Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău


Clasa: a XI-a B
Data: 25.02.2015
Profesor: Loboș Simona Ioana
Obiectul de învăţământ: Consiliere şi orientare
Subiectul lecţiei: Rolul intereselor și valorilor în planificarea carierei.
Tipul lecţiei: Formare de deprinderi
Timp: 50 minute

Obiectiv fundamental: Explorarea relației dintre interese, valori personale și alegerea carierei.
Obiective operaţionale:
O1 – Elevii să definească termenii interese și valori.
O2 – Elevii să enumere valori și interese personale.
O3 – Elevii să exemplifice posibile ocupații asociate cu valorile și interesele personale.
O4 – Elevii să expună legătura dintre valori, interese și succesul în carieră.

Strategii didactice
 Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, jocul de rol
 Mijloace didactice: plnşe,fişe de lucru, post-it
 Forme de organizare: frontale, individuale, munca în grup

BIBLIOGRAFIE:
Baban A. (2001), Consiliere educationala-ghid metodologic pentru orele de dirigentie si consiliere, Editura ASCR, Cluj Napoca
Lemeni G. & Miclea M. (2004), Consiliere si orientare-ghid de educatie pentru cariera, Editura ASCR, Cluj Napoca
Lemeni G. & Porumb M. (2004), Consiliere si orientare-ghid de educatie pentru cariera-activitati pentru clasele IX-XII, Editura ASCR, Cluj
Napoca
DESFAŞURAREA LECŢIEI

Momentele Obiective Tipuri de activităţi Forme de Metode şi procedee


lecţiei organizare didactice
Moment Asigurarea climatului optim pentru desfăşurarea Frontală Conversaţia
organizatoric și activităţii şi pregătirea materialelor necesare. Elevii
anunțarea temei sunt rugați să lipească post-itul pe ținta realizată pe
(5 minute) tablă în funcție de cât de hotărâți și informați sunt
în ceea ce privește alegerea unei profesii.
Dirijarea învățării O1 Profesorul anunță tema și solicită elevilor să scrie Frontală Conversaţia
Interese și valori pe fișele primite (Anexa 1) cât mai multe interese și
(15 minute) cât mai multe valori. Înainte sunt definiți termenii Explicaţia
Interes, Valoare:
Interesul este orientarea conştientă către ceva:
un lucru, o persoană, o profesie, adică “ceea ce Munca în grup Expunere
vreau”
Valorile se referă la acele lucruri care sunt
importante pentru noi. Ele sunt cele care ne
ghidează viaţa; „ceea ce este important pentru
O2
mine”.
Este subliniată distincția dintre cele două concepte
și rolul lor în planificarea carierei.

Elevii primesc Fișa de lucru individuală (Anexa 2)


și sunt solicitați să identifice trei posibile ocupații Muncă individuală Conversație
Alegerea unor care cred ei că li se potrivesc, apoi să identifice
O3
posibile ocupații valorile și interesele personale pe care le consideră
(10 minute) cele mai importante pentru ei.
Întrebări posibile: Expunere
Cât de dificl a fost să selectezi valorile și interesele
care să se potrivească cu o anumită ocupație?
Ce valori apar a fi comune mai multor elevi?
Care au fost criteriile în funție de care ai ales cele 3
ocupații?
Este corect să alegem ocupația mai întâi și apoi
valorile și interesele? Care sunt etapele firești ale
acestui proces? (în funcție de interese și valori
alegem ocupația).

Elevii, vor evidenția legătura dintre valori, interese


Succesul în carieră O4 Munca în grup
și succesul în carieră prin participarea la un
(15 minute) Joc de rol
exercițiu de joc de rol (Anexa 3). Autocunoaşterea
reprezintă o componentă esenţială a procesului de
planificare a carierei.
Este evidențiat faptul că Informaţiile despre
propria persoană cele mai relevante pentru Expunere
planificarea carierei sunt: interesele, valorile,
aptitudinile şi personalitatea. Ultimele două
concepte vor fi abordate în utmătoarea întâlnire.

Feedback Elevii sunt rugați să lipească un post-it pe o țintă, în Frontală Conversația


(5 minute) funcție de cât de mulțumiți sunt de cunoștințele
dobândite pe parcursul orei ( ex. Centrul reflectă
mulțumire, spațiul dinafara țintei reflectă
nemulțumire)
Anexa 1 – Inrese și valori

Completați tabelul următor enumerând cel puțin cinci exemple de valori si interese:

Interese Valori

Anexa 2 – Alegerea unor posibile ocupații


A. Enumeră trei ocupaţii la care te-ai gândit pentru viitorul tău

1. _________________________ 2. __________________________ 3. ________________________

OCUPAŢII
Asistent social Ofiţer Ceasornicar Bucătar
Instalator electric Instructor de zbor Horticultor Infirmier(ă)
Atlet profesionist Profesor Pădurar Optician
Şofer Coafeză/Frizer Bijutier Medic veterinar
Arhitect Ghid turistic Poştaş Contabil
Casier Medic veterinar Asistent(ă) medical(ă) Critic de artă
Secretar Scriitor Patron Maseur
Manager Funcţionar la bancă Şofer de ambulanţă Programator PC
Agent de vânzări Pilot avion Fotomodel Psiholog
Tehnician dentar Director de hotel Mecanic auto Muncitor pe şantier
Avocat Zidar Poliţist Farmacist(ă)
Bibliotecar Inginer constructor Tâmplar Pompier
Reporter Cosmetician(ă) Fotograf Director resurse umane
Muzician Editor Sotmatolog Barman
Operator computer Şofer taxi Balerin (ă) Camerarman

B. Subliniază trei valori pe care le consideri cele mai importante pentru tine.

A-i ajuta pe alţii A avea timp pentru familie A învăţa lucruri noi
A lucra în echipă A deveni celebru A avea mult timp liber
A lucra sub presiune A fi priceput ca “intelectual” A lucra în aer liber
A avea mulţi bani A lucra cu tehnologie de ultimă oră A avea sarcini de lucru
A avea un program flexibil A putea fi spontan şi creativ clar definite
A te simţi în siguranţă la A avea acces la educaţie permanentă A călători mult
locul de muncă
C. Enumeră interese personale care considerați că te reprezintă:

Anexa 3 – Succesul în carieră

Realizați un joc de rol în care să evidențiați


Sarcina 1 – situația unui student care a ales facultatea de științe economice pentru că așa au hotărât părinții săi.
Sarcina 2 – situația unei tinere jurnaliste care a ales această ocupație bazându-se pe valorile și interesele sale.
Sarcina 3 – situația unui elev care nu știe ce facultate să aleagă și este îndrumat de profesorul diriginte.