Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL I

^Extinderea Europei înseamnă pace^ (Jean Monnet)


La inițiativa acestuia, Robert Schumann (fost ministru al Afacerilor Externe) propunea, în
celebra Declarație din 9 mai 1950 ^plasarea producției franco-germane de cărbune și oțel sub
o Înaltă Autoritate Comună, într-un organism deschis participării celorlalte țări ale Europei^
La scurt timp după sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial, concepția despre stat și viață
politică s-a dezvoltat aproape în totalitate pe baza constituțiilor naționale și a legilor, s-au
creat – în statele democratice – regulide conduită care vizau nu numai cetățeni, ci și partidele,
statul și organele acestuia.
A fost ^nevoie^ de o prăbușire a Europei și a declinului său politic și economic pentru a se
vrea o nouă ordine europeană. Per ansamblu, tendințele de unificare în Europa după al II-lea
Război Mondial, au creat un amestec confuz de organizații complexe (exemplu: OCDE,
NATO)