Sunteți pe pagina 1din 11

Plan de afaceri

Cultivarea căpşunelor

Robaş Adrian Vasile

1
I. Cuprinsul planului de afaceri

I. Cuprins
II. O descriere generala a afacerii
III. Produse si servicii
IV. Plan de Marketing
V. Plan operational
VI. Management si organizare
VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitalizare
VIII. Plan financiar

II. O descriere generala a afacerii

În urma studiilor efectuate, am ajuns la concluzia că înfiinţarea unei plantaţii căpşuni


prezintă reale şanse de reuşită. Momentan pe piaţa din Romania cererea pentru căpşuni este în
continuă creştere.
Nefiind o cultură foarte complicată, dorim să ne axăm pe producerea de ciuperci în
sistem intensiv, care urmează să le livrăm marilor supermarket-uri, restaurantelor, patiseriilor,
cofetăriilor şi bineînţeles consumatorului final prin comercializarea căpşunilor în pieţe sau prin
transportul lor la domiciliul acestora. La început ne vom adresa pieţelor din Satu Mare, Oradea,
Cluj Napoca şi Baia Mare, urmând ca odată cu creşterea afacerii şi a spaţiului de cultivare să ne
adresăm şi pieţelor din ţară şi chiar din afară.
Principalele noastre obiective sunt:
Anul I de activitate: obţinerea unui profit net de minim 100.000 Ron.
Anul II de activitate: creşterea suprafeţei de cultivare şi a profitului net cu 100%.
Anul III de activitate: creşterea suprafeţei de cultivare şi cultivarea altor fructe.
Anul IV de activitate: extinderea pe pieţele din toată ţara.
Anul V de activitate: obtinerea unei cote de piata de 30%.
Produsul nostru este adresat tuturor consumatorilor de căpşuni, adică majoritatea
persoanelor interesate de o alimentaţie sănătoasa.
Din punct de vedere al segmentului pe care ne vom dezvolta activitatea, acesta prezintă
tendinţe de creştere, momentan, consumul mediu pe cap de locuitor în Romania este de
aproximativ 200 grame căpşuni / an, dar se preconizează o creştere a consumului de până la 1.5 /
2 kilograme / an pe cap de locuitor în următorii ani.
Afacerea va fi condusă de 4 asociaţi, care participă în mod egal, atât la investiţia iniţiala,
cât şi pe parcursul dezvoltării afacerii.

III. Produsul

Ne propunem să cultivăm căpşunile “Elsanta” care fructifică în tot cursul perioadei de


vegetaţie, până toamna târziu, când temperaturile scăzute determină plantele să treacă în perioada
de repaus vegetativ.

2
Principalele caracteristici ale soiului “Elsanta”
Productivitate: foarte ridicată, cu un procent ridicat al fructelor de calitate;
Creştere: puternică, tufă laxă, deschisă, cu inflorescenţe înalte care asigură o recoltare uşoară şi
rapidă;
Înflorire: flori mari, cu antere bine dezvoltate (anterele primelor flori sunt mai puţine);
Rezistenţa la boli: este un soi tolerant la făinare şi la putregai, mai sensibil la
Colletotrichum şi destul de sensibil la Werticillium wilt. Sensibilitatea se manifestă şi la gerurile
din iarnă, mai ales în lipsa zăpezii, de aceea nu se recomandă cultivarea în depresiunile cu ierni
foarte reci;
Coacerea: este cu 2-3 zile mai tardiv decât soiul Premial şi poate fi considerat un soi
semi-timpuriu;
Calitatea fructelor: nu sunt fragile, se păstrează bine, au un miros bun şi o aromă puternică;
Aspectul fructelor: mari, uniforme, conic rotunjite, culoare roşu strălucitor, uneori vârful nu este
bine copt.
Soiul este căutat atât de producători, cât şi de consumatori, datorită productivităţii
ridicate, a gustului deosebit şi a duratei lungi de păstrare după recoltare.
Elsanta poate fi cultivat în condiţii foarte diferite de climă şi de sol. Poate fi cultivat în
câmp deschis şi în cultură protejată, dar şi pe suprafeţe mici în grădina de lângă casă. Plantarea
se poate face eşalonat, pentru extinderea perioadei de recoltare, însă nu se pretează culturii
multianuale (4-5 ani), care se mai practică în unele zone ale ţării.
Soiul a fost selectat de către Plant Research International B.V. din Olanda, pe atunci IVT,
dintr-o încrucişare Gorella şi Holiday.
Tehnologia de cultură a soiului se rezumă la:
Amplasarea culturii
Căpşunul găseşte condiţii de cultură în toate zonele ţării. Fiind o cultură intensivă, capabilă
să dea producţii de peste 20 t/ha în primul an de la plantare, se vor alege terenuri cu fertilitate
naturală cea mai ridicată, mecanizabile, prevăzute cu sistem de irigare. Cele mai corespunzătoare
soluri sunt cele cu textură lutoasă, luto-nisipoase sau luto-argiloase, cu Ph 5,6-7. Ca plante
premergătoare sunt recomandate plantele prăşitoare, care lasă terenul curat de buruieni, cerealele.
Este contraindicat amplasarea culturii pe soluri erbicidate în anul precedent cu erbicide
remanente. Nu se cultivă căpşuni după căpşuni, cartofi sau tomate.

Nivelarea de întreţinere

Căpşunul fiind o specie cu talie mică, cu sistem radicular superficial, este adesea afectat
pînă la compromiterea recoltei de stagnările de apă. De aceea, încă de la amplasarea culturii se
vor evita terenurile pe care stagnează apa.
Pentru corectarea eventualelor denivelări rămase de la culturile premergătoare, se face
nivelarea de întreţinere, manual sau mecanic.

3
Fertilizarea

Fertilizarea se face cu 60 t/ha gunoi de grajd bine fermentat fără seminţe de buruieni sau
rizomi, sau 500 kg superfosfat şi 600 kg/ha sare potasică. Îngrăşămintele se împrăştie cu puţin
timp înainte sau în timpul arăturii. Este foarte important de respectat această recomandare
tehnologică deoarece gunoiul de grajd neîncorporat imediat pierde sub acţiunea vântului şi a
soarelui mari cantităţi de fertilizant. În mod automat îngrăşămintele se încorporează.

Dezinfecţia solului

Măsură profilactică – se face în funcţie de frecvenţa speciilor de dăunători din sol, numai la
densităţi ce depăşesc pragul economic de dăunare.
Pentru dezinfecţia solului se va folosi unul din produsele de bază de: CLORPIRIFOS,
DAZOMET, ETOPROFOS, OXAMIL.
Materialul săditor (stoloni) trebuie să provină din pepiniere autorizate, liberi de agenţi
fitopatogeni şi dăunători, având calitatea biologică "stoloni certificaţi".

Arătura

Se execută la 28-30 cm, odată cu acestea încorporându-se şi îngrăşămintele aplicate. Pe


terenurile infestate cu buruienile problemă (pălămidă, pir, ştevie, costrei, volbură, urzică, mentă,
coada calului, etc.), obligatoriu se discuie şi la aproximativ 3 săptămâni după răsărirea sau
pornirea în vegetaţie a buruienilor (10-15cm înălţime) se erbicidează cu ROUNDUP 4l/ha în
100-150 lapă. După 7 zile se mărunţeşte din nou solul şi se poate planta.

Mărunţirea

Trebuie făcută grădinăreşte, de calitatea acestei lucrări depinzând desfăşurarea în bune


condiţii a plantării stolonilor. Lucrarea se execută cu grapa cu discuri, freza sau manual pe
suprafeţe mici.

Plantarea stolonilor

FASONAREA – îndepărtarea resturilor de filamente şi lăsarea1-2 frunzuliţe. De regulă


rădăcina nu se fasonează, decât dacă depăşeşte 20 cm. Volumul rădăcinii este necesar pentru
buna fixare în pământ a stolonilor şi pentru păstrarea întregii substanţe de rezervă acumulate pe
parcursul formării stolonilor.
MOCIRLIREA stolonilor- condiţionează în mare măsură prinderea, şi realizarea unei
culturi fără goluri. Mocirla trebuie să fie suficient de consistentă pentru a adera pe rădăcină. În
timpul efectuării lucrării stolonii nu trebuie să fie expuşi la soare sau vânt. Stolonii mocirliţi se
aşează în lădiţe cu care se vor transporta la locul de plantare.
PLANTAREA- se face toamna OCTOMBRIE şi primăvara MARTIE – APRILIE.
Adâncimea optimă (coletul stolonului să fie la nivelul solului). Poziţia rădăcinii trebuie să fie
perfect verticală şi dreaptă. Plantarea manuală se execută cu plantatorul şi cuprinde operaţiile
de : executarea gropii cu plantatorul, introducerea stolonilor în groapă şi strângerea rădăcinilor

4
(împănarea) cu plantatorul. Distanţa de plantare se face la 80-90 cm între rânduri şi 25-30cm
între plante pe rând. Se asigură o densitate de 40-50 000 plante/ha.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

TRATAMENTE – 3-4 tratamente la avertizare: la tratamentul1 se va folosi Zeamă


bordeleză 0,05%, Turda cupral 50 PU 0,4%, Alcupral 0,3% atunci când au apărut 3-4 frunze noi;
la tratamentul II şi III se va folosi alternativ unul din fungicidele TOPSIN, METOBEN (0,07-
0,1%), BENLATE 50 WP (0,05-0,07%), EUPAREN 50WP (0,16-0,25%) care se pot complexa
cu oricare dintre insecticidele THIONEX 35EC, THIODAN 35EC (0,2%) şi acaricidul
DEMITAN 200 (0,07%)
ALTE PRODUSE:Putregai, pătarea albă - EUPAREN 50WP; Putregai- BRAVO; Pătare
albă –TOPSIN; Mană- FOLPAN 50WP; dăunători – DECIS 2,5 EC, TALSTAR 10 EC.

Erbicidarea în anul de plantare

Erbicidare cu ROUNDUP 3/4l/ha în 100-150l apă la trei săptămâni de la efectuarea arăturii


şi discuirii acesteia, când buruienile au răsărit şi au 10cm înălţime. Dacă în intervalul de 6-12 ore
de la aplicarea erbicidului plouă este necesar să se repete erbicidarea. După 7-10 zile se
pregăteşte terenul pentru plantarea stolonilor.
În aceaşi zi sau cel mai tîrziu la 2-3 zile după plantare (primăvară) se erbicidează cu un
erbicid preemergent: VENZAR 80WP (3KG/HA), DUAL (2L/HA), DUAL GOLD (1,2L/HA).
Aceste erbicide fac o peliculă la aproximativ 5cm adâncime în sol şi de aceia nu trebuie săpate 2-
3 luni.
În timpul vegetaţiei buruienile graminee (monocotiledonate) din rizomi care apar în vetre
se va aplica pe vetrele respective unul din erbicidele: FUSILADE SUPER (1,5-3 l/ha),
GALLANT SUPER PVR (0,5-1l/ha), FOCUS ULTRA (2-3 l/ha). Dacă apar buruieni cu frunză
lată acestea vor fi smulse manual. Cantitatea de apă folosită pentru prepararea soluţiei este de
300-500 l/ha.

Irigarea culturii

Căpşunul este o specie cu pretenţii foarte ridicate faţă de apă. De acea este necesar să se
aplice 4-6 udări cu norme de 300-400mc/ha în funcţie de zonă şi de cantitatea de precipitaţii
căzute în perioada respectivă.

Alte lucrări

Dirijarea stolonilor pe direcţia rândului pentru formarea unei benzi roditoare de 30-40cm
înălţime.
Înlăturarea stolonilor dacă aceştia apar în număr prea mare.
Întreţineri repetate prin praşile manuale şi mecanice (numai toamnă şi primăvara în cazul în
care se erbicidează înainte de aplicare erbicidelor preemergente).

IV. Plan de Marketing

5
Din punct de vedere al analizei pieţei de desfacere, am efectuat două tipuri de analize, una
primară şi una secundară. În cadrul analizei primare am efectuat investigaţii privind preţul de
comercializare al ciupercilor în varianta en-gross şi care este cantitatea ce poate fi absorbită pe
piaţă.
În urma analizei secundare, adică în urma consultării informaţiilor publice de specialitatev
am alcătuit o bază de date privind cele mai indicate metode de cultură pentru căpşunile Elsanta.
Aspecte privind metoda de cultură aleasă de noi şi multe alte detalii, au fost prezentate în
cea de a 3-a parte a planului de afaceri, în capitolul “Produsul”.

Economie

Piaţa noastră de desfacere este reprezentată de oraşele Satu Mare, Cluj Napoca, Oradea,
Baia Mare, toate având o populaţie de aproximativ 835000 locuitori. Să presupunem că piaţa
noastră ţintă este de 70% din mărimea pieţei totale, adică aproximativ 585000 potenţiali
consumatori ai produsului.
Conform informaţiilor de care dispunem, în proporţie de peste 90%, căpşunile din
hypermarket-uri sunt din import, pentru că în România oferta de căpşuni este situată mult sub
nivelul cererii.
Capacitatea totală de absorbţie a produsului pe piaţa oraşelor ţintă este de:
0.2 kg / an / persoană * 585000 persoane = 117000 kg / an
După cum am menţionat şi în prima parte a acestui plan de afaceri, consumul mediu pe
cap de locuitor în alte state din Uniunea Europeana, se situeaza între 1.5 – 2 kg / an / persoană.
Presupunem un consum mediu viitor pe cap de persoană de 1.5 kilograme – în următorii
5 ani, capacitatea totală de absorbţie devine:
1.5 kg / an * 585000 persoane = 877500 kg / an
Aşadar, preconizăm pentru următorii 5 ani, o creştere a pieţei ţintă de 14%, în urma
creşterii consumului mediu pe cap de locuitor de la 200 grame / an în prezent, la 1.5 kilograme /
an, în următorii 5 ani.

Caracteristicile şi beneficiile consumului de căpşuni

Beneficiile căpşunelor
Căpşunele reprezintă o bună sursă de vitamina B5, B6, C, K, mangan, potasiu, fibre
alimentare acid folic, fitonutrienţi si antioxidanţi, care ajută impotriva radicalilor liberi. Se
consideră că proprietăţile antioxidante au legatură cu culoarea roşu-strălucitoare a căpşunilor.
Totodată, căpşunele sunt sărace în colesterol şi grăsimi saturate. O căpşuna conţine, de obicei,
200 de seminţe. O cană cu căpşuni furnizează 55 de calorii.
Pasta de căpşuni este utilizată pentru albirea dinţilor. Aceasta poate fi făcută repede acasă
înaintea perierii, dimineaţa sau seara. Consecinţele sunt aceleaşi ca şi în cazul lămâii: o curăţare
mai rapidă şi, totodată, albirea dinţilor.

Proprietăţi terapeutice ale căpşunilor

6
Căpşunele sunt recomandate pentru remineralizarea organismului, fluidizarea şi
purificarea sângelui.
Favorizează tranzitul intestinal, ajută în creşterea diurezei şi tonifierea corpului. Acidul
salicilic cuprins de căpşuni este benefic pentru cei care sufera de gută, reumatism şi artritism.
Aceste fructe sunt bogate în antocianidine, antioxidanţi naturali, care combat stresul
oxidativ prevenind îmbătrânirea precoce, afecţiunile cardio-vasculare şi bolile neuro-
degenerative.
Căpşunele sunt fructele ideale în dietele de slăbit. Pe lângă gustul delicios, sunt săţioase şi
conţin peste 50 de substanţe benefice organismului uman. Consumul lor se recomandră pentru
buna funcţionare a inimii şi a circulaţiei sângelui, ele menţinând şi elasticitatea vaselor. Totodată,
capşunele favorizează producerea globulelor roşii, stimulează metabolismul şi cresc capacitatea
de ardere a grăsimilor. Glucidele din căpşune sunt formate, din xilitol, fructoză şi sorbitol,
substanţe care ajung greu în sânge, nivelul insulinei şi cel al glucidelor rămânând în limite
normale, fără să apară aşa-numita „criză de foame”.
Consumul de căpşuni poate avea efect alergenic. Medicii nu recomandă căpşuni copiilor
sub 4 ani, iar cei cu vârste apropiate trebuie să consume căpşuni în cantităţi reduse.
Căpşunele nu sunt recomandate nici persoanelor cu intoleranţă la aspirină deoarece conţin
acid acetilsalicilic.

Consumatorii

După cum am văzut anterior, ciupercile sunt recomandate majorităţii, mai ales celor care au
anumite afecţiuni, sau, trebuie să ţină o dietă bazată pe un consum redus de calorii.
O analiză detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de vârstă,
nivelul de venit, clasa socială, ocupaţia, nivelul de educaţie şi alte caracteristici. Datorită
beneficiilor consumului de ciuperci, nu este necesară o detaliere foarte atentă a acestor grupe
delimitative, pentru că, aşa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru majoritatea
persoanele, indiferent de vârstă, sex, ocupaţie etc.
Produsul nostru se adresează, momentan, locuitorilor oraşelor Satu Mare, Oradea, Cluj
Napoca şi Baia Mare care işi fac aprovizionarea din următoarele hypermarket-uri: Real, Auchan,
Cora, Carrefour.

Concurenţa

În urma analizei efectuate am găsit câţiva concurenţi direcţi pentru noi. Aceştia sunt:
1. Cooperativa “Lotus” din comuna Halmeu, judeţul Satu Mare, care are o vechime
de 45 de ani în domeniul producerii şi comercializării de căpşune şi care a produs până în
anul 2010 circa 75% din producţia de căpşuni a României, dar care în anul 2011 a scăzut
producţia la jumătate, în favoarea legumelor;
2. SANTA RITA AGROBUSSINES SRL care produce şi comercializează căpşuni în
sere şi în camp liber;
3. Alţi producători locali, care vând numai în oraş.

Promovare
7
Din punct de vedere al promovării, am ales să aplicăm metoda contactării directe a
reprezentanţilor hypermarket-urilor, care s-au arătat foarte receptivi la oferta noastră de
colaborare, astfel reuşind să negociem contracte de preluare a căpşunelor la preţul de 6 lei /
kilogram.
Pentru comercializarea sub formă de comandă(pe site), am ales să ne facem cunoscuţi prin
intermediul flyerelor. Pentru comercializarea sub formă de comandă preţul căpşunelor va fi de 11
lei/kg.
Pentru comercialzarea în pieţe, singurele elemente de promovare vor fi calitatea căpşunelor,
prospeţimea lor şi amabilitatea agentului de vânzari. Pe piaţă se va vinde kilogramul de căpşuni
cu 10 lei.
Fiind fructe de sezon, la început preţul kilogramului va fi mai mare, înregistrând o scădere
a preţului în plin sezon, urmând ca la sfârşitul sezonului să mai crească puţin. De aceea am ales
un preţ mediu pentru calcularea venitului. Acesta fiind de 8,5 lei/kg.

Locaţia

În ceea ce priveşte locaţia plantaţiei de căpşuni, aceasta se va situa pe un teren din


localitatea Necopoi.

Administrarea sumelor ce trebuiesc încasate


Având un preţ mediu de 8,5 lei/kg şi o producţie anuală de aproximativ 20000kg vom avea
un venit de 170000 lei.

Administrarea sumelor ce trebuiesc plătite

Avem următoarele cheltuieli:


- cheltuieli cu salariile, inclusiv contribuţiile datorate la stat pentru fondul de salarii:
4800 lei * 12 luni = 62400 lei / an
- cheltuieli cu intreţinerea plantaţiei, inclusiv TVA:
(2.000 lei * 5 luni) + (700 lei * 2 luni) = 11400 lei/ an
- cheltuieli cu abonamentul de internet şi telefonie mobilă:
400 lei * 12 luni = 4800 lei / an
- cheltuieli cu creditul bancar:
800 lei * 12 luni = 9600 lei / an
- cheltuieli cu combustibilul:
1400 lei * 5 luni = 7000 lei / an
După cum se poate observa, cheltuielile anuale totale sunt de 95200 lei, care se plătesc
din totalul de venit, în sumă de 170000 lei, rămânând o diferenţă pozitivă în valoare de 74800 lei.

Canalele de distribuţie
Marfa va fi preluată în mod direct, de la sediul ciupercăriei şi producţia care va fi
orientată vânzării directe va fi transportată cu mijlocul firmei.

V. Plan operaţional

8
Producţia

Conform ştiinţei, pentru cultivarea pe o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi sunt necesari
aproximativ 20000 de stoloni, preţul unui stolon fiind 1,30 lei sunt necesari 15400 de lei.
Locaţia

Plantaţia se va situa în localitatea Necopoi, care se află la 20 de kilometri de Satu Mare.


Plantaţia va avea 5000 de metri pătraţi.
Terenul dispune de următoarele utilităţi: curent trifazic, drum de acces, apă din fântână.
Lângă plantaţie se va situa şi sediul firmei.

Personal

Pentru buna desfăşurare a activităţii, societatea are ca şi personal :


- un manager;
- un contabil;
- un inginer agronom;
- un şofer.
Toţi angajaţii lucrează în regim normal de lucru, şi anume 8 ore / zi. Managerul are şi
rolul de administrator, reprezintă societatea faţă de autorităţiile de stat, terţi şi în justiţie,
efectuează toate actele de administrare şi gestionare a societăţii, având toate competenţele
necesare pentru a acţiona în numele societăţii, pentru a autoriza actele şi operaţiunile de gestiune
şi orice acte de dispoziţie. Managerul deschide conturi în lei şi valută şi poate utiliza fondurile
financiare ale societăţii, gestionându-le în interesul obiectivelor societăţii.

Inginerul este specialist în cultura căpşunelor, principalele sale îndatoriri fiind urmărirea
bunei desfăşurări a activităţii muncitorilor şi alegerea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea
potenţialelor probleme ce pot aparea.
VI. Management şi Organizare

Management

Plantaţia de căpşuni va fi reprezentată de cei patru asociaţi, şi anume Robaş Adrian,


Cioară Septimiu, Cioară Sever şi Pop Lucian, partea de administrare a acestei afaceri îi revine
asociatului Cioară Septimiu, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economie şi Gestiunea Afacerilor,
specializarea Management.
Ca principale atribuţii, managerul reprezintă societatea faţă de autorităţiile de stat, terţi şi
în justiţie, efectuează toate actele de administrare şi gestionare a societăţii, având toate
competenţele necesare pentru a acţiona în numele societăţii, pentru a autoriza actele şi
operaţiunile de gestiune şi orice acte de dispoziţie.

Organizare

Toţi angajaţii lucrează în regim normal de lucru, şi anume 8 ore / zi. In cazuri deosebite,
dacă se efectuează ore suplimentare, acestea vor fi plătite normal, la care se adaugă un spor de
9
50% pentru fiecare oră lucrată în acest regim.
Personalul:
- un manager;
- un contabil;
- un inginer;
- un şofer.
Managerul are în subordine directă contabilul, inginerul şi şoferul.

Contabilul, Robaş Adrian este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economie, secţia Contabilitate şi
Informatica de Gestiune.

VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitalizare

Valoarea investiţiei iniţiale am estimat-o la suma de 30000 Lei. Investiţia se va împărţi în


mod egal la cei patru asociaţi, fiecare asciat contribuind cu 7500 de Lei.
Am luat în calcul o amortizare liniară a investiţiei pe o perioadă de 5 ani, amortizarea
anuală fiind de 6000 Lei.

Structura investitiei:
- suprafaţa de cultură: 5000 mp
- stoloni: 20000
- folie: 400 kg
- sistem irigaţie: 700 m
- motocultor: 1 buc.
- motopompă: 1 buc.
- mijloc de transport

VIII. Plan financiar

Previzionarea veniturilor
20000 kg * 8.5 lei = 170000 Lei
Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile ( salariul brut lunar )

Manager - 1300 lei


Contabil - 1300 lei
Inginer - 1300 lei
Şofer - 1300 lei

TOTAL LUNAR : 5200 lei


TOTAL ANUAL : 62400 lei
10
Contribuţii datorate la stat pentru salarii: 26,5%
Total cheltuieli anuale cu salariile: 62400 * 1.265 = 16536 lei / an

Cheltuieli cu întreţinerea plantaţiei, inclusiv TVA

Cheltuieli lunare cu îngrăşămintele şi pesticidele (5 luni) - 2000 lei


Cheltuieli lunare cu energia electrică (5 luni) - 700 lei

TOTAL LUNAR(5 luni) : 2700 lei


TOTAL ANUAL : 11.400 lei

Cheltuieli cu combustibilul(5 luni):


- 1400 lei
Total anual: 7000 lei
Cheltuieli cu abonamentu de internet şi telefonie mobilă:
- 400 lei
Total anual: 4800 lei
Cheltuieli cu creditul bancar:
- 800 lei
Total annual: 9600 lei
Vom lua în calcul şi o altă categorie de cheltuieli, şi anume, “cheltuieli neprevăzute” în proporţie
de 20% din valoarea totală a cheltuielilor.
Cheltuieli neprevăzute: 20% * 95200 lei = 19040 lei
Cheltuieli anuale totale: 95200 lei + 19040 lei = 114240 lei
Venituri anuale totale: 170000 lei
Cheltuieli anuale totale: 114240 lei
Profit brut = venituri – cheltuieli = 55760 lei
Profit net = profit brut – impozit pe profit = 55760 – 8921 = 46839 lei
Din profitul net se scade amortizarea anuală în suma de 6000 lei. Profitul net rămas în urma
acestei operaţiuni este de 40839 lei.

11

S-ar putea să vă placă și