Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din București

Facultatea de Litere

EXAMEN PENTRU GRADUL DIDACTIC II LA DISCIPLINA


DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
26 august 2015
SUBIECTUL I (2 puncte)
1.Argumentați pro sau contra folosirii modelului dezvoltării personale în abordarea disciplinei Limba și literatura
română, la nivelul la care predați (gimnaziu sau liceu). Puteți valorifica, în argumentare, caracteristicile acestui model,
între care se numără faptul că învăţarea este bazată pe explorare, iar elevul este ajutat să-şi construiască propria
identitate şi un sistem propriu de valori.

SUBIECTUL II (4 puncte)
Rezolvați cerinţele, după ce alegeţi unul dintre cele două texte reproduse mai jos (a. - gimnaziu, b. - liceu).

a. În casă, însă, când m-arunc în pat,


Fluture, tu, pe unde prin perdea Pe nesimțite, c-un prelung oftat,
Putuși intra-n chilia mea? Îl văd dintr-un ungher cum se desprinde
Ce știri mi-aduci din primăvară, Și vine lângă mine… și se-ntinde…
Frumosule de catifea solară?
Ca ars atunci sar din pat și fug.
Echer plăpând te-ai și prins de părete, Dar jos în stradă bine nici n-ajung
Uitându-te la cărți și la caiete Că îl și văd prin beznă, lâng-o treaptă,
Cu ochii-aprinși ca jarul de rubin. Pe celălalt trotuar cum mă așteaptă.
Ai și tu o chemare? Ai și tu un destin?
Fără să-i fac un semn, un gest măcar,
Deschideți-i fereastra dintre ramuri M-ascund, fugind de el, în primul bar
Să nu-și lovească frăgezimea-n geamuri. Și-mi las pe-o masă tâmplele-asudate.
Puiul luminii caută-ntr-afară. Când dintr-o dată-l simt zâmbind în spate…
Lovit în frunte poate să și moară,
Aci, în foișorul nostru din cărare, Ce vrei cu mine, omule? – îi strig.
Unde nici nimeni, nici nimic nu moare, El tace și-mprejur se face frig,
Decât pe înserare vreo stea sau câte-o floare. Un frig ce pân-la oase mă pătrunde…
(Tudor Arghezi, Fluture, tu) Unde-o s-ajung cu toate astea, unde?...

b. Se ține după mine cineva…


Se ține după mine cineva… De mi-aș întoarce capul, l-aș vedea,
De mi-aș întoarce capul l-aș vedea, Dar spaima până-n creier mă săgeată…
Dar un fior de moarte nu mă lasă… Și umblu-așa-n neștire noaptea toată…
Și-atunci alerg și mă încui în casă… (Radu Stanca, Alter-ego)

1. Propuneți o activitate de învățare pentru etapa de prelectură pentru textul propus. (1 p.)
2. Propuneți o activitate de învățare care să valorifice cunoștințele elevilor din domeniul limbii pentru a-i conduce pe
aceștia la înțelegerea textului. (1 p.)
3. Propuneți o activitate de comunicare orală prin care elevii să realizeze o interpretare a textului dat. (1 p.).
4. Propuneți o activitate de redactare prin care elevii să realizeze o interpretare a textului dat. (1 p.)

SUBIECTUL III (3 puncte)


1.Realizați o probă de evaluare care să vizeze măsura în care elevii realizează comprehensiunea textului dat. Formulați
doar trei itemi de evaluare, unul obiectiv, unul semiobiectiv şi unul subiectiv, care credeți că sunt relevanți pentru acest
obiectiv de evaluare. Precizați de fiecare dată tipul și subtipul itemului. (1 p. x3)

Notă: Se acordă un punct din oficiu. Pentru fiecare abatere de la normele ortografice, de punctuaţie şi de exprimare
corectă se va scădea 1 punct.

S-ar putea să vă placă și