Sunteți pe pagina 1din 3

4.

Particularitati ale implementarii controlului intern in entitatile publice

I.Exemplificare privind identificarea riscurilor proprii fiecarei subactivitati si evaluarea


lor
II.Exemplificare privind identificarea activitatilor de control
III. Exemplificare privind clasificarea activitatilor de control

I.1.La subactivitatea intocmirii documentelor pt. Angajare, se pot stabili ca riscuri:


- inscrierea eronata sau incompleta a datelor privind: numele si prenumele, CNP-ul, functia, baza
legala, data numirii in functie-risc grav
- lipsa procedurilor scrise (reguli, norme aplicate)- risc grav.
2. La subactivitatea calculul salariilor, intocmirea statelor de plata:
- inexistenta procedurilor pt. nou angajati-risc mediu;
- neactualizarea procedurilor si modificarilor legislative – risc grav;
- actualizarea incorecta a programului de salarii, cu modificarile cadrului legislativ – risc grav;
- nedepistarea eventualelor erori privind sumele acordate salariatilor – risc mediu.
3. La subactivitatea acordarea vizei de control financiar preventiv:
- inexistenta, neactualizarea procedurilor scrise – risc slab.
4. La subactivitatea inregistrarea in contabilitate:
- lipsa procedurilor scrise pt. inregistrarea in contabilitate – risc mediu;
- neactualizarea procedurilor de inregistrare in contabilitate – risc grav;
- nerespectarea ordinei cronologice la inregistrarile datelor privind salarizarea – risc slab;
- nedepistarea eventualelor erori datorita realizarii/nerealizarii cu deficiente ale controlului
ierarhic – risc grav.

II.1. La subactivitatea intocmirea documentelor pt. angajari, se pot identifica urmatoarele


activitati de control:
-pentru riscuri
a). - comparatie cu dosarul de concurs;
- modificarea tuturor documentelor intocmite eronat;

b). – aprecierea procedurii practicate;


- verificarea pregatirii contabilului;
- analiza fisei postului.
2. La subactivitatea calculului salariilor, intocmirea statelor de plata, avem:
a). – aprecierea procedurii practicate;
- analiza cauzelor care au condus la inexistenta procedurilor;
b). – analiza fisei postului;
- cunoasterea modificarii legislative;
- sondaje pt. a stabili pana la ce nivel trebuie actualizat documentul/fisierul.

III. Obiective
Analiza fisei postului
- mijloace – verificarea pregatirii;
- sisteme de informare – analiza cauzelor inexistentei procedurilor;
- organizare- modificarea tuturor documentelor intocmite eronat si actualizarea
fisierelor/documentelor;
- proceduri – comparatie cu dosarul de concurs, verificarea respectarii procedurii in practica;
- supervizare – cunoasterea modificarilor legislative.

Concluzii
1. Dupa identificarea activitatii de control specifice functiei, auditorul va interveni si va
evalua sistemul de control intern al responsabilului si ii va da o asigurare a functionalitatii
acestuia.
2. Chiar dupa trecerea auditorului, ramane un risc – RISCUL DE AUDIT, care nu va putea
fi acoperit avandu-se in vedere relativitatea controlului intern.
3. Auditorii interni, totusi pot realiza o imbunatatire constanta a sistemului de control intern,
in cadrul misiunilor de auditare pe care le efectueaza.

S-ar putea să vă placă și