Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar Chestionar

Bifează unul dintre răspunsuri Bifează unul dintre răspunsuri

1. Ce este Consiliul Elevilor ? 1. Ce este Consiliul Elevilor ?


Delegatie de elevi □ Delegatie de elevi □
Toti elevii din colegiu □ Toti elevii din colegiu □
Mijloc de colaboarare dintre elevi, administrație Mijloc de colaboarare dintre elevi, administrație
și părinți□ și părinți□
2. Ce face Consiliul Elevilor? 2. Ce face Consiliul Elevilor?

Ne reprezinta interesele Ne reprezinta interesele □


Colecatează bani de la elevi □ Colecatează bani de la elevi □
Disciplinează elevii□ Disciplinează elevii□
Indentifica și rezolvă problemele□ Indentifica și rezolvă problemele□
3. Ce nu face Consiliul Elevilor? 3. Ce nu face Consiliul Elevilor?
Nu poartă răspundere de absențe la ore□ Nu poartă răspundere de absențe la ore□
Nu colaborează cu alte consilii□ Nu colaborează cu alte consilii□
Nu organizează evenimente ce pun în pericolor Nu organizează evenimente ce pun în pericolor
viata elevilor □ viata elevilor □
4. Cine poate face parte din Consiliul Elevilor? 4. Cine poate face parte din Consiliul Elevilor?
Oricare dintre elevii colegiului □ Oricare dintre elevii colegiului □
Elevi și un coordonator □ Elevi și un coordonator □
Doar elevi care au note mari □ Doar elevi care au note mari □