Sunteți pe pagina 1din 4

- Iacov 3 -

Subiect: Chemați la binecuvântare

BINECUVÂNTÁ, binecuvântez, vb. I. Tranz. 1. (Despre Dumnezeu) A revărsa grația divină; a


blagoslovi. ♦ (Despre preoți) A rosti o anumită formulă rituală, însoțită de un gest, menită a
atrage protecția divină asupra unei persoane sau a unui lucru; a blagoslovi. ♦ P. anal. A dori
prosperitate și fericire cuiva (invocând adesea numele lui Dumnezeu). 2. A lăuda, a slăvi pe
Dumnezeu. ♦ P. anal. A lăuda, a preamări pe cineva în semn de recunoștință. [Prez. ind.și:
(rar) binecuvấnt] – Bine + cuvânta (după sl. blagosloviti).

Dragi frați și surori cu toții suntem chemați la o slujbă onorobilă, la o viață deosebită, suntem
chemați să purtăm un nume deosebit și special. A fi creștin nu e un lucru ușor, a fi reprezentanul
lui Cristos aici la fel nu este ușor, dar nu este nici imposibil.

Ca și în cazul când un proprietar al unei mașini merge la o companie de asigurări și își asigură
mașina pentru un eventual pericol compania are obligația să asigure dauna provocată asupra
mașinii.

Exact așa și Dumnenezeu dorind ca noi să trăim o viață curată, în sfințenie ne-a lăsat anumite
puncta slabe unde am putea ușor să ieșuăm cum ar fi dragostea față de aproapele, iubirea de bani,
dărnicia, smerenia lăcomia...

În această dimineață v-om discuta despre Limbă, Limba noastră nu imn, dar însăși mădularul mic
care de multe ori face așa probleme mari.

Deci în primul rând Limba

1. Poate binecuvânta: v.9 a

De multe ori noi ni-am făcut un set de mijloace prin care putem să caracterizăm un om. Unul
dintre ele este felul cum vorbește și ce spune. Este așa de important să știi ce să spui și când să o
faci. Biblia răspunde sincer la o astfel de provocare și spune că limba noastră este capabilă să
binecuvinteze, și nu doar că este capabilă dar suntem și chemați să binecuvântăm.

– Matei 5:38-48 (până la 44)


a. Binecuvântați contrar Legii Talionului!

Ilustrația dentistului

Legea talionului, una dintre cele mai vechi legi existente, consta în justa reciprocitate a crimei și
a pedepsei. Această lege este deseori simbolizată prin expresia „Ochi pentru ochi, dinte pentru
dinte”. Cuvântul talion își are originea în limba latină clasică, unde talio, înseamnă „la fel”, „similar”,
„asemenea”,. La rândul său, cuvântul talis, talionis este un derivat al cuvântului latin talis, „de acest
fel”, „de asemenea fel”, „astfel de”, „așa”.

Legea talionului a fost o lege penală la unele popoare din vechime, potrivit căreia vinovatul era tratat
în același chip în care a procedat, sau a vrut să procedeze, cu victima sa, adică inculpatului i se
aplică o pedeapsă identică sau similară cu răul săvârșit de el. Legea talionului, cunoscută și ca „ochi
pentru ochi, dinte pentru dinte”, ne este cunoscută din legea justiției mozaice, descrisă în Vechiul
Testament, unde apare de trei ori și este considerată ca o lege a reciprocității (Ex. 21:23-25) (Lev.
24:19-21)( Deuteronom 19:16, 18, 19)

Suntem chemați să plătim cu o altă monedă lucrurile limba noastră este capabilă să
binecuvinteze, deci să nu ne oprim doar la cei dragi ai noștri ci binecuvântăm pe toți.

Pavel are și el ceva de spus la acest subiect.

b. Binecuvântați-vă prigonitorii! – Romani 12:14

E mai simplu să torni cuvinte urâte și neplăcute asupra celor ce ne prigonesc, cred că este unl
dintre cele mai dificile lucruri. Să te rogi pentru cel care ți-a omorât familia, să-l vorbești de bine
pe cel ce te-a snopit în bătaie, presupun că este foarte greu. Însăți pavel cu viața lui ne arată
acest lucru, pentru că el nu rostește vorbe în vânt, niciodaă nu blestema pe nimeni din despre cei
care l-au prigonit și iau vrut moartea, a avut mereu un cuvânt bun de spus, a recunoscut
autoritatea ămpăraților și altor oameni de vază, a ales să-și înfrâneze limba și so folosească ăn
scopul binecuvântării.

Un alt lucru pe care-l lasă scris Petru în prima sa epistolă. Petru a înțeles bine lecția pe care a
lăsat-o Isus în matei. Și e de mirare un om așa de impulsiv ca petru să scrie astfel de lucruri când
el era gata să răstoarne munții să taie urechile și alte lucruri pe cei ce îl ofensau pe el sau prietenii
lui și acuma ce transformare .
- Binecuvântați conform chemării pe care o aveți! – 1 Petru 3:9

Suntem chemați să moștenim binecuvântarea, prin binecuvântare. Cât de important e să știm a


binecuvânta. Dar mai este ceva la mijloc. Cu aceeiași limbă cu care putem binecuvânta nudoar
pe Dumnezeu dar și oamenii suntem în pericolul de a blestema.

2. Poate blestema: v.9 b

BLESTEMÁ, bléstem, vb. I. 1. Tranz. (Și în forma populară blăstăma) A spune, a rosti, a
exprima un blestem împotriva cuiva (v. afurisi); a invoca abaterea unei nenorociri asupra cuiva.
2. Intranz. A înjura, a ocărî cu vorbe urîte, a rosti vorbe de hulă; a huli.

- Nu aprinde focul cu limba ta! – Proverbe 16:27

Câți din oamnei pe care-i cunoșteți, frate cu frate, părinți cu copii, vecini nu mai vorbesc din
pricina unei cerți pe care au avuto cândva și și-au spus tot felul de cuvinte. Și fiecare a aprins
câte un foc cu însăși limba lui. Iacov 3:5

Un foc așa de mic ce pădure mare aprinde. Ilustrația cu penele

- Nu-ți spurca gura cu ce-ți iese din ea! – Matei 15:11-19

Isus a avut un conflict cu fariseii care l-au acuzat că de ce nu și-a învățat uceniici să-și spele
mîinile după datina bătrînilor. Și iar Isus atât de frumos le răspunde că de fapt nu ceea ce intră în
om îl face necurat. Ci ccea ce se vede în afară. Vorbe urâte, înjuraturi, blesteme.

- Caută să schimbi veninul limbii (tale sau a altcuiva) în miere – Psalmul 140:3

În caz că realizezi că de pe buzele tale iese doar venin, nu ăncurajezi pe nimeni cu astfel de
vorbire nu zidești nici un suflet. Roagăte lui Dumnezeu să preschimbe acel venin în vorbe dulci,
vorbe de încurajare.

3. Nu poate fi îmblânzită, dar poate fi controlată: v.7

- Înfrânați-vă limba dacă sunteți creștini reali și dacă nu vreți să fiți înșelați de Satan – Iacov
1:26
Dacă crede cineva că este un om religios, că vine la biserică, ia carte de cântări cu el, mai ia și
biblia, da dacă păstorul roagă să arătăm cine e venit cu biblia, și dacă ăn viața acestui om numa
spini și mărăcini în urma felului cum vorbește despre alții tot cea ce face este zadarnic. Limba
trebuie înfrânată , când vezi că ți-o ia pe dinainte dăi niște pauză, sau mai este o metodă bună de
ob icei când limba o ia pe dinainte ea se deconectează de la creier. Orce pauză face ca să pui la
judecată lucrurile și ăn sfârșit ai un câștig ai reușit să-ți înfrânezi limba ta .

- Înfrânați-vă limba dacă vreți să aveți zile bune și dacă vă iubiți viața – 1 Petru 3:10

Cât de important este să ănfrânăm limba, ce preț mare are acest lucru. Dacă îți iubești viața, și
vrei să trăiești ține ăn rânduială vorbirea ta, cuvintele tale care au o importanță mare. Nu poți
avea zile bune, nu te poți bucura de viață atâta timp cât limba ta este plină cu venin care este gata
să atingă pe orcine. Vrei să ai zile bune, să trăiești frumos„ ca în timpul zilei ” cum spune biblia,
atunci controlează acel foc mic să nu se extindă, să nu ardă pe alții și să nu ne ardem și noi.

- CONCLUZIE:

Coloseni 4:6
Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să
răspundeţi fiecăruia
Aveți grijă de limba voastră!

AMIN!