Sunteți pe pagina 1din 9

UNIUNEA EUROPEANA MTI CNADNR SA POS T 2007-2013

CAIET DE SARCINI

Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului


Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele
de ocolire Barlad si Timisoara Sud

POST/2009/2/1/002/3

Autoritatea Contractanta: Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri


NaŃionale din România

Prestator: SEARCH CORPORATION in asociere cu


TECNIC Consulting Engineering România

Elaboratorul studiului: S.C. PROTELCO S.A.

RETELE ALIMENTARE CU APA


DETINATOR RETEA: S.C. AQUATIM S.A.

Bucuresti, Ianuarie 2011


Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului


Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele
de ocolire Barlad si Timisoara Sud

POST/2009/2/1/002/3

Pagina de aprobare a documentului

Numele documentului: CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA

Emis cu nr.: -

Data emiterii: Ianuarie 2011

Prezentat de Asocierea Search & Proiectant de specialitate


Tecnic
PoziŃia Sef de Echipa S.C. PROTELCO S.A.
Nume Ion Predescu
Semnătura
Data Ianuarie 2011

FAZA: PT+CS+DE

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 1
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiŃii
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de
Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

1.2. Amplasamentul
Varianta de ocolire Timisoara Sud este ultimul tronson care inchide centura inelara a Timisoarei
intre piciorul rampei sud al podului peste canalul Bega si nodul rutier km 549+076 (pe DN 6) de
unde se desprinde Centura de Nord (proiect in curs de executie) sau un punct anumit de pe DN6.

1.3. Titularul investitiei


COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

1.4. Beneficiarul investitiei


COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

1.5. Elaboratorul studiului


S.C. PROTELCO S.A.

1.6.Generalitati
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea conductelor de
aductiune si distributie apa din tevi si fitinguri din polietilena, principalele obligatii pe care le are
constructorul privind verificarea materialelor folosite, metodele de verificare a lucrarilor pe faze,
tehnologiile de realizare pe etape de executie, predarea si receptia lucrarilor, precum si
respectarea normelor de tehnica securitatii in vederea realizarii, in conditii si cu rezultate optime a
lucrarilor de alimentare cu apa potabila.
In prezentul Caiet de sarcini nu se vor repeta prevederile documentatiei sau toate
obligatiile care decurg din actele normative cu caracter tehnic sau legislativ in activitatea de
constructii. Prevederile caietului de sarcini nu sunt limitative si se vor citi impreuna cu
instructiunile date de furnizorul materialului.
Proiectul tehnic in care sunt stabilite solutiile, tehnologia de executie, materialele cu
caracteristicile lor, conditiile impuse, precum si prevederile prezentului Caiet de sarcini trebuie

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 2
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

cunoscute in amanunt de catre constructor si investitor, semnalandu-se proiectantului orice


nepotrivire cu realitatile din teren sau neconcordante aparute in timpul executiei.
La stabilirea traseului conductei de aductiune s-a tinut seama de amplasarea retelelor
existente, astfel incat sa se respecte legislatia in vigoare (S.R. 8591-97).

Materiale folosite la realizarea lucrarilor


La executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
legislatiei si standardelor nationale in vigoare, armonizate cu legislatia U.E. ; aceste materiale vor
fi in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si cu cele ale Legii 10/1995 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate.
Conductele de apa se vor executa din tuburi PEHD, PE80, Pn6, cu diametre de 630mm.
Producatorii de tuburi, racorduri si piese speciale din polietilena vor anexa specificatiile
tehnice de respectare a: ISO/TL 138/SC2, ISO 161/1, ISO 1167, ISO 12162, ISO 4065, ISO
4022/90, ISO 9002, NF T54063, EN29002 sau echivalente.
Materialele folosite trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ cu normele CEN,
DIN, ISO, UNI, sa fie agrementate de MLPAT si sa aiba avizul Ministerului Sanatatii, in cazul
tuburilor, racordurilor si pieselor pentru apa potabila.
Se va urmari sa existe corespondenta intre racorduri, tuburi si piese, atunci cand
producatorii sunt diferiti. Livrarea tuburilor si armaturilor trebuie insotita de certificate de calitate
emise de producator.
Pentru solventi degresanti, adezivi, garnituri, saibe si dispozitive de montaj si intretinere,
se vor lua in consideratie indicatiile producatorului de tuburi si racorduri.

Manipularea, transportul si depozitarea tuburilor si pieselor


Este absolut necesar ca manipularea si transportul tuburilor din PEHD sa se faca cu
atentie, pentru a le feri de lovituri si zgarieturi.
Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea chingilor din nylon sau
polipropilena (nu se folosesc lanturi sau carlige metalice).
Tuburile din PEHD se livreaza si se transporta orizontal, in pachete ambalate sau in colaci
sau tamburi. In timpul verii se transporta acoperite cu prelate.
Tuburile, racordurile si piesele din PEHD se depoziteaza in magazii sau locuri acoperite si
ferite de soare. Se va evita, de asemenea, orice contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri, etc.).
Temperatura recomandata pentru depozitare este intre +5oC si +40oC. Depozitarea se va face pe
suprafete orizontale, pentru pastrarea caracteristicilor geometrice ale tuburilor.
Temperatura optima de prelucrare si montare pe santier a tuburilor din PEHD este intre
+5oC si +30oC. Daca se depasesc aceste temperaturi, se vor lua masuri speciale:
• pentru temperaturi intre -5oC si +5oC se asigura corturi incalzite;
• pentru temperaturi peste +30oC, se feresc de razele soarelui.
Inainte de folosire, tuburile, racordurile si piesele din PEHD vor fi verificate vizual si
dimensional, astfel:
• tuburile trebuie sa fie liniare, culoarea trebuie sa fie uniforma, suprafetele
interioare si exterioare sa fie netede, fara fisuri;
• abaterile geometrice ale tuburilor, racordurilor si pieselor din PEHD la masurarea cu
sublerul trebuie sa se inscrie in normele CEN, ISO, DIN, UNI.
Tuburile, racordurile si piesele din PEHD gasite necorespunzatoare nu se vor folosi.
In caminele de vane, de golire sau aerisire se vor folosi confectii metalice din otel (coturi
STAS 8804/3, teuri reduse STAS 8804/6, reductii STAS 8804/8-1992) si flanse OL Pn10, legatura
dintre acestea si conductele de polietilena realizandu-se in interiorul caminului, prin intermediul
adaptoarelor de flansa din PEHD si flanse libere din otel zincat Pn10.
Suportii pentru sustinerea conductelor se vor confectiona din tabla si profile.

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 3
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

Flansele se pot procura sau confectiona in ateliere specializate ale antreprenorului. Nu se


admit flanse cu alte caracteristici sau a caror suprafata de etansare prezinta abateri de executie
mari.
Garniturile necesare la imbinarile cu flanse vor fi din marsit sau cauciuc.

Ordinea de executie a lucrarilor


Lucrari pregatitoare:
- Recunoasterea amplasamentului;
- Materializare in teren a lucrarilor;
- Predarea catre executant a amplasamentelor;
- Organizarea de santier.
Lucrari de baza:
- Executarea transeei;
- Executarea conductei de apa potabila si lestarea conductei pentru probe;
- Verificarea vizuala a lucrarilor ascunse;
- Efectuarea probelor de presiune;
- Montarea grilei de semnalizare;
- Executarea terasamentelor de inchidere a transeei, inclusiv lucrarile de compactare.

Descrierea modului de realizare a lucrarilor pregatitoare


Lucrarile pregatitoare pot fi incepute numai dupa predarea de catre investitor si respectiv
primirea de catre executant a documentatiei de executie, in numarul de exemplare stabilit prin
contractul de antrepriza.
Modul de realizare a lucrarilor pregatitoare:
- Materializarea in teren, prin repere, a axului conductei de apa potabila, a limitelor
sapaturilor.
- Reperii definitivi de planimetrie si nivelment trebuie astfel amplasati incat sa
permita in orice moment al executiei lucrarilor determinarea axelor traseelor sau a
amplasamentelor diferitelor obiecte.
- Odata cu materializarea in teren a amplasamentelor lucrarilor, se vor incheia actele
de predare-primire a acestora intre constructor, beneficiar si proiectant.
- Dupa predarea amplasamentelor, investitorul inmaneaza antreprenorului « Ordinul
de incepere a lucrarilor ».
- Lucrarile de organizare trebuie realizate imediat dupa primirea ordinului de
incepere a lucrarilor, in termen scurt.

Descrierea executarii lucrarilor de baza – procese tehnologice


Generalitati
Lucrarile de baza, respectiv conductele de apa potabila, se executa pe toata lungimea lor.
In cadrul unei bune organizari trebuie sa existe in lucru concomitent, cu o anumita suprapunere,
cel putin doua tronsoane. Se apreciaza ca lucrarile pot afecta concomitent cca 100…120m din
lungimea strazii; de regula, tronsonul urmator este atacat in momentul in care, pe tronsonul in
lucru, conducta este instalata in stadiul de probare.
Executarea lucrarilor
Sapaturile se vor executa partial mecanizat si partial manual, in transee deschise, cu pereti
verticali, cu sprijiniri pentru adancimi de sapatura > 1,50m, la cotele prevazute in profilele
longitudinale.
Pe ultimii 25 cm, sapatura se va executa obligatoriu manual, pana la aducerea la cotele din
proiect.
Conductele de polietilena se vor aseza pe un strat suport de 10cm grosime.

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 4
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

Sapaturile vor fi incepute numai dupa incheierea proceselor verbale intre constructor si
diriginte.
Pamantul rezultat din executarea/excavarea transeei va fi depozitat organizat.
Santul va fi imprejmuit cu panouri de protectie de inventar, iar, din loc in loc, se vor
amplasa podete metalice pentru asigurarea accesului pietonal. Se vor planta panouri avertizoare
cu referire la lucrarile care se executa.
Executarea conductei din PEHD
La montarea conductei din PEHD se vor avea in vedere urmatoarele faze:
• pregatirea patului de pozare a tuburilor;
• lansarea cu atentie, folosind utilaje si echipamente specializate, a tuburilor
si fitingurilor necesare;
• curatirea capetelor drepte si centrarea tuburilor, conform indicatiilor
furnizorului de tuburi;
• punerea in opera – imbinarea conductelor;
• umplerea partiala a transeei cu pamant (lasand zonele de imbinare
descoperite);
• montarea armaturilor si pieselor speciale.
Conductele de PEHD montate ingropat vor fi astfel pozate incat sa se realizeze protectia
tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la
periferia sa.
Inaintea pozarii conductelor se va verifica daca a fost corect executata nivelarea fundului
transeei in sens longitudinal, deoarece tubul trebuie sa se sprijine continuu pe toata lungimea,
astfel incat sa nu fie solicitat la incovoiere.
O pozare corecta a tuburilor permite obtinerea celor mai bune rezultate in exploatare.
Montarea tuburilor si pieselor pe santier se va realiza astfel:
• controlul tuburilor, racordurilor si accesoriilor inainte de coborarea in transee, astfel
incat acestea sa fie in stare perfecta;

• evitarea socurilor si deplasarea tubului pe zonele cu terenuri bolovanoase;


• verificarea si asigurarea ca aceste elemente sa nu prezinte defectiuni (fisuri,
ovalizari);
• controlul ca in interiorul tuburilor sa nu se afle corpuri straine.

Imbinarea conductei de PEHD


Imbinarea tuburilor si pieselor speciale din polietilena se va face prin asamblari
nedemontabile – teuri, reductii, coturi sudate si demontabile pentru montarea armaturilor (cu
flanse) pe traseul conductelor, prin intermediul adaptoarelor de flansa Pn10. La imbinarea cu
flanse, se va avea in vedere corelarea dimensiunilor flansei. Imbinarea intre ele a tronsoanelor de
conducta se va face prin sudura cap la cap si mufe electrosudabile.
Verificarea vizuala a lucrarilor executate
Dupa executarea conductei de apa potabila si lestare ei in vederea efectuarii probelor de
presiune, se procedeaza la o verificare de ansamblu a lucrarilor realizate, constand in principal
din :
• verificarea vizuala a aliniamentelor in plan orizontal si corectarea abaterilor daca
este cazul;
• verificarea vizuala a modului in care s-au executat imbinarile, lucrarile de etansare
si lestare a tuburilor si corectarea oimisiunilor.
Efectuarea probelor de etanseitate si de rezistenta la presiunea apei
Faza de probe si punere in functiune cuprinde:
- executarea inchiderii la capete a fiecarui tronson si bransament pentru care se face proba
de presiune;
CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA
Pagina 5
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

- executarea masivelor de ancoraj provizorii la capetele tronsoanelor ;


- executarea pieselor de alimentare cu apa (in capatul de sus) si de evacuare a apei (in
capatul de jos) ale tronsonului la care se face proba (cu toate accesoriile necesare :
robineti, manometre, etc).
- proba de presiune necesara executata in conformitate cu normativele in vigoare cu privire
la presiunea de incercare, pierderile de presiune admisibile, etc. ;
- inlaturarea defectiunilor (in cazul in care exista pierderi de apa peste norma admisa) si
refacerea probei;
- executarea umpluturilor;
- montarea grilei de semnalizare si avertizare;
- imbinarea tronsoanelor;
- proba generala a conductei si completarea umpluturilor in transee;
- spalarea cu apa curata a conductelor in interior;
- dezinfectarea conductelor;
- punerea in functiune la presiunea de regim si verificarea capacitatii de transport;
- receptia generala a retelei de apa potabila.
Proba de presiune a retelei de conducte
Proba hidraulica de etanseitate a retelei de apa potabila constituie examenul final:
ea permite, in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod
corect. Ea este realizata de antreprenor pe masura avansarii lucrarilor.
Proba se realizeaza inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina
efectiv tronsonul de conducta supus probei si in special toate imbinarile care vor trebui sa
ramana descoperite si va fi facuta pe tronsoane de cca 150-200m.

Inainte de proba, conducta se obtureaza in aval cu o placa de capat prevazuta cu


un orificiu cu robinet plasat in partea de jos, pentru racordarea la pompa de umplere.
Extremitatea inalta a tronsonului este obturata cu o placa echipata cu un robinet plasat in
partea de sus, pentru evacuarea aerului.
Dupa montarea robinetilor de golire si aerisire, ca si a aparatelor de masura si
control a presiunii, in speta manometrele, se deschid ventilele de dezaerisire si se umple
progresiv conducta de apa, se inchid robinetele de dezaerisire, asigurandu-se o evacuare
corecta a aerului si se continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare. Se
noteaza presiunea din 10 in 10 minute si se specifica caderile bruste de presiune.
In ceea ce priveste conductele din PEHD, se efectueaza o punere prealabila sub
presiune de 15 minute, inaintea probei propriu-zise, pentru a tine cont de elasticitatea lor.
Trebuie sa se efectueze o punere sub presiune preliminara de 1,5 ori presiunea de
serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, de 3 sau 4 ori la rand, fara decompresiune
(atentie, dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante).
Proba propriu-zisa se efectueaza dupa stabilizarea presiunii, adica la 1,5 ori
presiunea de serviciu a retelei.
Pentru presiunea de regim de 6 bar, se procedeaza la presiunea de incercare
astfel :
a) la temperaturi ≤20oC se incearca la 12 bar timp de 1h, cu pierderi admisibile de 0,2
bar daca executia dureaza cel putin doua saptamani ;
b) la temperaturi cuprinse intre 20-28 oC, la o durata de executie a conductei de peste
doua saptamani, se efectueaza la 10 bar timp de 1h, cu pierderi admisibile de 0,9bar ;
c) la temperaturi > 28 oC, durata este de 30 minute, cu pierderi admisibile de 0,9 bar.
Presiunea de proba se considera reusita daca, dupa trecerea duratei de 60 minute
de la realizarea presiunii de incercare, diminuarea de presiune in tronsonul incercat nu este
mai mare de 10% masurata cu un manometru de precizie si nu apar scurgeri vizibile.

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 6
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

Dupa proba, antreprenorul trebuie sa remedieze, daca este necesar, pe cheltuiala sa, orice
defectiune de etanseitate.
Se vor evita probele la momentul de varf al temperaturilor diurne sau probele
nocturne. In perioadele reci, dupa efectuarea probei, golirea se face imediat.
Reparatiile, odata efectuate, se procedeaza la o noua proba, asa cum a fost
descrisa mai sus.
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal care face
parte integranta din documentatia receptiei preliminare si definitive a lucrarilor.
Proba generala a retelei de apa potabila
Inainte de receptia provizorie a lucrarilor, antreprenorul procedeaza, in prezenta
beneficiarului, la o punere sub presiune generala a retelei, robinetele de racordare fiind
inchise. Se mentioneaza ca sunt interzise probele pneumatice.
Se vor respecta prevederile STAS 6819/82 (probe si verificari).
Acoperirea conductei de PEHD
Acoperirea este o operatie foarte delicata pentru stabilirea tubului. Aceasta operatie
consta in umplerea transeei in straturi succesive de 15cm, bine compactate. Materialul de
umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de 20mm cel mult) si de
materiale solidificate. Nu trebuie sa fie utilizate ca umplutura soluri susceptibile sa
deterioreze conductele (cenusii agresive), precum si soluri care pot avea tasari ulterioare.
In zona tubului, pana la 30cm deasupra generatoarei superioare, materialele de
umplutura trebuie sa fie puse in straturi succesive, in grosime de 10cm ; aceste materiale
vor fi compactate manual, cu echipament usor. Compactarea nu trebuie totusi sa fie
excesiva, pentru a nu periclita stabilitatea tubului.
Se amplaseaza in umplutura, deasupra generatoarei conductei, la 50 cm, o banda
avertizoare care sa marcheze pozitionarea in sol a conductei de apa potabila.
Punerea in functiune
Inainte de punerea definitiva in functiune a conductelor de apa potabila, ca si dupa
orice reparatie efectuata, se va dezinfecta reteaua, inainte de distribuirea apei la
consumatori.
Dezinfectarea se poate efectua fie cu clor, fie cu permanganat de potasiu. Va trebui
sa se obtina la capetele conductei :
- o coloratie violacee pentru procedeul cu permanganat ;
- un continut de 5mg clor pe litru.
Este absolut necesar sa se respecte un timp minim de contact pentru operatiunea
de dezinfectie; acest timp de contact depinde de gradul de infectare a retelei si de durata
de reactie a dezinfectantului.
Dupa terminarea operatiunii de dezinfectare (cu respectarea timpului de contact),
se procedeaza la o spalare a retelei de apa potabila cu apa curata, dupa care se recolteaza
probe de apa din conducta, probe care se analizeaza in laboratoare specializate si
autorizate, pentru a se verifica incadrarea in standardele de calitate.

Masuri de protectia muncii

La executia lucrarilor de apa potabila, se vor respecta prevederile legislatiei in


vigoare, cu atentionare speciala pentru respectarea prevederilor NTSM specifice lucrarilor
de conducte ingropate.
Se prezinta in continuare cateva masuri de protectia muncii, si anume:
• instruirea tuturor cadrelor care lucreaza pe santier pentru cunoasterea obligatiilor
ce le revin pe linie de tehnica securitatii muncii, in concordanta cu prevederile
proiectului;

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 7
Asistenta Tehnica pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic,
Detaliilor de Executie si Documentatiei de Atribuire pentru variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud
POST/2009/2/1/002/3

• depozitarea materialului rezultat din sapaturi se va face la minimum 70cm distanta


de marginea transeei; pe durata lucrarilor, transeea va fi imprejmuita, instalandu-
se panouri avertizoare, iar, pe timp de noapte, semnalizata corespunzator;
• coborarea in transee se va face numai pe scari rezemate, iar muncitorii vor purta
echipament adecvat si casti de protectie;
• sculele disponibile nu vor fi lasate la marginea transeei, fiind depozitate la cel putin
1,50m de aceasta;
• lansarea in transee a conductelor se va face de catre muncitori calificati, folosindu-
se franghii si scripeti, respectandu-se normele de protectia muncii specifice acestor
operatiuni; este interzisa lansarea conductelor prin cadere libera; coborarea
conductelor in transee se va face de pe partea libera, unde nu sunt depozite;
• pe durata executiei lucrarilor, transeea va fi prevazuta cu parapete si se vor instala
panouri avertizoare, inclusiv semnalizari luminoase pentru timp de noapte.

Conditii impuse de catre detinatorii de lucrari in zona, la executia lucrarilor


proiectate

• Respectarea distantelor, pe plan orizontal si vertical, impuse de STAS 8591-


1997.
• Traseul retelelor si constructiile anexe existente pe acestea vor fi protejate si nu
se vor amplasa utilaje, materiale, pamant, constructii de orice fel, etc.

• In zonele de intersectie cu retelele existente, sapatura se va executa manual.
• Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte retele decat
cele indicate prin avize si sa solicite prezenta si asistenta tehnica din partea
societatii detinatoare a retelei respective.
• Protejarea retelelor intalnite in timpul sapaturii; remedierea eventualelor avarii
produse la acestea in timpul executiei lucrarilor vor fi suportate material de
beneficiar.
• Sapaturile si umpluturile vor fi executate conform normelor in vigoare si cu
respectarea conditiilor impuse prin avize.
• In situatia in care se constata o neconcordantaintre traseel indicate in avize (pe
planuri) si situatia reala din teren, se va opri lucrarea si se va solicita prezenta
delegatului detinatorului de retele edilitare, pentru a stabili de comun acord
conditiile de continuare a lucrarilor.
• Se va asigura securitatea si continuarea circulatiei mijloacelor de transport in
comun pe toata durata executiei lucrarilor.

Intocmit,
Ing. D. Soiman

CAIET DE SARCINI RETELE ALIMENTARE CU APA


Pagina 8