentru detectarea contactului. Conform tratamentelor
specifice, sensibilitatea poate fi modificată.

În versiunea S, pentru a modifica:


• alegeţi “Head sensitivity” din meniu,
• alegeţi sonda pentru care doriţi să modificaţi sensibilitatea,
• folosind butoanele setaţi sensibilitatea,
• folosind butonul alegeţi setarea pentru frecvenţa de 1MHz şi folosind butonul setaţi
sensibilitatea pentru frecvenţa de 3,5MHz.

În versiunea M, pentru a modifica:


• alegeţi “Head sensitivity” din meniu,
• folosind butoanele setaţi sensibilitatea,
• folosind butoanele schimbaţi sensibilitatea.

Confirmarea setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare rămân) se face cu
tasta .

Avantajele schimbării sensibilităţii:


Sensibilitate Avantaje Dezavantaje
Normal Setarea implicită
High • utilă în cazul antrenamentului • creşterea sensibilităţii în
• protecţia sondei la uzură funcţie de presiune
• cronometrul se opreşte des
Low • reducerea sensibilităţii în funcţie de
presiune • uzura mai rapidă a sondei
• tratament mai uşor de 4cm2 pentru • confort redus al
suprafeţe mici pacientului
• tratament mai uşor pentru suprafeţe
ce includ oase, de exemplu braţe,
• tratament mai uşor fonoforeză
• cronometrul nu se opreşte aşa de
des

Manual utilizare Sonaris pag. 16 / 34


6. Utilizarea aparatului.

6. Utilizarea aparatului
Unitatea poate fi operată în unul din modurile:
• program mode (mod programat) ori
• manual mode (mod manual).
În modul programat puteţi profita de programele presetate:
• programe de tratament,
• programe definite utilizator.
În modul programat nu puteţi edita parametrii introduşi. Aceste opţiuni sunt disponibile în modul
manual.

)
Tranziţia între modurile programate şi manual se face prin apăsarea tastei key.

Parametrii:
Simbol Definiţie
Parametrii
GM-4/1 – frecvenţă 1MHz, suprafaţă 4cm2, Sonaris M
GS-4/1 – frecvenţă 1MHz sau 3,5MHz, suprafaţă 4cm2,
Tip sondă
Sonaris S
GS-1/1 – frecvenţă 1MHz sau 3,5MHz suprafaţă 1cm2, S
Setări:
• densitate putere [W/cm2] max 2,5 [W/cm2] pentru
Amplitudine orice sondă
• putere [W] - max 10 [W] pentru sonda de 4cm2, 2,5
[W] pentru sonda de 1cm2
• 1MHz pentru Sonaris M
Frecvenţă
• 1MHz sau 3,5MHz pentru Sonaris S
Setări:
Frecvenţă puls • 16Hz, 48Hz, 100Hz – mod pulsat,
• cont – mod continuu
Setări:
Durată puls • 25%, 50%, 75% - mod pulsat,
• 100% - mod continuu
Sesiune
1-30 minute, pas 1 minut
tratament

6.1 Utilizarea programelor presetate

)
Cea mai simplă metodă de a utiliza unitatea este folosirea programelor presetate sau a
secvenţelor de tratament. Unitatea include o bază de câteva zeci de programe presetate.
Lista cu programe este inclusă în anexa A de la finalul manualului.

Valorile parametrilor din programele presetate, secvenţele de tratamente şi


programele de acupunctură sunt selectate pe baza datelor disponibile în literatura de
specialitate şi sunt determinate ca valori medii. Responsabilitatea aplicării
programelor presetate aparţine utilizatorului.

Pentru a face tratamente pe baza programelor presetate:


1. Porniţi unitatea. În funcţie de configuraţia setării „Menu after switched on mains supply”
(detalii în secţiunea 5.2.6), unitatea va fi pornită în modul meniului „PROGRAM GROUPS”

Manual utilizare Sonaris pag. 17 / 34


6. Utilizarea aparatului.

sau ca setul de programe tratament (sau secvenţă de tratament sau program definit utilizator)
efectuat în timpul tratamentului anterior În cel de-al doilea caz, când se doreşte setarea altui
program presetat, apăsaţi tasta pentru a accesa meniul „PROGRAM GROUPS”. Pentru a
intra în modul manual, apăsaţi . Dacă nu se doreşte schimbarea programului, treceţi la
pasul 5.

Meniul “PROGRAM GROUPS”:

2. Cu tastele selectaţi „P – Preset programs”, confirmaţi alegerea cu tasta .


3. Cu tastele selectaţi programul disponibil.

,
Prin apăsarea tastei marcată cu simbolul rezultă în afişarea unui mesaj cu parametrii programului
ales (un exemplu poate fi văzut mai jos):

)
Definiţia simbolurilor este în capitolul 6.
Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tastele sau .

4. Pregătiţi pacientul pentru tratament.

,
5. Apăsaţi butonul START – tratamentul începe.
6. Dacă este necesar corectaţi puterea densitatea cu tastele .

Notă: Pentru versiunea S, dacă două sonde sunt conectate, aparatul va emite un mesaj pentru
selectarea sondei.

Folosiţi tastele pentru a alege sonda. După alegerea sondei, apăsaţi iar butonul START.
Selecţia sondei este confirmată prin luminarea unui LED pe tastatura.
.

Manual utilizare Sonaris pag. 18 / 34


6. Utilizarea aparatului.

,
În cazul în care valorile ajung la 0[W] / 0[W/cm2] în timpul tratamentului, apare următorul mesaj:

Apăsarea tastei duce la revenirea la program, apăsarea tastei duce la revenirea la meniul
„Preset programs”.

Finalul tratamentului este indicat printr-un mesaj indicat pe display şi semnal sonor (dacă este setat,
detalii în secţiunea 5.2.1)

,
Dacă este necesară întreruperea procedurii de tratament (pauză), apăsaţi butonul STOP. Tratamentul
va fi oprit. Apăsarea tastei START duce la revenirea la program, apăsarea tastei duce la revenirea
la meniul „Preset programs.

6.2 Utilizarea în modul manual


Dacă în versiunea S sunt conectate două sonde, după terminarea testului automat şi dacă unitatea
este setată în modul manual, implicit este selectată sonda de 4cm2 (cu excepţia cazului în care este
conectată o singura sondă de 1cm2)

)
În acest mod utilizatorul poate seta parametrii tratamentului.
Operaţiunile sunt următoarele:
1. Porniţi unitatea. Pentru a intra în modul manual, apăsaţi ..
2. Pentru a selecta parametrul folosiţi tastele . Opţiunea aleasă este iluminată.

)
Definiţia simbolurilor este în capitolul 6.
3. Tastele sunt folosite pentru a schimba parametrii sau alegerea sondei.
4. Pregătiţi pacientul pentru terapie.
5. Apăsaţi butonul START pentru începerea tratamentului.
6. Pentru a schimba valoarea parametrilor folosiţi tastele .

Manual utilizare Sonaris pag. 19 / 34


6. Utilizarea aparatului.

,
În cazul în care valorile ajung la 0[W] / 0[W/cm2] în timpul tratamentului, apare următorul mesaj:

Apăsarea tastei duce la revenirea la program, apăsarea tastei duce la revenirea la meniul
„Preset programs.

Finalul tratamentului este indicat printr-un mesaj indicat pe display şi semnal sonor (dacă este setat,
detalii în secţiunea 5.2.1).

,
Dacă este necesară întreruperea procedurii de tratament (pauză), apăsaţi butonul STOP. Tratamentul
va fi oprit. Apăsarea tastei START duce la revenirea la program, apăsarea tastei duce la revenirea
la meniul „Preset programs.

6.3 Programe definite utilizator


Utilizatorul poate salva până la 10 de programe preferenţiale. Fiecărui program poate fi asignat un
nume din maxim 19 caractere.
Pentru a edita şi salva un program definit de utilizator:
1. Porniţi unitatea în modul manual conform regulilor din secţiunea 6.2.
2. Selectaţi curenţii doriţi şi setaţi parametrii.
Notă pentru versiunea S:
Nu este necesară alegerea tipului sondei. Programul de tratamente presetat poate
funcţiona cu orice tip de sondă disponibilă pentru această versiune.

3. Apăsaţi tasta .
4. Folosind tastele , alegeţi numărul ce va fi asignat programului. Confirmaţi alegerea cu
tasta .
5. Introduceţi numele programului – folosiţi tastele pentru a alege litera şi folosiţi tastele
pentru a schimba poziţia cursorului. Mai jos este un exemplu de nume definit utilizator:

6. Apăsaţi tasta . Pe ecran va apare un mesaj ce indică faptul ca aparatul este gata să
salveze programul şi numele. Apăsaţi tasta pentru a salva programul, sau apăsaţi tasta
pentru a ieşi fără să salvaţi programul. După salvare sau ieşire, veţi reveni la meniul de
editare a parametrilor.

)
Manual utilizare Sonaris pag. 20 / 34
6. Utilizarea aparatului.

La prima salvarea a unui program toate locaţiile de memorie sunt libere. Salvarea programelor
consecutive poate duce la ştergerea altor programe salvate. În cel de-al doilea caz, dacă se încearcă
salvarea, pe ecran va apare următorul mesaj:

Apăsarea tastei duce la modificarea numelui programului, vezi pasul 5.

,
La fiecare pas de definire a programului se poate reveni la un pas anterior cu tasta .

,
Programele definite utilizator sunt selectate în acelaşi mod ca şi programele presetate (vezi 6.1.1). În
modul program selectaţi opţiunea “User programs”.

6.4 Terapia combinată

Unitatea Sonaris permite funcţionarea în combinaţie cu unitatea Aries/DuoterPlus/DuoterLT. Aceasta


permite efectuarea de terapii combinate în care generatorul canalului de electroterapie este
DuoterPlus/DuoterL/ Aries iar Sonaris controlează sonda standard, numai aceasta permiţând terapia
combinată.

)
Secvenţa de paşi este următoarea:
1. Porniţi ambele aparate. pe DuoterPlus/DuoterLT alegeţi opţiunea “Sonoter Mode, Pe
Sonaris setaţi 0:00 ca timp de tratament. Setaţi parametrii necesari pentru electroterapie
(conform manualului) Setaţi parametrii necesari ai terapiei cu ultrasunete şi setaţi contorul
de timp pe Sonaris.
2. Conectaţi unităţile Sonaris şi unitatea de electroterapie:
a) Cablul roşu trebuie conectat la priza TS din partea laterală a unităţii Sonaris
b) cablul negru trebuie conectat la electrodul neutru
3. Potriviţi electrodul pasiv pe corpul pacientului.
4. Porniţi tratamentul începând cu Sonarisapia după care setaţi amplitudinea dorită pe unitatea
de electroterapie.

,
Dacă nu respectaţi secvenţa de paşi unitatea unitatea de electroterapie va detecta lipsa curentului
între electrozi şi va indica eroarea prin mesaj scris şi sonor (vezi manualul unităţii de electroterapie)
5. Perioada de timp a tratamentului este contorizată de către unitatea Sonaris, tot aceasta
indicând încheierea tratamentului. Unitatea de electroterapie nu contorizează perioada
tratamentului.
6. După încheierea tratamentului sonda este oprită, aparatul de electroterapie încetează
generarea curentului la detectarea circuitului deschis, lucru indicat prin mesaj scris şi sonor.

,
Nu este recomandată utilizarea de terapie combinată cu curenţi unipolari: diadinamici, curent
continuu, curent pulsat şi curent Träbert, componenta de curent continuu facilitând coroziunea
capului sondei cu ultrasunete.

Manual utilizare Sonaris pag. 21 / 34


7. Indications and contraindications.

7. Indicaţii şi contraindicaţii
7.1 Indicaţii
Efecte biologice:
• creştere a permeabilităţii membranelor celulare;
• îmbunătăţire a respiraţiei ţesuturilor şi stimulare a metabolismului celular;
• modificarea structurii coloidale a ţesuturilor şi hidratarea lor;
• modificarea sistemelor ionice în ţesuturi;
• alcalinizarea ţesuturilor.
Utilizare terapeutică:
• efect analgezic:
- dureri cervicale spondilozice;
- rahialgii, dureri de piept şi şale;
- dureri sciatice;
- dureri de umăr;
- epicondilită laterala („cot de tenis”);
- dureri în membrul fantomă,
• reducere a tonusului muscular;
• boli degenerative ale încheieturilor;
• nevralgii;
• blocarea mandibulei;
• cicatrice;
• dureri de tibie;
• aplicarea medicamentelor (fonoforeză).
7.2 Contraindicaţii
• neoplasme sau rănile rămase după îndepărtarea lor;
• sarcină;
• tuberculoză;
• tulburări de coagulare;
• insuficienţă circulatorie şi aritmie;
• condiţie generală proastă şi slăbiciune;
• creştere neterminată a oaselor;
• nevralgii de origine inexplicabilă;
• procese inflamatorii acute şi febră;
• diabet (scădere a glicemiei);
• tromboflebite;
• implante electronice, endoproteze metalice, pacemakere;
• afecţiuni ale circulaţiei periferice;
• neuropatii;
• hernie de disc;
• perioada post-laminectomie.

Manual utilizare Sonaris pag. 22 / 34


8. Întreţinere, curăţare, dezinfectare.

8. Întreţinere, curăţare, dezinfectare


8.1 Curăţare, dezinfecţie
ATENŢIE: înainte să executaţi operaţiunile următoare izolaţi aparatul de la tensiunea de
alimentare!

Curăţaţi unitatea cu un burete umed sau o cârpă moale cu soluţie de apă şi săpun/detergent.

Nu folosiţi solvenţi! Nu folosiţi bureţi umeziţi excesiv, care pot duce la penetrarea apei în
unitate.

Sondele ultrasonice, cablurile şi electrozii trebuie curăţaţi cu soluţie de apă şi detergent, după care
trebuie şterse cu o cârpă moale şi lăsate la uscat. Electrozii şi sondele trebuie curăţate bine după
fiecare tratament.

Nu folosiţi cabluri umede!

Carcasa unităţii nu trebuie sterilizată sau dezinfectată.


Dezinfecţia accesoriilor care nu sunt dedicate contactului cu corpul pacientului (de exemplu cablurile)
trebuie făcută cu agenţi speciali (lichid sau spray) cel puţin odată pe săptămână.

Sondele (în special feţele) trebuiesc dezinfectate după fiecare sesiune de tratament. Dezinfecţia este
recomandată cu soluţie alcool 70%.
După dezinfecţie accesoriile trebuie clătite (apă curată şi rece) pentru a evita reacţiile alergice.

8.2 Înlocuirea siguranţelor


ATENŢIE: Înainte de efectuarea următorilor paşi deconectaţi dispozitivul de la tensiunea de
alimentare!
În cazul siguranţelor arse acestea trebuie înlocuite. Parametrii lor sunt specificaţi în capitolul 10 şi pe
spatele aparatului.

Pentru a înlocuii siguranţele:

1. Deconectaţi dispozitivul de la tensiunea de alimentare.


2. Deconectaţi cablul de alimentare de aparat.
3. Cu şurubelniţa dreaptă îndepărtaţi compartimentul cu siguranţe.
4. Înlocuiţi siguranţele în compartiment şi apăsaţi compartimentul iar în locul special.
5. conectaţi cablul de alimentare – mai întâi la aparat şi după aceea în priză.
6. Verificaţi funcţionarea aparatului.

Manual utilizare Sonaris pag. 23 / 34


9. Specificaţii şi accesorii.

9. Specificaţii şi accesorii
9.1 Specificaţii
Generator ultrasunete:
Mod operare: ......................................................................................................... continuu, pulsat;
Frecvenţă puls: ......................................................................................................... 16, 48, 100Hz;
Factor umplere ........................................................................................... 10%, 25%, 50%, 75%;

Perioade repetiţie puls în funcţie de repetiţie şi frecvenţă:


Factor umplere
Perioadă repetiţie puls / Frecvenţă
10% 25% 50% 75%
repetiţie puls
62,5ms / 16Hz 6,25ms 15,62ms 31,25ms 46,87ms
20,8ms / 48Hz 2,08ms 5,2ms 10,4ms 15,6ms
10ms / 100Hz 1ms 2,5ms 5ms 7,5ms

Sondă GM-4/1 type – versiunea M:


Frecvenţa de operare: ........................................................................................................... 1MHz;
Putere maximă: ....................................................................................................................... 10W;
Densitate maximă:........................................................................................................... 2,5W/cm2;
Suprafaţă de emitere: ............................................................................................................. 4cm2;
Sondă GS-4/1 type – versiunea S:
Frecvenţa de operare: ......................................................................................... 1MHz or 3,5MHz;
Putere maximă: ....................................................................................................................... 10W;
Densitate maximă:........................................................................................................... 2,5W/cm2;
Suprafaţă de emitere: ............................................................................................................. 4cm2;
Sondă GS-1/1 type – versiunea S:
Frecvenţa de operare: ......................................................................................... 1MHz or 3,5MHz;
Putere maximă: ...................................................................................................................... 2,5W;
Densitate maximă:........................................................................................................... 2,5W/cm2;
Suprafaţă de emitere: ............................................................................................................. 1cm2;

Programe tratament:
Presetate, versiunea M: ............................................................................................. 42 programe;
Presetate, versiunea S: .............................................................................................. 52 programe;
Definite utilizator ......................................................................................................................... 10;
Temporizator:
Perioadă tratament: ....................................................................................................1÷30 minute;
Pas creştere perioadă: ....................................................................................................... 1 minut;
General:
Tensiune alimentare: .......................................................................................... 230V ±10%, 50Hz
Putere consumată: ................................................................................................................... 40W
Clasa de siguranţă: .......................................................................................................... I, type BF
Gradul de protecţie prevăzut de carcasă: ................................................................................ IP20
Siguranţă: ...................................................................................................... WTA-T 800mA, 250V
Dimensiune: ................................................................................................................ 30x23x11cm
Greutate: ........................................................................................................................ max. 2,5kg
Condiţii de depozitare:
Temperatură .................................................................................................................... +5÷+45°C
Umiditate relativă................................................................................................................ 30÷75%
Presiune atmosferică................................................................................................. 700÷1060hPa
Condiţii de utilizare:
Temperatură .................................................................................................................. +10÷+30°C
Umiditate relativă................................................................................................................ 30÷75%
Presiune atmosferică ................................................................................................. 700÷1060hPa
Condiţii de transport:
Temperatură ................................................................................................................... -10÷+45°C

Manual utilizare Sonaris pag. 24 / 34


9. Specificaţii şi accesorii.

Umiditate relativă................................................................................................................ 20÷95%


Presiune atmosferică................................................................................................. 700÷1060hPa

9.2 Parametrii EMC


Conform EN60601-1-2

Declaraţia de utilizare a producătorului – compatibilitatea


electromagnetica
Unitatea Sonaris trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos.
Furnizorul sau utilizatorul trebuie sa se asigure ca îl folosesc intr-un asemenea mediu.

Teste emisie Conformitate Mediu electromagnetic – ghid


Emisiile RF Grupa 1 Unitatea Sonaris foloseşte energie RF doar pentru funcţiile
CISPR 11 interne. Aceste emisii sunt foarte scăzute şi există slabe
şanse să cauzeze interferenţe în echipamentul electronic
din vecinătate.
Emisiile RF Clasa B Unitatea Sonaris este adecvată folosirii în toate locaţiile
CISPR 11 inclusiv cele domestice şi poate fi folosit în locaţiile
rezidenţiale şi cele conectate la reţeaua publică de
Emisiile armonice Clasa A tensiune joasă.
IEC 61000-3-2
Fluctuaţiile de tensiune Conformitate
IEC 61000-3-3

Declaraţia de utilizare a producătorului – compatibilitatea


electromagnetica
Unitatea Sonaris trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos. Furnizorul sau
utilizatorul trebuie sa se asigure ca îl folosesc intr-un asemenea mediu.

Test imunitate Nivel test Nivel conformitate Mediu electromagnetic – ghid


IEC60601
Descărcare ±6 kV contact ±6 kV contact Podelele trebuie sa fie din lemn, beton
electrostatică (ESD) ±8 kV aer ±8 kV aer sau placi de ceramica. Daca podelele
sunt acoperite cu material sintetic
IEC 61000-4-2 umiditatea relativa trebuie sa fie măcar
30 %.
Curent tranzitoriu ±2 kV pentru liniile de ±2 kV pentru liniile de Calitatea tensiunii de alimentare trebuie
IEC 61000-4-4 alimentare alimentare sa fie tipica mediului din spital sau
±1 kV pentru liniile de ±1 kV pentru liniile de comercial.
intrare ieşire intrare ieşire
Supratensiune ±1 kV mod diferenţial ±1 kV mod diferenţial Calitatea tensiunii de alimentare trebuie
IEC 61000-4-5 ±2 kV mod comun ±2 kV mod comun sa fie tipica mediului din spital sau
comercial.

Manual utilizare Sonaris pag. 25 / 34


9. Specificaţii şi accesorii.

Declinaţii magnetice <5 % UT <5 % UT Calitatea tensiunii de alimentare trebuie


ale voltajului, (>95 % cădere (>95 % cădere sa fie tipica mediului din spital sau
întreruperi scurte si tensiune in UT) tensiune in UT) comercial. Daca utilizatorul Sonaris
variaţii ale voltajului pentru 0,5 cicluri pentru 0,5 cicluri solicita utilizarea continua in timpul
la liniile de intrare ale 40 % UT 40 % UT întreruperilor alimentarii se recomanda
alimentarii (60 % cădere tensiune (60 % cădere tensiune ca Sonaris să fie alimentat de la o sursa
in UT) in UT) de alimentare care nu se întrerupe sau
IEC 61000-4-11 pentru 5 cicluri pentru 5 cicluri de la o baterie.
70 % UT 70 % UT
(30 % cădere tensiune (30 % cădere tensiune
in UT) in UT)
pentru 25 cicluri pentru 25 cicluri
<5 % UT <5 % UT
(>95 % cădere (>95 % cădere
tensiune in UT) tensiune in UT)
pentru 5 secunde pentru 5 secunde
Frecventa 3 A/m 3 A/m Puterea câmpurilor magnetice trebuie sa
câmpului magnetic fie tipica mediului din spital sau
(50/60 Hz) comercial.
IEC 61000-4-8
NOTĂ UT este tensiunea iniţială la aplicarea nivelului testului.

Declaraţia de utilizare a producătorului – compatibilitatea electromagnetica


Unitatea Sonaris trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos. Furnizorul sau
utilizatorul unităţii Sonaris trebuie să se asigure ca îl folosesc intr-un asemenea mediu.
Testul de Nivelul testului Nivelul de Mediu electromagnetic – ghid
imunitate IEC60601 conformitate

Echipamentul de comunicaţii RF portabil si mobil


nu ar trebui folosit in apropierea nici unei parţi
ale Sonaris inclusiv cabluri, mai mult decât
distanta de separare recomandata calculata de
la ecuaţia aplicabila frecventei transmiţătorului.
Distanţe recomandate de separare

3 Vrms 3V
d = 1,2 P
150 kHz - 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz - 800MHz
d = 2,3 P 800 MHz - 2,5GHz
3 V/m 3 V/m Unde P este puterea de ieşire maxima a
Conductor RF 80MHz - 2,5GHz transmiţătorului in watt (W) conform
IEC 61000-4-6 producătorului si d este distanta de separare
recomandata in metri (m).
Testele au fost efectuate începând cu 26MHz
Radiaţie RF luând în considerare influenţa echipamentului
IEC 61000-4-3 din Grupa 2 conform anexei CCC EN60601-1-
2:2001.
Se recomandă că intensitatea câmpului stabilită
prin transmiţătorul Rf, determinată prin măsurare
zonei de instalareª să fie mai mic decât nivelul
de conformitate în fiecare gamă de frecvenţe b
Pot părea interferente in vecinătatea
echipamentului marcate cu simbolul următor.

NOTA 1 La 80 MHz si 800 MHz se aplica cel mai mare domeniu de frecventa.
NOTA 2 Aceste îndrumări nu pot fi aplicate in toate situaţiile. Propagarea electromagnetica este afectata de
absorbţia si reflexia provenite de la structura, obiecte si oameni.

Manual utilizare Sonaris pag. 26 / 34


9. Specificaţii şi accesorii.

a
Intensităţile câmpurilor stabilite prin transmiţători, cum ar fi staţiile radio fixe, telefoane (celulare/wireless) şi staţiile
radio mobile, radio amatori, transmisii AM şi FM, transmisiuni TV nu pot fi prezise teoretic cu acurateţe. Pentru a
evalua mediul electromagnetic cauzat de transmiţătorii RF se recomandă o inspecţie electromagnetică a zonei de
instalare. Dacă măsurarea intensităţii câmpului locaţiei în care este folosit aparatul Sonaris este peste nivelul de
conformitate descris mai sus, aparatul trebuie verificat dacă funcţionează corect. Dacă se observă funcţionare
anormală, este nevoie de reorientarea sau repoziţionarea unităţii.
b
Peste gama de frecvenţe de 150Kz-80MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3V/m.

Distanţe de separare recomandate între echipamentele portabile şi mobile de


comunicaţie RF şi aparatul Sonaris
Unitatea Sonaris este destinat utilizării în mediul electromagnetic în care perturbaţiile RF
radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul Sonaris poate ajuta la prevenirea apariţiilor
interferenţelor electromagnetice prin păstrarea unei distanţe minime dintre echipamentul
perturbator şi precum se recomandă mai jos, conform puterii maxime de ieşire ale
echipamentelor de comunicaţie.

Separation distance according to frequency of transmitter

Puterea maximă de
ieşire a 150kHz - 80MHz 80MHz - 800MHz 800MHz - 2,5GHz
transmiţătorului d = 1,2 P d = 1,2 P d = 2,3 P
W
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Pentru transmiţătorii cu putere maximă ce nu este listată, distanţa recomandată de separaţia d în metrii (m)
poate fi determinată prin ecuaţia aplicată frecvenţei transmiţătorului, unde P este puterea maximă de ieşire a
transmiţătorului în waţi (W) conform producătorului transmiţătorului.

NOTE 1 La 80 MHz si 800 MHz se aplica cel mai mare domeniu de frecventa.

NOTE 2 Aceste îndrumări nu pot fi aplicate in toate situaţiile. Propagarea electromagnetica este afectata de
absorbţia si reflexia provenite de la structura, obiecte si oameni.

Manual utilizare Sonaris pag. 27 / 34


9. Specificaţii şi accesorii.

9.3 Accesorii standard


Echipament standard:
Versiunea (M) Versiunea (S)
• Cablu alimentare • Cablu alimentare
• Sondă GM-4/1 1MHz, 4cm2 • Gel ultrasonic 500g
• Suport sondă • Manual utilizare
• Gel ultrasonic 500g • Certificat garanţie
• Manual utilizare • Raport inspecţie
• Certificat garanţie • Siguranţe fuzibile WTA-T800mA/250V
• Certificat garanţie sondă GM-4/1 • Şurubelniţă
• Raport inspecţie
• Siguranţe fuzibile WTA-T800mA/250V
• Şurubelniţă
Echipament opţional:
• Geantă unitate • Sondă GS-4/1 1/3,5MHz MHz/4cm2
• Cablu terapie combinată • Sondă GS-1/1 1/3,5MHz MHz/1cm2
• Certificat garanţie sondă GS-4/1
• Certificat garanţie sondă GS-1/1
• Suporturi
• Geantă unitate
• Cablu terapie combinată

Manual utilizare Sonaris pag. 28 / 34


Anexa A. Programe tratament presetate

ANEXA A. Programe tratament presetate


Versiune (M):
Densitate Timp
Frecvenţă de Factor Frecvenţă
Nr Boală putere tratament Comentarii
lucru [MHz] umplere [%] [Hz]
[W/cm2] [min]
1. Reynaud's disease – acute condition 1 25 100 0,6 6
Suprafaţa tratament:
2. Reynaud's disease – subacute condition 1 50 100 0,8 8
paraspinal C4 - Th4.
3. Reynaud's disease – chronic condition 1 75 100 1,5 10
Degenerative disease of large joints – acute condition
4. 1 25 100 0,8 6
(Boală degenerativă articulaţii mari)
Degenerative disease of large joints – subacute
5. 1 75 100 1,0 10 Suprafaţa tratament: periarticular.
condition (Boală degenerativă articulaţii mari)
Degenerative disease of large joints – chronic condition
6. 1 cont cont 1,5 15
(Boală degenerativă articulaţii mari- condiţie cronică)
7. Lumbago – acute condition 1 50 100 0,8 8
8. Lumbago – subacute condition 1 75 100 1,0 10 Suprafaţa tratament: paraspinal,
9. Lumbago – chronic condition 1 75 100 1,5 15 segment lumbosacral .
10. Calcaneal spur – acute condition (Pinten calcanean) 1 25 100 0.8 4
11. Calcaneal spur – subacute condition (Pinten calcanean) 1 50 100 1,0 6 Suprafaţa tratament: local.
12. Calcaneal spur – chronic condition (Pinten calcanean) 1 75 100 1,2 8
13. Brachial neuralgia – acute condition (Nevralgie brahială) 1 25 100 0,8 8
Suprafaţa tratament: paraspinal
14. Brachial neuralgia – subacute cond. (Nevralgie brahială) 1 50 100 1,0 10
C4 – Th4, umăr, puncte reflexogene.
15. Brachial neuralgia – chronic cond. (Nevralgie brahială) 1 75 100 1,5 10
Surface tendonitis – acute cond. (Tendinită suprafaţă)
16. 1 25 100 0,6 5
Surface tendonitis – subacute condition
17. 1 50 100 1,0 8 Suprafaţa tratament: regiune tendon.
(Tendinită suprafaţă)
Surface tendonitis – chronic condition
18. 1 75 100 1,5 10
(Tendinită suprafaţă)
19. Deep tendonitis – acute condition (Tendinită profundă) 1 25 100 0,6 5
20. Deep tendonitis – subacute cond. (Tendinită profundă) 1 50 100 1,0 8 Suprafaţa tratament: regiune tendon.
21. Deep tendonitis – chronic condition (Tendinită profundă) 1 75 100 1,5 10
Trigger point face, neck or acute pain (punct reflexogen
22. 1 25 100 0,5 1-2
faţă, gât sau durere acută) Local pe puncte afectate,
Trigger point paravertebral or medium pain (punct semistaţionar.
23. 1 50 100 1,0 1-2
reflexogen paravertebral sau durere medie)

Manual utilizare Sonaris pag. 29 / 34


Anexa A. Programe tratament presetate

Densitate Timp
Frecvenţă de Factor Frecvenţă
Nr Boală putere tratament Comentarii
lucru [MHz] umplere [%] [Hz]
[W/cm2] [min]
Trigger point limbs, hips, buttocks or little pain (punct
24. 1 75 100 1,5 1-2
reflexogen membre, şold, fese sau durere slabă)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ acute condition
25. 1 25 100 0,8 6
(Bursită articulaţie umăr)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ subacute
26. 1 50 100 1,2 8 Local.
condition (Bursită articulaţie umăr)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ chronic condition
27. 1 75 100 1,6 10
(Bursită articulaţie umăr)
28. Sprain of ankle joint – acute condition (luxaţie gleznă) 1 25 100 0,6 5
Sprain of ankle joint – subacute condition (luxaţie
29. 1 50 100 1,2 8 Local în jurul articulaţiei.
gleznă)
30. Sprain of ankle joint – chronic condition (luxaţie gleznă) 1 75 100 1,5 10
31. Patella Tendonitis – acute condition (tendinită patelară) 1 25 100 0,8 4
Patella Tendonitis – subacute condition
32. 1 50 100 1,0 6
(tendinită patelară) Suprafaţa tratament: local pe tendon.
Patella Tendonitis – chronic condition
33. 1 75 100 1,5 8
(tendinită patelară)
34. Sudeck’s disease – acute condition (boala Sudeck) 1 25 100 0,5 5
35. Sudeck’s disease – subacute condition (boala Sudeck) 1 50 100 0,8 8 Suprafaţa tratament: local.
36. Sudeck’s disease – chronic condition (boala Sudeck) 1 75 100 1,0 10
Degenerative changes of spine C-section – acute
37. 1 25 100 0,6 6
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală) Suprafaţa tratament: paraspinal. Este
Degenerative changes of spine C-section – subacute interzisă depăşirea vertebrei
38. 1 75 100 1,0 10
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală) cervicale !
Degenerative changes of spine C-section – chronic .
39. 1 75 100 1,5 10
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală)
Degenerative changes of spine joints, Th- and L-
40. sections – acute condition (Modificări degenerative 1 25 100 0,6 6
secţiune toracică şi lombară)
Degenerative changes of spine joints, Th- and L-
41. sections – subacute condition (Modificări degenerative 1 75 100 1,0 8 Suprafaţa tratament: paraspinal.
secţiune toracică şi lombară)
Degenerative changes of spine joints, Th- and L-
42. sections – chronic condition (Modificări degenerative 1 75 100 1,5 10
secţiune toracică şi lombară)

Manual utilizare Sonaris pag. 30 / 34


Anexa A. Programe tratament presetate

Versiune (S):
Densitate Timp
Frecvenţă de Factor Frecvenţă
Nr Boală putere tratament Comentarii
lucru [MHz] umplere [%] [Hz]
[W/cm2] [min]

1. Scars – acute condition (Cicatrice) 3,5 25 100 0,5 5


2. Scars – subacute condition (Cicatrice) 3,5 50 100 0,8 8 Suprafaţa tratament: local on scar.
3. Scars – chronic condition (Cicatrice) 3,5 75 100 1,0 8
4. Reynaud's disease – acute condition 1 25 100 0,6 6
Suprafaţa tratament: paraspinal C4 -
5. Reynaud's disease – subacute condition 1 50 100 0,8 8
Th4.
6. Reynaud's disease – chronic condition 1 75 100 1,5 10
Degenerative disease of large joints – acute condition
7. 1 25 100 0,8 6
(Boală degenerativă articulaţii mari)
Degenerative disease of large joints – subacute
8. 1 75 100 1,0 10 Suprafaţa tratament: periarticular.
condition (Boală degenerativă articulaţii mari)
Degenerative disease of large joints – chronic condition
9. 1 cont cont 1,5 15
(Boală degenerativă articulaţii mari)
10. Lumbago – acute condition 1 50 100 0,8 8
11. Lumbago – subacute condition 1 75 100 1,0 10 Suprafaţa tratament: paraspinal
12. Lumbago – chronic condition 1 75 100 1,5 15 segment lumbosacral .
13. Tennis elbow – acute condition (epicondilita laterală) 3,5 25 100 0,6 3
Suprafaţa tratament: epicodil, zonă
14. Tennis elbow – subacute condition (epicondilita laterală) 3,5 50 100 0,8 5
ataşare muşchi, puncte reflexogene.
15. Tennis elbow – chronic condition (epicondilita laterală) 3,5 cont cont 1,0 8
16. Dupuytren’s contracture – acute condition 3,5 25 100 0,8 6
Suprafaţa tratament: palmar,
17. Dupuytren’s contracture – subacute condition 3,5 50 100 1,0 8
paraspinal C5 – C7.
18. Dupuytren’s contracture – chronic condition 3,5 cont cont 1,0 10
19. Calcaneal spur – acute condition (Pinten calcanean) 1 25 100 0.8 4
20. Calcaneal spur – subacute condition (Pinten calcanean) 1 50 100 1,0 6 Suprafaţa tratament: local.
21. Calcaneal spur – chronic condition (Pinten calcanean) 1 75 100 1,2 8
22. Brachial neuralgia – acute condition (Nevralgie brahială) 1 25 100 0,8 8
Brachial neuralgia – subacute condition
23. 1 50 100 1,0 10 Suprafaţa tratament: paraspinal C4 –
(Nevralgie brahială)
Th4, umăr, puncte reflexogene.
Brachial neuralgia – chronic condition
24. 1 75 100 1,5 10
(Nevralgie brahială)
25. Crural Ulcerations (Ulceratii crurale) 3,5 50 100 1,0 5 Suprafaţa tratament: în jurul ulcerelor.
26. Surface tendonitis –acute cond. (Tendinită suprafaţă) 1 25 100 0,6 5
27. Surface tendonitis –subac. cond. (Tendinită suprafaţă) 1 50 100 1,0 8 Suprafaţa tratament: regiune tendon.
28. Surface tendonitis – chronic cond. (Tendinită suprafaţă) 1 75 100 1,5 10

Manual utilizare Sonaris pag. 31 / 34


Anexa A. Programe tratament presetate

Densitate Timp
Frecvenţă de Factor Frecvenţă
Nr Boală putere tratament Comentarii
lucru [MHz] umplere [%] [Hz]
[W/cm2] [min]

29. Deep tendonitis – acute condition (Tendinită suprafaţă) 1 25 100 0,6 5


30. Deep tendonitis – subacute cond. (Tendinită suprafaţă) 1 50 100 1,0 8 Suprafaţa tratament: regiune tendon.
31. Deep tendonitis – chronic cond. (Tendinită suprafaţă) 1 75 100 1,5 10
Trigger point face, neck or acute pain (punct reflexogen
32. 1 25 100 0,5 1-2
faţă, gât sau durere acută)
Trigger point paravertebral or medium pain pain (punct Local pe puncte afectate, tehnică
33. 1 50 100 1,0 1-2
reflexogen paravertebral sau durere medie) semi-staţionară.
Trigger point limbs, hips, buttocks or little pain (punct
34. 1 75 100 1,5 1-2
reflexogen membre, şold, fese sau durere slabă)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ acute condition
35. 1 25 100 0,8 6
(Bursită articulaţie umăr)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ subacute
36. 1 50 100 1,2 8 Local pe articulaţie.
condition (Bursită articulaţie umăr)
Bursitis in shoulder joint /subacromial/ chronic condition
37. 1 75 100 1,6 10
(Bursită articulaţie umăr)
38. Sprain of ankle joint – acute condition (luxaţie gleznă) 1 25 100 0,6 5
Sprain of ankle joint – subacute condition (luxaţie
39. 1 50 100 1,2 8 Local în jurul articulaţiei.
gleznă)
40. Sprain of ankle joint – chronic condition (luxaţie gleznă) 1 75 100 1,5 10
41. Patella Tendonitis – acute condition (tendinită patelară) 1 25 100 0,8 4
Suprafaţa tratament: local sau pe
42. Patella Tendonitis –subacute cond. (tendinită patelară) 1 50 100 1,0 6
tendon.
43. Patella Tendonitis – chronic condition(tendinită patelară) 1 75 100 1,5 8
44. Sudeck’s disease – acute condition(boala Sudeck) 1 25 100 0,5 5
45. Sudeck’s disease – subacute condition (boala Sudeck) 1 50 100 0,8 8 Suprafaţa tratament: local.
46. Sudeck’s disease – chronic condition (boala Sudeck) 1 75 100 1,0 10
Degenerative changes of spine C-section – acute
47. 1 25 100 0,6 6
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală)
Suprafaţa tratament: paraspinal. Este
Degenerative changes of spine C-section – subacute
48. 1 75 100 1,0 10 interzisă depăşirea celei de a 3-a
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală)
vertebră cervicală!
Degenerative changes of spine C-section – chronic
49. 1 75 100 1,5 10
condition (Modificări degenerative secţiune cervicală)
Degenerative changes of spine joints, Th- and L-
50. sections – acute condition (Modificări degenerative 1 25 100 0,6 6 Suprafaţa tratament: paraspinal.
secţiune toracică şi lombară)

Manual utilizare Sonaris pag. 32 / 34


Anexa A. Programe tratament presetate

Densitate Timp
Frecvenţă de Factor Frecvenţă
Nr Boală putere tratament Comentarii
lucru [MHz] umplere [%] [Hz]
[W/cm2] [min]

Degenerative changes of spine joints, Th- and L-


51. sections – subacute condition (Modificări degenerative 1 75 100 1,0 8
secţiune toracică şi lombară)
Degenerative changes of spine joints, Th- and L-
52. sections – chronic condition (Modificări degenerative 1 75 100 1,5 10
secţiune toracică şi lombară)

Manual utilizare Sonaris pag. 33 / 34


Anexa B.

Anexa B. Descrierea simbolurilor de pe spatele unităţii.


Symbol Explicaţie

Vezi manual

Echipament tip BF

Data de producţie: luna/an

IP20 Grad de protecţie prevăzut de carcase (cod IP)


Siguranţă

VER Versiune a aparatului

SN Număr serial

Debarasarea împreună cu deşeurile casnice este interzisă

Tabel parametrii funcţionare unitate:


Simbol Explicaţie

Vezi manual

Fr Frecvenţă acustică
Cont Mod continuu
Pulse Mod pulsat
T Perioadă repetare puls
ti Durata puls
Factor putere
D
(Durată puls / Perioadă repetiţie puls)

Semnificaţia parametrilor de pe sondă:


Simbol Explicaţie
Fr Frecvenţă acustică
ERA Suprafaţa efectivă de radiere
Pmax Putere nominală
BNR Raport de neuniformitate a razei
BT Tip rază
IPX7 Grad de protecţie carcasă (cod IP)

Manual utilizare Sonaris pag. 34 / 34