Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTIINȚELOR

LIMBAJUL DE PROGRAMARE PYTHON

NUMELE, PRENUMELE ___________________ Varianta 2

NOTA___ | PUNCTAJ _____ | PUNCTAJ TOTAL – 10

1. Să se definească următoarele noțiuni : if-elif-else, ciclator while. Dați exemple.


2P

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Să se scrie un program , care va executa următoarele instrucțiunii, și să se scrie și ce


va afișa programul. NOTĂ! Calculatorul nu se utilizeaza.
6P

NOTĂ! Codul se scrie pe verso!


Pentru fiecare punct rezolvat se acordă 1p.

Condiția : Într-un interval definit de utilizator [0,n], să se efectueze următoarele :


 Să se calculeze și afișeze suma numerelor egale cu 4;
 Să se calculeze și afișeze produsul elementelor egale cu 3;
 Să se calculeze și afișeze rezultatul operații de adunare dintre produsul și
sumă;
 Să se calculeze si afiseze de cîte ori s-a efectuat operația de sumare;
 Să se calculeze si afiseze de cîte ori s-a efectuat operația de înmulțire;
 Să se calculeze și afișeze de cîte ori s-a omis un element care nu satisfice
conditia și să se afiseze acest element, și mesajul : „Numărul nu satisfice
nici una dintre condiții , numărul” ;

3. Alcătuiți la propria dorință un program. 2P


Să se respecte următoare structură : ciclator for/while, if-elif-else,variabile, input(),print().
NOTĂ! Codul se scrie pe verso!