Sunteți pe pagina 1din 4

Concursul interjudețean de consiliere școlară Exploratori în lumea emoțiilor – CJRAE Cluj/ CJAP Cluj

Anexa 1

Formular de înscriere la concursul de consiliere școlară


”Exploratori în lumea emoțiilor”

Numele cadrului didactic.........................................................................................


Date de contact cadru didactic (email, nr. tel.)........................................................
Unitatea de învățământ ...........................................................................................
Localitatea:..............................................................................................................
Numărul de copii care beneficiază de activitățile din proiect: ...............................
Concursul interjudețean de consiliere școlară Exploratori în lumea emoțiilor – CJRAE Cluj/ CJAP Cluj

Anexa 2

CRITERII DE PERFORMANŢĂ/PREMIERE CONCURS


”Exploratori în lumea emoțiilor”:

- PUNCTAJ MAXIM – 10 PUNCTE


- Respectarea tematicii concursului și a timpului alocat- 1 punct/10;
- Expresivitate -3 puncte/10;
- Conţinutul educaţional al mesajului - 1 punct/10;
- Originalitate şi ingeniozitate - 3 puncte/10;
- Impact asupra publicului - 2 puncte/10.
-

FIȘA DE EVALUARE

CONCURS ”Exploratori în lumea emoțiilor”

Numele membrului din juriu ……………………………………….


Județul …………………………
Nivel de învățământ ……………………..

Nr. Nume și Grădinița / Punctaj maxim


Crt. prenume Județul
copil 1 punct 3 punct 1 puncte 3 puncte 2 puncte 10
PUNCTE
Respectarea Expresivitate Caracterul Originalitate, Impact PUNCTAJ
tematicii educațional creativitate, asupra FINAL
concursului ingeniozitate publicului
Concursul interjudețean de consiliere școlară Exploratori în lumea emoțiilor – CJRAE Cluj/ CJAP Cluj

Anexa 3

Lista copiilor premiați la etapa locală


Concursul de consiliere școlară ”Exploratori în lumea emoțiilor”

Unitatea de învățământ.................................................................
Localitatea.....................................din județul...............................

Nr. crt. Nume și prenume elev/elevi Premiul Profesor/ educator


1. I
2. II
3 III
Concursul interjudețean de consiliere școlară Exploratori în lumea emoțiilor – CJRAE Cluj/ CJAP Cluj

Anexa 4

Lista copiilor premiați la județeană

Concursul de consiliere școlară ”Exploratori în lumea emoțiilor”


Județul...............................................................................................

Nr. crt. Nume și prenume elev/elevi Premiul Profesor/ educator


1. I
2. II
3 III