Sunteți pe pagina 1din 12

Cum incep o afacere in domeniul SSM!

Sanatatea si securitatea in munca sau serviciul de protectia muncii cum este cunoscut de
majoritatea dintre noi, reprezinta ansamblul de actiuni si masuri pentru prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc si
accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a reprezentantilor
lor.

Lege 319 din 2006 impreuna cu normele de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din
2006 reprezinta cadrul legislativ care reglementeaza majoritatea masurilor de securitate si
sanatate in munca.

Pentru inceput este necesara inregistrarea unei firme la Oficiul National Registrul Comertului. In
functie de nivelul la care vrei sa ajunga afacerea ta, poti alege infiintare SRL sau infiintare PFA.

De cati salariati ai nevoie?


Legea nu impune un numar minim de salariati, acesta fiind stabilit in functie de dimensiunea
afacerii! Trebuie precizat insa, ca in cazul unui SRL trebuie sa existe minim un salariat care va
avea functia de Conducator Serviciu Extern de prevenire si protectie.
Salariatii firmei trebuie sa fie absolventi a unui curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca
cu o durata de cel putin 80 de ore si un continut minim stabilit prin normele de aplicarea a Legii
319 din 2006. Acest curs trebuie sustinut de o firma autorizata de Autoritatea Nationala pentru
Certificari.

Cum ma autorizez?
Firmele care desfasoara activitati in domeniul sanatatii si securitatii in munca se numesc Servicii
Externe de prevenire si protectie fiind autorizate de Comisiile de abilitare a serviciilor externe de
prevenire si protectie si de avizare a documentelor cu caracter tehnic de informare si instruire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.

In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie, solicitantii vor transmite un dosar
care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie;
b) opisul documentelor din dosar depus la ITM;
c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN
(7490);
d) lista cu personalul calificat care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
e) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, a personalului
care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;
g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
h) memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care
dispun in care sunt prezentate sediul social si/sau punctul de lucru unde se va desfasura
activitatea, baza tehnico-materiala si activitatile pe care vrea sa le desfasoare in domeniul SSM;
i) copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata,
pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern de
prevenire si protectie;
k) declaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea
confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie,
asupra informatiilor la care are acces.

Se observa ca din principalele conditii ca o firma sa primeasca abilitarea este aceea ca sa aiba in
cadrul sau un Conducator Serviciu Extern. Acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a) sa aiba o vechime de minim 5 ani in domeniul securiatii si sanatatii in munca. Aceasta se
demonstreaza prin copie ale contractelor individuale de munca si fiselor de post sau adeverintelor
eliberate de vechii angajatori, din care sa reiasa ca a ocupat un post in domeniul protectiei
muncii: lucrator desemnat, sef sau membru a unui serviciu intern de prevenire si protectie. Adica
o functie pentru care era necesara o calificare in domeniul SSM.

ATENTIE, activitatea conducatorului unui loc de munca, chiar daca are ca atributie efectuarea
instructajului la locul de munca si periodic, nu este considerata vechime in munca de care se va
tine cont la calculul celor 5 ani necesari.

b) sa fie absolvent a unei facultati tehnice: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu
diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de
licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a
studiilor universitare de scurta durata;
c) sa fie absolvent al unui curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel
putin 80 de ore;
d) sa fie absolvent a unui program de invatamânt postuniversitar in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore.

O alta conditie importanta este pregatirea continua a personalului firmei, aprofundarea legislatiei
in domeniul sanatatii si securitatii in munca fiind un element esential in calitatea serviciilor
executate catre viitori clienti.

Cum gasesc clienti?


Cea mai buna sursa de gasire a clientior este …. CLIENTUL. Un client multumit sigur iti va face
cea mai eficienta si ieftina reclama.

Din pacate, foarte multi administratori privesc activitatea de SSM ca o obligatie, nu ca o


necesitate, fiind dispusi sa investeasca tot mai putin in acesta activitate a companiei lor. Un
procent foarte mare dintre antreprenorii romani apeleaza la serviciile unei firme abilitatea de
I.T.M. doar in urma unui control a inspectorilor sau a unui accident de munca survenit in cadrul
firmei lor.

Cum este de asteptat, internetul este o sursa importanta de clienti. Un site al companiei devine
indispensabil. Este important sa intelegem ce cauta cleintii pentru a structura site-ul. Una din
greselile majore este aceea de a lasa la latitudinea firmei de web design, conceptia site-ului fara o
contributie proprie asupra structurii si a textelor din site.

Obligatii Servicu Extern


Prima obligatie se regaseste in Normele de aplicare a Legii 319 din 2006 art. 34, intocmirea si
depunerea la Inspectoratul Teritorial de Munca a unui raport semestrial in termen de 15 zile de la
incheierea semestrului.
Obligatiile fiscale, declarative si contabile sunt aceleasi ca la orice SRL sau PFA.
Trebuie sa-si organizeze si conduca activitatile de sanatate si securitate in munca, dar si de
situatii de urgenta pentru proprii salariati.

Este recomandat!
In cadrul serviciului extern trebuie sa activeze si personal calificat si autorizat pentru Prevenirea
si Stingerea Incendiilor. Acesta trebuie sa fie absolvent a unui curs de Cadru Tehnic cu atributii
in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
In cadrul serviciului extern toti salariatii trebuie sa fie calificati si autorizati pentru acordarea
primului ajutor.
In cadrul serviciului extern trebuie sa activeze si personal calificat si autorizat ISCIR.
Este necesara gasirea unor colaboratori de nadejde pentru serviciile conexe : medicina muncii,
verificari PRAM, organizare cursuri SSM.
Este foarte important ca firma se dispuna de folosinta unui autoturism.
Salariatii serviciului extern trebuie sa fie dotati cu echipamente de protectie (casti, ochelari,
salopeta reflectorizanta, etc). Aceste vor fi folosite atunci cand personalul se afla la clientii care
desfasoara activitati cu risc ridicat (santiere, ateliere, etc).

Ca si concluzie!
Activitatea in domeniul protectiei muncii este in permanenta o provocare.
Poti avea satisfactii profesionale:
• cand la clientii tai nu sunt evenimente sau accidente;
• cand in urma unui control clientul tau nu primeste nici macar o masura;
• cand esti recomandat de clientii tai;
• cand munca iti este apreciata;
Poti avea si multe „suparari”:
• cand vezi ca nu se da 2 bani pe munca ta;
• cand, in cazul unui eveniment, esti indicat ca singur vinovat, desi ti-ai facut treaba, ai instiintat
coonducatorii locurilor de munca asupra deficientelor intalnite si modul lor de indreptare, insa
sunt considerate costisitoare si inutile;
• cand un inspector iti spune ca e gresita lucrarea pe care alti inspectori ti-au laudato;
• cand intalnesti clienti pe care ii intereseaza un singur lucru – Ce tarif ai!

Daca aveti serviciu extern de SSM si PSI este


obligatoriu sa aveti si un lucrator desemnat in cadrul
societatii?
Asa cum arata Legea nr. 319 din 2006, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si
sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

Daca angajatorul apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in
acest domeniu.

Cu toate acestea, in cazul accidentelor de munca cercetarea evenimentelor este obligatorie si


se efectueaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;


b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate
evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor
care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si
in situatiile cu persoane date disparute.

Esential de retinut este ca cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca
se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

In vederea efectuarii cercetarii evenimentului, angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin
decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

Motivarea angajatilor

Vezi detalii aici


Softuri online de legislatia muncii

Vezi detalii aici

Detasarea transnationala a salariatilor

Vezi detalii aici

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o
persoana trebuie sa fie, dupa caz:

a) lucrator desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare conform
art. 47 lit. c).

(4) Persoanele numite de catre angajator in comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba
pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate in organizarea si conducerea locului de
munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate in producerea evenimentului.

(5) Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu poate face
parte din comisia de cercetare a evenimentului, in acest caz urmand sa apeleze la servicii externe.

(6) Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, in comisia de cercetare numita de
angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa
de catre ceilalti angajatori.

(7) Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului de circulatie
produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de munca, cu respectarea, atunci
cand este cazul, a prevederilor alin. (6).

(8) Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut loc in
afara intreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectueaza in
conditiile legii.

(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent in conformitate cu alin. (4) sau nu are
personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apeland la servicii externe de prevenire si protectie.

In unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori se constituie Comitetul de securitate


si sanatate in munca.

Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca in


unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori in functie de natura activitatii si de riscurile
identificate.

In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe
comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv
de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.

In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, unde nu s-a constituit comitet de securitate si
sanatate in munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi
specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:


a) angajator sau reprezentantul sau legal;
b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;
c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;
d) medicul de medicina a muncii.

Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul
sau legal si reprezentantii angajatorului.

Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul
comitetului de securitate si sanatate in munca.

Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o


perioada de 2 ani.
In concluzie, in functie de marimea unitatii angajatorul poate apela la servicii externe in ceea ce
priveste securitatea si sanatatea in munca insa acesta nu il exonereaza de responsabilitatile sale in
acest domeniu. Unitatile cu cel putin 50 de angajati au obligatia constituirii Comitetului de securitate
si sanatate in munca.

Activitatea de serviciu extern protectia muncii SSM


presupune:
I. Prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv
executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de
munca/posturi de lucru;
2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate
înmuncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de
muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate
de către angajator;
4. Propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin
lucrătorilor,corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea
angajatorului;
5. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi
protecţie, ainstrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în
domeniulsecurităţii şi sănătăţii în munca;
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate
pentrufiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107,
şiasigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de
semnalizarenecesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele
minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
12. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară
autorizareaexercitării lor;
13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea
aptitudinilorşi/sau control psihologic periodic;
15. Monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum
şi ainstalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
16. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi
asistemelor de siguranta;
17. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra
deficienţelorconstatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit.
b)din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
19. Evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile
periodiceale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din
Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
20. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere
şiîntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
21. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a
înlocuiriilor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
1.048/2006;
22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
23. Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate,
înconformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege;
25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetăriievenimentelor;
26. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul
demedicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în
caremai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
28. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor
îndomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de
servicii cualţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
32. Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau
încercărileperiodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori
alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime
pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat
atmosferelor explozive;
33. Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

II. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

Conducătorul Serviciului Extern de Prevenire și Protecție va întocmi dosarul de cercetare – conform HG


955/2010, va efectua nota de constatare, va fotografia locul evenimentului, va lua declaratii de la accidentat,
martor, va mentine legatura cu Autoritatile implicate, va dispune masuri de prevenire a evenimentelor prin
prelucarea procesului verbal de cercetare cu toti lucratorii unitatii. Cercetarea accidentelor de munca se va
finaliza cu un dosar care va cuprinde toate informatiile si documentele prevazute in HG 955/2010-articolul
122, alin. 1.

Activitatea de serviciu extern protectia muncii in domeniul


situatiilor de urgenta presupune:
1. Elaborarea actelor de autoritate:
 Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva
incendiilor;
 Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
 Dispozitie privind reglementarea fumatului;
 Dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
 Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, conform legii;
 Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 Propunerea de clauze la contracte/conventii,cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii
impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor
imobile/antrepriza(la solicitarea in scris a beneficiarului);
 Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor la locurile de
munca;

2. Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (aparare impotriva incendiilor,protectie civila,situatii


deurgenta);
3. Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului
economic;
4. Controlul aplicarii normelor de aparare împotriva incendiilor în domeniul specific;
5. Propunerea de dotare cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de
protecțiespecifice;
6. Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor;
7. Întocmirea semestrial a raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor prezentarea
acestuiaconducerii;
8. Verificarea efectuării instructajelor si a consemnarii acestora în fişele individuale de instruire;
9. Instruirea, pregatirea si verificarea anuala a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
10. Asistenţă la întocmirea documentaţiilor pentru aviz sau autorizaţie P.S.I.;
11. Asistenţă pentru stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
12. Întocmirea planului de evacuare;
13. Întocmirea necesarului de formulare tipizate (fisele de instruire, planuri de evacuare, etc);
14. Întocmirea planului de intervenție;
15. Întocmirea fișei Obiectivului;
16. Asistenţă pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca.

Asistenta pentru serviciile medicale de medicina muncii:

1. Examenul medical la angajarea în muncă;


2. Examenul medical de adaptare;
3. Examenul medical periodic;
4. Examenul medical la reluarea activităţii;
5. Servicii de promovare a sănătăţii la locul de muncă.
6. Asistenta pentru încheierea contractului cu un serviciu de medicina muncii

I. Prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca,


respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca şi mediul de munca pe
locuri de munca/posturi de lucru;
2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate înmuncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale
locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce
au fost aprobate de către angajator;
4. Propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin
lucrătorilor,corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea
angajatorului;
5. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi
protecţie, ainstrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în
domeniulsecurităţii şi sănătăţii în munca;
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate
pentrufiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a
informaţiilor primite;
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-
107, şiasigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de
semnalizarenecesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
12. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară
autorizareaexercitării lor;
13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea
aptitudinilorşi/sau control psihologic periodic;
15. Monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control,
precum şi ainstalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
16. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi
asistemelor de siguranta;
17. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra
deficienţelorconstatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1)
lit. b)din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
19. Evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile
periodiceale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din
Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
20. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere
şiîntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
21. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a
înlocuiriilor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
1.048/2006;
22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
23. Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate,
înconformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. D) din lege;
25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetăriievenimentelor;
26. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie,
medicul demedicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în
caremai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
28. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor
îndomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de
servicii cualţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
32. Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau
încercărileperiodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente
ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele
minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial
risc datorat atmosferelor explozive;
33. Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

II. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

Conducătorul Serviciului Extern de Prevenire și Protecție va întocmi dosarul de cercetare – conform HG


955/2010, va efectua nota de constatare, va fotografia locul evenimentului, va lua declaratii de la accidentat,
martor, va mentine legatura cu Autoritatile implicate, va dispune masuri de prevenire a evenimentelor prin
prelucarea procesului verbal de cercetare cu toti lucratorii unitatii. Cercetarea accidentelor de munca se va
finaliza cu un dosar care va cuprinde toate informatiile si documentele prevazute in HG 955/2010-articolul
122, alin. 1.

Activitatea de serviciu extern protectia muncii in domeniul situatiilor de


urgenta presupune:

1. Elaborarea actelor de autoritate:

 Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva


incendiilor;
 Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
 Dispozitie privind reglementarea fumatului;
 Dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
 Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, conform legii;
 Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 Propunerea de clauze la contracte/conventii,cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii
impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor
imobile/antrepriza(la solicitarea in scris a beneficiarului);
 Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor la locurile
de munca;

2. Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (aparare impotriva incendiilor,protectie


civila,situatii deurgenta);
3. Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului
economic;
4. Controlul aplicarii normelor de aparare împotriva incendiilor în domeniul specific;
5. Propunerea de dotare cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de
protecțiespecifice;
6. Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor;
7. Întocmirea semestrial a raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor prezentarea
acestuiaconducerii;
8. Verificarea efectuării instructajelor si a consemnarii acestora în fişele individuale de instruire;
9. Instruirea, pregatirea si verificarea anuala a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
10. Asistenţă la întocmirea documentaţiilor pentru aviz sau autorizaţie P.S.I.;
11. Asistenţă pentru stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
12. Întocmirea planului de evacuare;
13. Întocmirea necesarului de formulare tipizate (fisele de instruire, planuri de evacuare, etc);
14. Întocmirea planului de intervenție;
15. Întocmirea fișei Obiectivului;
16. Asistenţă pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca.

Asistenta pentru serviciile medicale de medicina muncii:

1. Examenul medical la angajarea în muncă;


2. Examenul medical de adaptare;
3. Examenul medical periodic;
4. Examenul medical la reluarea activităţii;
5. Servicii de promovare a sănătăţii la locul de muncă.
6. Asistenta pentru încheierea contractului cu un serviciu de medicina muncii