Sunteți pe pagina 1din 3

Carina Patricia CSISZAR

Drept, Anul III

Cerere de constituire parte civilă

Sediul materiei:
 Art. 20 C. proc. pen.

Judecătoria Târgu Mureş


Dosar nr. 489/260/2017
Termen1 01.08.2017
Completul2 …

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procurorșef/


Comandat al Secției .. poliție3,

Subsemnatul Y, având ( CNP-ul 108029625632, domiciliat pe strada Florilor nr.35 ap.8,


Târgu Mureş ), în calitate de parte vătămată directă, respectiv soţ la victimei X, împreună cu
minorul C prin reprezentant legal, având (CNP-ul 106049025632, domiciliat pe strada Florilor
nr.35 ap.8, Târgu Mureş), în calitate de moştenitor şi fiu al victimei X, părinţii victimei X (CNP,
domiciliul,oraş) şi sora acesteia S (CNP, domiciliul,oraş), în calitate de persoane vătămate,
formulăm, în termen legal4, în baza art. 20 C. proc. pen.

CERERE DE CONSTITUIRE DE PARTE CIVILĂ

în dosarul nr. 489/260/2017 al Judecătoriei Târgu Mureş, pentru următoarele considerente:

În fapt, în dosarul nr. 489/260/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş,


s-a început urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută
de art. 192, constând în aceea că în urma unui accident rutier în care a fost implicat
conducătorul auto A, şofer profesionist la SC Firma SRL, care era în timpul programului
de lucru, a decedat X, fiica mai mica a unui medic renumit şi al unei directoare de scoala,
care era casatorită cu Y şi aveau un copil C.

1
În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății
2
În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății
3
Dacă cererea de constituire de parte civilă are loc în cursul urmăririi penale
4
Potrivit art. 20 alin. (1) C. proc. pen. constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti; în
cazul nerespectării termenului de constituire ca parte civilă, persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui
parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă (art. 20 alin. (4) C. proc. pen.).
Carina Patricia CSISZAR
Drept, Anul III

Prin ordonanța procurorului s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de
suspectul A.
Prin ordonanţa din data de 10.05.2017 s-a pus în mişcare a acţiunea penală împotriva
inculpatului A pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă faptă prevăzută de art. 1925.

!! Prin rechizitoriul nr. … 6 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, s-a dispus
trimiterea în judecată a inculpatului A pentru săvârşirea infracţiunii ucidere din culpă prevăzut
de art. 192, constând în aceea că în timpul programului de lucru, conducătorul auto A a fost
implicat într-un accident în urma căruia a decedat X.

Din cercetările efectuate rezultă că subsemnatul Y, în calitate de soţ şi minorul C, am


suferit o vătămare morală prin fapta pentru care este cercetat inculpatul A care, la data de
10.01.2017, conducând autovehiculul proprietatea partii responsabila civilmente, în urma unui
accident rutier a cauzat decesul victimei X.
De asemenea, sora acesteia S şi subsemnaţii .., părinţi ai decedatei X au suferit un
prejudiciu moral prin fapta culpabilă a inculpatului având ca rezultat decesul unui membru de
familie, suportând de asemenea toate cheltuielile ocazionate cu înmormântarea şi părăstasele
efectuate.
Astfel, Y în calitate de soţ şi minorul C (prin reprezentant legal) solicităm obligarea
inculpatului A în solidar cu partea responsabilă civilmente7 SC ASIG SA a sumei de 50.000 euro
în parte, cu titlu de daune morale ca urmare a suferinţelor cauzate prin decesul lui X, pentru
minorul C, rămas fără mamă, plata unei rente în sumă de ¼ din salariul net mediu/economie,
până la majoratul lui iar dacă continua studiile cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 27 ani
şi de asemenea plata de către inculpat a sumei de 1,000 lei reprezentând onorariile avocaţilor în
faza urmăririi penale şi suportarea cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Totodată, în calitate de părinţi ai decedatei X şi de soră a victimei X, solicităm 8.000 lei


daune materiale reprezentând contravaloarea cheltuielilor de înmormântare şi câte 100.000 lei
daune morale, pentru „compensarea” decesului lui X, consecinţă a unei fapte ilicite, care aduce
atingere sentimentelor de dragoste, de afecţiune, de echilibru psiho-emoţional.8.

5
Dacă este cazul
6
În cazul cererii de constituire de parte civilă formulată în cursul judecăţii !! !!
7
Potrivit art. 86 C. proc. pen., persoana responsabilă civilmente este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală
sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este
chemată să răspundă în proces
8
Potrivit art. 20 alin. (2) C. proc. pen. constituirea ca parte civilă se face cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a
motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază; în cazul în care cererea nu conține aceste elemente, persoana vătămată
Carina Patricia CSISZAR
Drept, Anul III

În motivarea cererii de despăgubiri, arăt că de la data când inculpatul a săvârşit infracţiunea


de ucidere din culpă nu şi-a oferit sprijinul material în vederea acoperirii prejudiciului provocat,
toate cheltuielile din cursul urmăririi penale fiind efectuate de părţile civile, respectiv achitarea
contravalorii expertizelor auto, expertiza criminalistică, etc.

În dovedirea cererii de constituire de parte civilă, solicit administrarea probei cu martori


şi de asemenea cu înscrisuri justificative pentru cheltuielile efectuate care sunt ataşate dosarului.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 20 C. proc. pen.9

Data, Semnătura,

12.11.2017

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei Târgu Mureş

sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa
civilă (art. 20 alin. (4) C. proc. pen.).
9
Potrivit art. 20 alin. (8) C. proc. pen. acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii
responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru

S-ar putea să vă placă și