Sunteți pe pagina 1din 1

Psalm VI - Tudor Arghezi

Fulg limpede şi pur,


Te-aştept să te scobori,
Petala de pe flori
Sădite în azur.

Azurul se încheagă
Să facă iernii salbă.
E-o trudă-n bolta-ntreagă
Să-ţi facă fiinţa albă.

Dar ajungând la noi,


Cu steaua şi cu luna,
Tu treci întotdeauna
Şi laşi în lut noroi.