Sunteți pe pagina 1din 50

MANUAL DE UTILIZARE

Unitate de laserterapie Polaris 2

www.liamed.ro
0. INTRODUCERE ŞI DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

0. Introducere şi declaraţia de conformitate

Unitatea Polaris trebuie utilizată numai de către personal calificat sau sub
supervizarea lui! Citiţi acest manual cu atenţie mai întâi!
Urmaţi recomandările prezentate în acest ghid!

Descrierea simbolurilor utilizate în acest manual:

Acest simbol indică obligaţia pentru citirea cu atenţie şi înţelegerea


pasajului respectiv, a avertizărilor şi informaţiilor din manual. Neluarea
în seamă a acestor avertizări creşte riscul de accidente.

Acest simbol indică informaţii şi note importante.

Textele marcate cu acest semn sunt destinate facilitării utilizării unităţii.

NOTĂ: aspectul ecranelor din acest manual poate să difere uşor de aspectul din
timpul funcţionării aparatului. Aceste diferenţe pot consta în dimensiunea şi tipul
fonturilor şi dimensiunea simbolurilor. Nu există diferenţe în conţinutul informaţiei.
0. INTRODUCERE ŞI DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
1. DESTINAŢIA APARATULUI

1. Destinaţia aparatului
Dispozitivul Polaris 2 împreună cu sondele laser este destinat tratamentului cu radiaţie laser
în spectrul vizibil (pentru lungimi de undă de 650 sau 660 nm) şi spectrul invizibil (pentru
lungimi de undă de 808nm).

Datorită puterii de radiaţie maximă la nivelul de 400mW pentru lungimea de undă de 808nm
şi 50mW pentru 660nm, unitatea Polaris 2 împreună cu sondele este clasificată drept
dispozitiv laser de putere scăzută. În fizioterapie aceste lasere sunt numite “reci”, “soft” sau
biostimulatoare.

Impactul laserului de energie scăzută asupra ţesuturilor poate fi descris prin următoarele
efecte:
• Îmbunătăţirea micro-circulaţiei,
• Stimularea angiogenezei,
• Creşterea în amplitudine ale potenţialelor de activitate în fibrele nervoase,
• Creşterea activităţii enzimelor,
• Modificarea potenţialului membranelor celulare,
• Modificarea secreţiilor neurotransmiţătorilor, hormonilor şi chininelor

La nivelul celulelor efectele sunt:


• Accelerarea schimbului de electroliţi între celule şi mediu,
• Creşterea activităţii biologice,
• Efect anti-mutagen,
• Schimbări în structura cristalelor lichide ale membranelor biologice,
• Creşterea sintezei de colagen, proteine, RNA şi ATP.

Terapia laser are aplicaţii într-o gamă largă de domenii, printre care:
• Medicina sportivă,
• Ortopedie,
• Reumatologie,
• Neurologie,
• Dermatologie.

Un factor important al efectului biostimulativ al activităţii laser este lipsa efectului de căldură,
ceea ce permite utilizarea în afecţiuni acute.
2. GARANŢIA ŞI RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI

2. Garanţia şi responsabilitatea producătorului

Acest produs este garantat de către producător pentru o perioadă de doi ani, sondele laser
un an, iar post garanţie se poate asigura service. Garanţia include materialele şi manopera.

Garanţia este valabilă doar în următoarele cazuri:


• toate reparaţiile, modificările, extensiile şi calibrările sunt efectuate de către
producător sau personal de service autorizat;
• instalaţia electrică din cabinetul de tratament este conform standardelor în rigoare;
• unitate este utilizată de către personal calificat conform recomandărilor prezentate în
acest manual;
• unitate este folosită în scopul pentru care a fost conceput.

Garanţia nu se aplică consumabilelor cum sunt: electrozii, husele, cablurile de conectare,


benzile elastice, mufele de conectare, cablul de alimentare, suportul de sonde şi siguranţele.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru răspândirea infecţiilor prin electrozi sau
huse şi alte accesorii.

Durata de viaţă medie a aparatului este de 10 ani.


După trecerea a 10 ani de când unitatea şi accesoriile au fost introduse pe piaţă
producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecţiunile unităţii şi accesoriilor şi
consecinţele acestor defecţiuni.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru defectele ce rezultă din instalare


incorectă, diagnostic incorect, folosire greşită a unităţii şi accesoriilor şi reparaţii făcute de
personal neautorizat.

În afară de siguranţele fuzibile, aparatul nu conţine componente ce pot fi servisate.

La cerere, producătorul va face disponibile diagrame tehnice, listă de componente, descrieri,


instrucţiuni pentru calibrare precum şi alte informaţii ajutătoare pentru personalul tehnic
pentru a repara acele părţi ale unităţii care sunt descrise de către producător ca putând fii
reparate.
3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

3. Siguranţa în exploatare
Unitatea Polaris 2 a fost dezvoltată folosind componente electronice de ultimă generaţie.
Designul avansat permite utilizarea confortabilă şi simplă iar atenţie sporită a fost acordată
asigurării siguranţei optime, atât pentru pacient cât şi pentru utilizator.
Unitatea are carcasă din plastic şi metal de cea mai buna calitate. Tastatura este protejată cu
membrană ce asigură durata lungă de viaţă. Mufe speciale sunt folosite pentru conectarea
sondelor, învelite în plastic. Nici utilizatorul şi nici pacientul nu pot intra în contact cu
componentele metalice conectate la sistemul electronic. În acest fel se asigură protecţie
maximă la şocul electric.
3.1 Tensiunea de alimentare
Polaris 2 este o unitate staţionară sau mobilă atunci când funcţionează ca aplicator de laser
sau staţionară atunci când funcţionează cu scanerul laser. Tensiunea de alimentare
trebuie să fie 230V±10%, 50Hz. Este clasificat drept clasa I, tip BF. Unitatea are
rezistenţă ridicată de izolare şi valori scăzute ale curenţilor de scurgere. Unitatea poate fi
folosită în cabinetele unde instalaţia electrică este conform standardelor pentru dispozitive
medicale
3.2 Condiţiile de depozitare, utilizare şi transport
Depozitaţi Polaris 2 în arii închise, unde aerul nu conţine substanţe vaporoase şi corozive şi:
• temperatura se menţine între + 5 C şi +45 C,
• umiditatea relativă nu trece de 75%,
• presiunea atmosferică are o valoare între 700 – 1060hPa.
Dispozitivul trebuie folosit în următoarele condiţii:
• temperatura ambiantă între +10 C şi +30 C,
• umiditatea relativă între 30% şi 75%
• presiune atmosferică între 700 şi 1060hPa.
Dacă este nevoie să se transporte dispozitivul, folosiţi ambalajul de la livrare. Transportul
trebuie să se facă prin mijloace acoperite.
Condiţiile recomandate de transport:
• temperatura ambiantă între -10 C şi +45 C,
• umiditatea relativă între 20 şi 95%,
• presiune atmosferică între 700 şi 1060hPa.
3.3 Instalare şi utilizare
Unitatea Polaris 2 poate fi utilizată numai de către personal calificat, în concordanţă cu
recomandările din acest manual.

• Utilizarea unităţii cu sondele laser este posibilă numai atunci când mufa tată DOOR
este inserată în conectorul special şi după ce a fost introdus codul corect.
• Pacientul şi persoana ce operează unitatea trebuie să poarte ochelari de protecţie în
timpul tratamentului.
• Nu priviţi direct în raza laser, evitaţi de asemenea privirea la razele reflectate.
• Evitaţi direcţionarea razei laser către suprafeţe ce reflectă lumina.
• Tratamentul trebuie pornit numai după ce sonda a fost îndreptată în direcţia corectă.
3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

• Se recomandă ca pereţii cabinetului în care este folosit laserul să disperseze pe cât


mai mult posibil radiaţia laser. Culoarea pereţilor trebuie să fie aleasă astfel încât
proiecţia razei laser să fie vizibilă.
Unele suprafeţe ce dispersează lumina vizibilă pot reflecta radiaţia infraroşie emisă
de laser.
• Se recomandă ca utilizarea unităţii Polaris 2 să fie făcută într-o cameră dedicată
exclusiv utilizării terapiei laser. Dacă acest lucru nu e posibil, este sugerată separarea
spaţiului în aşa fel încât nu este posibilă emisia de radiaţie laser în afara spaţiului
delimitat.
• Este recomandată marcarea camerei în care se vor efectua tratamente cu laser cu
etichete de avertizare ce vin odată cu unitatea.
• Unitatea Polaris 2 trebuie instalată la o distanţă de cel puţin 60cm de sistemele de
alimentarea cu apă, căldură sau instalaţii de canalizare (robinete, chiuvete, calorifere,
etc.)
• Nu scoateţi semnele de avertizare şi etichetele puse de către producător pe carcasa
unităţii şi carcasa sondelor laser.
• Se recomandă utilizarea mufei DOOR, localizată pe partea dreaptă a unităţii, cu mufa
ce vine cu unitatea, conectată la uşa cabinetului unde se face tratamentul. Pentru
informaţii adiţionale, contactaţi departamentul de service al producătorului.
În cazul în care utilizatorul nu vrea să folosească această funcţie, mufa trebuie să
rămână conectată.
• Sondele laser pot fi utilizate prin contact sau fără contact, scanerul laser funcţionează
numai fără contact.
• Manevraţi cu grijă lentila sondei laser, nu o loviţi de suprafeţe tari şi evitaţi zgârierea.
Defectarea lentilei poate cauza reducerea puterii radiaţiei laser emise de către sondă.
• Evitaţi expunerea unităţii şi aplicatorilor laser la temperaturi ridicate şi condiţii
atmosferice.
• Unitatea este concepută pentru utilizarea continuă. Nu este necesară oprirea ei între
tratamente.
• Este recomandată oprirea unităţii atunci când nu este utilizată, pentru a proteja
împotriva utilizării de către personal neautorizat.
• Cablurile defecte trebuie înlocuite urgent.
• Unitatea trebuie să fie folosită exclusiv cu accesorii, consumabile ce sunt conform
standardelor.
• Unitatea trebuie folosită numai cu accesorii, părţi de schimb şi consumabile ce au fost
declarate sigure. Se recomandă utilizarea accesoriilor originale, consumabilelor şi
echipamentelor produse de către Astar-ABR Company .Utilizarea altor accesorii
decât cele recomandate de producător pot duce la creşterea emisiilor
electromagnetice ale aparatului.
• Împiedicaţi curgerea fluidelor în unitate. În cazul în care lichid pătrunde în unitate,
închideţi unitatea imediat, scoateţi de sub alimentare şi contactaţi service-ul pentru a
inspecta unitatea.
3.4 Protecţia ochilor
Astar ABR recomandă folosirea unuia din următoarele tipuri de ochelari de protecţie, ce
asigură un nivel adecvat de protecţie pentru pacient şi utilizator în timpul terapiei laser:

• Cu filtre DI4 sau ML3 – produse de NoIR Laser Company,


• Cu filtre P1001 sau P1002 - produse de LaserVision (Uvex).

Este permisă folosirea de alte tipuri de ochelari de protecţie cu condiţia ca aceştia să


întrunească nivelul de siguranţă garantat de către producător (trebuie să fie conform
standardelor EN207, să aibă marca CE şi declaraţia de conformitate)
3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

3.5 Rezistenţa la explozii


Unitatea Polaris 2 nu a fost concepută pentru utilizarea în camere unde există gaze
inflamabile. Este recomandată evitarea gazelor anestezice sau ce conţin oxigen, cum sunt
oxidul de azot şi oxigenul. Unele materiale, ex. vata poate lua foc la saturaţia cu oxigen la
temperaturile ridicate generate prin operaţia normală a echipamentului laser. Se recomandă
ca soluţiile de adezivi sau solvenţi să fie vaporizate înainte de operarea echipamentului laser.
Este recomandată de asemenea atenţia la pericolul de aprindere a gazelor endogene.
Unitatea trebuie scoasă de sub alimentare înainte de dezinfectarea camerei în care este
instalată.
3.6 Protecţia la interferenţe electromagnetice
Utilizarea simultană a aparatului Polaris 2 cu dispozitive ce generează câmpuri
electromagnetice puternice cum sunt dispozitivele de diatermie cu unde scurte sau
microunde pot influenţa unitatea. De aceea se recomandă menţinerea distanţei între
dispozitive sau oprirea generatorului de câmpuri puternice în timpul terapiei cu unitatea
Polaris 2.

Echipamentele portabile şi mobile de comunicaţii RF pot afecta unitatea Polaris 2.

Unitatea respectă cerinţele de interferenţă electromagnetică şi standardele de imunitate şi nu


reprezinte o ameninţare la operarea corectă a altor dispozitive.

Mufele sondelor laser, marcate cu simbolul indicat în stânga sunt senzitive la descărcări
electrostatice. Nu trebuie atinse mufele unităţii, mai ales în camerele cu umiditate scăzută.

În momentul în care sunt conectate sondele laser, unitatea trebuie să fie separată de la
alimentare şi utilizatorul trebuie să îndepărteze sarcina acumulată prin atingerea unei
componente metalice împământată. (ex. carcasa metalică a unui dispozitiv împământat.)
3.7 Avertizare
Unitatea este livrată cu etichete de informare şi avertizare asupra radiaţiei laser. Utilizatorul
trebuie să le folosească pentru a marca în mod vizibil camera în care se va utiliza aparatul.
Etichetele trebuie orientate în aşa fel încât raza mai lungă din diagramă să fie în dreaptă.
Fundalul este galben, marginile şi textele sunt negre.

Etichetele pentru marcarea camerei în care procedurile de tratament prin terapie laser:

VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION
3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

Fig. 3.1 Etichetă de informare şi avertizare


Etichete pentru unitatea Polaris 2 şi aplicatorii laser:

Etichete pentru scanerul laser:


3. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

3.8 Revizia tehnică


Revizia tehnică a aparatului Polaris 2 trebuie să fie efectuată în fiecare an de către o unitate
autorizată de către producător.

Inspecţia trebuie să includă:


• Evaluarea fiabilităţii şi utilizării tastaturii;
• Evaluarea corectitudinii autotestului;
• Testul de siguranţă;
• Testarea sondei laser.
Inspecţia trebuie să includă de asemenea verificarea accesoriilor uzate şi a elementelor de
tratament. Rezultatele inspecţiei trebuie înregistrate în registrul ataşat unităţii.
3.9 Debarasarea aparatului
Atunci când devine necesare debarasarea aparatului (ex. după terminarea duratei de viaţă),
contactaţi producătorul sau reprezentatul producătorului, care au obligaţia de a efectua
procedurile necesare, de a colecta dispozitivul de la utilizator. Utilizatorul poate de
asemenea contacta firme specializate în debarasarea dispozitivelor electrice sau
echipamentului de calcul.
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ŞI A SONDELOR LASER

4. Descrierea unităţii şi a sondelor laser


4.1 Caracteristicile generale
O vedere generală asupra unităţii se poate observa în Fig. 4.1.

Fig. 4.1 Aspect general


Construcţia standului permite ajustarea înălţimii (piston cu gaz – numit în continuare servo)
şi unghiului de rotaţie. Standul are patru roţi – două cu posibilitate de blocare şi două fără.
Roata cu blocare şi servo se pot observa în figura 4.2.

Fig. 4.2 Wheel with brake and servo.


Unitatea Polaris 2 este fixată pe suport într-un mod în care asigură stabilitatea şi uşurinţa de
îndepărtare.
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ŞI A SONDELOR LASER

4.2 Tastatura
Aranjamentul componentelor tastaturii poate fii observată în figura 4.3.

Figura 4.3 Aranjamentul componentelor tastaturii.


4.2.1 Tasta START
Este folosită în paşii pentru pornirea radiaţiei laser. Activarea ei, după setarea parametrilor
necesare, se poate începe aplicarea tratamentului.
4.2.2 Tasta STOP
Apăsarea acestei taste opreşte tratamentul. Emisia radiaţiei laser este oprită.
4.2.3 Tasta de confirmare OK

Această tastă este marcată cu simbolul:

Este folosită pentru confirmarea selecţiei:


• Programul de tratament,
• Secvenţa de tratament,
• Programe definite utilizator – pregătire şi salvare,
• Programe de acupunctură,
• Parametrii tratamentului în modul manual,
• Alegerea sondei pentru tratament,
• Setările unităţii.
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ŞI A SONDELOR LASER

4.2.4 Tasta Esc


Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste cauzează anularea acţiunii şi revenirea la un nivel anterior al


meniului.
4.2.5 Tasta Information

Această tastă este marcată cu simbolul

Prin apăsarea acestei taste se vor afişa mai multe informaţii incluzând numele întreg şi
parametrii pentru:
• Programul de tratament,
• Secvenţa de tratament,
• Program definit utilizator,
• Programe de acupunctura.
Ieşirea din meniu se face prin apăsarea tastei sau
4.2.6 Tasta de modificare a modului de operare

Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea modului de utilizare din automat în manual (şi
viceversa).
4.2.7 Tasta Save

Această tastă este marcată cu simbolul

Apăsarea acestei taste permite salvarea parametrilor procedurii editate în modul manual sub
forma unui program definit utilizator.
4.2.8 Tastele Edit
Tastele pentru schimbarea elementelor din meniu:

Aceste taste sunt marcate cu simbolurile şi

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea elementului din meniu sau schimbarea poziţiei
săgeţii, pentru introducerea codurilor de acces şi numelui programelor definite utilizator.

Tastele de modificare a parametrilor:

Aceste taste sunt marcate cu simbolurile şi

Apăsarea acestei taste duce la schimbarea valorii parametrului editat şi selecţia semnului cu
introducerea codurilor de acces şi a numelui în timpul definirii programelor definite utilizator.
4.3 Afişajul LCD
Aparatul este echipat cu afişaj LCD iluminat cu rezoluţie de 240x64 de linii. Afişajul prezintă
într-un mod lizibil toate informaţiile necesare pentru utilizarea unităţii.
4.4 Senzorul de nivel radiaţie
Senzorul este folosit numai în timpul măsurării puterii de ieşire a laserului numai
pentru sondele laser!
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ŞI A SONDELOR LASER

4.5 Panourile posterior, lateral stâng şi drept


În partea din spate a unităţii se pot observa date despre aparat iar în partea de jos eticheta
cu informaţii laser.
În partea stângă a unităţii sunt localizate:
• Priza de alimentare,
• Compartimentul de siguranţe fuzibile,
• Comutatorul de alimentare.
Pe partea dreaptă a unităţii sunt localizate:
• Mufe pentru conectarea sondelor laser,
• Mufă pentru comutatorul DOOR (legat la uşa de intrare în cabinet).
4.7 Datele aparatului
Pe partea posterioară a aparatului se pot citi date despre aparat. Printre altele informaţii se
pot găsi:
• Versiunea dispozitivului,
• Numărul serial,
• Tensiunea şi frecvenţa nominală,
• Puterea consumată maxim,
• Gradul de protecţie prevăzut de carcasa,
• Simbolurile grafice necesare,
• Tipul de siguranţe folosit,
• Datele producătorului (adresă, telefon şi număr de fax).
4.8 Sondele laser
În figura nr. 4.4 se poate observa aspectul sondei laser împreună cu descrierea.

Fig.4.4 Aspectul sondei laser


Aspectul scanerului laser este vizibil în figura 4.5, descrierea panoului este prezentat în
figura 4.6.
4. DESCRIEREA UNITĂŢII ŞI A SONDELOR LASER

Fig.4.5 Aspectul scanerului laser

Fig. 4.6 Descrierea panoului scanerului laser.


5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

5. Instalarea şi pregătirea pentru utilizare


5.1 Introducere

Unitatea Polaris 2 poate fi utilizată cu aplicatori punctiformi sau scaneri. Unitatea suportă
conectarea a două sonde laser şi a unui scaner. Patru tipuri de sonde sunt disponibile:
Sondă laser roşu tip PM-RD-650/20, lungime undă 650nm cu putere maximă
emisă de 20mW în modul continuu şi pulsat,
Sondă laser roşu tip PM-RD-660/40, emitted wave 660nm cu putere maximă
emisă de 40mW în modul continuu şi pulsat,
Sondă laser infraroşu of type PM -IR-808/200, lungime undă 808nm cu putere
maximă emisă de 200mW în modul continuu şi pulsat,
Sondă laser infraroşu of type PM -IR-808/400, lungime undă 808nm cu putere
maximă emisă de 400mW în modul continuu şi pulsat.
Două tipuri de scaner laser sunt disponibile:
• PM2-SK-400 – lungime undă 808nm cu putere maximă emisă de 400mW şi
lungime undă 660nm cu putere maximă emisă 50mW,
• PM2-SK-500 – lungime undă 808nm cu putere maximă emisă de 250mW şi
lungime undă 660nm cu putere maximă emisă 35mW.
Toţi parametrii dispozitivului şi aplicatorului sunt descrise în detaliu în capitolul 9. Specificaţii
tehnice şi echipament.
5.2 Instalarea unităţii şi conectarea sondelor
Prima instalare a unităţii trebuie făcută de către personal avizat.

La prima instalare:
• verificaţi dacă setul de livrare este complet, în cazul constatării problemelor
contactaţi distribuitorul,
• dacă au fost achiziţionate sonde laser se recomandă asamblarea suporturilor în
părţile laterale ale unităţii, asamblarea lor fiind prezentată în figura 5.1.

Fig. 5.1 Asamblarea suporturilor.


5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Observaţii:
• Unitatea trebuie aşezată lângă priză de alimentare cu valorile de 230V şi 50Hz,
cablul trebuie instalat astfel încât să se poată schimbarea uşoară a poziţiei
standului.
• Dacă ajustarea poziţiei scanerului este dificilă este recomandată rotirea rotiţei
localizate pe braţul standului sau roţii de blocare a scanerului, ambele vizibile în
figura 5.2.

Figura 5.2 Roţi blocare – scanner (stânga) şi braţ stand (dreapta).


• Pentru a proteja standul de schimbare neintenţionată a poziţiei se recomandă
blocarea roţilor cu frâne, metoda de blocare fiind prezentată în figura de mai
jos,

• Pentru a dezasambla unitatea Polaris 2 de pe suport se recomandă ridicarea


uşoară a părţii frontale până când clemele se vor separa,
• Pentru a dezasambla scanerul laser de pe stand urmaţi instrucţiunile din Anexa
C,
• Conectarea cablurilor sondelor trebuie să permită schimbarea uşoară a poziţiei
standului şi scanerului.

Mufele mamă marcate A şi B sunt dedicate conectării sondelor laser. După conectare
se recomandă asigurarea la tragere prin înşurubarea capetelor mufei. Nu contează
dacă sondele sunt conectate la mufa A sau B, vor fi detectate întotdeauna corect. Se
recomandă aşezarea sondelor în suport în aşa fel încât să prevină atingerea cablului
de podea.
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Conectarea între scaner şi Polaris 2 trebuie să se facă cu cablul ce trece prin stand.
Mufa mamă marcată SCAN pe unitate este dedicată conectării scanerului, mufa mamă
marcată APL de pe scaner este dedicată conectării cu Polaris 2.

Sondele laser sunt sensibile la temperaturi foarte ridicate sau foarte joase. Grijă
specială trebuie acordată situaţiilor în care se fac tranziţii bruşte de la rece la cald (ex.
iarna după livrarea aparatului). În astfel de cazuri depozitaţi aparatul la temperatura
camerei pentru cel puţin două ore înainte să îl porniţi! De asemenea nu expuneţi
sondele şi unitatea la lumină directă în timpul verii!

Sondele laser pot fi conectate la prize numai când alimentarea este oprită! Instalarea
sondelor cu aparatul pornit poate duce la defectarea ireversibilă a diodelor laser,
aceste defecte nu sunt acoperite de garanţie! Sonda conectată cu aparatul pornit nu
va fi detectată şi va fi posibilă utilizarea ei!
5.3 Prima pornire a aparatului

Conectaţi unitatea la tensiunea de alimentare prin cablul de alimentare detaşabil (în funcţie
de configuraţie, cablul de alimentare poate avea comutator pentru oprire de urgenţă). După
aceasta porniţi aparatul cu ajutorul comutatorului aflat în lateral.

Dacă după comutarea alimentării afişajul nu este lizibil şi indicatorul luminos nu este
luminat, verificaţi dacă siguranţa sau cablul de alimentare sunt în regulă. Siguranţele
trebuie să aibă parametrii notaţi pe spatele aparatului. Dacă siguranţa şi cablurile
funcţionează corect, contactaţi distribuitorul sau producătorul.

Dacă nu este conectată nici o sondă laser sau apare o eroare cu privire la detectarea lor, pe
afişaj va apare mesajul următor:

Deconectaţi aparatul şi în funcţie de situaţie conectaţi iar sondele sau verificaţi calitatea
conexiunii. Dacă mesajul este afişat iar, contactaţi personalul de service.

În cazul defectării unităţii sau aplicatorilor laser următoarele mesaje vor apare pe afişaj:
eroare nr. 1 – eroare sursă alimentare,
eroare nr. 2 – Eroare sondă canalul A,
eroare nr. 3 – Eroare sondă canalul B,
eroare nr. 4 – eroare scanner.

Prin apăsarea în acel moment al tastei vor fi afişate informaţii asupra tipului de defect şi
acţiunii recomandate.

Din motive de siguranţă unitatea a fost echipată cu blocare hardware şi software a


aparatului. Utilizarea este posibilă numai după ce a fost introdus corect codul unic de
acces, format din două litere şi a fost inserată mufa tată DOOR în mufa mama DOOR,
pe lateralul unităţii.
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

5.3.1 Codul de acces


Afişajul după pornirea aparatului:

Codul ce permite utilizarea sondei laser este: CB

Metoda de introducere a codului:


1. După pornirea aparatului setaţi prima literă cu ajutorul tastelor
2. Apăsaţi tasta , săgeata se va muta cu un pas către dreapta (apăsarea tastei va
duce la mutarea săgeţii către stânga)
3. Cu tastele setaţi a doua literă a codului.
4. Apăsaţi tasta pentru a confirma codul.

Dacă se introduce codul greşit, pe afişaj va apare următorul mesaj:

După apăsarea tastei puteţi introduce codul după paşii 1-4.

Pentru selecţia poziţiei cursorului folosiţi tastele , pentru selecţia caracterului


folosiţi tastele .
5.3.2 Mufa pentru conectorul DOOR
Conectorul DOOR este unul dintre componentele care asigură siguranţa sistemului laser. În
setul de livrare există mufa marcată DOOR.
Conexiunea mufei DOOR permite funcţionarea aparatului fără alte măsuri de siguranţă.

Dacă mufa nu este conectată, la pornirea tratamentului va fi generat un semnal acustic şi


următorul mesaj va fi afişat:
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Conectarea mufei DOOR va cauza afişarea următorului mesaj:

Începerea tratamentului este acum posibilă.

In situaţia în care utilizatorul foloseşte un sistem compus din mai mulţi senzori, conectorul
DOOR poate fi folosit pentru conectarea la acest sistem.
5.3.3 Oprirea de urgenţă a laserului

Acesta este un modul echipat cu sabot de apăsare, menit să oprească imediat emisia
de radiaţie laser în caz de pericol. Producătorul recomandă aplicarea acestui modul de
oprire în cazul aplicatorului de tip PM-IR.

Dacă acest modul este activat, înainte de pornirea normală a aparatului următorii paşi
trebuie efectuaţi:
• Opriţi aparatul prin comutatorul de alimentare,
• Rotiţi sabotul modulului în sens invers acelor de ceas pentru a debloca,
• Porniţi aparatul prin comutatorul de alimentare.

Dacă există pericol ca unitatea sau aplicatorii să fie defectate, nu porniţi unitatea. Se
recomandă contactarea departamentului de service pentru a explica situaţia.
5.4 Modul Setup
În modul setup utilizatorul poate să configureze setările unităţii şi să facă măsurători de test
a puterii emise de aplicatorii laser. Setările disponibile sunt:
• măsurarea puterii de ieşire a laserului,
• semnalizare acustică,
• contrast,
• ştergerea programelor definite utilizator,
• limbă,
• meniul afişat la pornirea aparatului,
• distanţa implicită a scanerului.
Pentru a intra în modul setup porniţi unitatea şi introduceţi codul.

Codul pentru intrarea în modul setup este: SE

Metoda de introducere a codului:


1. După pornirea aparatului setaţi prima literă cu ajutorul tastelor
2. Apăsaţi tasta , săgeata se va muta cu un pas către dreapta (apăsarea tastei
va duce la mutarea săgeţii către stânga)
3. Cu tastele setaţi a doua literă a codului.
4. Apăsaţi tasta pentru a confirma codul.

După introducerea codului puteţi modifica setările sau puteţi măsura puterea aplicatorilor.
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Funcţiile se selectează cu tastele , pentru a activa funcţia selectată apăsaţi tasta .


Pentru a părăsi modul setup, apăsaţi tasta .

5.4.1 Măsurarea puterii de ieşire

Această funcţie permite utilizatorului să verifice dacă puterea aplicatorilor laser este corectă.

Pentru a măsura puterea de ieşire a sondelor folosiţi senzorul de radiaţie de pe


tastatura. pentru a măsura puterea de ieşire a scanerului folosiţi senzorul de radiaţie
extern disponibil ca echipament opţional.

Senzorul extern trebuie conectat la mufa cu simbolul din partea din spate a carcasei
scanerului.

Exemplu de afişaj după selectarea acestei funcţii:

Aplicatorul laser se poate selecta cu tastele . Selecţia se confirmă cu tasta .


După selectare este recomandată urmărirea instrucţiunilor de pe ecran. Este recomandată
manipularea aplicatorilor în aşa fel încât să se obţină valoarea maximă a puterii măsurate.

Then it is recommended to follow the instructions shown on the display. To measure output
laser power operator should light the sensor. It is recommended to manipulate point
applicators or external sensor (during scanner output laser power measurements) to obtain
maximum value of measured power.

În timpul măsurătorilor valoarea puterii este afişată pe ecran. Găsirea puterii maxime este
semnalată printr-un sunet unic.

Dacă puterea măsurată diferă cu mai mult de ±20% de puterea nominală se recomandă
repetarea măsurătorii. Cauza indicării incorecte a puterii emise poatea fii:
• defectarea sondei,
• iluminare greşită a senzorului cu radiaţie laser.
În cazurile în care rezultatele a cinci măsurători consecutive sunt incorecte, contactaţi
personalul de service.
5.4.2 Semnale sonore
Cu ajutorul unităţii Polaris 2 utilizatorul poate să configureze setările semnalelor acustice
care apar în timpul utilizării. Aceste semnale apar:
• în timpul tratamentului,
• la apăsarea tastelor,
• la încheierea tratamentului.

În continuare este prezentat ecranul de setări legate de sunet:


5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Pentru a selecta poziţia folosiţi tastele , activarea/dezactivarea unei opţiuni se face cu


tastele . Selectarea unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în
căsuţa alăturată opţiunii. În cazul în care căsuţa este goală, acea opţiune nu a fost selectată.

Confirmarea selecţiei se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare se face cu tasta .

5.4.3 Contrast

Polaris 2 permite ajustarea contrastului de afişare. Cu tasta nivelul contrastului este


crescut iar cu tasta nivelul este scăzut. Confirmarea setării se face cu tasta . Ieşirea
fără confirmare (setările anterioare rămân) se face cu tasta .
5.4.4 Ştergerea programelor definite utilizator
Selecţia acestei opţiuni permite ştergerea programelor salvate de către utilizator.

Pentru a şterge programele definite de utilizator, urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

În timpul modificărilor setărilor, nu este necesară ştergerea programelor definite utilizator de


mai multe ori.
5.4.5 Selectarea limbii
Unitatea Polaris 2 permite afişarea informaţiilor în limba engleză sau poloneză. Utilizatorul
poate selecta oricare din aceste două limbi.
Afişajul în timpul selecţiei limbii de utilizare:

Pentru a selecta limba dorită folosiţi tastele , activarea opţiunii se face cu tasta .
Selectarea unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în căsuţa alăturată
opţiunii. Confirmarea setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare
rămân) se face cu tasta .
5. INSTALAREA ŞI PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

5.4.6 Meniul de după pornirea unităţii


Această opţiune permite selectarea modului în care unitatea va porni. Două opţiuni sunt
disponibile:
• Program mode,
• Recently selected program.

În primul caz, după pornirea unităţii, meniul general va apare, cu una din următoarele opţiuni
ce poate fi selectată:

P – Laser probes programs – dedicat pentru sondele laser,


S – Laser probes sequences – dedicat pentru sondele laser,
K – Scanner sequences – dedicat pentru scanerul laser,
U – User programs – scopuri multiple,
N – Nogier acupuncture – dedicat pentru sondele laser,
V – Voll acupuncture – dedicat pentru sondele laser.

În cel de-al doilea caz, după pornirea aparatului se va afişa lista cu programe presetate ce
au fost selectate în ultimul tratament (acestea pot fi secvenţe, programe de acupunctură sau
programe definite utilizator)

Afişajul selecţiei acestei opţiuni arată în felul următor:

Pentru a selecta opţiunea dorită folosiţi tastele , activarea opţiunii se face cu tasta .
Selectarea unei anumite opţiuni este confirmată prin apariţia unei bife în căsuţa alăturată
opţiunii. Confirmarea setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările anterioare
rămân) se face cu tasta

5.4.7 Distanţa implicită a scanerului


Această opţiune permite setarea distanţei implicite de la scaner la pacient, în timpul
tratamentului. Valoarea setată este folosită pentru a calcula doza şi sesiunea de tratament.
Este posibilă setarea distanţei în gama 2 – 100cm. Cu tasta distanţa creşte iar cu tasta
distanţa scade. Confirmarea setării se face cu tasta . Ieşirea fără confirmare (setările
anterioare rămân) se face cu tasta .
6. UTILIZAREA APARATULUI

6. Utilizarea aparatului
Unitatea poate fi operată în unul din modurile:
• program mode (mod programat)
• manual mode (mod manual).
În modul programat puteţi profita de programele presetate:
• programe de tratament,
• secvenţe de tratament,
• programe definite utilizator,
• programe acupunctură.
În modul programat nu puteţi edita parametrii introduşi. Aceste opţiuni sunt disponibile în
modul manual.

Tranziţia între modurile programate şi manual se face prin apăsarea tastei .

În timpul tratamentului pe ecran sunt prezentate informaţii cu privire la energia laserului şi


timpul rămas până la finalul procedurii de tratament, mai jos este afişat un exemplu de ecran
în timpul unui tratament.

6.1 Utilizarea programelor presetate, secvenţelor de


tratament şi programelor de acupunctură

Cea mai simplă metodă de a utiliza unitatea este folosirea programelor presetate sau a
secvenţelor de tratament. Unitatea include o bază de câteva zeci de programe presetate.
Lista cu programe şi parametrii ei sunt incluse în anexele A şi B la finalul manualului.

Valorile parametrilor din programele presetate, secvenţele de tratamente şi


programele de acupunctură sunt selectate pe baza datelor disponibile în literatura de
specialitate şi sunt determinate ca valori medii. Responsabilitatea aplicării
programelor presetate aparţine utilizatorului.
6.1.1 Programele presetate pentru sondele laser

Programele presetate sunt dedicate sondelor laser şi sunt împărţite în două grupuri:
• pentru sondele laser de tip PM-IR – programele 1-30,
• pentru sondele laser de tip PM -RD – programele 31-50.
6. UTILIZAREA APARATULUI

În cazul în care nu este conectată o sondă de un anumit tip, nu se vor afişa


programele pentru acel tip de sondă.

Pentru a face tratamentele pe baza programelor presetate:


1. Conectaţi sonda (sondele) conform instrucţiunilor din secţiunile 5.2 şi 5.3
2. Conectaţi mufa DOOR conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.2
3. Porniţi unitatea şi introduceţi codul corect conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.1
4. În funcţie de configuraţia setării „Menu after switched on mains supply (detalii în
secţiunea 5.4.6), unitatea va fi pornită în modul meniului „PROGRAM GROUPS” sau
ca setul de programe tratament (sau secvenţă de tratament sau program definit
utilizator) efectuat în timpul tratamentului anterior. În cel de-al doilea caz, când se
doreşte setarea altui program presetat, apăsaţi tasta pentru a accesa meniul
„PROGRAM GROUPS”. Dacă nu se doreşte schimbarea programului, treceţi la
pasul 7.
5. Pregătiţi pacientul pentru terapie.
6. Cu tastele selectaţi „P – Laser probes programs”, confirmaţi alegerea cu
tasta .
7. Cu tastele selectaţi programul disponibil.

Exemplu de ecran în timpul selecţiei:

Prin apăsarea tastei marcată cu simbolul rezultă în afişarea unui mesaj cu parametrii
programului ales (un exemplu poate fi văzut mai jos):

Părăsirea ecranului (ce include numele şi parametrii), se face cu tastele sau .

8. Apăsaţi tasta START, unitatea va intra în modul standby, lampa de pe sondă va


începe să pulseze.
9. Îndreptaţi sonda în direcţia potrivită, apoi apăsaţi butonul de pe sondă.
6. UTILIZAREA APARATULUI

Începerea emisiei este semnalată acustic. Radiaţia laser începe după secunde de la
apăsarea butonului de pe sondă. În timpul emisiei radiaţiei, lampa de pe sondă rămâne
aprinsă.

După încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic (dacă


semnalele acustice sunt active – detalii în secţiunea 5.4.2).

Apăsarea butonului de pe sonda laser imediat după terminarea tratamentului duce la


repetarea programului.

Puteţi opri în orice moment emisia radiaţiei laser în unul din următoarele patru moduri:
• Apăsarea butonului de pe sonda laser, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei STOP de pe tastatură, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei , ceea ce duce la revenirea în meniul cu lista de programe
presetate,
• scoaterea mufei DOOR (detalii în secţiunea 5.3.2)

6.1.2 Secvenţele presetate pentru sondele laser

Tratamentele bazate pe secvenţe presetate se pot efectua numai atunci când sunt
conectate la unitate un aplicator de tip PM-RD şi un aplicator de tip PM-IR. Dacă aceste
condiţii nu sunt întrunite, nu va fi posibilă selecţia din meniul “PROGRAM GROUPS” a
elementului “S – Laser probes sequences”.
Când acest fel de tratamente este efectuat trebuie reţinut faptul că în prima parte se
foloseşte sonda laser tip PM-IR iar în a doua parte sonda laser PM-RD.

Pentru a efectua tratamentele bazate pe secvenţe presetate:


1. Verificaţi dacă sondele laser sunt conectate: una de tip PM-RD şi una de tip PM-I.
2. Conectaţi mufa DOOR conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.2
3. Porniţi unitatea şi introduceţi codul corect conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.1.
4. În funcţie de configuraţia setării „Menu after switched on mains supply (detalii în
secţiunea 5.4.6), unitatea va fi pornită în modul meniului „PROGRAM GROUPS” sau
ca setul de programe tratament (sau secvenţă de tratament sau program definit
utilizator) efectuat în timpul tratamentului anterior. În cel de-al doilea caz, când se
doreşte setarea altui program presetat, apăsaţi tasta pentru a accesa meniul
„PROGRAM GROUPS”. Dacă nu se doreşte schimbarea programului, treceţi la
pasul 7.
5. Pregătiţi pacientul pentru terapie.
6. Cu tastele selectaţi ”S – Laser probes sequences”, confirmaţi alegerea cu
tasta .
7. Cu tastele selectaţi programul disponibil, confirmaţi alegerea cu tasta .

Apăsarea tastei marcată cu simbolul rezultă în afişarea unui mesaj cu parametrii


programului ales. Cu tastele utilizatorul poate selecta ecranul cu parametrii
dedicaţi sondei de tip PM-IR sau PM-RD.
6. UTILIZAREA APARATULUI

Părăsirea ecranului (ce include numele şi parametrii), se face cu tastele sau

8. Apăsaţi tasta START, unitatea va intra în modul standby, lampa de pe sondă va


începe să pulseze.
Îndreptaţi sonda în direcţia potrivită, apoi apăsaţi butonul de pe sondă.
9. După completarea părţii secvenţei cu aplicatorul de tip PM-IR, se va afişa un mesaj şi
se va genera un semnal acustic (dacă semnalele acustice sunt active).

În acest moment puteţi începe părţii din secvenţă necesară sondelor de tip PM-RD.

Începerea emisiei este semnalată acustic. Radiaţia laser începe după secunde de la
apăsarea butonului de pe sondă. În timpul emisiei radiaţiei, lampa de pe sondă rămâne
aprinsă.

După încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic (dacă


semnalele acustice sunt active – detalii în secţiunea 5.4.2):

Apăsarea butonului de pe sonda laser PM-IR imediat după terminarea tratamentului


duce la repetarea programului

Puteţi opri în orice moment emisia radiaţiei laser în unul din următoarele patru moduri:
• Apăsarea butonului de pe sonda laser, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei STOP de pe tastatură, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei , ceea ce duce la revenirea în meniul cu lista de programe
presetate,
• scoaterea mufei DOOR (detalii în secţiunea 5.3.2)

6.1.3 Secvenţele presetate pentru scanerul laser


Pentru a efectua tratamentele bazate pe secvenţe presetate:
1. Verificaţi dacă scanerul laser este conectat.
2. Conectaţi mufa DOOR conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.2
3. Porniţi unitatea şi introduceţi codul corect conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.1.
4. În funcţie de configuraţia setării „Menu after switched on mains supply (detalii în
secţiunea 5.4.6), unitatea va fi pornită în modul meniului „PROGRAM GROUPS” sau
ca setul de programe tratament (sau secvenţă de tratament sau program definit
utilizator) efectuat în timpul tratamentului anterior. În cel de-al doilea caz, când se
doreşte setarea altui program presetat, apăsaţi tasta pentru a accesa meniul
„PROGRAM GROUPS”. Dacă nu se doreşte schimbarea programului, treceţi la pasul
7.
5. Cu tastele selectaţi ”K – Scanner sequences”, confirmaţi alegerea cu tasta
.
6. Cu tastele selectaţi secvenţa dorită disponibil, confirmaţi alegerea cu tasta .

Prin apăsarea tastei marcată cu simbolul rezultă în afişarea unui mesaj cu parametrii
programului ales. Părăsirea ecranului (ce include numele şi parametrii), se face cu tastele
sau .
6. UTILIZAREA APARATULUI

7. Apăsaţi tasta START, unitatea va intra în modul standby, va apare raza pilot.
Următorul mesaj cu parametrii va fi afişat:

8. Setaţi parametrii. Cu tastele selectaţi parametrul ce îl doriţi modificat. Poziţia


va fi luminată. Cu tastele setaţi valoarea parametrilor – forma suprafeţei
tratate,(raza pilot va reflecta aceste modificări). Setările disponibile sunt:

Simbol Descriere simbol Valoare/formă


Dreptunghi liniar
Forma suprafeţei tratate
Dreptunghi cvasi-form
( pentru caracteristici vezi 6.2.2)
Elipsă

2 – 100cm (pentru distanţa implicită


Distanţa aplicator-pacient
vezi 5.4.7)

Dimensiunile suprafeţei 1 – 100% (implicit 50%, 50%)


tratate în axele X şi Y

9. Pregătiţi pacientul pentru terapie. Setaţi poziţia scanerului asupra pentru terapie definit
de parametrul marcat .
10. Apăsaţi iar START.

Începerea emisiei este semnalată acustic. Radiaţia laser începe după secunde de la
apăsarea butonului de pe sondă. În timpul emisiei radiaţiei, lampa de pe sondă rămâne
aprinsă.

După încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic (dacă


semnalele acustice sunt active – detalii în secţiunea 5.4.2).

Apăsarea butonului de aplicator imediat după terminarea tratamentului duce la


repetarea programului.

Puteţi opri în orice moment emisia radiaţiei laser în unul din următoarele patru moduri:
• Apăsarea butonului de pe sonda laser, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei STOP de pe tastatură, apăsarea butonului de pe sondă rezultă în
reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei , ceea ce duce la revenirea în meniul cu lista de programe
presetate,
• scoaterea mufei DOOR (detalii în secţiunea 5.3.2)
6. UTILIZAREA APARATULUI

6.1.4 Programele de acupunctură Voll şi Nogier

Pentru a selecta unul din programele disponibile de acupunctură Voll sau Nogier:
1. Din meniul „PROGRAM GROUPS” selectaţi cu tastele elementul „Nogier
acupuncture” or „Voll acupuncture”.
2. Confirmaţi alegerea cu tasta .
3. Selectaţi cu tastele una din cele 8 frecvenţe Nogier disponibile sau una din cele
30 frecvenţe Voll.
4. Apăsaţi tasta START.
5. Cu tastele selectaţi tipul de aplicator care va fi folosit pentru tratament şi
confirmaţi alegerea cu tasta .
6. Pentru a începe tratamentul, apăsaţi butonul de pe sondă.
7. Încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic.

Prin apăsarea tastei marcată cu simbolul rezultă în afişarea unui mesaj cu parametrii
programului ales. Părăsirea ecranului (ce include numele şi parametrii), se face cu tastele
sau

Dacă tratamentul trebuie oprit înainte de încheierea sa, repetat sau reluat, procedaţi în felul
descris în secţiunea 6.1.1.
6.2 Utilizarea în modul manual

În acest mod utilizatorul poate să selecteze în mod liber parametrii de tratament.

Paşii necesari:
1. Verificaţi dacă este conectat aplicatorul laser necesar pentru tipul de tratament dorit
şi conectaţi dacă este nevoie.
2. Conectaţi mufa DOOR conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.2
3. Porniţi unitatea şi introduceţi codul corect conform instrucţiunilor din secţiunea 5.3.1.
4. Pentru a ajunge în modul manual apăsaţi tasta marcată cu simbolul . Pe ecran
se vor afişa tipul de sonde conectate.

5. Selectaţi aplicatorul dorit cu tastele


6. Confirmaţi alegerea cu tasta

6.2.1 Utilizarea sondelor laser în modul manual


Exemplu de ecran în timpul selecţiei:
6. UTILIZAREA APARATULUI

1. Cu tastele selectaţi parametrii ce urmează sa fie editaţi. Câmpul selectat este


marcat prin iluminarea negativă.
2. Schimbarea valorilor parametrilor se face cu tastele .

Semnificaţia simbolurilor grafice este afişat în tabelul de mai jos:

Aplicatorul selectat

Doză(sau energie per


unitate de suprafaţă)

Supr. Iradiată

Frecvenţa pulsată

Puterea de ieşire

Factorul de
umplere
Perioada
procedurii

După setarea parametrilor procedura de tratament poate începe:


1. Pregătiţi pacientul pentru terapie.
2. Apăsaţi tasta START, unitatea va intra în modul standby.
3. Îndreptaţi sonda în direcţia potrivită, apoi apăsaţi butonul de pe sondă.

Începerea emisiei este semnalată acustic. Radiaţia laser începe după secunde de la
apăsarea butonului de pe sondă. În timpul emisiei radiaţiei, lampa de pe sondă rămâne
aprinsă.

În timpul tratamentului pe ecran se afişează informaţii cu privire la energia laserului şi timpul


rămas până la sfârşitul procedurii.

După încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic (dacă


semnalele acustice sunt active – detalii în secţiunea 5.4.2).

Apăsarea butonului de pe aplicatorul laser imediat după terminarea tratamentului


duce la repetarea programului.
6. UTILIZAREA APARATULUI

Puteţi opri în orice moment emisia radiaţiei laser în unul din următoarele patru moduri:
• Apăsarea butonului de pe sonda laser, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei STOP de pe tastatură, apăsarea butonului de pe sondă rezultă în
reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei , ceea ce duce la revenirea în meniul cu lista de programe
presetate,
• scoaterea mufei DOOR (detalii în secţiunea 5.3.2)

În tipul setării parametrilor se poate reveni la un nivel superior în meniu cu ajutorul tastei

6.2.2 Utilizarea cu scanerul laser

Selecţia operaţiei cu scanere laser începe cu emisia razei pilot. Aceasta ajută pentru a
aproxima suprafaţa tratată.

Exemplu de ecran cu setarea parametrilor:

1. Cu tastele selectaţi parametrii ce urmează sa fie editaţi. Câmpul selectat este


marcat prin iluminarea negativă.
2. Schimbarea valorilor parametrilor se face cu tastele .

Descrierea parametrilor:

Simbol Descrierea simbolului

Lungime de undă
infraroşie 808nm
Sursa radiaţiei laser
Lungime de undă
roşie 660nm
2
Doză(de energie pe suprafaţă J/cm )
Putere maximă
Putere laser
Jumătate din
puterea maximă

Forma suprafeţei tratate Dreptunghi liniar


Dreptunghi cvasi-
form
6. UTILIZAREA APARATULUI

elipsă

Dimensiunile suprafeţei tratate în axele X şi Y

Distanţa aplicator-pacient

Frecvenţa de puls

Perioada tratamentului

Caracteristicile suprafeţei tratate:


rectangle linear – se scanează o formă dreptunghiulară a suprafeţei, unda pilot
este vizibilă ca o linie – lungimea este setată în axa X şi este aplicată şi în axa Y,
suprafaţa este iluminată uniform.
rectangle quasi-uniform – se scanează o formă dreptunghiulară a suprafeţei,
unda pilot este vizibilă ca o linie – lungimea este setată în axa X şi este aplicată şi
în axa Y, suprafaţa este iluminată uniform,
ellipse – se scanează o formă elipsoidală a suprafeţei, raza pilot este vizibilă ca
o elipsă (cerc) ce pulsează din centru către dimensiunile setate în axele X şi Y –
suprafaţa este mai iluminată către centru.

După setarea parametrilor procedura de tratament poate începe:


1. Pregătiţi pacientul pentru terapie. Setaţi poziţia scanerului asupra pentru terapie definit
de parametrul marcat .
2. Apăsaţi tasta START – unitatea intră în standby.

Începerea emisiei este semnalată acustic. Radiaţia laser începe după secunde de la
apăsarea butonului de pe sondă. În timpul emisiei radiaţiei, lampa de pe sondă rămâne
aprinsă.

În timpul tratamentului pe ecran se afişează informaţii cu privire la energia laserului şi timpul


rămas până la sfârşitul procedurii.

După încheierea tratamentului se va afişa un mesaj şi se va genera un semnal acustic (dacă


semnalele acustice sunt active – detalii în secţiunea 5.4.2).

Apăsarea butonului de pe aplicatorul laser imediat după terminarea tratamentului


duce la repetarea programului.

Puteţi opri în orice moment emisia radiaţiei laser în unul din următoarele patru moduri:
• Apăsarea butonului de pe sonda laser, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei STOP de pe tastatură, apăsarea butonului de pe sondă rezultă
în reînceperea emisiei,
• apăsarea tastei , ceea ce duce la revenirea în meniul cu lista de programe
presetate,
• scoaterea mufei DOOR (detalii în secţiunea 5.3.2)
6. UTILIZAREA APARATULUI

În tipul setării parametrilor se poate reveni la un nivel superior în meniu cu ajutorul tastei .
6.3 Programele definite utilizator
Utilizatorul poate salva până la 20 de programe definite. Fiecare program poate primi un
nume format din litere (19 litere max.)

Pentru a edita şi salva un program definit utilizator:


1. Porniţi unitatea în mod manual conform regulilor din secţiunea 6.2.
2. Selectaţi aplicatorul laser şi setaţi parametrii de tratament, conform secţiunii 6.2.
3. Apăsaţi tasta marcată cu simbolul . Ecranul ce apare este afişat mai jos:

4. Cu tastele selectaţi numărul sub care programul editat va fi salvat. Confirmaţi


alegerea cu tasta . Pe ecran va apare următorul mesaj (exemplu):

5. Introduceţi numele programului cu tastele selectaţi letera, cu tastele mutaţi


săgeata. Mai jos se poate observa un exemplu de ecran după introducerea numelui:

6. Apăsaţi tasta . Pe afişaj va apare următorul ecran.

6. UTILIZAREA
APARATUL
UI

7. Apăsarea tastei duce la salvarea programului definit de utilizator şi


revenirea la meniul de editare a parametrilor.

La prima salvarea a unui program toate locaţiile de memorie sunt libere. Salvarea
programelor consecutive poate duce la ştergerea altor programe salvate. În cel de-al
doilea caz, dacă se încearcă salvarea, pe ecran va apare următorul mesaj:

Apăsarea tastei duce la modificarea numelui programului, vezi pasul 5.

La fiecare pas de definire a programului se poate reveni la un pas anterior cu tasta

Pentru a face un tratament pe baza unui program definit utilizator, urmăriţi


instrucţiunile de utilizate programe presetate (vezi 6.1.1). Alegeţi opţiunea "User
programs" din meniul “PROGRAM GROUPS".

După selectarea programului definit utilizator este posibilă editarea:


- Dimensiunii suprafeţei tratate,
- Distanţei între scaner şi pacient.
Modificarea formei suprafeţei tratate este imposibilă.

Dacă aplicatorul laser este deconectat, programele dedicate nu vor fi disponibile.


7. INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAŢII

7. Indicaţii şi contraindicaţii
7.1 Indication for laser therapy treatment
Difficult healing wounds and ulcerations.
Wounds after surgical treatment, post-amputation wounds.
Skin necrosis.
Skin damages.
Ulcerations of shanks, trophic ulcerations.
Burns.
Frostbites.
Decubitus ulcers.
Scars without fibrosis.
Wrinkles.
Cellulitis.
Striae.
Simple acne.
Simplex herpes.
Afts.
Psoriasis
Chronic arthritis conditions.
Painful shoulder syndrome.
Tennis elbow.
Carpal tunnel syndrome.
Bursitis, tendovaginitis, fascitis.
Subcutaneous haemorrhages (ecchymosis), contusions.
Difficult, prolonged union of fractured bones.
Joint injuries.
Sprains, dislocations.
Torticollis.
Sudeck’s syndrome (stage I and II).
Ankylosing spondilitis.
Rheumatoid arthritis.
Spondyloarthrosis.
Coxarthrosis.
Gonarthrosis.
Muscle overload syndromes.
Neuralgias of peripheral nerves.
Neuralgias after zoster.
Diabetic neuropathy.
7.2 Contraindications for laser therapy
Neoplastic diseases.
Active tuberculosis.
Predispositions for bleedings.
Fever conditions.
Gestation.
Arrhythmia and circulatory insufficiency.
Photophobia.
Uncontrolled diabetes.
8. ÎNTREŢINERE, CURĂŢARE, DEZINFECTARE

8. Întreţinere, curăţare, dezinfectare


Curăţare, dezinfecţie
ATENŢIE: înainte să executaţi operaţiunile următoare izolaţi aparatul de la tensiunea
de alimentare!

Curăţaţi unitatea şi scanerul laser cu un burete umed sau o cârpă moale cu soluţie de apă şi
săpun/detergent.

Nu folosiţi solvenţi! Nu folosiţi bureţi umeziţi excesiv, care pot duce la penetrarea apei
în unitate.

Sondele laser şi cablurile trebuie curăţate cu soluţie de apă şi detergent, după care trebuie
şterse cu o cârpă moale şi lăsate la uscat.

Pay special attention not to allow liquids to penetrate inside laser probes, because his
may result in damaging the probes!
Nu folosiţi cabluri sau sonde umede!

Carcasa unităţii nu trebuie sterilizată sau dezinfectată.

Disinfect components (other than unit and scanner) not intended for contact with patient’s
body with 70% solution of alcohol at least once a week.
Lenses and laser applicators and components fixing lenses to applicator casing may contact
patient’s body during treatment procedure. Perform disinfection after each such treatment
procedure, it is recommended to use 70% alcohol solution. If no contact with patient’s body
takes place, apply disinfection rules as for components not intended for contact with patient’s
body.
Înlocuirea siguranţelor
CAUTION: Înainte de efectuarea următorilor paşi deconectaţi dispozitivul de la
tensiunea de alimentare!
În cazul siguranţelor arse acestea trebuie înlocuite. Parametrii lor sunt specificaţi în capitolul
9 şi pe spatele aparatului.

Pentru a înlocui siguranţele:

1. Deconectaţi dispozitivul de la tensiunea de alimentare.


2. Deconectaţi cablul de alimentare de aparat.
3. Cu şurubelniţa dreaptă îndepărtaţi compartimentul cu siguranţe.
4. Înlocuiţi siguranţele în compartiment şi apăsaţi compartimentul iar în locul special.
5. conectaţi cablul de alimentare – mai întâi la aparat şi după aceea în priză.
1. Verificaţi funcţionarea aparatului.
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

9. Technical specifications and equipment


Technical specifications
Unit operation mode: ................................................................. Unit intended for continuous operation
Laser device class: ............................................................................................................................. 3B
Laser Class of pilot beam ................................................................................................................... 3R
Output Power of pilot beam............................................................................................................ 5mW
Wave length of pilot beam ........................................................................................................... 660nm

Applicators parameters:
Point laser applicators:
Red light probe of PM-RD-650/20 type
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length ................................................................................................. 650nm or 660nm
- max. power output ........................................................................................................ 20mW
- power output adjustment .................................................... available levels 5, 10, 15, 20mW
- power output adjustment accuracy.................................... ±20% of max. power output value
2
- max. energy density ........................................................................................ 10J/cm ±20%
- available operation mode ........................................................... continuous (cont) and pulse
Red light probe of PM-RD-660/40 type
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length .................................................................................................... 660nm ± 10nm
- max. power output ........................................................................................................ 40mW
- power output adjustment .................................................. available levels 10, 20, 30, 40mW
- power output adjustment accuracy............................................. ±20% of max. power output
2
- max. energy density ......................................................................................... 10J/cm ±20%
- available operation mode............................................................ continuous (cont) and pulse
Infrared radiation probe of PM-IR-808/200 type
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length .................................................................................................... 808nm ± 10nm
- max. power output ...................................................................................................... 200mW
- power output adjustment ........................................... available levels 50, 100, 150, 200mW
- power output adjustment accuracy.................................... ±20% of max. power output value
2
- max. energy density ......................................................................................... 10J/cm ±20%
- available operation mode............................................................ continuous (cont) and pulse
Infrared radiation probe of PM-IR-808/400 type
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length .................................................................................................... 808nm ± 10nm
- max. power output ...................................................................................................... 400mW
- power output adjustment .......................................... available levels 100, 200, 300, 400mW
- power output adjustment accuracy........................................ ±20% max. power output value
2
- max. energy density ......................................................................................... 10J/cm ±20%
- available operation mode............................................................ continuous (cont) and pulse
Parameters for pulse operation of point applicators:
frequency.......................................................................................................................... 1-5000Hz
frequency adjustment: ............................................................................. 1 – 10Hz with 0,5Hz step
.................................................................................................................. 11 – 20Hz with 1Hz step
.................................................................................................................. 20 – 50Hz with 2Hz step
................................................................................................................ 50 – 100Hz with 5Hz step
............................................................................................................ 100 – 500Hz with 20Hz step
.......................................................................................................... 500 – 1000Hz with 50Hz step
...................................................................................................... 1000 – 2000Hz with 100Hz step
...................................................................................................... 2000 – 5000Hz with 200Hz step
Nogier’s frequencies................................................... 1,14; 2,28, 4,56; 9,12; 18,3; 36,5; 73;146Hz
Voll’s frequencies .............................................. 1,2; 1,7; 1,75; 2,2; 2,45; 2,5; 2,65; 2,9; 3,3; 3,5Hz
.............................................................................. 3,6; 3,8; 3,9; 4; 4,9; 5,55; 5,8; 5,9; 6; 6,3; 6,8Hz
.................................................................................. 7,5; 7,7; 8,25; 9,2; 9,35; 9,4; 9,45; 9,5; 9,6Hz
frequency accuracy ......................................................................................... ±10% of setup value
.......................................................................
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

pulse width modulation 25%, 50%, 75%, pulse 50∝s


duty factor setup accuracy ..................................................................................................... ±10%
accuracy of pulse duration 50∝s .................................................................................... -10%⎟25%

Area subject for treatment procedure:


2
Settings: ................................................................................................... 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30cm
Scanning laser applicators:
PM2-SK-400 type:
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length ..................................................................................... 660nm (RD), 808nm (IR)
- max. power output for 660nm....................................................................................... 50mW
- max. power output for 808nm..................................................................................... 400mW
- power output adjustment ............................... available levels 50, 100% of maximum power
- power output adjustment accuracy.................................... ±20% of max. power output value
2
- max. energy density ......................................................................................... 10J/cm ±20%
- available operation mode ........................................................... continuous (cont) and pulse
- max. angle of beam adjustment......................................................................................... 20°

PM2-SK-250 type:
- laser type ......................................................................................................... semiconductor
- wave length ..................................................................................... 660nm (RD), 808nm (IR)
- max. power output for 660nm....................................................................................... 35mW
- max. power output for 808nm..................................................................................... 250mW
- power output adjustment ............................... available levels 50, 100% of maximum power
- power output adjustment accuracy.................................... ±20% of max. power output value
2
- max. energy density ......................................................................................... 10J/cm ±20%
- available operation mode ........................................................... continuous (cont) and pulse
- max. angle of beam adjustment ........................................................................................ 20°

Parameters for pulse operation of scanners:


frequency.......................................................................................................................... 1-5000Hz
frequency adjustment: ........................................................................................ 1 – 20Hz step 1Hz
.................................................................
.........................................................
20 – 50Hz step 2Hz
................................................................
........................................................
50 – 100Hz step 5Hz
.............................................................
.......................................................
100 – 500Hz step 20Hz
.............................................................
.....................................................
500 – 1000Hz step 50Hz
.............................................................
.................................................
1000 – 2000Hz step 100Hz
.............................................................
.................................................
2000 – 5000Hz step 200Hz
frequency accuracy ................................................................................................................ ±10%
pulse width modulation............................................................................................................. 75%
duty factor setup accuracy ..................................................................................................... ±10%

Area of treatment for scanning applicators:


settings for rectangular area (including square area) and quasi-uniform mode:
.............................................................................................................................. 1-100% in axis X and Y
settings for ellipse area (including circular area) .................................. 1-100% radius, 1-100% flattening
max. area of treatment field................................................................................ for settings 100%, 100%
min. Area of treatment field – point operation ............................................................ for settings 1%, 1%

Possibility of simultaneous radiation of RD and IR ....................................................................... yes

Scanner height adjustment range ....................................................................................... 60 – 140cm


Adjustment angle of rotation.............................................................................. -90÷ +90° in both axes
Wheels ................................................................................ 2 wheels without brake, 2 wheels with brake

User defined programs:


Option to edit: .................................................................................................. treatment programs
Number of treatment programs: .................................................................................................. 20
Preset treatment programs:
Laser applicators of PM-RD type: .............................................................. 20 treatment programs
...........................................
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII
30treatment
Laser applicators of PM-IR type: programs
Preset treatment sequences:
For point laser applicators of PM-RD and PM-IR type: ............................................ 10 sequences

For scanning laser applicators .................................................................................. 25 sequences


Treatment procedure timer:
max.99minutes
Treatment procedure time setting range: ........................................... 59seconds
step:................................................. depending on type of probe, set up dose and treatment area
accuracy of treatment timer.................................................................................................... ±10%
General:
supply: ................................................................................................................ 230V ±10%, 50Hz
max. power consumption .............................................................................................. 40W, 50VA
safety class:...................................................................................................................... I, type BF
protection level provided by casings
- Polaris 2 ........................................................................................................................ IP20
- laser applicators of PM-RD type ................................................................................... IP20
- laser applicators of PM-IR type..................................................................................... IP20
- laser scanner ................................................................................................................ IP20
Mains fuses: .................................................................................................. WTA -T 800mA, 250V

Unit dimensions:.......................................................................................................... 30x23x11cm


Unit weight:........................................................................................................................ max. 4kg
Point applicator weight: .................................................................................................. max. 0,2kg
Scanning applicator weight ............................................................................................ max. 0,6kg
Storage conditions:
Temperature range.......................................................................................................... +5⎟+45°C
Relative humidity ................................................................................................................ 30 75%
Pressure range.......................................................................................................... 700 1060hPa
Operation conditions
Temperature range........................................................................................................ +10⎟+30°C
Relative humidity ................................................................................................................ 30 75%
Pressure range .......................................................................................................... 700 1060hPa
Transport conditions:
Temperature range......................................................................................................... -10⎟+45°C
Relative humidity ................................................................................................................ 20 95%
Pressure range .......................................................................................................... 700⎟1060hPa
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

Parametrii EMC
Conform standardului EN60601-1-2
Declaraţia de utilizare a producătorului – emisiile
electromagnetice
Unitatea Polaris 2 trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos.
Furnizorul sau utilizatorul unităţii Polaris 2 trebuie sa se asigure ca îl folosesc intr-un
asemenea mediu.

Tipul de emisie Clasificare Mediu electromagnetic – ghid


Emisiile RF Grupa 1
CISPR 11 Unitatea de terapie laser Polaris 2 foloseşte energie RF doar pentru
funcţiile interne. Aceste emisii sunt foarte scăzute şi există slabe şanse să
cauzeze interferenţe în echipamentul electronic din vecinătate.
Emisiile RF Clasa B
Polaris 2 este adecvat folosirii în toate locaţiile inclusiv cele domestice şi
CISPR 11
poate fi folosit în locaţiile rezidenţiale şi cele conectate la reţeaua publică
Emisiile armonice IEC Clasa A de tensiune joasă.
61000-3-2
Fluctuaţiile de tensiune Complies

IEC 61000-3-3

Declaraţia de utilizare a producătorului – imunitatea


electromagnetica
Unitatea Polaris 2 trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos.
Furnizorul sau utilizatorul unităţii Polaris 2 trebuie sa se asigure ca îl folosesc intr-un
asemenea mediu.

Nivelul de test Nivelul de


Testul de imunitate IEC60601 conformitate Mediu electromagnetic - ghid
Descărcare ±6 kV contact ±6 kV contact Podelele trebuie sa fie din lemn, beton sau
electrostatică (ESD) placi de ceramica. Daca podelele sunt
±8 kV aer ±8 kV aer
IEC 61000-4-2 acoperite cu material sintetic umiditatea
relativa trebuie sa fie măcar 30 %
±2 kV pentru liniile de ±2 kV pentru liniile de Calitatea tensiunii de alimentare trebuie sa fie
Curent tranzitoriu alimentare alimentare tipica mediului din spital sau comercial.
IEC 61000-4-4 ±1 kV pentru liniile de ±1 kV pentru liniile de
alimentare alimentare
Supratensiune ±1 kV mod diferenţial ±1 kV mod diferenţial Calitatea tensiunii de alimentare trebuie sa fie
tipica mediului din spital sau comercial.
IEC 61000-4-5 ±2 kV mod comun ±2 kV mod comun
Declinaţii magnetice ale Calitatea tensiunii de alimentare trebuie sa fie
voltajului, întreruperi <5 % UT <5 % UT tipica mediului din spital sau comercial. Daca
scurte si variaţii ale (>95 % cădere tensiune in (>95 % cădere tensiune in utilizatorul Polaris 2 solicita utilizarea continua
voltajului la liniile de UT) UT) in timpul întreruperilor alimentarii se
intrare ale alimentarii pentru 0,5 ciclii pentru 0,5 ciclii recomanda ca Polaris 2 sa fie alimentat de la
40 % UT 40 % UT o sursa de alimentare care nu se întrerupe
IEC 61000-4-11 (60 % cădere tensiune in (60 % cădere tensiune in sau de la o baterie.
UT) UT)
pentru 5 ciclii pentru 5 ciclii
70 % UT 70 % UT
(30 % cădere tensiune in (30 % cădere tensiune in
UT) UT)
pentru 25 ciclii pentru 25 ciclii
<5 % UT <5 % UT
(>95 % cădere tensiune in (>95 % cădere tensiune in
UT) UT)
pentru 5 secunde pentru 5 secunde
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

Frecventa
câmpului magnetic 3 A/m 3 A/m
(50/60 Hz) Puterea câmpurilor magnetice trebuie sa fie
tipica mediului din spital sau comercial
IEC 61000-4-8

NOTĂ UT este tensiunea iniţială la aplicarea nivelului testului.

Declaraţia de utilizare a producătorului – imunitatea electromagnetica

Unitatea Polaris 2 trebuie folosită în mediul electromagnetic specificat mai jos.


Furnizorul sau utilizatorul unităţii Polaris 2 trebuie sa se asigure ca îl folosesc intr-un
asemenea mediu.
Testul de Nivelul testului Nivelul de Mediu electromagnetic – ghid
imunitate IEC60601 conformitate
Echipamentul de comunicaţii RF portabil si mobil nu ar
trebui folosit in apropierea nici unei parţi ale Polaris 2,
inclusiv cabluri, mai mult decât distanta de separare
recomandata calculata de la ecuaţia aplicabila
frecventei transmiţătorului.
Distanţe recomandate de separare

d=1.2 P

Conducted RF 3 Vrms 3V
IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz - 800MHz
Radiated RF 3 V/m 3 V/m d = 2,3 P 800 MHz - 2,5GHz
IEC 61000-4-3 80MHz to 2,5GHz Unde P este puterea de ieşire maxima a transmiţătorului in
watt (W)conform producătorului si d este distanta de separare
recomandata in metri (m). Se recomandă că intensitatea
câmpului stabilită prin transmiţătorul Rf, determinată prin
măsurare zonei de instalareª să fie mai mic decât nivelul de
b
conformitate în fiecare gamă de frecvenţe . Pot părea
interferente in vecinătatea echipamentului marcate cu simbolul
următor:

NOTA 1 La 80 MHz si 800 MHz se aplica cel mai mare domeniu de frecventa.

NOTA 2 Aceste îndrumări nu pot fi aplicate in toate situaţiile. Propagarea electromagnetica este afectata de absorbţia si
reflexia provenite de la structura, obiecte si oameni.
a Intensităţile câmpurilor stabilite prin transmiţători, cum ar fi staţiile radio fixe, telefoane (celulare/wireless) şi staţiile
radio mobile, radio amatori, transmisii AM şi FM, transmisiuni TV nu pot fi prezise teoretic cu acurateţe. Pentru a
evalua mediul electromagnetic cauzat de transmiţătorii RF se recomandă o inspecţie electromagnetică a zonei de
instalare. Dacă măsurarea intensităţii câmpului locaţiei în care este folosit Polaris2 este peste nivelul de
conformitate descris mai sus, aparatul trebuie verificat dacă funcţionează corect. Dacă se observă funcţionare
anormală, este nevoie de reorientarea sau repoziţionarea unităţii Polaris2.
b Peste gama de frecvenţe de 150Kz-80MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3V/m.
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

Distanţe de separare recomandate între echipamentele portabile şi mobile de


comunicaţie RF şi aparatul Polaris 2

Polaris 2 este destinat utilizării în mediul electromagnetic în care perturbaţiile RF radiate sunt
controlate. Clientul sau utilizatorul Polaris 2 poate ajuta la prevenirea apariţiilor interferenţelor
electromagnetice prin păstrarea unei distanţe minime dintre echipamentul perturbator şi precum se
recomandă mai jos, conform puterii maxime de ieşire ale echipamentelor de comunicaţie.

Distanţa de separare conform frecvenţei transmiţătorului


Puterea maximă de
ieşire a 150 kHz - 80 MHz 150 kHz - 80 MHz
transmiţătorului
W d = 1,2 P d = 1,2 P
0,01 0,12 0,01 0,12
0,1 0,38 0,1 0,38
1 1,2 1 1,2
10 3,8 10 3,8
100 12 100 12

Pentru transmiţătorii cu putere maximă ce nu este listată, distanţa recomandată de separaţia d în metrii (m) poate
fi determinată prin ecuaţia aplicată frecvenţei transmiţătorului, unde P este puterea maximă de ieşire a
transmiţătorului în waţi (W) conform producătorului transmiţătorului.
NOTE 1 La 80 MHz si 800 MHz se aplica cel mai mare domeniu de frecventa.
NOTE 2 Aceste îndrumări nu pot fi aplicate in toate situaţiile. Propagarea electromagnetica este afectata de
absorbţia si reflexia provenite de la structura, obiecte si oameni.
9. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI ACCESORII

Accesorii standard
cablu alimentare (opţional cu modul de oprire de urgenţă),
mufă DOOR pentru întrerupătorul conectat la uşă,
etichete avertizare radiaţie laser,
manual utilizare,
certificat garanţie,
jurnat testare periodică,
protocot de test,
siguranţe de rezervă tip WTA-T800mA/250V type.
Echipament opţional
sonde laser de tipul:
- PM-RD-650/20,
- PM-RD-660/40,
- PM-IR-808/200,
- PM-IR-808/400,
aplicatori scanare de tipul:
- PM2-SK-400,
- PM2-SK-250,
certificate garanţie sonde laser,
şurubelniţă tip RWWr Nr 1x75 PH-B,
suport sonde laser,
stand,
ochelari protecţie,
modul de oprire de urgenţă pentru cablul de alimentare,
geantă pentru unitate şi echipament.
Anexa A

Appendix A. Lista de programe presetate şi


secvenţe pentru sondele laser
RADIAŢIE INFRAROŞIE
Nr de tratamente pe
Tip Doză săptămână, Suprafaţă
2 2
NR Program sondă (J/cm ) Frecvenţă (Hz) observaţii tratată (cm )
Achillodynia 2-3 ori; acutizare în
P1 (Fasceita plantara) PM-IR 4 10 fiecare zi 30
Chondromalatia patalla
P2 (Condromalacie rotuliană) PM-IR 3 10 Selectat individual 30
Dupuytren’s disease
P3 (Sindromul Dupuytren) PM-IR 4 9,12 2-3 ori 10
Gouty diathesis
P4 (Diateza urică) PM-IR 3 4,9 În fiecare zi 30
Neck discopathy 2-3 ori; acutizare în
P5 (Discopatie cervicală) PM-IR 5 9,12 fiecare zi 30
2-3 ori; acutizare în
P6 Hallux (Degetul mare) PM-IR 6 4 fiecare zi 10
4 ori; acutizare în
P7 Ischialgia (Dureri şold) PM-IR 5 9,7 fiecare zi 30
4 ori; acutizare în
P8 Lumbalgia (Lombalgie) PM-IR 6 10 fiecare zi 30
Entesopathy 4 ori; acutizare în
P9 (Entesopatia) PM-IR 5 2,2 fiecare zi 10
Neuralgia of intercostals
P10 Nerve (Nevralgii nerv PM-IR 3 2,28 3 ori; acutizare în 30
intercostal) fiecare zi
Neuralgia of trigeminal
P11 Nerve (Nevralgii nerv PM-IR 4 5 3 ori 10
trigerminal)
Calcanean spur 4 ori; acutizare în
P12 (Pinten calcanean) PM-IR 9 3,6 fiecare zi 10
4 ori; acutizare în
P13 Zoster (zona Zoster) PM-IR 5 8,25 fiecare zi 30
Rheumatoid arthritis -
P14 RZS (Artrită reumatoidă) PM-IR 8 3,3 2-3 ori 10
P15 Sprain of joint (Luxaţii) PM-IR 3 2,9 În fiecare zi 30
Spondyloarthrosis
P16 (Spondiloartroză) PM-IR 8 4 2-3 ori 10
P17 Contusions (Contuzii) PM-IR 4 10 În fiecare zi 30
Trigger Points
P18 Stimulation (Stimularea PM-IR 4 9,12 În fiecare zi 1
punctelor declanşatoare)
P19 Bursitis (Bursită) PM-IR 5 5 În fiecare zi 10
Tendovaginitis
P20 (Tendovaginită) PM-IR 4 6 În fiecare zi 10
P21 Arthritis (Artrită) PM-IR 4 10 3 ori 30
P22 Arthrosis (Artroză) PM-IR 5 9,7 2-3 ori 30
Achillotendonitis
P23 (Achilotendinită) PM-IR 6 18,3 În fiecare zi 30
Ostitis of long bones
P24 (Osteită a oaselor lungi) PM-IR 6 10 În fiecare zi 10
Painful shoulder 2-3 ori; acutizare în
P25 Syndrome (Dureri umăr) PM-IR 4 6 fiecare zi 30
Wrist isthmus syndrome
P26 (Istm încheietură mână) PM-IR 5 4,9 2-3 ori 10
Tennis elbow syndrome
P27 (Tendinită cot) PM-IR 7 4 2-3 ori 10
Anexa A

LUMINĂ ROŞIE
Tip Doză Nr de tratamente pe Suprafaţă
2 2
NR Program sondă (J/cm ) Frecvenţă(Hz) săptămână, tratată (cm )
observaţii
Golf elbow syndrome
P28 (Tendinită cot) PM-IR 7 4 2-3 ori 10
Sudeck syndrome
P29 (Sindromul sudeck) PM-IR 6 4,9 4 ori 10
Degenerative gonathritis
P30 (Gonartrită degenerativă) PM-IR 6 10 2-3 ori 30
Surgical wounds
P31 (Răni chirurgicale) PM-RD 2 9,12 În fiecare zi 10
P32 Cellulitis (Celulită) PM-RD 4 10 2-3 ori 3
Skin necrosis
P33 (necroză piele) PM-RD 2 5,9 În fiecare zi 10
Mechanical skin injuries
P34 not infected PM-RD 3 4,9 În fiecare zi 3
(Răni piele neinfectate)
Mechanical skin injuries
P35 Infected PM-RD 4 6 În fiecare zi 3
(Răni piele infectate)
Bedsores
P36 (Escare decubit) PM-RD 2 10 În fiecare zi 10
P37 Frostbites (Degerături) PM-RD 2 10 În fiecare zi 10
P38 Burns (Arsuri) PM-RD 2 10 În fiecare zi 10
P39 Herpes PM-RD 3 4,9 2 ori 1
Crural ulcerations
P40 (ulcere crurale) PM-RD 4 18,3 În fiecare zi 3
Trophic ulcerations
P41 (ulcere trofice) PM-RD 4 9,12 În fiecare zi 3
Varicose ulcerations
P42 (Varice) PM-RD 3 10 2-3 ori 3
Post-amputation wounds
P43 without complications PM-RD 2 18,3 4 ori 10
(Răni post-amputare fără
complicaţii)
Post-amputation wounds
P44 with complications PM-RD 3 10 În fiecare zi 10
(Răni post-amputare cu
complicaţii)
Post surgical and post
P45 traumatic wounds PM-RD 5 9,12 În fiecare zi 3
(Răni post chirurgicale şi
post traumatice)
P46 Striae (Vergeturi) PM-RD 2 10 2-3 ori 10
P47 Acne PM-RD 3 10 3 ori 1
Ingrowing nail
P48 (Unghie încarnată) PM-RD 4 18,3 2-3 ori 1
P49 Whitlow PM-RD 4 9,7 2-3 ori 1
P50 Wrinkles (Riduri) PM-RD 2 9,7 2 ori 1
ANEXA A

SECVENŢE – TERAPIE COMBINATĂ


Doză Doză
Tip sondă sondă
NR Program sonde PM-RD Frecvenţă(Hz) PM-IR Frecvenţă(Hz) Comentarii
2 2
(J/cm ) (J/cm )
Lumină roşie –
Bedsores
PM-RD+ PM- interiorul rănii,
S1 (Escară decubit) 1 10 5 9,12
IR lumină infraroşie pe
margini
Lumină roşie –
PM-RD+ PM- interiorul rănii,
S2 Burns (Arsuri) 1 10 10 10
IR lumină infraroşie pe
margini
Lumină roşie –
Frostbites
PM-RD+ PM- interiorul rănii,
S3 (Degerături) 1 10 10 10
IR lumină infraroşie pe
margini
Lumină roşie –
PM-RD+ PM- interiorul rănii,
S4 1 4 10 18,3
Skin necrosis IR lumină infraroşie pe
(Necroza pielii) margini
Lumină roşie –
PM-RD+ PM- interiorul rănii,
S5 1,5 5,9 10 9,12
IR lumină infraroşie pe
Eczema margini
Deep scars
PM-RD+ PM- Aplicare alternativă
S6 (Cicatrice 1 9,12 10 9,7
pe întreaga
profunde) IR suprafaţă
Post amputation
PM-RD+ PM- Aplicare alternativă
S7 Wounds (Dureri 1 9,12 10 9,12
pe întreaga
post amputaţie) IR suprafaţă
PM-RD+ PM- Aplicare alternativă
S8 Sudeck 1 4,9 10 4,56 pe întreaga
Syndrome IR suprafaţă
Condition after
PM-RD+ PM-
S9 open fractures 1 4 10 4
Aplicare alternativă
(Răni după pe întreaga
fracturi deschise) IR suprafaţă
Contusions
PM-RD+ PM-
S10 accompanied by 1 9,12 10 9,12
skin injuries IR
Contuzii Aplicare alternativă
împreună cu răni pe întreaga
ale pielii suprafaţă

Pe toate programele de tratament a fost aplicată modulaţie pulsată 75%.


ANEXA B

Anexa B. Lista de tratamente presetate pentru


aplicatorul de laser tip scanare

IR Source R Source
Nr. Denumire program - Dose - Dose Recomanări
(J/cm2) (J/cm2)
1. Surgical wounds 0,8 3,2 Iradierea marginii cicatricei şi
(Răni chirurgicale) suprafeţei interioare

2. Pains in segment C, against the 8 1 Iradierea suprafeţei vertebrale pe


background of deg ambele părţi ale coloanei
(Dureri în segmentul C)

3. Pains in segment L, against the 9,6 1,2 Ca mai sus


background of deg.
(Dureri în segmentul C)

4. Pains in segment Th, against 9,6 1,2 Ca mai sus


the background of deg.
(Dureri în segmentul C)
5. Muscle pains (Dureri musculare) 4,8 0,6 Iradierea zonei dureroase

6. Cellulitis (celulită) 9,6 1,2 Iradierea zonei afectate

7. Chondromalatia patella 8 1
(Condromalacie rotuliană) Iradierea ambelor părţi ale
încheieturii

8. Degenerative disease of 8 1 Iradierea încheieturii


peripheral joints
(Sindrom degenerativ al
articulaţiilor periferice)
9. Lumbar discopathy 8 1 Iradierea suprafeţei afectate ale
(Discopatie lombară) coloanei

10. Neck discopathy (Discopatie 6,4 0,8 Ca mai sus


cervicală)

11. Tennis/golf elbow(Tendinită cot) 9,6 1,2 Iradierea suprafeţei de îmbinare a


muschilor superiori ai braţului cu
cotul

Neuralgia of intercostals nerve Iradierea terminaţiilor nervoase şi ale


12. (Nevralgie nerv intercostal) 6,4 0,8 suprafeţei dureroase.

13. Bedsores (Escare decubit) 0,4 1,6 Iradierea suprafeţei afectate

14. Burns (Arsuri) 0,6 2,4 Iradierea suprafeţei afectate


ANEXA B

IR Source R Source
No. Name of treatment sequence - Dose - Dose Recommendations
(J/cm2) (J/cm2)
15. Calcanean spur (ciocuri calcâi) 9.6 1,2 Iradiation of the area of intensified
pain and plantar aponeurosis
16. Trophic ulcerations 0,6 2,4 Iradierea suprafeţei afectate
(Ulcere trofice)
17. Striae 8 1 Iradierea suprafeţei afectate
(Vergeturi)
18. Sciatica 8 1 Irradiation of nerve roots terminals
area and the location of pain
radiation
19. Rheumatoid Arthritis (RZS) – 5,6 0,7 Iradierea încheieturii afectate
acute condition (Reumatism acut)
20. Rheumatoid Arthritis (RZS) – 9,6 1,2 Iradierea încheieturii afectate
chronic condition(Reumatism
cronic)
Sprain of joint (Luxaţie) 4,8 0,6 Iradierea încheieturii afectate şi a
21. umflăturii
Painful shoulder syndrome – 8 1 Iradierea suprafeţei cu durere
22. stage of acute pain intensificată.
(Sindrom durere şold, faza de
durere acută)
Painful shoulder syndrome – Iradierea părţilor necesare din zona
stage of chronic pain umărului, ex. ataşamentele
(Sindrom durere şold, faza de 9,6 1,2 tendoanelor, asupra tendoanelor şi
23. durere cronică) ligamentelor, aceastea ajutând la
administrarea tratamentului.

Ostitis (Osteită) 8 1 Iradierea fracturii


24.

Degenerative gonarthritis 9,6 1,2 Iradierea suprafeţei paravertebrale


25. (Gonartrită degenerativă) pe ambele părţi ale coloanei
ANEXA C

Anexa C. Desasamblarea scanerului laser de pe stand

Pentru a dezasambla scanerul laser de pe stand:


1. Deconectaţi mufa cablului de conectare
2. Deşurubaţi şurubul marcat cu 1.
3. Ţineţi cu o mână standul şi îndepărtaţi scanerul (mutaţi conform direcţiei indicate de
săgeată).
4. Înşurubaţi şurubul pentru a nu îl pierde.

Pentru a asambla scanerul pe stand se recomandă ordinea inversă.


ANEXA D

Appendix D. Explicaţia simbolurilor de pe carcasa


Polaris 2
Simbol Explicaţie
Consultaţi MANUALUL

Echipament tip BF

Data de producţie: luna/an

IP20 Grad de protecţie prevăzut de carcasă


Pericol de descărcări electrostatice

Fuse
VER Versiune a aparatului

SN Număr serial
Radiaţie laser

Debarasarea împreună cu deşeurile casnice este interzisă.

Note