Sunteți pe pagina 1din 3

Ficiuc Florin Sebastian

12 B (30 de
puncte)
SUBIECTUL I
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile
libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Bazele ............ apartin la doua clase: purine si ............ .


B 6 puncte
Idenitifacati componentele comune din structura chimica a ADN-
ului si a ARN-ului.
C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este


corectă o singură variantă de răspuns.

1.Plasmidele:
a)contin ARN
b)sunt de forma circulara
c)au dimensiuni mari
d)sunt localizate in cromozonul bacterian

2.Nucleosomii:
a)sunt legati intre ei prin ARN linker
b)contin un miez format din histone
c)sunt formati exclusiv din ADN
d)exista in celulele procariote si eucariote

3.ARNm:
a)este monocatenar
b)se obtine prin replicare
c)are portiuni bicatenare
d)este asemanator unei frunze de trifoi

4.Macromolecula de ADN contine mai multe unitati de replicare denumite


a)baze azotate
b)repliconi
c)fragmente Okazaki
d)catene antiparalele

5.Cele doua catene de ADN antiparalele sunt legate intre ele prin punti de
a)hidrogen
b)sulf
c)sodiu
d)baze azotate

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi parţial afirmaţia pentru ca
aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.Bazele azotate se gasesc situate spre interiorul dublu-helixului.


2.Cromozomii sunt alcatuiti din ribozomi.
3.Mutatiile pot fi artificiale sau naturale.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte

ADN-ul si ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.


a)Precizaţi o asemănare si o deosebire între o nucleotidă ADN si o nucleotidă
ARN.
b)Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 544 de
nucleotide, dintre care 214 conţin timină. Stabiliţi următoarele:
-numărul nucleotidelor cu guanină din macromolecula de ADN (scrieţi toate
etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
-numărul legăturilor duble si al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei
de ADN bicatenar;
-secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, stiind că pe
catena 3’-5’ secvenţa de nucleotide este următoarea: GTAACT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi,


folosind informaţii stiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care
aţi propus-o.

B 12 puncte

O molecula de ADN bicatenar contine 2000 nucleotide. 30% din acestea contin
timina in catena 3’ -5’, iar 10% in catena complementara. Stiind ca 20% din
nucleotidele catenei 5’-3’ contin guanina, stabiliti:
a)numarul total de nucleotide ce contin citozina
b)distributia bazelor azotate in nucleotidele catenei 5’-3’
c)numarul de nucleotide ce contina guanine din catena 3’-5’