Sunteți pe pagina 1din 5

Barnaba- fiul mângâierii

În această dimineață fraților vreau să urmărim istoria unui om simplu. Unui credincios care nu se
diferea de noi ca aspect ci avea o inimă mare pentru slujire și o inimă mare pentru oamenii care încă nu
erau împăcați cu Domnul.

V-om studia astăzi persoana și vița lui Barnaba. Recent am descoperit că este un păersonaj pe care îl
apreciez și că este un exemplu demn de urmat. Dorind să caut să văd cam cât de des menționează sau
amintește biblia despre Barnaba, m-am așteptat să găsesc vrio 10 nu mai multe mențiuni, de fapt sunt
mai multe , despre Barnaba găsim scris din Fapte 4 până în Fapte 15, apoi 1 Corinteni, Galateni unde il
vedem mai des și Coloseni, în total 33 de mențiuni pentru acest om.

Isus-2000,David – 893,Moise-805, Ezra -28 Neemia -8 , Andrei – 12, Matei- 5, Pavel-200 Barnaba-33

Biblia totuși ne trage atenția asupra acestui om, ca fiind totuși un personaj crucial pe care-l folosește
Dumnezeu pentru un anumit scop.

1. Cine este Barnaba?

Ni se spune ca Barnaba avea de fapt numele de „Iosif”, dar a fost numit de apostoli „Barnaba”, nume
care însemnă „Fiul Mângâierii” (Fap. 4:36) Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul
mângâierii, un Levit, de neam din Cipru,–acest lucru a fost chiar o caracteristică a vieţii sale (a
mângâiat şi încurajat pe alţii). Barnaba apare în cartea Faptelor ca cel care, fiind un om se pare înstărit,
a vandut un ogor pe care îl avea şi a donat banii obţinuţi din aceasta vânzare Bisericii din Ierusalim,
punându-i la picioarele apostolilor (Fap. 4:37).a vândut un ogor, pe care-l avea, a adus banii, şi i-a pus
la picioarele apostolilor.

Apostolul Barnaba s-a născut în insula Cipru din părinţi leviţi de neam evreiesc, din seminţia din care
erau şi cei mai mari prooroci ai lui Dumnezeu - Moise, Aaron şi Samuel. Strămoşii lui Barnaba au
trecut în Cipru din pricina războaielor care au fost în Palestina. Părinţii lui erau foarte bogaţi; ei aveau
un sat al lor aproape de Ierusalim, îndestulat nu numai cu grădini şi rodurile cele pământeşti, dar
înfrumuseţate şi cu clădiri alese, pentru că acolo îşi aveau ei casa lor. Pentru că din acea vreme, în care
Proorocul Isaia a scris: Fericit este cel ce are seminţia în Sion şi casa sa în Ierusalim, evreii neştiind
înțelesul duhovnicesc și puterea acelor cuvinte, cei ce locuiau prin ţări depărtate se străduiau să-şi aibă
casele în Ierusalim; pentru aceea şi părinţii lui Barnaba îşi aveau casa şi moşia lângă Ierusalim.

1
2. Ce spue Biblia despre Barnaba

Cuvântul lui Dumnezeu n eîndeamnă să cautăm încurajatori… sunt prea mulţi cei care descurajează, și-
l găsește exeplu minunat pe Barnaba.

Prima dată așa cum am menționat și mai devreme îl vedem pe Barnaba care impresionat de atmosfera
frățească și de spiritul plăcut lăsat de Isus, începe o campanie de strângere de fonduri, așa am numio noi
azi, avea el un ogor îl vinde și aduce banii la picioarele apostolilor, îi dăruiește pentru propășirea
lucrării. Desigur că acest gest inspiră pe mai mulți oameni, printre care pe cei doi soți cu sorți similare,
Anania și Safira(Fapte 4:6). E și acesta un eveniment impresionant. Dar legat de acest om mai avem o
mulțime de istorisiri demne de respect.

Ceea ce m-a impreionat pe mine a fost curajul cu care a operat Barnaba într-o situație.(Fapte 9:27)
Atunci când Saul se convertește, primește mântuirea, mulți dintre credincioși aveau multe dubii șă
îndoieli, se gândeau paote că e vriun truc plănuit de Pavel pentru a le descoperi locurile de întâlnire,
pentru ai găsi mai ușor și ai aresta, aici Barnaba acționează fără urmă de îndoială, el era un creștin
matur și crescut, îl ia pe Pavel și-l duce în fața fraților îl părezintă și-l ia sub aripa lui.

Ca mai apoi mergând în atiohia, în urma trimiterii de către biserica din Ierusalim, Barnaba fiind pe
drept misionar, el merge acolo dar gândul lui era îndreptat la pavel, și merge la tars să-l caute pe pavel,
pe care-l aduce în Antiohia și acolo îl instruiește cu tot ce are el mai bun.

Toţi avem nevoie de incurajare-Barnaba a făcut-o „Ilustrația cu acumulatorul”

Cu toţii experimentăm momente în care simţim că bateriile interioare ne sunt moarte. Ne descurajăm
din o mulţime de motive. Dar ce binecuvântare este să întâlneşti pe cineva cu bateriile mai încărcate,
care să îţi dea “curent” prin cuvinte de îmbărbătare.Nu există om pe acest pământ care să nu aibă
nevoie de încurajare. Cu toţii avem nevoie de cineva care să creadă în noi. Cu toţii avem nevoie de
cineva care să ne spună că avem potenţial. Cu toţii avem nevoie de cineva care să ne spună că suntem
valoroşi. Cu toţii avem nevoie de cineva care să ne spună şi ce am făcut bine, nu doar ce am făcut rău.

Sunt foarte puţini încurajatori în jurul nostru


William Barclay a scris odată un adevăr foarte trist: “Una din cele mai înalte îndatoriri creştine este
datoria de a încuraja pe alţii. Este uşor să descurajezi pe oameni. Lumea este plină de descurajatori.
Noi avem o datorie creştină să ne îmbărbătăm unii pe alţii.”

2
Probabil că majoritatea oamenilor nu conştientizează puterea cuvintelor lor asupra altora. Ele pot să
ridice, să mobilizeze, să dea curaj, sau dimpotrivă, să demoralizeze, să doboare, să distrugă.

În tinereţe, apostolul Pavel a fost un prigonitor al bisericii. Când s-a convertit, creştinilor nu le-a venit
să creadă o astfel de minune. De aceea, toţi se ţineau departe de el, inclusiv cei 12 apostoli. Un singur
om a avut încredere în el. Cine? Barnaba!! Acesta l -a dus pe Pavel la apostoli, şi le-a spus Eu cred în
omul ăsta, mărturia lui e autentică. Astfel, i-a convins să-l accepte. După câţiva ani, Barnaba a mers la
Pavel acasă, şi i-a spus “Tu ai potenţial. Avem nevoie de oameni ca tine. Nu sta acasă. Hai să dai
învăţătură creştinilor din Antiohia.” Oare cum ar fi evoluat viaţa lui Pavel dacă nu exista Barnaba?

F.A. 11:23 descrie un alt aspect al încurajării lui Barnaba: “Barnaba… i -a îndemnat pe toţi să rămînă
cu inimă hotărîtă alipiţi de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfînt şi de
credinţă.” Având un astfel de caracter, nici nu e de mirare că Barnaba îmbărbăta pe toţi spre credinţă.

a. Un om de bine
Este un om bun, un om cinstit. Aplicată la Barnaba, aceasta era o laudă distinsă şi fără îndoială exprima
părerea personală a lui Luca cu privire la om.
b. Plin de credinţă – Fapte 11:24
Un om cu o credință neclătinată, statornică, un om stabil și dedicate lui Dumnezeu.
c. Plin de Duhul Sfânt
Plin de Duhul Sfânt. Un om cu un caracter ca al lui Barnaba, eminent printre iudeii greci din Antiohia,
urma să aibă o mare influenţă atât printre iudei, cât şi printre grecii din cetate. Aceeaşi calificaţie este
arătată şi la Ştefan (cap. 6,5).

3. Dificultățile în viața lui Barnaba

Această latură ne v-a ajuta să vedem că Barnaba nu este de pe o altă planeta, el este om ca și noi.

a. Un eveniment delicat în viața acestui om este descries de pavel la Galateni 2:11-21

Știți că galateni este epistola în care pavel abordează pe larg subiectul legii și a harului. Mântuirea prin
har, prin cristos. Ei acolo povestește cum petru stătea la masa cu mai mulți oameni inclusive neevrei și
când Petru a văzut pe evrei repejor s-a sculat de la masa ca și cum nu ar fi fost nimic, Pavel de felul lui
nu a puitut tăcea și ia spus-o în față , interesant lucru este că acolo era și Barnaba care a fost și el ispitit
șă fie fățarnic.

b. Despărţirea de Pavel- Fapte 15:36-39


După ce îl instruiește pe Pavel, îl ajută ii dă tot ce are, Dumnezeu îi allege și-I numește apostolic ai
neamurilor (Fapte 14:14). Trimiși cu o misiune special să vestească evaghelia niamurilor. Înfăptuiesc

3
prima călătorie, în această călătorie îl iau și pe un tânăr cu ei. Și așa cum sunt tinerii și azi , caută codiții
sau nu au curajul sau răbdarea necesară Marcu i-a lăsat. Când vine vorba să plece în cea de-a doua
călătorie Barnaba dorea să-l ia și pe Marcu mai eles că ii era și rudă, Pavel a insistat să nul ia cu ei și
aici drumurile lor s-au despărțit . Cred ca a suferit cea mai mare dezamăgire din viața lui când a
investeit într-un om și acel om nu l-a mai văzut necesar. Totuși Barnaba era destul de maturi , înțelegea
lucrurile extraordinary de bine și în loc să se descurajeze că l-a lăsat pavel, care pe de altă parte a plecat
cu bune intenții, Barnaba hotărăște să crească un alt om , să investească în altă persoana și asta este
Marcu pe care-l ia cu el în cipru. Barnaba a fost gata să îi dea o nouă şansă lui Marcu. Din cauza
mângâierii lui Barnaba, Marcu a crescut şi a devenit ulterior un om de nădejde. Astăzi, în Bibliile
noastre avem o Evanghelie scrisă de el. Chiar şi Pavel şi-a schimbat părerea despre Marcu, scriind la
sfârşitul vieţii “Marcu… îmi este de folos pentru slujbă.”

3.Cum a sfârșit viața lui Barnaba

Tradiţia spune că Barnaba a fost unul din cei 70 şi a murit ca martir în Cipru.

O descrie de pe o sursă ortodoxă ne prezintă puțin altfel detaliile


Barnaba avea cu dânsul Evanghelia de la Matei, scrisă de mâna sa; deci a poruncit lui Marcu ca să o
îngroape împreună cu dânsul. Apoi, luânduși rămas bun de la Marcu, ruda sa, s-a dus singur la
adunarea evreiască, unde, a început a le spune lor despre Hristos din cărţile proorocilor, s-au sculat
asupra lui iudeii cei ce veniseră din Siria. Şi ridicând şi pe alţi iudei, au pus mâinile lor cele ucigaşe pe
dânsul şi l-au scos afară din cetate, în partea dinspre apus, şi acolo l-au ucis cu pietre; apoi, aprinzând
un foc, au aruncat într-însul trupul Apostolului Barnaba. Cert este faptul că a murit tot pentru
predicarea evangheliei.

4. Ce putem învăța de la Barnaba

-Barnaba, omul care a încurajat pe alţii, a fost un om excepţional al lui Dumnezeu.


A încuaja înseamană a adduce slavă lui Dumnezeu, așa cum dumnezeu nu vrea ca nici unul să nu piară
exact așa și noi ar trebui să dorim c anici un om să nu fie zdrobit de întristare , grijă tristețe și a spune o
vorbă bună poți alina o durere, poți schimba o viață.
- El a fost omul din spatele altora, omul care i-a lansat pe alţii în lucrarea lui Dumnezeu.
Barnaba a fost alături şi de Ioan Marcu.
Barnaba a acceptat să fie în plan secund tocmai ca Pavel să lucreze la dimensiunea pe care Dumnezeu i-
a dat-o în lucrarea la care l-a chemat.
Ilustrația carul

4
A fost o modelator de caractere, când primești o jucarie sau când primești un cozonac din Italia nu te
mai gândești cum arată fabric ate minunezi de rezultat. Barnaba a produs rezultate, a investit în oameni.
Nu o să dăinuim niciodată ca biserica dacă o să investim doar în clădiri, sau în alte lucrrui pieritoare, ci
o să dăinum doar dacă investim în oameni, în vieți,. Asta este darul lui Dumnezeu fără de plată, viața.
-Barnaba i-a fost alături lui Pavel si, prin susţinerea sa, Pavel a ajuns marele apostol al neamurilor.
Este exeplul extraordinary de ucenicizator, om care face ucenici, câți ucenici avem noi fiecare, daca
plecam noi mâine pe cine am lăsa în urmă, în ce om am investit timp, energie, resurse pentru ca să-l
cresc ca la rândul lui să facă alți ucenici. O biserică nu este o biserică sănătoasă dacă crește prn
procreiere, adică prin naște de de copii, ci este sănătoasă atunci cînd crește prin multiplicare. Când un
copil alui Dumenzeu face un ucenic , îl crește îl educă, îl învață și-l ajută să facă alți ucenici.
-Barnaba a fost alături de Biserica din Antiohia şi, prin harul lui Dumnezeu, implicarea lui în lucrarea
Bisericii a condus la o extindere a lucrării spirituale, nebănuite la început.
Fii alăturea de biserică dragă frate și soră, simte pulsul acestei biserici, dacă e joasă tensiunea ajut-o să
se ridice, pune umărul, ajutorul și implicația fiecăruia dintre noi este implicit necesară. Sincer nu aș
vrea să răspund eu înaintea domnului pentru niciunul dintre dvs când ne v-a întreba „Tu pentru mine ce
ai făcut”?
-Barnaba a ştiut sa se bazeze pe harul şi lucrarea lui Dumnezeu pentru ca El, să se manifeste prin
lucrarea Lui în Biserica.
Fii conlucrător cu Dumnezeu, lasă-te condus de Domnul și el v-a lucre , el v-a acționa.
Asadar, omul de bine lucreaza cu rabdare la modelarea altora. In timp ce ne ocupam de propria noastra
crestere spirituala, sa nu uitam, Dumnezeu ne cheama sa fim atenti si la modelarea altora. Pot fi copii,
tineri, oameni intorsi de curand la Dumnezeu, crestini mai slabi care gresesc si care au nevoie de a doua
sau poate de a treia sansa.

Bisericile au nevoie de frati si de surori cu intelegerea, rabdarea si credinta lui Barnaba.

Stejarii nu cresc peste noapte si nici crestinii maturi nu se formeaza in cateva zile. In scoala pocaintei
unii sunt premianti, dar altii sunt corigenti si de-abia se tin de restul clasei. A fi un om de bine in
mijlocul celorlalti tine de alegerea personala. Avem nevoie de aomeni ca barnaba, avem nevoie de fii ai
mângâierii fii tu unul. Domnul să ne ajute. Amin.