Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrarea practică Nr.

3
Calcularea necesarului de substanţe dezinfectante

Lcamerei=(0.4*2)+(1.2*10)+(0.1*9)=0.8+12+0.9=13.7m
Lţcamerei=(0.4+0.6)+(1*10)+(0.05*9)=1+10+0.45=11.45m
Hcamerei=2.82+0.5=3.32m
Vc=lm*lțm*hm=2.82m*13.7m*11.45m=442,359m3
S=(s1+s2+s3)= 368,53+90,968+76,028=535,526m2
Spod+tav=L*lț*2=13,7*11,45*2=368,53m2
S2=H*L*2=3,32*13,7*2=90,968m2
S3=H*lț*2=3,32*11,45*2=76,028m2
1.Formaldehida
1,7𝑙∗535,526𝑚2
(𝑥) = = 9,103𝑙
100𝑚2
2.Sulf
30𝑔𝑟 ∗ 442,359m3
𝑋𝑠2 = = 13,270𝑘𝑔
1𝑚3
3.𝑣𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑟ă 𝑣î𝑛ă𝑡ă
1𝑙 ∗ 535,526
𝑥= = 214,210𝑙
2,5𝑚2
4. Diclorofos
1𝑙 ∗ 442,359m3
𝑥= = 4,42𝑙
100𝑚3
5. Actelic
1𝑚𝑙 ∗ 535,526m2
𝑥= = 535,526𝑚𝑙
1𝑚2
6. Dianizon
100𝑚𝑙 ∗ 535,526m2
𝑥= 2
= 535,526𝑙
1𝑚
7. Carbetox 37
4𝑐𝑚3 ∗ 535,526m2 3
𝑥= = 2142,104𝑐𝑚
1𝑚2
Se dă:
Sol var+ CuSO4
Var-20%
Cu SO4-1%

100l-1kg
214l-XCuSO4
214∗1
XCuSO4= =2,14kg
100

100l-20kg
214l-Xvar
214∗20
Xvar= =42,8kg
100