Sunteți pe pagina 1din 2

MANIFESTUL FEMEILOR – PEN INTERNATIONAL

Principiul fondator al Cartei PEN afirmă că „literatura nu cunoaște frontiere”. În mod


tradițional, aceste frontiere erau identificate prin granițele dintre state și dintre oameni.
Pentru multe femei din lume – până relativ recent, pentru aproape toate femeile – prima,
ultima și poate cea mai puternică frontieră era reprezentată de ușa casei în care trăiau:
casa părinților sau a soțului. Pentru a valorifica dreptul la liberă exprimare și dreptul de a citi
și de a scrie, femeile trebuie să dispună de dreptul la libertate de mișcare, din punct de
vedere fizic, social și intelectual. Există puține sisteme sociale în care imaginea unei femei
care semișcă liber, singură, nu este privită cu ostilitate.

PEN consideră că violența împotriva femeilor, în toate formele sale, atât în spațiul public,
cât și în cel privat, creează forme periculoase de cenzură. În întreaga lume, deseori,
cultura, religia și tradiția sunt plasate deasupra drepturilor omului și sunt folosite ca
argumente pentru a încuraja sau pentru a apăra comportamentul violent față de femei și
fete.

PEN consideră că încălcarea dreptului la liberă exprimare al unei persoane este echivalentă
cu nerecunoașterea existenței ei. Devine o moarte metaforică. Omenirea este mai săracă
fără expresia liberă și deplină a cunoașterii și creativității femeilor.

PEN SUSȚINE URMĂTOARELE PRINCIPII RECUNOSCUTE LA NIVEL INTERNAȚIONAL:

1. NONVIOLENȚĂ: încetarea violenței asupra femeilor și fetelor, în toate formele sale (legală,
fizică, sexuală, psihologică, verbală, digitală etc.), investigarea și pedepsirea tuturor acelor
manifestări de violență,promovarea unui mediu în care femeile și fetele se pot exprima în mod
liber.
2. SIGURANȚĂ: protejarea scriitoarelor și jurnalistelor din întreaga lume, înlăturarea impunității
în cazurilede violență și hărțuire, inclusiv în mediul online.
3. EDUCAȚIE: eliminarea inegalităților de gen la toate nivelele de educație, prin promovarea
accesului laeducație de calitate pentru toate femeile și fetele, garantarea dreptului de a citi și de
a scrie.
4. EGALITATE: egalitatea între bărbați și femei în fața legii, condamnarea discriminării
împotriva femeilor, în toate formele sale, îndeplinirea tuturor pașilor necesari pentru
eliminarea discriminării și garantarea egalității între oameni, în scopul dezvoltării și
promovării scriitoarelor.
5. ACCES: garantarea accesului la întreaga gamă a drepturilor civile, politice, economice și
sociale, cu scopul de a permite participarea și recunoașterea publică a femeilor în mass-media
și în întregul spectru al formelor literare. În plus, este necesară garantarea accesului femeilor și
fetelor la toate formele mass-media, ca mijlocde exercitare a dreptului la liberă exprimare.
6. PARITATE: promovarea participării egale a scriitoarelor în activitățile economice, garantarea
angajării și remunerației scriitoarelor și jurnalistelor, în termeni egali cu bărbații, fără niciun
fel de discriminare.