Sunteți pe pagina 1din 1

Simulare examen de Bacalaureat 2018

ANUNȚ IMPORTANT
Proba E.d)
Candidații la proba E.d) – Disciplina la alegere,
vor intra in sali conform
listelor de repartizare in intervalul
orar 8 – 8.30, având asupra lor
actul de identitate.