Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Proiect la Finante
Analiza surselor de finantare ale intreprinderii(studiu de caz)
Conducător științific

Constantin-Marius Apostoaie

Student

Condrat Iurie

Grupa nr 2

IAȘI 2017
Cuprins:

1.1Prezentare generala;

1.2Piata si concurenta

2.1Descrierea surselor de finantare pentru perioada 2013-2016

2.2Evolutii in structura surselor de finantare in perioada 2013-2016

3.1Structura capitalurilor proprii in perioada 2013-2016

3.2Analiza evolutiei structurii capitalurilor proprii

4.1Structura resurselor imprumutate in perioada 2013-2016

4.2Analiza evolutiei structurii resurselor imprumutate

Concluzii

Bibliografie
Prezentarea generala a interprinderii
Denumirea societatii pe actiuni:”Conpet”SA. Ploiești
Adresa: Strada Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal 100559, Ploiești, Prahova
Tel.: 0040 244 401360
Fax: 0040 244 516451
E-mail: conpet@conpet.ro
Website: www.conpet.ro

Prezentarea generala:
Conpet Ploiesti are ca principal domeniu de activitate administrarea sistemului de conducte care are o
lungime de 3.800, traversand 24 judete din Romania.

Conpet Ploiesti este o companie mare din Romania care se ocupa cu transportul de titei, etan, gazolina
cu ajutorul conductelor si al vagoanelor cisterna.

Societatea exploatează o rețea de conducte de peste 3.800 km, în baza Acordului Petrolier de
Concesionare a Sistemului Național de Transport Țiței, Gazolină și Etan

Structura actionariat:

Piata de desfacere Si distributiile Principalelor servicii prestate de CONPET cuprind: transportul tileiului,
gazolinei, condensatului si etanului din productia interna, prin conducte si pe calea ferata si a titeiului
din import prin conducte. Beneficiarii serviciilor de transport sunt: o OMV-Petrom SA pentru transportul
titeiului.

Evolulia cantitdlilor de titei, gazolina condensata transportate prin sistemul nalional de transport, in
perioada 2014-2015, este urmatoarea:

Tabel nr1(http://www.conpet.ro/achizitii/arhiva-achizitii-publice-2014/)

Nr.crt Categorii de U.M 2015 2014


produse
1 Titei tara Tone 3.837 .744 3.931.853
2 Titei import Tone 2.906.959 2.473.085
3 Gazolina Tone 41.732 39.204
4 Condensat Tone 203.957 183.011
Concurenta:
Societatea detine o pozitie de monopol pe piata transporturilor de titei prin conducte, neavdnd astfel
concurenti in domeniul sau de activitate.Contractarea seviciilor de transport se realizeaza in baza unui
contract cadru aprobat de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale , tarifele de transport
practicate fiind reglementate si aprobate de catre aceeasi autoritate
Obiectul de activitate CONPET presteaza servicii de transport pentru clientii sai,
atat prin Sistemul National de Transport al titeiului, concesionat in baza acordului petrolier
de concesiune, cat si pe calea ferata, de la rampele de incarcare la beneficiari, pentru zonele
petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport. Sistemul National
de Transport al titeiului reprezinta ansamblul conductelor magistrale interconectate care
asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din
import si dirijarea lui de la punctele de predare, de catre producatori/importatori, la
unitatile de prelucrare, prin statiile de pompare, rampele de incarcare – descarcare pe
calea ferata, precum si prin toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora.
Concesionarul Sistemului National de Transport al titeiului are calitatea de transportator
comun si obligatia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea
disponibila a sistemului, tuturor solicitantilor, persoane juridice autorizate, in conditii
egale, in mod nediscriminatoriu si transparent. Sistemul National de Transport al
petrolului concesionat de CONPET apartine domeniului public al Statului Roman si este
constituit din urmatoarele subsisteme: subsistemul de transport al titeiului din import –
capacitate de transport de aproximativ 20,2 milioane tone/an subsistemul de transport al
titeiului intern – capacitate de transport de aproximativ 6,9 milioane tone/an; subsistemul
de transport al gazolinei si etanului – capacitate de transport de aproximativ 0,23 milioane
tone/an pentru gazolina si aproximativ 0,1 milioane tone/an pentru etan; 2.3. Patrimoniu
Centralizand pe subsisteme, dotarea tehnologica a CONPET aferenta procesului de
transport titei si gazolina cuprinde: 1. Subsistemul pentru transportul titeiului tara si
condensat, care include facilitati de transport de la campurile de extractie la rafinariile
Petrobrazi, Arpechim, Petrotel-Lukoil, Steaua Romana Campina, si dispune, in principal, de
urmatoarele capacitati de productie: conducte cu lungimea totala de 1.540 km; statii de
pompare; capacitate de stocare de aproximativ 126.000 m.c

Sistemul National de Transport are o acoperire la nivelul a 24 de judete:


Figura nr1(http://www.energynomics.ro/ro/analize/conpet-intra-in-
prima-liga-a-bvb-pentru-a-finanta-conducta-pitesti-pancevo/)

Dupa cum observam in (figura nr 1)firma „Conpet Sa”are un


numar rezonabil de firme,sedii din mai multe orase din România ce se
ocupa cu transportul titeiului,a gazolinei cu productia acestora si
distribuirea lor.

Structura surselor de finantare

Tabel nr 2(www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/03/Situatii-financiare-20151.pdf)

Denumire 2013 2014 2015 2016


Capital 28.569.842 28.569.842 28.569.842 28.569.842
subscris
varsat
Rezerve 5.713.968 5.713.968 5.713.968 5.713.968
Rezerve din 112.473.352 107.646.176 93.603.955 32.957.666
reevaluare
Alte rezerve 441.436.160 472.512.205 501 .118.931 536.238.701
Rezultatul 85.961.582 59.440.683 74.208.372 122.395.850
reportat
Rezultatul 31.297.556 51.434.194 63 198.986 71.546.604
exercitiului
Alte elemente 1.891.974 1.891.974 1.891.974 1.891.974
de capitaluri
proprii
Total 707.344.434 723.425.094 764.522.080 799.314.605
capitaluri
proprii
Figura nr2(realizata de autor)

STRUCTURA SURSELOR DE FINANTARE PENTRU


ANUL 2013

Capital subscris varsat Rezerve


Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului
Alte elemente de capitaluri proprii Total capitaluri proprii

2%
1%
8%

50% 31%

2% 6%
0%

Figura nr 3(realizata de autor)

STRUCTURA SURSELOR DE FINANTARE PENTRU ANUL


2014
Capital subscris varsat Rezerve
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului
Alte elemente de capitaluri proprii Total capitaluri proprii

2%0%
7%

50%
33%

4%
0%4%
Figura nr 4 (realizata de autor)

STRUCTURA SURSELOR DE FINANTARE


PENTRU ANUL 2015
Capital subscris varsat Rezerve
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului
Alte elemente de capitaluri proprii Total capitaluri proprii

2%
0% 6%

50% 33%

5%
0%4%

Figura nr 5(realizata de autor

STRUCTURA SURSELOR DE FINANTARE


PENTRU ANUL 2016
Capital subscris varsat Rezerve
Rezerve din reevaluare Alte rezerve
Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului
Alte elemente de capitaluri proprii Total capitaluri proprii

28,569,842
5,713,968
32,957,666
536,238.70
122,395,850

71,546,604
1,891,974

799,314,605
Dupa cum observam din (tabel nr 2) rezultatul exercitiului creste in fiecare an astfel prin compararea
datelor exercițiului financiar încheiat cu datele exercițiului financiar precedent se poate concluziona ca
activitatea firmei este rentabila.

In anul 2013 rezultatul exercitiului este de 31.297.556 , pe cand in anul 2016 este de 71.546.604,ceea ce
determina o crestere semnificativa de 40.294.048 milioane de lei.Capitalurile proprii au crescut
considerabil in anul 2013 fiind de 707.344.434 fata de 799.314.605 in anul 2016 semnificand astfel o
crestere in valoare de aproximativ 92 de milioane.

Un rol important in cresterea considerabila a cifrei de afaceri ESTE INVESTITIA.

Pentru anul 2013, „CONPET” a programat investiții de 62,3 milioane de lei, din care 16 milioane din
fonduri proprii. 6,5 milioane de lei vor merge către înlocuirea a 6,5 kilometri de conducte, iar restul
pentru introducerea unui sistem de detectare și localizare a scurgerilor pentru tronsonul Videle-
Cartojani-Ploiești, cu scopul de a reduce pierderile și costurile de ecologizare.Datoria noului proiect din
anul 2013 firma s-a propus sa realizeze 3 obiective importante precum:

– modernizarea liniilor radioreleu microunde și introducerea acestora în stația Cireșu


– modernizarea sistemului de protecție catodică pentru conductele de transport țiței Bărbătești-Ploiești
(F2 și F2)
– modernizarea sistemului SCADA

„Conpet” a inregistrat o crestere semnificativa de aproximativ 26% in anul 2013 fata de anul 2012
datorita unor profituri conjuncturale obtinute din venituri suplimentare neprogramate, cum ar fi
transportul unor cantități de produse peste nivelul contractat cu beneficiarii.

Figura nr 6(realizata de autor)

Structura capitalurilor proprii pentru anii 2013-2016


600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
2013 2014 2015 2016

Rezerve Rezerve din reevaluare Alte rezerve rezultatul reportat


Din (figura nr 6)putem observa scaderea concomitenta a rezervelor din reevaluare din anul 2013 fata
de 2016.

La schimbarea regimului fiscal al acestor cheltuieli, legiuitorul a tinut cont de principiul potrivit caruia
modificarea legii fiscale nu poate avea efecte retroactive, respectiv au fost considerate cheltuieli
nedeductibile numai acele cheltuieli cu amortizarea surplusului din reevaluare care erau aferente unor
reevaluari.

Figura nr 7(realizata de autor)

Volumul activitatii de transport


8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0
volumul activitatii de volumul activitatii de volumul activitatii de
transport 2014 transport 2015 transport 2016

tara import total

Din (figura nr7) observam volumul activitatii de transport in ultimii 3


ani . „Conpet.sa” este raspandita nu doar in Romania dar si in tarile
europene,avand un volum mare de import. Din imaginea data putem
observa ca procentul de import a crescut semnificativ in anul 2016
fata de anul 2014,astfel având un randament semnificativ variat.

Firma „Conpet„este recunoscuta pe piata europeana fiind o firma de


succes care a constituit câmpul predilect pentru dezvoltarea cu
succes a modelelor de evaluare si predicție.
Tabel nr3(www.bvb.ro)

2013 2014 2015 2016


Datorii 25.184.565 30.032.321 20.043.292 19.000.407
comerciale
Alte datorii 23.217.850 24.001.008 26.047.983 30.000.889
Imprumuturi pe 0 0 0 0
termen scurt
Provizioane pe 19.525.449 20.853.022 19.339.603 17.000.127
termen scurt
Venituri in 25.157 22.050 18.234 16.000
avans
Subventii 1.041.593 958.088 1.281.054 1.000.119
pentru investitii
Total datorii 76.286.552 75.866.489 69.960.072 67.424.000
Total capitaluri 727.040.391 804.955.613 835.781.440 791.000.935
proprii si datorii

Tabel nr3 (realizat de autor)

Modificarea nominal relative.


2014 2015 2016
Datorii 19,24% -33,26% -5,20%
comerciale
Alte datorii 3,37% 8,52% 15,17%
Imprumuturi pe 0% 0% 0%
termen scurt
Provizioane pe 6,79% -7,25% -12,09%
termen scurt
Venituri in -12,35% -17,30% -12,25%
avans
Subventii -8,01% 33,70% -21,92%
pentru investitii
Total datorii -0,55% -7,78% -3,62%
Total capitaluri 10,71% 3.82% -5,35%
proprii si datorii

Concluzie:

 Firma “Conpet sa”este foarte dezvoltata si variata atat in Romania precum


si pe piata europeana .Conform datelor prezentate in proiectul dat firma se
dezvolta datorita investitiilor si proiectelor favorabile.

 Bibliografie
 .www.bvb.ro
 https://www.listafirme.ro/conpet-sa-1350020/
 www.conpet.ro/
 www.tradeville.eu › Actiuni
 https://www.bvb.ro/.../COTE-declaratie%20conducere%20so
 romanialibera.ro/economie/.../conpet-oferta-de-vanzare-417