Sunteți pe pagina 1din 1

Doina populară

Trăsături

- are un caracter anonim, oral, colectiv și sincretic

- se inspiră din viața poporului român, reflectă comuniunea omului cu natura, atitudinea
omului față de viață și moarte, față de scurgerea timpului
- interpretul își exprimă în mod direct sentimentele de dor, de jale, de înstrăinare, de revoltă,
tristețe, iubire, ură împotriva asupritorilor, regret etc.
- își găsește rezonanța în lumea arhaică a satului românesc
- are o metrică specifică: măsură de 5-6 silabe, rimă împerecheată sau monorimă, ritm trohaic,
având strofe compacte
- limbajul este unul popular, folosindu-se arhaisme, regionalisme sau cuvinte neliterare.