Sunteți pe pagina 1din 4

2.

Particularitati ale implementarii controlului intern in entitatile publice

1.1.Pregatirea implementarii
1.2.Stabilirea activitatilor de control intern
1.3.Ierarhizarea activitatilor de control

1.1. Toate functiile, respective activitatile specific unei entitati publice au la baza o
politica generala, iar fiecare responsabil trebuie sa cunoasca politica respective. In acest sens
putem vorbi despre:
- o politica pt. functia financiar-contabila;
- o politica pt. resurse umane;
- o politica pt. functia juridical;
- o politica pt. functia de IT;
- o politica pt. achizitiile publice.
Fiecare politica defineste misiunea responsabilului si stabileste:
- actiunile care trebuie intreprinse;
- scopul si obiectivele domeniului de aplicare.
Exista doua tipuri de politici:
- una generala;
- una specifica.
Responsabilului ii revine datoria sa stabileasca activitatile de control intern pt. atingerea
obiectivelor propuse, avand in vedere respectarea politicilor.
Implementarea unui control presupune cunoasterea in prealabil a misiunii pe care o are
functia respective.
Misiunea incredintata responsabilului trebuie sa aibe in vedere:
- limitele fixate de dispozitiile legale, bugetare;
- limitele tehnice (un scadentar fiscal, care trebuie respectat, scadentar al obligatiilor juridice
conform contractelor incheiate).
1.2. Activitatile de control intern stabilite in scopul implementarii si care vor fi
identificate cu ajutorul chestionarelor de control intern. Se pot grupa:
a). obiectivele; d). organizarea;
b). mijloacele; e). procedurile;
c). sisteme de informare; f). supervizarea.
a). Obiectivele
- cel care nu are obiective, nu risca sa le atinga;
- trebuie sa fie incadrate: obiective generale de control intern (securitatea activelor, calitate);
obiective specific misiunii.

b). Mijloacele reprezinta o categorie ce permite responsabilului realizarea obiectivelor.


Cuprind:
- financiare;
- umane (resurse umane, persoane);
- tehnic (sisteme de gestiune, calcul, prognozare).

c). Sistemele informale cuprind:


- sisteme informationale care cuprind si pe cele financiar-contabile;
- sisteme informatice (se refera la soft).
Sistemele de informare trebuie sa indeplineasca:
- sa fie fiabile (credibile); - sa fie disponibile in timp util;
- sa fie usor de verificat; - sa fie utile si pertinente.
- sa fie exhaustive;
Sistemele de informare curpind:
- sisteme de control al gestiunii;
- sisteme de control bugetar;
- sisteme de control de raportare statistica.
d). Organizarea reprezinta o problema a managementului si are la baza principiile:
- adaptarea; - separarea sarcinilor;
- obiectivitatea.
Pt. organizare eficienta in fiecare entitate publica trebuie sa existe:
- organigrama;
- statul de functii (fisa postului);
- cadrul material pt. asigurarea protectiei fizice a bunurilor si persoanelor.
e). Procedurile si modalitatile de lucru trebuie sa fie:
- simple; - actualizate;
- eficiente.
f). Supervizarea este o categorie a activitatilor de control intern care nu se opune “ lipsei
de incredere a conducerii”. Aceasta inseamna:
- un act de asistenta in sensul de a ajuta colaboratorul pt. realizarea sarcinilor dificile;
- un act de verificare;
- un act collegial conform Codului deontologic;
- un act de evaluare.

1.3. Ierarhizarea activitatilor de control


- managementul de linie (functii de executie) intocmeste o lista a activitatilor de control, pornind
de la baza piramidei organizatorice spre varf;
- managementul de linie este mai preocupat de activitatile de control din partea a 2- a a listei;
- activitatile de control ce revin managementului general sunt: sa-si atinga obiectivele; mijloacele
pt. atingerea obiectivelor; sistemele de informare.
- activitatile de control ce revin managementului de linie sunt: organizarea timpului; crearea unor
procedure; respectarea procedurilor; supervizarea procedurilor.

S-ar putea să vă placă și